adeiladu polygon yn seiliedig ar gyfarwyddiadau a phellteroedd mewn tabl Excel

Gadewch i ni weld beth yw'r pwynt:

Mae gen i ddata polygonal gyda chyfarwyddiadau a phellteroedd, ac rwyf am ei adeiladu yn AutoCAD neu Microstation. Yn flaenorol gwelsom fod AutoCAD wedi ei siâp i fwydo'r math hwn o ddata o dan y fformat @dist <tra bod Microstation yn cael ei wneud trwy AccuDraw.

Wel, mewn ymateb i'n ffrind James, dyma'r tabl:

microstation excel autocad

1. Y data mewnbwn

Mae'r rhain wedi'u cofnodi o dan y parth melyn, dyma'r gorsafoedd, pellteroedd a phennawd fel yr enghraifft.

2. Y cydlyniad cychwynnol

Mae hyn ym mhennawd y parth gwyrdd, gan ragdybio ein bod yn gwybod cydlyniad y pwynt cyntaf. Os na chaiff ei gael, rhowch unrhyw werth, yn ddelfrydol yn uchel fel na fydd cydlynyddion negyddol yn ymddangos, megis 5,000 (pum mil)

3. Y data allbwn

Dyma'r ardal a farciwyd yn oren, lle mae yr hyn sydd gennych chi yw'r cyfesurynnau xy wedi'u cydweddu â chwm gwahanu.

4 Sut i'w hanfon i AutoCAD.

Mae "copi" syml, yn cael ei wneud yn ardal oren y ffeil excel, yna yn AutoCAD mae'r gorchymyn polyline (pline) yn cael ei actifadu a'i "gludo" yn y bar gorchymyn. Y canlyniad yw mai dim ond er mwyn rhoi'r pwynt cau y mae'r llun amlochrog

microstation excel autocad

Yma gallwch chi lawrlwytho'r templed i adeiladu polygonau yn seiliedig ar gyfarwyddiadau a phellteroedd mewn tabl Excel.

Cartref

Mae'n gofyn am gyfraniad symbolaidd ar gyfer y lawrlwytho, y gallwch chi wneud ag ef Cerdyn credyd neu Paypal.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.

5 Sut i'w hanfon i Microstation

I'w wneud yn Microstation Rwyf wedi creu templed sy'n gwneud yr un peth bron, ond yn rhesymeg yr Archeb Allweddi Microstio.

Gweld y templed ar gyfer Microstation.


Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


Ymatebion 56 i "Adeiladu Polygon yn seiliedig ar lwyni a pellteroedd mewn tabl Excel"

 1. helo prynhawn da, ni allwn wneud y trosglwyddiad oherwydd diffyg cyfeiriad y cwmni ble i osod cyfarchion

 2. helo noson dda fel taliad trwy drosglwyddiad os gwnaf hynny yn uniongyrchol yn y banc y mae rhif y cyfrif hwnnw'n ei roi i mi, diolch, mae gennyf gyfarchion â diddordeb

 3. Gwiriwch eich post, weithiau mae'n mynd i sbam.
  Dylech gael neges gyda url lawrlwytho, sy'n dod i ben mewn diwrnodau 4.
  Os oes gennych broblemau, cysylltwch â ni olygydd (at) geofumadas.com

 4. Bore da i bawb a llongyfarchiadau am y gwaith da hwn.
  Mae gennyf gwestiwn.

  Sut ydw i'n ei wneud yn MICROSTATION fel nad ydw i ddim ond gadael y cwmwl pwynt ond hefyd y llinellau a fyddai'n ffurfio'r polygonal?
  Diolch yn fawr.

 5. Yn wir, gallai weithio ar gyfer unrhyw raglen sy'n derbyn cydlynwyr yn y fformat hwnnw.

  Efallai y bydd estyniadau ar gyfer ArcGIS, ond dydw i erioed wedi sôn am y pwnc hwnnw yma.

