adeiladu polygon yn seiliedig ar gyfarwyddiadau a phellteroedd mewn tabl Excel

Gadewch i ni weld beth yw'r pwynt:

Mae gen i ddata tramwy gyda Bearings a phellteroedd, ac rydw i eisiau ei adeiladu yn AutoCAD neu Microstation. Gwelsom yr AutoCAD o'r blaen wedi ei siâp i fwydo'r math hwn o ddata o dan y fformat @dist <tra yn Microstation mae'n cael ei wneud trwy AccuDraw.

Wel, mewn ymateb i'n ffrind James, dyma'r tabl:

microstation excel autocad

1. Y data mewnbwn

Mae'r rhain wedi'u cofnodi o dan y parth melyn, dyma'r gorsafoedd, pellteroedd a phennawd fel yr enghraifft.

2. Y cydlyniad cychwynnol

Mae hwn ym mhennawd y parth mewn gwyrdd, gan dybio ein bod ni'n gwybod cyfesuryn y pwynt cyntaf. Os nad oes gennych chi, rhowch unrhyw werth, yn ddelfrydol uchel fel nad yw cyfesurynnau negyddol yn ymddangos, fel 5,000 (pum mil)

3. Y data allbwn

Dyma'r ardal a farciwyd yn oren, lle mae yr hyn sydd gennych chi yw'r cyfesurynnau xy wedi'u cydweddu â chwm gwahanu.

4 Sut i'w hanfon i AutoCAD.

Gwneir "copi" syml yn ardal oren y ffeil excel, yna yn AutoCAD mae'r gorchymyn polyline (pline) yn cael ei actifadu a chaiff "past" ei wneud yn y bar gorchymyn. Y canlyniad yw'r tramwy a dynnir dim ond i roi'r pwynt cau

microstation excel autocad

 

Yma gallwch chi lawrlwytho'r templed i adeiladu polygonau yn seiliedig ar gyfarwyddiadau a phellteroedd mewn tabl Excel.

Cartref

Mae'n gofyn am gyfraniad symbolaidd ar gyfer y lawrlwythiad, y gallwch chi wneud ag ef Cerdyn credyd neu Paypal.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.

 

5 Sut i'w hanfon i Microstation

I'w wneud yn Microstation Rwyf wedi creu templed sy'n gwneud yr un peth bron, ond yn rhesymeg yr Archeb Allweddi Microstio.

Gweld y templed ar gyfer Microstation.

 


Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


 

 

58 Yn ymateb i "Adeiladu Polygon yn seiliedig ar gyfeiriannau a phellteroedd mewn tabl Excel"

 1. Mae gen i broblem. Pan gefais y templed gweithiodd popeth yn iawn, roedd hynny fel 4 neu 5 mlynedd yn ôl,
  Rwyf wedi ei ddefnyddio heb broblemau. Ar hyn o bryd nid yw'n gweithio i mi pan fyddaf yn ei gludo i mewn i Autocad. Rwyf wedi profi yn Autocad 2013 a 2017 a dim byd. Nid wyf yn gwybod a oes rhaid i mi weld a rhagori, rwy'n defnyddio 2019. Yn flaenorol roeddwn i'n defnyddio 2016.

 2. helo prynhawn da, ni allwn wneud y trosglwyddiad oherwydd diffyg cyfeiriad y cwmni ble i osod cyfarchion

 3. helo noson dda fel taliad trwy drosglwyddiad os gwnaf hynny yn uniongyrchol yn y banc y mae rhif y cyfrif hwnnw'n ei roi i mi, diolch, mae gennyf gyfarchion â diddordeb

 4. Gwiriwch eich post, weithiau mae'n mynd i sbam.
  Dylech gael neges gyda url lawrlwytho, sy'n dod i ben mewn diwrnodau 4.
  Os oes gennych broblemau, cysylltwch â ni olygydd (at) geofumadas.com

 5. Bore da i bawb a llongyfarchiadau am y gwaith da hwn.
  Mae gennyf gwestiwn.

  Sut ydw i'n ei wneud yn MICROSTATION fel nad ydw i ddim ond gadael y cwmwl pwynt ond hefyd y llinellau a fyddai'n ffurfio'r polygonal?
  Diolch yn fawr.

