Rhagfynegiadau 2014 y cyd-destun geofumado: Paul Ramsey

Gan ddechrau ym mis Ionawr, rhyddhaodd Paul Ramsey ei ragfynegiadau ar gyfer eleni yn y maes geo-ofodol; gan gymryd i ystyriaeth mai rhywun sydd wedi bod yn yr amgylchedd hwn ers dros X mlynedd yw hwn ac, o ganlyniad i'w cyfraniadau i feddalwedd ffynhonnell agored, a dderbyniodd Wobr Sol Katz a gyflwynwyd gan Sefydliad OSGeo yn 10, rydym yn ei gyflwyno mewn fersiwn wedi'i drawsysgrifio.

Ddeng mlynedd yn ôl, pan oedd PostGIS yn ei fersiwn 0.8, roedd y byd yn ffres ac yn newydd, roeddwn i'n gwbl argyhoeddedig bod ein diwydiant ar fin y chwyldro ffynhonnell agored. Pan lwyddodd pobl i roi cynnig ar offer newydd, hyblyg, newydd i adeiladu systemau a thaflu eu meddalwedd perchnogol hynafol yn naturiol a dechrau symud i fodolaeth fwy goleuedig yn gyflym. Roeddwn i'n gyffrous, roeddwn i'n teimlo bod y gemwmada yn dod.

A bob amser, bron bob blwyddyn ers yr 2000 cyhoeddodd rhywun, yn rhywle, gyda'r holl enaid bod (o'r diwedd) «eleni fydd blwyddyn bwrdd gwaith Linux".

Digwyddodd rhywbeth rhyfedd ar y ffordd yn y chwyldro ffynhonnell agored. Mae'n fwy na hynny. Yn gyffredinol, mae'r newid wedi bod yn araf, yn raddol, ond bob amser yn mynd i gyfeiriad achosion defnyddio mwy agored.

Felly, wrth ddisgwyl beth all ddigwydd mewn blwyddyn newydd o'r byd geo-ofodol ffynhonnell agored, gall fy rhagfynegiadau fod yn annoeth - nid yw'r pethau mawr yn mynd i newid fawr ddim, ond ar y gororau bydd gennym newidiadau pwysig:

Paul RamseyBydd Oracle yn cyhoeddi bod cwsmeriaid yn colli i PostgreSQL. Er bod MySQL bob amser yn y cyfryngau i'r wasg fel "y gronfa ddata ffynhonnell agored", PostgreSQL sydd wedi bod â'r galluoedd entrepreneuraidd ers y dechrau i fynd law yn llaw â'r mawrion. Wrth i Oracle barhau i gynyddu prisiau cynnal a chadw i blesio Wall Street, mae cwsmeriaid yn dechrau meddwl am y rhai annirnadwy: Efallai ei bod yn amser i ail-werthuso eich safon cronfa ddata.

Bydd y mwyaf ffres yn parhau â'r ffynhonnell agored yn y sylfeini. Boed yn rhedeg ar Linux, gallu GDAL gyda delweddau lloeren PlanetLabs neu'r tabledi Android diweddaraf, bydd yr oeraf ar ysgwyddau'r ffynhonnell agored ac mae'r gweddill yn elw.

Bydd y rhan fwyaf o'r camau gweithredu agored yn JavaScript. Soniodd Juan bod y rhaglenni ar gyfer y maes geo-ofodol yn cynyddu tuag at y polyglot, ond y byd ffynhonnell agored ar hyn o bryd yw'r byd JavaScript, ar lefel cleient a gweinydd. Mae llawer o sŵn a ffwr yno. Nid yw rhan ohono yn golygu unrhyw beth, ond mae rhywfaint o hyn yn gosod y safonau y byddwn yn eu defnyddio dros y degawd nesaf. Mae JavaScript yn fy atgoffa o circa-2005 Java: prosiectau lluosog, gydag amcanion swyddogaethol tebyg, athroniaethau dylunio cystadleuol, a photensial enfawr. Mae gwahanu signalau sŵn yn y math hwn o gyd-destun yn arwain at brofiad go iawn, felly rwy'n hapus bod gennym rai o'r JavaScripters gorau a mwyaf disglair yn y byd geo-ofodol ar ein tîm.

Bydd PaaS yn ymuno â ffynhonnell agored mewn esblygiad naturiol. Ac gan fy mod newydd ddechrau adnabod y llwyfan fel gwasanaeth (PaaS), rwy'n credu bod ganddo addewid o ffynhonnell agored a'r un gromlin ddysgu. O ganlyniad, bydd eu pwysau eu hunain yn syrthio ar bethau, byddant yn cael eu hintegreiddio'n araf i graidd TG, er y byddwn yn ei brofi yn cyrraedd y nod a bydd y genhedlaeth nesaf yn symud i dasgau gweithredol. Ac ers i PaaS fod yn Ffynhonnell Agored trwy ddiffiniad, bydd y twf yn y cwmwl a'r cydrannau ar gyfer adeiladu systemau yn cael eu cynnal a bydd yn rhoi hwb i ffynhonnell agored.

Bydd datblygu arddull ffynhonnell agored ailadroddol yn ennill mwy o dir. Gall methiant cyhoeddus y safle gofal iechyd.gov a thuedd raeadru'r fethodoleg fod yn dda ar gyfer datblygiad da yn unig. Mae yna lawer o alluoedd eisoes mewn cwmnïau, ond mae'n dal i fod yn rhywbeth y mae sefydliadau "blaengar" yn unig yn ei wneud, nid cyffredinolrwydd ydyw. Po fwyaf o bobl sy'n meddwl am dechnoleg mewn ffurfiau ffynhonnell agored (sy'n broses, nid cynnyrch, mae'n ymwneud â rheoli newid, peidio â chyrraedd cyflwr terfynol), y ffynhonnell agored well fydd.

Bydd y sefydliadau'n hir yn gweithio gyda OpenStreetMap, a bydd rhai yn dod o hyd i'r ffordd. Er y bydd trwyddedau yn parhau i gyfyngu ar lawer o sefydliadau cyhoeddus i gymryd rhan, bydd eraill yn gwneud iawn am OSM ac yn dechrau ei integreiddio i'w llif gwaith. Bydd y rhai lwcus yn derbyn cymeradwyaeth eu cyfreithwyr i weithio gydag OSM yn uniongyrchol. Yn yr achos llai ffodus, bydd OSM yn cael ei ddefnyddio fel llinyn cyffredin i gynnal mapiau wedi'u diweddaru ... 🙂.

Bydd boudlesss yn integreiddio technolegau ffynhonnell agored yn fwy Ystafell OpenGeo, gan ei gwneud hyd yn oed yn haws cychwyn gyda systemau geo-ofodol menter. Wel, roedd hynny'n hawdd ers hynny Soniodd Eddie amdano eisoes, ond mae gen i fy rhesymau fy hun hefyd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.