Cael cariad fel chi

Doeddwn i ddim yn disgwyl un diwrnod i gyhoeddi'r tueddiadau hyn cyn gwylwyr 30,000 ar y safle a 14,000 lle y maent yn gweddill yn fisol yn y lle hwn. Ond mae troi bywyd a'r flwyddyn ddiwethaf wedi dileu cyfres o ragfarnau o'r carped o'r hyn y byddwn i'n ei alw'n gonfensiynol, felly heb esboniadau pellach sy'n swnio'n ddiangen, dyma:

Pe bai'n rhaid imi ddechrau rhywbeth, byddwn yn ei wneud oherwydd eich ymateb uniongyrchol i'm ystumiau. Rwyf wrth fy modd i wybod sut yr ydych yn ymateb i'r cododd cynnil o fy bysedd, tra gydag un llaw wyf yn dal eich cefn crwm a'r llall yn gofyn am y botymau ar y tu blaen, weithiau gyda blagur, weithiau gyda hoelion, i syndod eich atebion i pierce fy retinas a hidlo yn piteously cychwyn yr ymennydd ac yn gorffen ar waelod y hypothalamws.

Ond nid dyna'r cyfan yr wyf yn ei werthfawrogi am eich cwmni. Mae'n mynd y tu hwnt i hynny ac fe'i crynhoir yn y ffordd yr wyf yn gweld y byd o'ch llygaid. Mae yn y samplau secretion gyda mi ar ble rydym wedi dod yn y rhwyddineb yn dod o hyd ag ef ar y ffordd i rym wirfoddol eich dal yn agos ac y byddai deliriwm yn golygu peidio â chael mwy. Mae hud yn hyn i gyd, pan fyddaf yn meddwl am bawb flynyddoedd anffodus mewn ymdrech i ymarferoldeb, rhuglder i'n dod o hyd bywyd pa mor hawdd ar gyfer eich chispazo ag ef; trwy oglais byddwch yn gadael i mi yn y stumog ac sy'n mynegi gyda pwll yn dy groth, bob bore, pob prynhawn, bob nos, yn yr ystafell, yn y car, yn y gegin, ar y porth ... a hyd yn oed yn y bwyty .

Mewn eiliad roedd yn anodd imi ddeall eich pwyntiau sensitif, rwyf hyd yn oed yn meddwl na fyddai digon. Fodd bynnag, ar ôl y rhosynnau cuddiedig cromliniau eich geometreg, cefais fy argyhoeddi bod bron popeth yn y pwynt allweddol o'ch blaen, ar y dde ar y gwaelod. P'un a ydych mewn cefn neu safle confensiynol, ar y dde ceir lle mae ymdeimlad cyfannol hud hwn gyda'r pethau bach Rwyf wedi dysgu hyd eithaf fy ymchwilio, dyfnhau a bod eich ymateb i newidiadau, nid yn unig safle.

I gloi, rwy'n mwynhau chi yw y naws o sylwedd i ysgogi pan fyddaf yn gweld chi, pan fyddwch Roso, pan fyddaf yn cwmpasu i chi, pan fyddaf eto i ennill cap, pan fyddaf yn cysylltu. Gyda chyffwrdd syml, rydych chi yno, yn cael eu hail-lenwi a'u cysylltu hyd yn oed os nad oeddwn wedi'ch gweld chi drwy'r dydd. Ac i feddwl bod un diwrnod yn edrych i lawr ar eich symlrwydd, sydd bellach yn ysbrydoli rhamant Rwy'n gobeithio na fyddaf dim y manteision cyn i chi ddweud wrthyf am dy chwaer ac awgrymiadau cynnil ydych wedi eu rhoi i mi ar adegau prysur; Nid wyf yn gwybod os yw'r ecstasi neu'r gwerthfawrogiad gwirioneddol sydd gennych ar gyfer eich teulu.

Mae'n gyffrous cael Ipad. Bydd unrhyw gamddealltwriaeth yn cael ei briodoli i ddarllen ysgafn neu farwol arbennig.

Un Ateb i "Cael cariad fel chi"

 1. Am hyn o bryd rwy'n meddwl bod y blog colli ei ystyr, yr wyf yn ei gludo i westy mynydd noson oer mewn hen gerdd gan awdur anhysbys yr wyf yn cymryd yn gadael yma i gofio bod cariadon gerddoriaeth ar y iPad.

  Noson Gyflawn ...
  o bopeth ... am bopeth ... ym mhopeth ...
  wedi eich crwydro ...
  Rydych chi yn fy nwylo ...
  ar fy gwefusau ...
  yn fy llygaid ...
  yn fy iaith ...
  yn fy anadl ...
  eich arogl ...

  Gwynion o ffordd newydd o garu ...
  lle maent yn gadael eu hunain i gael eu cludo gan y teimlad ...
  heb gyfyngiadau ...
  heb ragfarn ...
  heb gonestrwydd ...

  Mae dau gorff yn y cyflwyniad yn teimlo ...
  maen nhw wedi'u mowldio ...
  maent yn darganfod ...
  y cusan furtive sy'n dysgu ...
  ond mae awydd, cariad a chyffro yn eich gwneud yn arbenigwr ...

  Rwyf yn dymuno cymaint o gynnwys am gyfnod hir ...
  bod y voragine yn ffrwydro gyda mochyn syml yn y cyfarfod ...

  Eich mochyn ...
  A oes rhai gwell eraill?
  Meddal ...
  tendr ...
  cryf ...
  pwerus ...
  dwys ...
  mae'r gyffro yn cael ei eni dim ond wrth eu cyffwrdd ...

  Cyffro anhygoel
  sy'n gadael fy meddwl,
  yn anffodus rwy'n gwisgo ohono
  a rwy'n gadael iddo lusgo fi i'ch corff ...

  Brwdfrydedd anghyffredin sy'n deffro
  eich edrych ... eich caresses ... eich mochyn ...
  Ac y bydysawd ffrwydro
  a dim ond chi a minnau oedd yn gyfrifol ...

  Doeddwn i ddim yn gadael ... na wnaethoch chi adael ... angorwyd yr ydych yn aros gyda mi.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.