 6. Helo, dim ond fi achub bywyd â'r swydd hon, roedd angen i mi wneud polygon yn ArcGIS felly defnyddiwch y dull hwn a dim ond yn addas i'r ArcMap, nid os oedd ffordd haws o wneud y rhaglen hon, neu os ydych eisoes wedi cyhoeddi rhai bostio am hyn, ond hey fy helpu llawer, byddai'n dda hefyd i roi'r swydd i basio i ArcGIS. Anyway diolch yn fawr iawn !!!!!! Llongyfarchiadau ar y dudalen hon, saludooooos.

 7. Mae hynny'n ei newid yn Windows

  Dechrau, Panel Rheoli, Lleoliadau Rhanbarthol

  Yna yno, rydych chi'n dewis y wlad lle rydych chi a gyda hyn dylech chi gael y pwyntiau a'r atalnodau cywir yn yr ardal lwyd, isod lle mae'r enghreifftiau. Yn gyntaf mae'r niferoedd.

  Os ydyn nhw'n ymddangos yn anghywir yno, yn dal i ddewis eich gwlad, yna pwyswch y botwm "addasu" ac yna newid fformat symbol degol a symbol gwahanu miloedd.

 8. Mae gen i broblem i gael y llun yn awtomatig, mae'r broblem yn troi yn y canlynol.
  Mae'r broblem ym mwrdd exel fy swyddfa. Mae angen i mi wybod sut i newid y coma (,) gan y Pwynt (.) Mae gen i swyddfa 2007.
  i mi mae'n ymddangos fel a ganlyn:

  418034 (,) 128,1590646 (,) 877
  418028 (,) 562,1590680 (,) 724
  418034 (,) 064,1590699 (,) 614

  lle mae rhaid cael dot (.) mae coma (,) yn helpu fy nghalon.

 9. Helo bawb, mae gen i sawl blwyddyn o ddefnyddio MicroStation ar gyfer cadastre a dim ond eisiau ychwanegu at gyfraniadau rhagorol cydweithwyr, os ydyn nhw am ychwanegu polygon yn ychwanegol at y pwyntiau, mae'r weithdrefn yn syml iawn. Yn y ddalen txt pennawd rydyn ni'n ysgrifennu "place smartline", i bob cyfesuryn rydyn ni'n ychwanegu xy = x cyfesuryn, y cyfesuryn. yn y blaen i bawb. Yn y cofnod Allweddi rydym yn ysgrifennu @C: \ enw a lleoliad y ffeil.txt Dyna theori y weithdrefn os yw rhywun yn gwybod y byddai gweithdrefn arall yn gwerthfawrogi'r mewnbwn.

 10. Mae angen i mi wneud cynllun yn autocad .. oherwydd rwy'n mynd i mewn i gydlynu ac x a gallaf gael yr ergyd

 11. Diolch yn frawd i'r help, rwy'n arbed llawer o waith gyda'r tabl hwn, llongyfarchiadau ar ddatblygiad y fformiwlâu, gwaith da iawn ..

 12. Beth am, yr wyf eisoes wedi cael y safle microstation, nid wyf yn gwybod a allwch chi fy helpu gyda'r weithdrefn a cheisio ychydig ond mae ganddo sawl offer.
  Eich bai yw hwn.

 13. Wel, yr wyf yn ei chael yn ddiddorol, fel yr ydych yn datrys, Mae gen i broblem na allaf gael adeiladu bocs (Bearings a phellteroedd) o xm MicroStation v8 amlochrog a realizadaen neu v8i, fel y gwneir yn Civilcad unig tebas polygon offeryn ac yn rhoi cynhyrchu adeiladu bocs a phicellau yn y llun neu pligonal, agredecira eu fy helpu

 14. Nid wyf wedi gweld lisp sy'n gwneud hynny, a allai eich helpu chi yw hyn . Nid oes gan y cod gyfrinair, felly rydych chi'n ei addasu fel ei fod yn rhoi'r wybodaeth arall i chi, neu rydych chi'n ei adael yn y golofn arsylwadau gyda'r swyddogaeth gydgysylltiedig.

