Cylchgrawn Geo-Engineering & TwinGeo - Ail Argraffiad

Rydym wedi bod yn byw eiliad ddiddorol o drawsnewid digidol. Ymhob disgyblaeth, mae newidiadau yn mynd y tu hwnt i gefnu ar bapur yn syml i symleiddio prosesau i chwilio am effeithlonrwydd a chanlyniadau gwell. Mae'r sector adeiladu yn enghraifft ddiddorol, sydd, wedi'i yrru gan gymhellion uniongyrchol yn y dyfodol fel Rhyngrwyd Pethau a dinasoedd digidol, ar fin ailddyfeisio ei hun fel y mae llwybr aeddfedrwydd BIM yn caniatáu hynny.

Mae safoni BIM tuag at lefel 3 mor ategol i'r cysyniad o Efeilliaid Digidol, fel nad yw wedi bod fawr o anodd i gwmnïau fel Microsoft ddod o hyd i safle manteisiol mewn marchnad a oedd gynt yn ymddangos yn unig ar gyfer peirianwyr a phenseiri. Yn fy achos i, rydw i o genhedlaeth a welodd CAD yn cyrraedd fel ateb i luniad confensiynol a'i bod yn anodd i mi fabwysiadu modelu 3D oherwydd i ddechrau, roeddwn i'n gweld bod fy lluniau llaw yn fwy deniadol na rendradau diflas. Ac er ein bod ni'n credu mai'r hyn rydyn ni'n ei wneud nawr gyda Robot Strwythurol, AecoSIM neu Synchro yw'r gorau, dim ond fy argyhoeddi ein bod ni ar yr un trobwynt ar gyfer rheolaeth gyd-destunol fwy integredig wrth edrych yn ôl 25 mlynedd yn ôl.

... yn y dull Peirianneg.

Dim ond nawr ei bod yn ymddangos bod Egwyddorion Gemini yn tynnu llinell bob yn ail i fethodoleg lefelau aeddfedu BIM, gan adfywio hen gysyniad o'r enw Digital Twins y mae cwmnïau mawr yn y diwydiant yn symud tuag at y pedwerydd chwyldro diwydiannol; a gyda’r bwriad o barhau â thema esblygiad Geo-beirianneg, fel stori glawr rydym wedi penderfynu’r BIM yn ei gysyniadoli a’i arwyddocâd. 

Rydym yn ategu'r rhifyn gydag enghreifftiau o ddatblygiadau arloesol yn y sbectrwm Geo-beirianneg gan ddarparwyr meddalwedd a gwasanaeth. Mae'r astudiaethau achos a'r erthyglau canlynol yn sefyll allan:

  • Rheoli cyfleusterau deallus, parc gwyddoniaeth Hong Kong yn cymhwyso cysyniad yr efeilliaid digidol.
  • Archwiliad ymreolaethol o ffyrdd a seilweithiau llinellol gan ddefnyddio Cytgord Drôn.
  • Mae Christine Byrn yn dweud wrthym am y Ddinas Ddigidol Uwch o ran gwybodaeth ddibynadwy pryd a lle bo angen.
  • LandViewer, gyda'i swyddogaethau ar gyfer canfod newidiadau o'r porwr.

Fel ar gyfer cyfweliadau, mae'r cylchgrawn yn cynnwys rhyngweithio â chrewyr Synchro, UAVOS a'r cyntaf o José Luis del Moral gyda'i brosiect Prometheus o ddeallusrwydd artiffisial wedi'i gymhwyso i'r fframwaith cyfreithiol.

... yn y dull GEO.

Ar y llaw arall, mae gweld gwyro oddi wrth ei gynllun arolygu confensiynol, a meddwl am fynd i'r afael â'r her o gyplysu'r safon LADM ag InfraXML yn fwy na boddhaol. O'r diwedd, mae safoni wedi treiddio fel edefyn cyffredin rhwng y sector preifat a ffynhonnell agored, rhai fel prif gymeriadau, ac eraill fel ymddiswyddiad y bydd pethau'n digwydd gyda nhw neu hebddyn nhw. Yn olaf yr ennill yw'r profiadau llwyddiannus; Felly, yn y maes geo-ofodol ac mewn parhad â llinell Cadastre, rydym wedi cynnwys achos o lwyddiant wrth weinyddu tir.

Yn ogystal, mae'r cylchgrawn sydd wedi'i gyfoethogi â fideos gwreiddio a chysylltiadau rhyngweithiol, yn cynnwys newyddion gan Airbus (COD3D), Esri yn ei gydweithrediad ag Mobileye, Hexagon (Luciad 2019 ac M.App) a Trimble gyda'i wasanaethau Catalydd.

Gan gynnal ein hymrwymiad i ddarparu straeon diddorol i chi yn y sbectrwm Geo-beirianneg, rydym yn falch o gyflwyno ail rifyn y cylchgrawn Geo-Engineering ar gyfer Sbaeneg a TwinGeo i chi ar gyfer siarad Saesneg.

Darllenwch TwinGeo - yn Saesneg

Darllenwch Geo-Beirianneg - Yn Sbaeneg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.