adeiladu polygon yn seiliedig ar gyfarwyddiadau a phellteroedd mewn tabl Excel

Gadewch i ni weld beth yw'r pwynt:

Mae gen i ddata polygonal gyda chyfarwyddiadau a phellteroedd, ac rwyf am ei adeiladu yn AutoCAD neu Microstation. Yn flaenorol gwelsom fod AutoCAD wedi ei siâp i fwydo'r math hwn o ddata o dan y fformat @dist <tra bod Microstation yn cael ei wneud trwy AccuDraw.

Wel, mewn ymateb i'n ffrind James, dyma'r tabl:

microstation excel autocad

1. Y data mewnbwn

Mae'r rhain wedi'u cofnodi o dan y parth melyn, dyma'r gorsafoedd, pellteroedd a phennawd fel yr enghraifft.

2. Y cydlyniad cychwynnol

Mae hyn ym mhennawd y parth gwyrdd, gan ragdybio ein bod yn gwybod cydlyniad y pwynt cyntaf. Os na chaiff ei gael, rhowch unrhyw werth, yn ddelfrydol yn uchel fel na fydd cydlynyddion negyddol yn ymddangos, megis 5,000 (pum mil)

3. Y data allbwn

Dyma'r ardal a farciwyd yn oren, lle mae yr hyn sydd gennych chi yw'r cyfesurynnau xy wedi'u cydweddu â chwm gwahanu.

4 Sut i'w hanfon i AutoCAD.

Mae "copi" syml, yn cael ei wneud yn ardal oren y ffeil excel, yna yn AutoCAD mae'r gorchymyn polyline (pline) yn cael ei actifadu a'i "gludo" yn y bar gorchymyn. Y canlyniad yw mai dim ond er mwyn rhoi'r pwynt cau y mae'r llun amlochrog

microstation excel autocad

Yma gallwch chi lawrlwytho'r templed i adeiladu polygonau yn seiliedig ar gyfarwyddiadau a phellteroedd mewn tabl Excel.

Cartref

Mae'n gofyn am gyfraniad symbolaidd ar gyfer y lawrlwytho, y gallwch chi wneud ag ef Cerdyn credyd neu Paypal.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.

5 Sut i'w hanfon i Microstation

I'w wneud yn Microstation Rwyf wedi creu templed sy'n gwneud yr un peth bron, ond yn rhesymeg yr Archeb Allweddi Microstio.

Gweld y templed ar gyfer Microstation.

Ymatebion 56 i "Adeiladu Polygon yn seiliedig ar lwyni a pellteroedd mewn tabl Excel"

 1. helo prynhawn da, ni allaf wneud y trosglwyddiad am ddiffyg cyfeiriad y cwmni lle mae cyfarchion wedi'i adneuo

 2. helo noson dda fel taliad trwy drosglwyddiad os gwnaf hynny yn uniongyrchol yn y banc y mae rhif y cyfrif hwnnw'n ei roi i mi, diolch, mae gennyf gyfarchion â diddordeb

 3. Gwiriwch eich post, weithiau mae'n mynd i sbam.
  Dylech gael neges gyda url lawrlwytho, sy'n dod i ben mewn diwrnodau 4.
  Os oes gennych broblemau, cysylltwch â ni olygydd (at) geofumadas.com

 4. Bore da i bawb a llongyfarchiadau am y gwaith da hwn.
  Mae gennyf gwestiwn.

  Sut ydw i'n ei wneud yn MICROSTATION fel nad ydw i ddim ond gadael y cwmwl pwynt ond hefyd y llinellau a fyddai'n ffurfio'r polygonal?
  Diolch yn fawr.

 5. Yn wir, gallai weithio ar gyfer unrhyw raglen sy'n derbyn cydlynwyr yn y fformat hwnnw.

  Efallai y bydd estyniadau ar gyfer ArcGIS, ond dydw i erioed wedi sôn am y pwnc hwnnw yma.