 15. g

  Diolch, ond yr wyf yn meddwl fy mod yn colli egluro rhywbeth, rwyf eisiau osgoi ei wneud â llaw, mae'n cael ei awtomataidd drwy ddefnyddio wefusau fy mod yn plotio data drwy fewnforio y ffeil Excel.

 16. Wel, deallaf, os mai dim ond y llinell honno ydyw, dim ond:
  - Llinell orchymyn
  - mynd i mewn
  - 227935.1665,9111959.809,2618.718896
  - mynd i mewn
  - 227935.1665,9111959.809,2618.718896
  - mynd i mewn
  ac yna rhowch y data ar droed fel testun.

 17. g

  Wyf yn eich llongyfarch NEU CYFRANIAD Q DAS SO Y DUDALEN HON INTERERESANTE. DA eisiau gwybod os gallaf helpu graphed DATA HYN YN EXCEL AutoCAD, ME DRAW A UNOL Â HOLL WYBODAETH ID, cyfesurynnau FRIG Y LLINELL, Hyd, Asimwth a Tuedd (gan gynnwys) o'r awyren XY.
  BYDD BYDD YN HELP GRANT.

  ID EAST ELEVATION NORTH HIR. »« AZIMUT »« INCL. »
  01 227935.1665 9111959.809 2618.718896 150 84.295 -19.22
  02 227935.1665 9111959.809 2618.718896 130.25 84.295 -19.22

 18. Yr wyf yn eich llongyfarch, mae'n dudalen ardderchog ac yn anad dim, gyda llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y rhai sy'n ymroddedig i hyn o topograffi a geodesi ...
  Rwyf hefyd wedi bod yn gwirio'r wybodaeth sydd gennych am y defnydd o daearyddol (neu'r gedesicas) ac UTM ... Im 'yn cael trafferth braidd gyda'r topograffig daearyddol transormacion, hy, yr wyf am i drosi o Geodetic i system awyren er mwyn i pwyntiau neu fertigau roddwn a gwnaeth ôl-proses, yn gallu eu defnyddio gyda chyfanswm orsaf neu unrhyw gyfarpar a phellteroedd confensiynol chequen neu gêm ... yn ddefnyddiol eich sylwadau ... diolch a chyfarchion o TAMPICO, Tamaulipas, Mexico ...

 19. ffrindiau da roeddwn i eisiau gwybod a allwch chi fy helpu, gan fy mod yn gallu trosglwyddo cydlynydd o gps i awtomatig

 20. Pe bai hynny, efallai y byddai'n gwirio yn y panel rheoli, yn lleol, a gweld a yw'r comasau fel miloedd o wahanwyr a'r pwynt degol.

 21. iawn grasias, trodd popeth allan yn bwyllog ...
  yr oeddech yn iawn mai'r bai yw casglu'r data yn anghywir ... miloedd o eidiau ...

 22. Wel edrychwch ar drefn yr hyn rydych chi'n ei wneud:

  Pwynt rheoli (neu linell)
  Dewiswch yr ardal yn rhagorol
  Copi
  Cliciwch ar linell orchymyn AutoCAD
  I gludo

 23. Nid oeddwn yn anghywir yn taro'r data cywir, mae rhywbeth yn digwydd, AH mae gen i fformat arall yn excel sy'n ddefnyddiol iawn i wneud aliniadau mewn portffolios yn debyg iawn i'r fformat hwn ond yn y ddau achos rwy'n cael y neges hon »pwynt 2d neu allweddair opsiwn sy'n ofynnol» wrth basio i dir autodesk, dwi ddim yn deall?.
  os ydych chi eisiau pasio'r fformat yn Excel, dim ond ysgrifennwch eich post ....
  mae'n ddiddorol iawn
  AAA OS YDYCH YN DOD O HYD I'R ATEB I'R PROBLEM HON YN PASIO'R LLAIS….

