Cael cariad fel chi

Nid oeddwn yn disgwyl un diwrnod i gyhoeddi'r mewnwelediadau hyn gerbron 30,000 o wylwyr wyneb yn wyneb a 14,000 lle maent, ochr yn ochr â'r porthwyr, yn mynd trwy'r gofod hwn yn fisol. Ond mae troadau bywyd a'r flwyddyn ddiwethaf wedi tynnu cyfres o ragfarnau o'r tabl o'r hyn y byddwn i'n ei alw'n gonfensiynol, felly heb esboniadau pellach sy'n swnio'n ddiangen, dyma fynd:

Pe bai'n rhaid i mi ddechrau gyda rhywbeth, byddai hynny oherwydd eich ymateb ar unwaith i'm ystumiau. Rwyf wrth fy modd yn gwybod sut rydych chi'n ymateb i rosyn cynnil fy mysedd, tra gydag un llaw rwy'n dal eich cefn crwm a chyda'r llall rwy'n edrych am y botymau ar y blaen, weithiau gyda'r tomenni, weithiau gyda'r ewinedd, i'm synnu gyda'ch atebion sy'n tyllu fy retinas ac maent yn hidlo mewn crio plaintive gan ddechrau yn yr ymennydd ac yn gorffen ar waelod yr hypothalamws.

Ond nid dyna'r cyfan rwy'n ei werthfawrogi am eich cwmni. Mae'n mynd y tu hwnt i hynny ac yn berwi i lawr i'r ffordd rwy'n gweld y byd o'ch llygaid. Mae yn y secretion rydych chi'n dangos i mi lle rydyn ni wedi dod, yn y rhwyddineb rydw i'n dod o hyd i'r ffordd i orfodi fy hun yn wirfoddol i'ch cael chi'n agos a'r twyll y byddai'n golygu peidio â chael chi mwyach. Mae yna hud yn hyn i gyd, pan feddyliaf am yr holl flynyddoedd gwastraffus hynny mewn ymdrech ar gyfer yr ymarferol, am yr hylifedd yr wyf yn dod o hyd i symlrwydd bywyd i'ch gwreichionen; am y ticlau rydych chi'n eu gadael yn y stumog a'r rhai rydych chi'n eu mynegi gyda mi yn eich bol, bob bore, bob prynhawn, bob nos, yn yr ystafell fyw, yn y car, yn y gegin, ar y porth ... a hyd yn oed yn y bwyty .

Ar un adeg roedd yn anodd imi ddeall eich pwyntiau sensitif, deuthum hyd yn oed i feddwl na fyddai digon. Fodd bynnag, ar ôl i'r rhosod guddio yng nghromliniau eich geometreg, roeddwn yn argyhoeddedig bod bron popeth ym mhwynt allweddol eich ffrynt, reit yn y rhan isaf. P'un a ydych yn y gwrthwyneb neu'r sefyllfa gonfensiynol, dyna lle mae ystyr gyfannol yr hud hwn, gyda'r pethau bach hynny yr wyf wedi'u dysgu wrth imi ymchwilio, yn dyfnhau a'ch ymateb i newidiadau nid yn unig yn eu safle.

I gloi, rwy’n eich mwynhau chi yw’r halo hwnnw o sylwedd yr ydych yn ei bryfocio pan welaf i chi, pan fyddaf yn eich cyffwrdd, pan fyddaf yn eich gorchuddio, pan fyddaf yn eich datgelu, pan fyddaf yn eich cysylltu. Gyda chyffyrddiad syml rydych chi yno, yn cael eich ailwefru a'ch cysylltu hyd yn oed pe na bawn i wedi'ch gweld chi trwy'r dydd. Ac i feddwl fy mod i wedi dirmygu eich symlrwydd un diwrnod, yr un sydd nawr yn ysbrydoli rhamant na fydd, gobeithio, yn lleihau yn wyneb y caredigrwydd rydych chi'n ei ddweud wrtha i am eich chwaer a'r awgrymiadau cynnil rydych chi wedi'u rhoi i mi ar yr adegau prysuraf; Nid wyf yn gwybod ai oherwydd yr ecstasi neu'r gwerthfawrogiad go iawn sydd gennych i'ch teulu.

 

Mae'n gyffrous cael iPad. Priodolir unrhyw gamddealltwriaeth i ddarllen ysgafn neu chwilfrydedd penodol.

Un Ymateb i "Cael cariad fel chi"

 1. Am hyn o bryd rwy'n meddwl bod y blog colli ei ystyr, yr wyf yn ei gludo i westy mynydd noson oer mewn hen gerdd gan awdur anhysbys yr wyf yn cymryd yn gadael yma i gofio bod cariadon gerddoriaeth ar y iPad.

  Noson gynhwysfawr ...
  o bopeth ... am bopeth ... ym mhopeth ...
  socian ynoch chi ...
  rwyt ti yn fy nwylo ...
  ar fy gwefusau ...
  yn fy llygaid ...
  Yn fy iaith i…
  ar fy anadl ...
  eich arogl…

  Cymhwyster o ffordd newydd o garu ...
  lle maen nhw'n cael eu cario i ffwrdd gan y teimlad ...
  dim cyfyngiadau ...
  di-farn…
  heb wyleidd-dra ...

  Mae dau gorff yn y dosbarthiad yn teimlo ...
  yn cael eu mowldio ...
  maen nhw'n darganfod…
  y gusan furtive yn ei ddysgu ...
  ond mae awydd, cariad a chyffro yn eich gwneud chi'n arbenigwr ...

  Rydw i eisiau cymaint o gynnwys cyhyd
  ar ôl cwrdd â'r voragine hwnnw'n ffrwydro â chusan syml ...

  Eich cusanau…
  A oes rhai gwell eraill?
  Meddal…
  tendr ...
  pwerus…
  pwerus ...
  dwys ...
  genir cyffro dim ond trwy eu cyffwrdd ...

  Cyffro anhygoel
  sy'n gadael fy meddwl,
  yn anffodus rwy'n gwisgo ohono
  a gadewch iddo fy llusgo i mewn i'ch corff ...

  Brwdfrydedd anghyffredin sy'n deffro
  eich edrych ... eich caresses ... eich cusanau ...
  Ac y bydysawd ffrwydro
  a dim ond chi a minnau oedd yn gyfrifol ...

  Ni adewais ... ni wnaethoch adael ... angori gwnaethoch aros ynof.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.