Cylchgronau Geomateg - 40 - 5 mlynedd yn ddiweddarach

Yn 2013 gwnaethom gategoreiddio o gylchgronau sy'n ymroddedig i faes geomateg, gan ddefnyddio eu safle Alexa fel cyfeiriad. 5 mlynedd yn ddiweddarach rydym wedi gwneud diweddariad.

Fel y dywedasom o'r blaen, mae cylchgronau geomatics wedi esblygu'n raddol gyda rhythm gwyddoniaeth y mae ei ddiffiniad yn dibynnu llawer ar ddatblygiad technolegol ac ymasiad disgyblaethau o amgylch Geo-beirianneg. Lladdodd y tueddiadau cyfredol gylchgronau print hirsefydlog, ailgyfeirio pwnc blaenoriaeth cyhoeddiadau eraill, a chau'r bwlch rhwng yr hyn sy'n gylchgrawn confensiynol gyda chyhoeddiad digidol gyda nodweddion blog; gan ychwanegu ei ddylanwad ar rwydweithiau cymdeithasol. Daeth y gwerth ychwanegol mewn rheoli gwybodaeth a synergedd rhwng actorion yn bwysicach gyda'r hyn a symudodd rôl cyhoeddwr confensiynol i gydlynu digwyddiadau rhyngwladol, gwasanaeth gweminar a chyhoeddi cynnwys digidol.

Mesur gan ddefnyddio'r ranking Alexa

Rwyf yn defnyddio mesuriad Alexa, dyddiedig Mawrth 31, 2019. Mae'r safle hwn yn ddeinamig ac yn newid dros amser yn dibynnu ar arferion da neu ddrwg gwefannau ac addasiadau o algorithmau Google. Yn gyffredinol, mae'n fath sy'n cyfateb i ddarllenwyr neu ymwelwyr ynghyd â pherthynas iechyd â'r wefan.

Po isaf yw safle Alexa, y gorau ydyw, a dyna pam mae Facebook.com a Google.com fel arfer yn y ddau rif cyntaf. Nid yw mor hawdd bod yn is na'r 100,000 uchaf ac er bod safle yn ôl gwlad hefyd yn yr achos hwn, roedd yn well gen i ei wneud gan ddefnyddio'r un byd-eang, gan nodi yn y tabl y safle ar gyfer Sbaen fel gwybodaeth ychwanegol a rhyw wlad lle mae gan y wefan safle sylweddol hefyd.

Mae'n ddiddorol, oherwydd yn y 10 uchaf, y tu hwnt i geisio bod yn gystadleuaeth, mae'n dangos y cydwelededd y mae'r safleoedd lledaenu gwybodaeth yn ei gynrychioli yn yr ecosystem hon. Bryd hynny dim ond dau safle Sbaeneg eu hiaith (Geofumadas a Blog Franz). Heddiw mae gennym 4 safle Sbaenaidd, gyda thwf MappingGIS a gododd o'r Top30, GIS & Beers nad oedd erbyn hynny yn ymddangos cystal â blog Teritorio Geoinnova.

Dyma statws Top40 newydd i 2019.

Fel cyfeiriad, rwy'n dangos y statws blaenorol yn 2013Cylchgronau Geomatics

Ble daeth y rhestr o gylchgronau geomatig?

Rwyf wedi defnyddio cyfanswm o 40 o gyhoeddiadau, gan gadw'r rhestr flaenorol, er eu bod wedi dileu o leiaf 6 sydd eisoes allan o gylchrediad, wedi'u harchebu i safle is na 5,000,000. Er bod honno'n sefyllfa angheuol i safle, rwyf wedi ei estyn yno i allu mesur twf rhai cylchgronau sy'n haeddu gwell lwc.

  • Mae 21 o'r cylchgronau hyn yn Saesneg.
  • Daw 14 o'r cyd-destun Sbaenaidd. Gyda'r amrywiad Geofumadas a blog prosiect gvSIG, mae ganddyn nhw draffig mewn ieithoedd eraill er eu bod yn cael eu cynhyrchu yn Sbaeneg yn wreiddiol.
  • Mae 5 o darddiad Brasil. Gyda'r amrywiad yn yr achos hwn, mae gan y MundoGEO fersiwn Sbaeneg hefyd yn ei draffig.

Caiff y rhai o Frasil eu marcio mewn gwyrdd, y rhai Sbaen mewn rhai oren a'r Eingl-Sacsonaidd mewn glas.