 24. Mae gen i fformat arall tebyg i'r un hwn i wneud aliniadau o ffyrdd ac mae symud i dir autodesk yn debyg iawn i'r fformat hwn, rwyf eisoes wedi defnyddio'r fformat sydd gennyf ac fe drodd allan yn dda ac yna cefais y neges honno «pwynt 2d neu allweddair opsiwn sy'n ofynnol» a Nid yw fy polygon yn ymddangos, ac nid wyf yn camgymryd copïo'r data. OS YDYCH AM EI DASGU'R FFEIL YN YSGRIFENNU EXCEL EICH POST …….

  AAA OS GWELWCH YN DDA OS YDYCH WEDI FOUND YR ATEB lledaenu'r gair, NID OS YW'R BROBLEM YW'R TREFNIANT CAD AUTO NEU RHYWBETH METHU ... THE EXCEL.

 25. Byddwn hefyd yn bwynt ymddangos bod yr opsiwn 2d neu allweddair a dod o hyd unrhyw ateb requiered os porfa gwybod ei fod ar frys os gwelwch yn dda fy helpu .......

 26. Bydd ffeil ragorol yn fy ngwneud yn fawr iawn ac rydw i eisoes yn gwneud yr hyn a ofynnais am sut i drosi trawsdoriadau o draffig a lefel i UTM .... Byddaf yn ei geisio am drws agored

  jcpescotosb@hotmail.com

 27. Mae'n bosibl bod y fformat coma a dot yn anghywir, dylid gwirio hyn yn y panel rheoli, gosodiadau rhanbarthol. Bydd yn gweithio os oes gennych y pwyntiau fel gwahanu degolion a choma fel gwahanu miloedd.

 28. Fe wneuthum y prawf yn Autocad 2009 ac fe weithiais yn iawn ond nid microstation
  Ni fyddaf yn gwneud y peth iawn mewn rhai o Microstation V8 xm.

 29. I weld:
  1. Gorchymyn Polyline
  2. Ysgrifennwch 0,0
  3. nodwch
  4. copïwch yn ardal oren y daflen ragoriaeth
  5. cliciwch ar y llinell orchymyn
  6. cael ctrl + v
  7. galluogi chwyddo llawn

  Os nad yw'n gweithio, mae rhywbeth rhyfedd o gwmpas. Opsiwn arall a allai fod yn effeithio yw eich atalnodau ac mae cyfnodau wedi'u drysu yn priodweddau gwahanu miloedd a degolion.

 30. DYFARNIADAU DA

  BETH SYDD ANGEN I'W GYNNIG I GYNNAL BENOGRAFFIG YN YMWNEUD I AUCTOCAD.

  PAN WYF YN CLICIO I COPI YNA Rwy'n MYND A DEWIS YSGRIFENNU POLILINE 0,0 AC YMDDANGOS YN BENODOL Y PWYNT CANLYNOL YN YMDDANGOS HWN [Arc / Hanner lled / Hyd / Dadwneud / Lled
  AC RWY'N GWNEUD ACHOS OMISO I'R HWN A PEGO OND MAE'N YMDDANGOS Â HWN (pwynt 2D neu allweddair opsiwn sy'n ofynnol) NI WYF YN GWYBOD SUT I WNEUD Y STOP POLYGON BYDDWN YN HOFFI GWYBOD OS YDYCH YN HELPU I MI.

 31. Credaf, o'r cyfarwyddiadau hyn, na allwn gael y cydlynydd cyffredin gan nad yw'r cyfarwyddiadau hynny yn gyfesurynnau daearyddol. cyfraniad gwych i gydlynu ar wahân gyda choma

 32. Da iawn y daenlen, a ellid gwneud bwrdd gyda Rumbos, Azimuth, Pellter, Azimuths â sylfaen hysbys o bolygon?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.