 6. Yn wir, gallai weithio ar gyfer unrhyw raglen sy'n derbyn cydlynwyr yn y fformat hwnnw.

  Efallai y bydd estyniadau ar gyfer ArcGIS, ond dydw i erioed wedi sôn am y pwnc hwnnw yma.

 7. Helo, dim ond fi achub bywyd â'r swydd hon, roedd angen i mi wneud polygon yn ArcGIS felly defnyddiwch y dull hwn a dim ond yn addas i'r ArcMap, nid os oedd ffordd haws o wneud y rhaglen hon, neu os ydych eisoes wedi cyhoeddi rhai bostio am hyn, ond hey fy helpu llawer, byddai'n dda hefyd i roi'r swydd i basio i ArcGIS. Anyway diolch yn fawr iawn !!!!!! Llongyfarchiadau ar y dudalen hon, saludooooos.

 8. Mae hynny'n ei newid yn Windows

  Dechrau, Panel Rheoli, Lleoliadau Rhanbarthol

  Yna yno, rydych chi'n dewis y wlad lle rydych chi a gyda hyn dylech chi gael y pwyntiau a'r atalnodau cywir yn yr ardal lwyd, isod lle mae'r enghreifftiau. Yn gyntaf mae'r niferoedd.

  Os ydyn nhw'n ymddangos yn anghywir yno, yn dal i ddewis eich gwlad, yna pwyswch y botwm "addasu" ac yna newid fformat symbol degol a symbol gwahanu miloedd.

 9. Mae gen i broblem i gael y llun yn awtomatig, mae'r broblem yn troi yn y canlynol.
  Mae'r broblem ym mwrdd exel fy swyddfa. Mae angen i mi wybod sut i newid y coma (,) gan y Pwynt (.) Mae gen i swyddfa 2007.
  i mi mae'n ymddangos fel a ganlyn:

  418034 (,) 128,1590646 (,) 877
  418028 (,) 562,1590680 (,) 724
  418034 (,) 064,1590699 (,) 614

  lle mae rhaid cael dot (.) mae coma (,) yn helpu fy nghalon.

 10. Helo bawb, mae gen i sawl blwyddyn o ddefnyddio MicroStation ar gyfer cadastre a dim ond eisiau ychwanegu at gyfraniadau rhagorol cydweithwyr, os ydyn nhw am ychwanegu polygon yn ychwanegol at y pwyntiau, mae'r weithdrefn yn syml iawn. Yn y ddalen txt pennawd rydyn ni'n ysgrifennu "place smartline", i bob cyfesuryn rydyn ni'n ychwanegu xy = x cyfesuryn, y cyfesuryn. yn y blaen i bawb. Yn y cofnod Allweddi rydym yn ysgrifennu @C: \ enw a lleoliad y ffeil.txt Dyna theori y weithdrefn os yw rhywun yn gwybod y byddai gweithdrefn arall yn gwerthfawrogi'r mewnbwn.

 11. Mae angen i mi wneud cynllun yn autocad .. oherwydd rwy'n mynd i mewn i gydlynu ac x a gallaf gael yr ergyd

 12. Diolch yn frawd i'r help, rwy'n arbed llawer o waith gyda'r tabl hwn, llongyfarchiadau ar ddatblygiad y fformiwlâu, gwaith da iawn ..

 13. Beth am, yr wyf eisoes wedi cael y safle microstation, nid wyf yn gwybod a allwch chi fy helpu gyda'r weithdrefn a cheisio ychydig ond mae ganddo sawl offer.
  Eich bai yw hwn.

 14. Wel, yr wyf yn ei chael yn ddiddorol, fel yr ydych yn datrys, Mae gen i broblem na allaf gael adeiladu bocs (Bearings a phellteroedd) o xm MicroStation v8 amlochrog a realizadaen neu v8i, fel y gwneir yn Civilcad unig tebas polygon offeryn ac yn rhoi cynhyrchu adeiladu bocs a phicellau yn y llun neu pligonal, agredecira eu fy helpu

 15. Nid wyf wedi gweld lisp sy'n gwneud hynny, a allai eich helpu chi yw hyn . Nid oes gan y cod gyfrinair, felly rydych chi'n ei addasu fel ei fod yn rhoi'r wybodaeth arall i chi, neu rydych chi'n ei adael yn y golofn arsylwadau gyda'r swyddogaeth gydgysylltiedig.