 6. Helo, dim ond fi achub bywyd â'r swydd hon, roedd angen i mi wneud polygon yn ArcGIS felly defnyddiwch y dull hwn a dim ond yn addas i'r ArcMap, nid os oedd ffordd haws o wneud y rhaglen hon, neu os ydych eisoes wedi cyhoeddi rhai bostio am hyn, ond hey fy helpu llawer, byddai'n dda hefyd i roi'r swydd i basio i ArcGIS. Anyway diolch yn fawr iawn !!!!!! Llongyfarchiadau ar y dudalen hon, saludooooos.

 7. Mae hynny'n ei newid yn Windows

  Dechrau, Panel Rheoli, Lleoliadau Rhanbarthol

  Yna, rydych chi'n dewis y wlad lle rydych chi a chyda hyn, dylech gael y pwyntiau a'r codau cywir yn yr ardal lwyd, i lawr lle mae'r enghreifftiau. Yn gyntaf yw'r rhifau.

  Os yw'n ymddangos yn anghywir, hyd yn oed yn dewis eich gwlad, yna pwyswch y botwm "addasu" a newid fformat y symbol degol a symbol gwahanu miloedd.

 8. Mae gen i broblem i gael y llun yn awtomatig, mae'r broblem yn troi yn y canlynol.
  Mae'r broblem ym mwrdd exel fy swyddfa. Mae angen i mi wybod sut i newid y coma (,) gan y Pwynt (.) Mae gen i swyddfa 2007.
  i mi mae'n ymddangos fel a ganlyn:

  418034 (,) 128,1590646 (,) 877
  418028 (,) 562,1590680 (,) 724
  418034 (,) 064,1590699 (,) 614

  lle mae rhaid cael dot (.) mae coma (,) yn helpu fy nghalon.

 9. Helo pawb, mae gen i sawl blwyddyn o ddefnyddio MicroStation ar gyfer cadastre ac roeddwn i eisiau ychwanegu at gyfraniadau ardderchog cydweithwyr, os ydych chi am ychwanegu polygon yn ychwanegol at y pwyntiau, mae'r weithdrefn yn syml iawn. Yn y daflen pennawd rydym yn ysgrifennu "place smartline", i bob cyfesuryn rydym yn ychwanegu xy = cydlynu x, y cydlynu. felly pawb. yn y cofnod Allwedd i mewn, rydym yn ysgrifennu @C: enw a lleoliad y ffeil.txt Dyna yw damcaniaeth y weithdrefn os bydd rhywun yn gwybod gweithdrefn arall byddwn yn gwerthfawrogi'r cyfraniad.

 10. Mae angen i mi wneud cynllun yn autocad .. oherwydd rwy'n mynd i mewn i gydlynu ac x a gallaf gael yr ergyd

 11. Diolch yn frawd i'r help, rwy'n arbed llawer o waith gyda'r tabl hwn, llongyfarchiadau ar ddatblygiad y fformiwlâu, gwaith da iawn ..

 12. Beth am, yr wyf eisoes wedi cael y safle microstation, nid wyf yn gwybod a allwch chi fy helpu gyda'r weithdrefn a cheisio ychydig ond mae ganddo sawl offer.
  Eich bai yw hwn.

 13. Wel, yr wyf yn ei chael yn ddiddorol, fel yr ydych yn datrys, Mae gen i broblem na allaf gael adeiladu bocs (Bearings a phellteroedd) o xm MicroStation v8 amlochrog a realizadaen neu v8i, fel y gwneir yn Civilcad unig tebas polygon offeryn ac yn rhoi cynhyrchu adeiladu bocs a phicellau yn y llun neu pligonal, agredecira eu fy helpu

 14. Nid wyf wedi gweld lisp sy'n gwneud hynny, a allai eich helpu chi yw hyn . Nid oes gan y cod unrhyw gyfrinair, felly naill ai ei addasu i ddarparu'r wybodaeth arall, neu ei adael yn y golofn o arsylwadau gyda'r concatenate swyddogaeth.