Rhestr o'r 10 Top

Na Magazine Safle'r Byd  Safle Epaña  Safle arall
1 geospatialworld.net        94,486  -  UDA           94,448
2 gislounge.com       107,570  UDA           55,355
3 geoawesomeness.com       113,936  UDA           64,660
4 gpsworld.com       125,207  UDA         126,865
5 geofumadas.com       130,586           25,307  Mecsico            19,983
6 mappinggis.com       162,860           10,143  Mecsico              9,182
7 geoinnova.org/blog-territory       171,097           22,249
8 andersonmedeiros.com       178,637  -   Brasil            14,002
9 gisandbeers.com       228,877           13,784
10 acolita.com       250,823           36,159  Mecsico            26,249

Rhai nodweddion arbennig o'r Top10 hwn:

  • Yn gyffredinol, maent yn aros yn y 10 uchaf: gislounge, gpsworld, geofumadas, ac ArcGeek (blog franz).
  • Tenantiaid newydd yn y 10 uchaf hwn: Geospatialworld, Mappinggis, geoawesomeness, ClickGEO (blog Anderson Madeiros), blog Geoinnova a Gis & beers.
  • Gadawsant y top10 directionmag.com wedi ei droi i'r 12, mapsmaniac.com a fu farw, mycoordinates.org i 30, giscafe.com i 24 a mundogeo.com i 11 a Gisuser i 19.

Y rhestr o 10 i 20

Na Magazine Safle'r Byd  Safle Epaña  Safle arall
11 gim-international.com       268,868  -  UDA           83,208
12 mundogeo.com       272,855  -  Brasil         466,694
13 directionsmag.com       316,516  -  UDA         162,383
14 prosesamentodigital.com.br       323,707  -  Brasil           24,352
15 pobonline.com       347,202  UDA         207,854
16 cartesia.org       446,609           24,247
17 lidarnews.com       524,281  UDA         338,157
18 blog.gvsig.org       566,578  -  Mecsico           30,385
19 alpoma.net/carto/       568,926           45,978
20 gisuser.com       694,528  -         317,374

Y rhestr o 21 i 30

Na Magazine Safle'r Byd  Safle Epaña  Safle arall
21 digidol-geography.com       716,191  UDA         548,219
22 xyht.com       726,264  UDA         374,066
23 geoconnexion.com       873,577  -  De Affrica           23,294
24 geoinformatics.com       882,085  -  India         398,567
25 giscafe.com       891,499  UDA
26 cartografia.cl    1,067,006  Chile           15,715
27 gis-professional.com    1,291,383  -  India         629,685
28 sensorsandsystems.com    1,554,262  -
29 nosolosig.com    1,566,120
30 informedinfrastructure.com    1,700,212  -  -

Y rhestr o 31 hyd at y safle 40

Na Magazine Safle'r Byd  Safle Epaña  Safle arall
31 fycoordinates.org    1,725,842  -  -
32 fernandoquadro.com.br    1,789,039  Brasil           74,014
33 amerisurv.com    1,834,579
34 eijournal.com    1,898,444
35 gersonbeltran.com    2,338,536
36 orbemapa.com    2,581,438  -  -
37 landurveyors.com    2,909,503
38 masquesig.com    2,932,937  -  -
39 geoluislopes.com    3,910,797  -  -
40 revistamapping.com    4,569,208  -  -

I gloi, mae'n bwysig achub presenoldeb y 14 safle Sbaeneg (cyn nad oedd ond 8) o fewn rhestr gymhleth i raddfa gyda safle diddorol uwch. Er bod y maes Sbaeneg ei iaith yn llawer ehangach na'r 14 hyn, fel y rhestr drawiadol Nosolosig.

Mae'n wir i wneud y dewis o safleoedd i fynd i mewn i'r tyllau eu bod wedi bod o'r rhestr gyntaf 5 mlynedd yn ôl, nid yw wedi bod yn hawdd; yn enwedig gan fod yr ymyl cychwynnol yn fwy o blaid cylchgronau Saesneg eu hiaith; sydd bellach wedi newid cymaint. Ymhen ychydig byddwn yn gwneud diweddariad newydd, gan ystyried bod cynrychiolwyr diddorol o'r cyfrwng Sbaenaidd wedi aros yn y llys hwn: fel enghraifft, Daearyddiaeth Ddiddiwedd sydd wedi bod tua 5 ers blynyddoedd gyda chyrhaeddiad yn golygu y tu hwnt i'r we y byddai llawer ohonom yn hoffi ei gael; pe bai'n deg, dylai Geografiainfinita fod yn y sefyllfa 8; yr un fath ar ôl y cyhoeddiad rydym wedi cael ein hadrodd gan Interesporlageomatica.com dylai hynny ymddangos yn y brig hwnnw, yn safle 37 gyda phr o 2,590,195. Felly, gan fod yn rhaid gwneud toriad, rydym wedi gadael y graff a'r tablau yno; Os ydych chi'n teimlo y dylai unrhyw wefan arall fod ar y rhestr hon neu o leiaf gael ei thargedu i'w hadolygu ymhellach, rhowch wybod i editor@geofumadas.com.

Rydym yn debygol o wneud yr un peth ag yn y Top40 o Twitter geo-ofodol, lle'r oedd angen tynnu safle Sbaenaidd a Saesneg.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.