Am ba hyd y bydd y ffeil siâp yn goroesi?

Am eiliad roeddwn i'n meddwl mai'r fformat axf oedd yn cymryd lle ffeil siâp yr ESRI; ond yn hytrach mae'n ymddwyn fel geodatabase ar gyfer ArcPad, sy'n awgrymu y bydd y Sefydliad Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn mynnu ein bod yn dioddef gyda'r fformat shp.

Y broblem

image Gwendidau'r fformat shp yw ei hynafiaeth, trwy storio ei ddata tablau yn y ffordd y cafodd ei wneud bron i 20 flynyddoedd yn ôl heb allu sefydlu perthynas a gwasgaru ffeiliau bach sy'n storio'r gwahanol nodweddion a rheolau data fector.

ESRI wedi cyhoeddi mae ei echel fel fformat ar gyfer Arcpad yn defnyddio o'r fersiwn 7.1 y gall ymdrin â thablau cysylltiedig lle gallwch gynnwys priodoleddau, themau, tafluniad a nodweddion eraill na allai'r dinorex bach eu gwneud.

Er bod rhai wedi gweiddi i'r awyr gan ddweud "A oes angen fformat data gofodol arall arnom?", Mae ESRI yn mynnu nad yw'n fformat newydd ond yn union fel y mae'r geo-gronfa ddata yn strwythur rheolau ar gyfer data gofodol sydd wedi'i adeiladu ar Microsoft SQL Server Compact Edition (SQLCE) ... mewn casgliad di-hid, yr un geo-gronfa ddata y mae llawer wedi'i beirniadu am fod ag API rhy ystyfnig.

... efallai nad yw'n fformat newydd ond mae'n ychwanegu cymhlethdod i'r farchnad cynnyrch geo-ofodol, dylai pawb nawr adeiladu protocol arall i ryngweithio â'r fformat hwn.

A beth mae axf i fod i'w wneud?

  • Casglu ffeiliau siâp mewn cronfa ddata, caiff nodweddion y ffeil siâp eu storio mewn dbf... mewn BLOB (Gwrthrych mawr deuaidd) mewn colofnau gwastad yn yr arddull dbf ... a'i daro gyda'r dbf.
  • Yna mewn tabl arall mae metadata fel tafluniad, symboleg, ffurflenni a sgriptiau.
  • Gellir ystyried casglu'r ffeiliau siâp, gyda'u haenau a'u cyflenwadau eraill, fel un ffeil.
  • Gallwch hefyd integreiddio â'r geo-gronfa ddata, gan dderbyn parthau, isdeipiau a pherthnasoedd ... mae'n debyg hefyd reolau topolegol ac arferion geoprocessing.

Canlyniadau

image Yn ymarferol, gall rhywun sydd â GPS fynd i'r cae, perfformio gwaith cynnal a chadw stentaidd ar fap (nid y ffeil siâp syml) fel pe baent yn gweithio gyda'u platfform bwrdd gwaith, gan benderfynu a oes cyfanrwydd topolegol gan sblis ac anfon y data trwy gsm i y gronfa ddata ganolog ... na allech chi wneud hyn? ... o, mae'n ddrwg gennyf, gydag ArcPad!

Mae llawer yn credu, os yw ESRI yn mynnu amddiffyn ei ffeil dino-siâp, un diwrnod bydd y fformatau xml (kml, gml) yn ei fwyta'n fyw ... does dim ots a ydych chi'n briod â Microsoft.

6 Yn ymateb i "Pa mor hir fydd y ffeil siâp yn goroesi?"

  1. Er hynny, nid yw'r fformat y caiff y geometreg ei gadw ynddo yn aros yr un fath ag yn y ffeil shp? Mae hyn yn wir am faes geometreg y geodatabase.

  2. Sut mae'n bosibl bod….

    «Casglwch ffeiliau siâp mewn cronfa ddata, mae priodoleddau'r ffeil siâp yn cael eu storio mewn dbf ... a'i daro gyda'r dbf.»

    Os ydych yn defnyddio cronfa ddata i storio'r siâp, sut mae'n bosibl eich bod yn cadw'r wybodaeth alffaniwmerig mewn DBF allanol ???

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.