 15. g

  Diolch, ond yr wyf yn meddwl fy mod yn colli egluro rhywbeth, rwyf eisiau osgoi ei wneud â llaw, mae'n cael ei awtomataidd drwy ddefnyddio wefusau fy mod yn plotio data drwy fewnforio y ffeil Excel.

 16. Wel, deallaf, os mai dim ond y llinell honno ydyw, dim ond:
  - Archeb llinell
  Rhowch
  - 227935.1665,9111959.809,2618.718896
  Rhowch
  - 227935.1665,9111959.809,2618.718896
  Rhowch
  ac yna rhowch y data ar droed fel testun.

 17. g

  Wyf yn eich llongyfarch NEU CYFRANIAD Q DAS SO Y DUDALEN HON INTERERESANTE. DA eisiau gwybod os gallaf helpu graphed DATA HYN YN EXCEL AutoCAD, ME DRAW A UNOL Â HOLL WYBODAETH ID, cyfesurynnau FRIG Y LLINELL, Hyd, Asimwth a Tuedd (gan gynnwys) o'r awyren XY.
  BYDD BYDD YN HELP GRANT.

  ID Y GOGLEDD HIR YN HIR. »« AZIMUT »« INCL. »
  01 227935.1665 9111959.809 2618.718896 150 84.295-19.22
  02 227935.1665 9111959.809 2618.718896 130.25 84.295-19.22

 18. Yr wyf yn eich llongyfarch, mae'n dudalen ardderchog ac yn anad dim, gyda llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y rhai sy'n ymroddedig i hyn o topograffi a geodesi ...
  Rwyf hefyd wedi bod yn gwirio'r wybodaeth sydd gennych am y defnydd o daearyddol (neu'r gedesicas) ac UTM ... Im 'yn cael trafferth braidd gyda'r topograffig daearyddol transormacion, hy, yr wyf am i drosi o Geodetic i system awyren er mwyn i pwyntiau neu fertigau roddwn a gwnaeth ôl-proses, yn gallu eu defnyddio gyda chyfanswm orsaf neu unrhyw gyfarpar a phellteroedd confensiynol chequen neu gêm ... yn ddefnyddiol eich sylwadau ... diolch a chyfarchion o TAMPICO, Tamaulipas, Mexico ...

 19. ffrindiau da roeddwn i eisiau gwybod a allwch chi fy helpu, gan fy mod yn gallu trosglwyddo cydlynydd o gps i awtomatig

 20. Pe bai hynny, efallai y byddai'n gwirio yn y panel rheoli, yn lleol, a gweld a yw'r comasau fel miloedd o wahanwyr a'r pwynt degol.

 21. Iawn, diolch, rwyf eisoes wedi gwneud popeth yn dawel ...
  yr oeddech yn iawn mai'r bai yw casglu'r data yn anghywir ... miloedd o eidiau ...

 22. Wel edrychwch ar drefn yr hyn rydych chi'n ei wneud:

  Pwynt rheoli (neu linell)
  Dewiswch yr ardal yn rhagorol
  Copi
  Cliciwch ar linell orchymyn AutoCAD
  I gludo

 23. Dydw i ddim yn anghywir yn glynu'r data cywir, mae rhywbeth yn digwydd, AH Mae gen i fformat arall yn excel sy'n ddefnyddiol iawn i wneud aliniadau mewn porthorion yn debyg iawn i'r fformat hwn, ond yn y ddau achos, caf y neges hon »Gofyn 2d neu allweddair opsiwn" pan af i dir yr autodesk, nid wyf yn deall?.
  os ydych chi eisiau pasio'r fformat yn Excel, dim ond ysgrifennwch eich post ....
  mae'n ddiddorol iawn
  AAA OS YDYCH YN YR AMRYW YN YSTYRIED I'R PROBLEM HWN YN DOSBARTHU'R VOICE ....