 16. g

  Diolch, ond yr wyf yn meddwl fy mod yn colli egluro rhywbeth, rwyf eisiau osgoi ei wneud â llaw, mae'n cael ei awtomataidd drwy ddefnyddio wefusau fy mod yn plotio data drwy fewnforio y ffeil Excel.

 17. Wel, deallaf, os mai dim ond y llinell honno ydyw, dim ond:
  - Llinell orchymyn
  - mynd i mewn
  - 227935.1665,9111959.809,2618.718896
  - mynd i mewn
  - 227935.1665,9111959.809,2618.718896
  - mynd i mewn
  ac yna rhowch y data ar droed fel testun.

 18. g

  Wyf yn eich llongyfarch NEU CYFRANIAD Q DAS SO Y DUDALEN HON INTERERESANTE. DA eisiau gwybod os gallaf helpu graphed DATA HYN YN EXCEL AutoCAD, ME DRAW A UNOL Â HOLL WYBODAETH ID, cyfesurynnau FRIG Y LLINELL, Hyd, Asimwth a Tuedd (gan gynnwys) o'r awyren XY.
  BYDD BYDD YN HELP GRANT.

  ID EAST ELEVATION NORTH HIR. »« AZIMUT »« INCL. »
  01 227935.1665 9111959.809 2618.718896 150 84.295 -19.22
  02 227935.1665 9111959.809 2618.718896 130.25 84.295 -19.22

 19. Rwy'n eich llongyfarch, mae'n dudalen ragorol ac yn anad dim gyda llawer o wybodaeth ddefnyddiol iawn i'r rhai ohonom sy'n cysegru ein hunain i'r dopograffeg a'r geodesi hwn ...
  Rwyf hefyd wedi bod yn gwirio'r wybodaeth sydd gennych ynglŷn â defnyddio daearyddiaeth (neu gedesics) ac UTM ... Rwy'n cael trafferth ychydig gyda'r trawsnewidiad o Ddaearyddol i Dopograffig, hynny yw, rwyf am drosi o geodeg i system wastad, yn y fath fodd fel bod y pwyntiau neu'r fertigau y gwnaethom eu gosod a gwneud ôl-broses, gallwn eu defnyddio gyda chyfanswm gorsaf neu unrhyw offer confensiynol ac mae'r pellteroedd yn gwirio neu'n cyd-daro ... byddai'ch sylwadau'n ddefnyddiol iawn ... diolch a chyfarchion gan tampico, tamaulipas, mexico ...

 20. ffrindiau da roeddwn i eisiau gwybod a allwch chi fy helpu, gan fy mod yn gallu trosglwyddo cydlynydd o gps i awtomatig

 21. Pe bai hynny, efallai y byddai'n gwirio yn y panel rheoli, yn lleol, a gweld a yw'r comasau fel miloedd o wahanwyr a'r pwynt degol.

 22. rydych chi'n gwybod fy mod i'n credu bod y broblem yn gorwedd yng nghyfluniad atalnodau a chyfnodau…. o excel

 23. iawn diolch, trodd popeth allan yn bwyllog….
  roeddech chi'n iawn mai'r bai yw wrth gopïo'r data yn anghywir ... miloedd o ddiolch ...

 24. Wel edrychwch ar drefn yr hyn rydych chi'n ei wneud:

  Pwynt rheoli (neu linell)
  Dewiswch yr ardal yn rhagorol
  Copi
  Cliciwch ar linell orchymyn AutoCAD
  I gludo

 25. Nid oeddwn yn anghywir yn taro'r data cywir, mae rhywbeth yn digwydd, AH mae gen i fformat arall yn excel sy'n ddefnyddiol iawn i wneud aliniadau mewn portffolios yn debyg iawn i'r fformat hwn ond yn y ddau achos rwy'n cael y neges hon »pwynt 2d neu allweddair opsiwn sy'n ofynnol» wrth basio i dir autodesk, dwi ddim yn deall?.
  Os ydych chi am basio'r fformat yn excel, ysgrifennwch eich e-bost….
  mae'n ddiddorol iawn
  AAA OS YDYCH YN DOD O HYD I'R ATEB I'R PROBLEM HON, Taenwch y gair….

