Beth mae myfyrwyr yn ei feddwl am Geosadfa Ffynhonnell Agored

Mae'r erthygl hon yn seiliedig ar gyflwyniad a wnaed yn FOSS4G yn Barcelona ym mis Medi 2010 trwy:

Iraklis Karampourniotis ac Ioannis Paraschakis - o Brifysgol Aristotle Thessaloniki
Zoi Arvanitidou - o Brifysgol yr Aegean

Mae'r cyswllt wedi digwydd i mi Gabriel Reyes, ac mae'n seiliedig ar y cwestiwn, pe gellid ystyried y Meddalwedd Ffynhonnell Agored yn rheolaidd yn y cyrsiau o ardal geosodol mewn gyrfa brifysgol neu yn y cynnig o gyrsiau am ddim i raddedigion a'r cyhoedd yn gyffredinol.

Yr ateb yw o'r diwedd oes, ond ar hyd y ffordd mae nifer o bethau sy'n gweithio yn y evangelization o fyfyrwyr sydd fel arfer yn gallu gwrthsefyll i dra-arglwyddiaethu yn y lle cyntaf yn offeryn ar wahân i brand enwog, megis ESRI, Autodesk neu Intergraph; yn dilyn y syniad na fyddant yn agor llawer o gyfleoedd yn y farchnad lafur.

Unwaith eto mae'n fy nhroi, hynny GIS manifold er bod meddalwedd yn "mae drosodd yno"A grybwyllir yn y dewisiadau meddalwedd perchnogol fel Map AutoCAD 3D, ArcGIS y Geomedia; yn bendant wedi atebion lefel o boblogrwydd a chefnogaeth brand gael ei galw mawr amdanynt gan y rhai sydd â diddordeb mewn cwrs mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Mae lefel y cwmnïau preifat sy'n darparu gwasanaethau hyfforddi wedi bod yn dychwelyd yn araf i rhwystr hwn, fodd bynnag, gall yr Academi chwarae rôl werthfawr wrth ystyried y manteision o feddalwedd rhad ac am ddim ar hyn o bryd o ran aeddfedrwydd a derbyniad yn y gweinyddiaethau cyhoeddus neu fusnes y sector, allan o'r rhain fod yn awgrymu lleihau'r bwlch o anghyfreithlondeb a chostau rhatach.

Yr ymgais a fethwyd gyntaf

Soniodd yr arddangoswyr eu bod wedi cael hanes yn 2006, pan osodant GRASS yn y labordai ynghyd â AutoCAD Map ac ArcGIS. Ar y pryd, y canlyniad oedd nad oedd defnyddwyr yn hoffi rhyngwyneb anghyfeillgar GRASS, ac mae'n deall nad yw cymysgu un peth â'r llall bob amser yn dod â chanlyniadau da, nac yn ei weld fel offeryn yn annibynnol ar gyd-destun lle mae cyd-gyfraniad yn rhan o'r tueddiadau sydd wedi'u sianelu orau yn yr amgylchedd Ffynhonnell Agored.

Pan fydd yr ystod lawn o offer datblygu a ddangosir, rheoli data adeiladu, fector / raster a dadansoddi cyhoeddi rydym yn sylweddoli bod er nad oedd y cynlluniau OSGeo yn cael eu geni o reidrwydd yn cydamseru, gallwn yn awr yn sicrhau bod ymdrechion safoni a chynaliadwyedd maent wedi dod o hyd i aliniad yn eithaf cytbwys, gyda gogwydd tuag at ansawdd ffabrig.ecosystem ffynhonnell agored gis

Y graffig blaenorol Cyflwynwyd Jorge Sanz a Miguel Montesinos yng Nghynhadledd Cyntaf gvSIG America Ladin yn ceisio amlinellu a lefel llorweddol ar wahân sydd wedi'u hanelu at ben-desg siopau llyfrau a dewisiadau amgen llwyd gwyrdd gydag offer posibl gweinydd yn rhedeg. Mewn cronfeydd data sy'n trin porffor ac ieithoedd ar lefel fertigol.

Mae'r trosolwg hwn o ecosystem OSGeo yn ein helpu i ddeall y berthynas rhwng prosiectau ac yn fwy na dim y ddealltwriaeth bod amrywiaeth yn angenrheidiol ac yn weithredol cyhyd â bod safonau'n cael eu safoni.