 24. Mae gen i fformat arall tebyg i hyn yw gwneud aliniadau ffyrdd a symud i dir autodesk yn debyg iawn i'r fformat hwn, roeddwn i eisoes wedi defnyddio'r fformat sydd gen i ac roedd yn gweithio'n dda ac yna cefais y neges honno "2d point neu keyword options" yn angenrheidiol a Nid yw fy polygon yn ymddangos, ac nid wyf yn anghywir wrth ymdopi â'r data. OS YDYNT YN EISIAU DOSBARTHU'R FFEIL YN EITHRIO, YSGRIFENNWCH EICH BOST .......

  AAA OS GWELWCH YN DDA OS YDYCH WEDI FOUND YR ATEB lledaenu'r gair, NID OS YW'R BROBLEM YW'R TREFNIANT CAD AUTO NEU RHYWBETH METHU ... THE EXCEL.

 25. Byddwn hefyd yn bwynt ymddangos bod yr opsiwn 2d neu allweddair a dod o hyd unrhyw ateb requiered os porfa gwybod ei fod ar frys os gwelwch yn dda fy helpu .......

 26. Bydd ffeil ragorol yn fy ngwneud yn fawr iawn ac rydw i eisoes yn gwneud yr hyn a ofynnais am sut i drosi trawsdoriadau o draffig a lefel i UTM .... Byddaf yn ei geisio am drws agored

  jcpescotosb@hotmail.com

 27. Mae'n bosibl bod gennych fformat comas a phwyntiau yn anghywir, rhaid ichi wirio hyn mewn panel rheoli, lleoliadau rhanbarthol. Bydd yn gweithio os oes gennych y pwyntiau fel gwahaniaethau degol a chomiau wrth i filoedd wahanu.

 28. Fe wneuthum y prawf yn Autocad 2009 ac fe weithiais yn iawn ond nid microstation
  Ni fyddaf yn gwneud y peth iawn mewn rhai o Microstation V8 xm.

 29. I weld:
  1. Gorchymyn Polyline
  2. Ysgrifennwch 0,0
  3. nodwch
  4. copïwch yn ardal oren y daflen ragoriaeth
  5. cliciwch ar y llinell orchymyn
  6. cael ctrl + v
  7. galluogi chwyddo llawn

  Os nad yw'n gweithio, mae rhywbeth rhyfedd yn mynd o gwmpas. Un opsiwn arall a allai fod yn effeithio yw ei gomiau ac mae pwyntiau'n cael eu drysu yn yr eiddo sy'n gwahanu miloedd a degolion

 30. DYFARNIADAU DA

  BETH SYDD ANGEN I'W GYNNIG I GYNNAL BENOGRAFFIG YN YMWNEUD I AUCTOCAD.

  Pan fyddaf yn clicio Copi YNA wyf EWCH A YSGRIFENNU felly ddewiswyd POLILINE 0,0 A YMDDENGYS ESPECIFICQUE SIGTE HWN POINT YMDDENGYS [Arc / Halfwidth / Hyd / Dadwneud / Lled
  A I EI WNEUD HYN A ANWYBYDDU OND YMDDENGYS HWN PEGO (opsiwn pwynt 2D neu allweddair angen) DDIM YN GWYBOD SUT I aparesca Polígon HOFFI WYBOD OS ALLWCH CHI HELPU ME.

 31. Credaf, o'r cyfarwyddiadau hyn, na allwn gael y cydlynydd cyffredin gan nad yw'r cyfarwyddiadau hynny yn gyfesurynnau daearyddol. cyfraniad gwych i gydlynu ar wahân gyda choma

 32. Gallai taenlen dda iawn gael ei wneud i'r gwrthwyneb o polygon yn gwneud bwrdd gyda Rumbos, Azimuth, Pellter, Azimuts gyda sylfaen hysbys?

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.