Geomarketing vs. Preifatrwydd: Effaith Geolocation ar y defnyddiwr cyffredin

Ers ei gyflwyno yn y diwydiant hysbysebu, geolocation mae wedi dod yn gysyniad ffasiynol, yn cael ei weld fel un o brif fanteision dyfeisiau symudol, o'i gymharu â chyfrifiaduron personol, ym marn hysbysebwyr.

Fodd bynnag, trafodir mater preifatrwydd, sydd, yn ôl rhai, yn cael ei effeithio gan geolocation ei hun. Yn ddiweddarach, byddwn yn cyfeirio'n fyr yn hyn o beth.

Y defnydd o geolocation yn y marchnata symudol

GeomarketingUn o'r cyfleoedd a gynigir gan farchnata symudol yw y gall brandiau ddefnyddio technoleg geo-leoli i gyrraedd defnyddwyr gyda negeseuon amserol am eu dyfeisiau eu hunain. Y nod yn y pen draw yw denu cwsmeriaid i'r brand i gau gwerthiannau. Fodd bynnag, mae'n gyfleus nodi bod geolocation wedi bod yn araf i ddiddymu.

Fodd bynnag, mae rhai ffactorau sydd wedi bod o fudd i'w safle, yn fwy gweladwy:

  • Ffyniant y ceisiadau: Yn draddodiadol, nid oedd gwybodaeth yn seiliedig ar leoliad yn cael ei rhannu'n hawdd nac yn rheolaidd.

Y cynnydd yn y defnydd o gymwysiadau symudol ac, yn ogystal, y cynnydd yn nifer yr apiau sy'n defnyddio gwybodaeth lleoliad i weithredu (bwytai lleol drwy Mapiau Google, er enghraifft), wedi arwain at ddefnyddwyr, mwy a mwy, yn barod i rannu'r manylion hynny.

Yn awr, mae'n llawer haws i ddefnyddwyr actifadu neu ddadweithredu'r nodwedd rhannu lleoliad, sydd yn aml yn ddigon gydag un clic. Mae'n gyfleus sydd wedi arwain at y rhestr hysbysebu hysbysebu geolocated yn tyfu'n sylweddol.

  • Geomarketing mewn amser real: los Mae marchnadoedd amser real wedi arwain at gydgrynhoad gwell o wahanol fathau o stocrestrau gydag ychydig o gyfnewidiadau ad, fel porth i'r rhan fwyaf o hysbysebion mewn App.

Diolch i'r ddau ffactor hyn (ffyniant ceisiadau a geomarketio mewn amser real), mae bellach yn bosibl lansio ymgyrchoedd yn seiliedig ar geolocation, Yn ddigon mawr i fod yn fwy effeithiol mewn hysbysebu.

Erbyn hyn, gall defnyddwyr dderbyn ymgyrchoedd hysbysebu sy'n ystyried eu lleoliad, wrth bori trwy gymwysiadau.

A oes gan y geolocation A yw'n effeithio ar breifatrwydd?

Mae pobl, y dyddiau hyn, yn defnyddio'r offer newydd a all ddangos eu lleoliadau ac, yn ogystal, gallant dynnu lluniau, mewn amser real, o'r hyn maen nhw'n ei wneud, yn meddwl ac / neu angen. Fodd bynnag, ac ym marn rhai, mae geolocation yn goresgyn yr hawl sanctaidd i breifatrwydd, a elwir hefyd yn "hawl i breifatrwydd".

Wrth gwrs, mae cymwysiadau, fel Google Earth, sydd ond yn gweithredu fel canllaw ac, nid o reidrwydd, yn ei ymosod.

Beth bynnag, mae'r ddadl yn parhau mewn perthynas â geolocation a'i allu posibl i niweidio defnyddwyr, gan eu bod yn goresgyn eu preifatrwydd, yn ôl canlyniadau rhai astudiaethau lle datgelir eu pryder am beidio â'u mwynhau. dywedodd preifatrwydd.

Mae canlyniadau rhai ymchwiliadau, yn dangos bod mwy na hanner y bobl â dyfeisiau symudol gyda nhw geolocation, maent yn poeni am golli preifatrwydd, trwy ddefnyddio eu swyddogaethau cyfnewid lleoliad.

Yn ystod un o'r astudiaethau, yn benodol yr un a gynhaliwyd gan y cwmni diogelwch Webroot, cyfwelwyd perchnogion dyfeisiau 1.500 â galluoedd geolocation, gan gynnwys pobl 624 yn y Deyrnas Unedig.

Ffactorau risg y geolocation

GeomarketingUn o'r sefyllfaoedd sy'n dynodi effaith y cais ar ddefnyddwyr, yw eu bod bob amser yn datgelu eu lleoliad, beth maen nhw'n ei wneud, beth maen nhw'n ei brynu a, bron, maen nhw'n cyhoeddi eu bod yn yr ariannwr yn cymryd arian, er y bydd pwy sy'n ei wneud

Ond yn ôl yr arbenigwyr, nid yw'n ymwneud â'r rhaglenni neu'r caledwedd, ond am y defnyddwyr eu hunain, gan mai nhw yw'r rhai y mae'n rhaid iddynt fod yn ymwybodol o'r data y maent yn ei roi yno a'r effaith y gallant ei chael ar eu bywydau.

Ac mae hyn nid yn unig yn digwydd gyda geolocation ond hefyd, gyda dulliau eraill sy'n caniatáu defnyddio gwybodaeth, a ddylai fod yn fwy personol a phersonol. Yn union fel y mae'n cymryd ac yn dal i fod mewn addysg proses ar gyfer defnyddio Facebook, yn yr un modd gallai fod gyda'r system hon o leoliad daearyddol.

Dyma'r union bryder ar hyn o bryd, gan nad yw llawer o bobl yn ymwybodol o oblygiadau'r gwasanaethau hyn, faint o bobl sy'n gwybod y dylai'r delweddau y maent yn eu cymryd gael eu cyhoeddi, fel tŷ newydd, gyda phopeth a'i gyfeiriad.

Mae popeth yn cael ei leihau i hynny, cyn datgelu popeth sy'n cael ei wneud, yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw diogelwch pob person (defnyddiwr geoocation), er mwyn osgoi sefyllfaoedd cymhleth y gellir eu hosgoi. Mae'n bosibl, felly, diogelu diogelwch trwy ddiogelu preifatrwydd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.