Yr ail ymgais, yn llwyddiannus

Mae'r arddangoswyr yn nodi eu bod yn gwahanu cyrsiau rhwng y myfyrwyr nad ydynt yn raddedig a'r rhai a oedd eisoes wedi graddio neu ar lefel ôl-raddedig mewn ail ymgais. Ar gyfer hyn, defnyddiant gyrsiau cyflenwol:

QGis + GRASS + PostGIS mewn cyrsiau i raddedigion

QGis + PostGIS mewn labordai ar gyfer rhai nad ydynt yn raddedigion

Qgis glaswellt postis

Mae'r un rhai hyn rwyf wedi eu marcio mewn coch yn y graffig blaenorol, i ddangos lle maent wedi'u lleoli, yn y bôn yn yr amgylchedd C + + sy'n gysylltiedig â'r cyhoeddiad ar-lein MapGuide Open Source neu MapServer.

Mae'r tabl canlynol yn dangos y pynciau a gynhwyswyd yn y cyrsiau a'r labordai.

Graddedigion

Dim Graddedigion

Qis
 • Theming a chreu symbology
 • Dadansoddiad ac ymgynghoriadau gofodol
 • Dadansoddi geocodio a rhwydweithiau
 • Defnyddio plwgiau
 • Estynoldeb
 • Atodiad gyda GRASS
 • Cofrestru a thrawsnewid delweddau
 • Vectorization o raster
 • Mynediad data gofodol
 • Mapio thematig
 • Dadansoddi ac ymgynghori gofodol
GRASS
 • 3D delweddu a dadansoddi delweddau
 • Cefnogaeth wrth ddadansoddi rhwydwaith
 • Thematig
PostGIS
 • Trawsnewidiadau ar y hedfan
 • Gwerthusiad swyddogaeth LRS
 • Gwerthusiad mewn cymorth rhwydwaith
 • Creu cronfeydd data gofodol
 • Ymholiadau gofodol
 • Trawsnewid rhwng gwahanol systemau cyfeirio
 • Data disgrifiadol a gofodol

Mae'r tabl canlynol yn adlewyrchu'r canfyddiad o'r bobl ar ddiwedd y cyrsiau, canfyddiad diddorol a allai -a dylai trwy gynghreiriau- cael eu systemateiddio'n fwy manwl, gan roi trylediad i offerynnau megis itinerau hyfforddiant modiwlaidd, sgriptiau methodolegol, bancio eitemau, normau cymhwysedd a llawlyfrau, fel y gellir eu haddasu gan y prifysgolion neu golegau technegol; Yn aml, nid yw'r atebion unigryw hyn ond yn rhannu'r llawlyfrau. Gyda hyn, byddai'n ymarferol iawn creu cyrsiau byr neu gyrsiau cynhwysfawr sy'n rhoi'r dimensiwn llawn i'r amgylchedd OSGeo yn y llinell C ++ ac yn yr amgylchedd Java sydd â llawer mwy o botensial (yn fy marn i) am ei chwmpas aml-lwyfan, rhyngwladoli systematig ac amrywiaeth mewn atebion.

Graddedigion

Dim Graddedigion

Qis
 • Hawdd i'w defnyddio
 • Cyfeillgar iawn
 • Cefnogaeth dda iawn
 • Cyflym iawn a diogel
 • Opsiwn cyflenwadau cyfeillgar iawn oherwydd ei helaethrwydd a'i ddefnyddioldeb.
 • Cyflenwad rhagorol i GRASS
 • Hawdd i'w defnyddio
 • Cyfeillgar iawn
 • Cefnogaeth dda iawn
GRASS
 • Cyflym iawn a diogel
 • Wedi'i dogfennu'n hynod o dda
PostGIS
 • Cyflym
 • Sefydlog
 • Seguro
 • Hawdd i'w defnyddio
 • Rhyng-gyfeillgar cyfeillgar
 • Meddalwedd broffesiynol
 • Cyflym
 • Sefydlog
 • Seguro
 • Hawdd i'w defnyddio
 • Rhyng-gyfeillgar cyfeillgar

Fel y gwelir, mae maen prawf gweithwyr proffesiynol graddedig yn canolbwyntio'n bositif ar botensial yr offer, yn hytrach nag ar y cynhyrchion uniongyrchol y maent yn eu cynhyrchu. Mae hyn yn gofyn am ymlediad, os ydym yn gobeithio creu Diwylliant yr Ymddiriedolaeth a hygrededd sy'n cysylltu yr academi â sefydliadau hyrwyddo OSGeo a'r darparwyr gwasanaethau cysylltiedig.

Gweler y cyflwyniad gwreiddiol

Gweler yr holl arddangosfeydd o FOSS4G 2010

Dilynwch Gabriel Reyes

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.