 26. Mae gen i fformat arall tebyg i'r un hwn, yw gwneud aliniadau ffordd a mynd i dir autodesk. Mae'n debyg iawn i'r fformat hwn, rwyf eisoes wedi defnyddio'r fformat sydd gennyf ac roedd yn iawn i mi ac yna cefais y neges honno "pwynt 2d neu allweddair opsiwn sy'n ofynnol" a nid yw fy polygon yn ymddangos, ac nid wyf yn gwneud camgymeriad wrth gopïo'r data. OS YDYCH AM DDISG Y FFEIL MEWN EXCEL, YSGRIFENNU EICH E-BOST …….

  AAA OS GWELWCH YN DDA OS YDYCH CHI WEDI SYLWCH YR ATEB, PASIO'R LLAIS, NI WYF YN GWYBOD OS YW'R PROBLEM YN GYDYMFFURFIO CAD AUTO NEU RHYWBETH YN METHU YN Y RHAGORIAETH….

 27. Mae pwynt 2d neu allweddair opsiwn sy'n ofynnol hefyd yn ymddangos i mi ac ni allaf ddod o hyd i ateb os ydych chi'n ei wybod, helpwch fi, mae'n fater brys, os gwelwch yn dda …….

 28. Bydd ffeil ragorol yn fy ngwasanaethu llawer ac rwyf eisoes yn gofyn beth roeddwn yn ei ofyn ynglŷn â sut i drosi traffig a thrawsdoriadau gwastad yn UTM…. Byddaf yn ei brofi am groesffordd agored

  jcpescotosb@hotmail.com

 29. Mae'n bosibl bod y fformat coma a dot yn anghywir, dylid gwirio hyn yn y panel rheoli, gosodiadau rhanbarthol. Bydd yn gweithio os oes gennych y pwyntiau fel gwahanu degolion a choma fel gwahanu miloedd.

 30. Fe wneuthum y prawf yn Autocad 2009 ac fe weithiais yn iawn ond nid microstation
  Ni fyddaf yn gwneud y peth iawn mewn rhai o Microstation V8 xm.

 31. I weld:
  1. Gorchymyn Polyline
  2. Ysgrifennwch 0,0
  3. nodwch
  4. copïwch yn ardal oren y daflen ragoriaeth
  5. cliciwch ar y llinell orchymyn
  6. cael ctrl + v
  7. galluogi chwyddo llawn

  Os nad yw'n gweithio, mae rhywbeth rhyfedd o gwmpas. Opsiwn arall a allai fod yn effeithio yw eich atalnodau ac mae cyfnodau wedi'u drysu yn priodweddau gwahanu miloedd a degolion.

 32. DYFARNIADAU DA

  BETH SYDD ANGEN I'W GYNNIG I GYNNAL BENOGRAFFIG YN YMWNEUD I AUCTOCAD.

  PAN WYF YN CLICIO I COPI YNA Rwy'n MYND A DEWIS YSGRIFENNU POLILINE 0,0 AC YMDDANGOS YN BENODOL Y PWYNT CANLYNOL YN YMDDANGOS HWN [Arc / Hanner lled / Hyd / Dadwneud / Lled
  AC RWY'N GWNEUD ACHOS OMISO I'R HWN A PEGO OND MAE'N YMDDANGOS Â HWN (pwynt 2D neu allweddair opsiwn sy'n ofynnol) NI WYF YN GWYBOD SUT I WNEUD Y STOP POLYGON BYDDWN YN HOFFI GWYBOD OS YDYCH YN HELPU I MI.

 33. Credaf, o'r cyfarwyddiadau hyn, na allwn gael y cydlynydd cyffredin gan nad yw'r cyfarwyddiadau hynny yn gyfesurynnau daearyddol. cyfraniad gwych i gydlynu ar wahân gyda choma

 34. Da iawn y daenlen, a ellid gwneud bwrdd gyda Rumbos, Azimuth, Pellter, Azimuths â sylfaen hysbys o bolygon?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.