Archifau ar gyfer

Rhyngrwyd a Blogiau

tueddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y Rhyngrwyd a blogiau.

Geofumadas ar y hedfan, Chwefror 2007

Yma, mae rhai swyddi diddorol, yr hoffwn eu rhannu ond nad ydynt yn gydnaws â'r daith nesaf a fydd yn mynd â mi o leiaf bythefnos, rwy'n addo dod â'm llun gorau i chi. Yn ystod yr amser hwnnw, rwy'n gadael chi yng nghwmni Live Writter. Ynglŷn â Geomatics - Gwybod personoliaeth blogwyr Cartesaidd - Microsoft yn lansio'r gystadleuaeth i Google ...

Egwyddorion 7 y model multilayer

Er ei bod hi'n haws dweud na gwneud, gadewch i mi yn dechrau'r wythnos hon geofumando ar y pwnc hwn, er bod llyfrau cyfan ar y pwnc hwn, byddwn yn defnyddio egwyddorion 7 2.0 y We i grynhoi cynllun model multilayer a'i gymhwyso i'r maes geomateg. Mae'r cysyniad a elwir yn multilayer, yn dod ar ôl ceisiadau cleient-gweinydd cymryd ffynnu ...

Awdur Fyw ar gyfer blogwyr sydd wedi'u datgysylltu

Ychydig o bethau mae Micrososft wedi eu gwneud y gellir eu galw'n drawiadol ac mae hyn yn un ohonynt. Mae hwn yn Live Writer, cais yn benodol ar gyfer perchnogion blogiau sy'n datrys llawer o broblemau ysgrifennu'n uniongyrchol ar banel y darparwr gwasanaeth. Beth oeddwn i'n ei hoffi fwyaf: 1. Mae'n gydnaws â nifer o lwyfannau ...

Faint yw sicrwydd hunaniaeth werth?

Nid oes amheuaeth ein bod i gyd yn ymwybodol o bwysigrwydd y data a phwysigrwydd diogelwch y rhain, ond yn yr adegau hyn rydym yn prynu ar-lein, rydym yn profi pob cais newydd, rydym yn darparu defnyddiwr ac rydym yn awgrymu cyfrinair i bob newydd-deb o'r web2.0. Yn sicr, daw amser pan fyddwn yn poeni ...

Eich dinas yn y gêm nesaf o Monopoly

Rwy'n sylweddoli bod gwladgarwch ar gyfer ein gwledydd sy'n siarad Sbaeneg yn gryf, nid yn unig pan fo'r tîm cenedlaethol yn cyfateb i gymhwyster Cwpan y Byd. Cyn i mi gyhoeddi erthygl ar "sut i bleidleisio am ryfeddodau naturiol" ac mae wedi dod â nifer o ymweliadau â mi i mi na ddisgwyliis. Wel, mae'r gêm o'r enw ...

Y cyflog ymlaen llaw, arfer rhyngwladol

Mae hyn yn arferiad hynafol yn ein tro y byddwn yn ei alw "yn cael taleb" neu "ofyn am ymlaen llaw" yn arfer bod yn raddol wedi mabwysiadu credyd cyflenwyr a nawr bod y Rhyngrwyd yn hwyluso mynediad i filiynau o ddefnyddwyr sydd ag angen hwn . Mae achos ymlaen llaw arian personol yn un o ...

Erthyglau Technoleg Gorau 25

Mae hon yn fenter sy'n codi er mwyn hyrwyddo dyfeisgarwch creadigol y rheini sy'n ymroi rhai o'u gwallt llwyd i ysgrifennu ar bwnc technolegau, bydd rheithgor yn dewis yn olaf "Erthyglau technoleg 25 gorau" bob blwyddyn. Gall y rhain fod mewn papurau newydd, traethodau neu gofnodion blog sydd â ...

Ble i ddod o hyd i adnoddau a gemau ar gyfer Mac

Heddiw mae yna lawer o safleoedd i lawrlwytho gemau ac adnoddau eraill ar gyfer cyfrifiaduron, ond nid yw mac yr un amrywiaeth yn bodoli ac mae angen chwilio gyda chwyddwydr, sawl gwaith heb lawer o lwyddiant. Mae Gemau Mac a mwy yn ddewis arall da, gyda model busnes diddorol ac er bod ei bwyslais yn gemau ar gyfer ...

Pleidleisiwch ar gyfer rhyfeddodau naturiol 7

Mae pleidleisio ar agor ar gyfer y saith rhyfeddod naturiol yn y byd. Ymhlith y categorïau sy'n berthnasol mae: cronfeydd wrth gefn anifeiliaid, ogofâu, anialwch, canyons, llinellau arfordirol, coedwigoedd, safleoedd daearegol, rhewlifoedd, mynyddoedd, llosgfynyddoedd ac eraill. Y bleidlais fydd tan 12 o Ragfyr 2008, pan fydd panel o arbenigwyr yn dewis rownd derfynol 21 ac o'r rhain bydd y ...

Yr endidau economaidd mwyaf 187

Mae'n eironig bod rhai o gwmnïau sy'n fwy pwerus na'r un gwledydd ymysg yr endidau economaidd mwy 187, gan gynnwys gwledydd; Mewn lliw, mae gwledydd ein hamgylchedd yn ymddangos ac mewn print trwm rhai o gerbydau a thechnoleg sy'n swnio'n gyfarwydd â ni. Mae'n amlwg, os ydych am roi blog yma yw eich ...

Mapiau Cerddoriaeth, y gerddoriaeth uchaf yn ôl gwlad

Nid gwefan cartograffig yw Gracenote, ond mae ei ddyluniad yn reddfol iawn. Mae mapiau wedi'u hintegreiddio mewn Flash wrth ddewis y wlad yn dangos yr artistiaid a'r albymau mwyaf gwrandewir i chi. Yn yr enghraifft, ym Mecsico rydym yn clywed mwy: Luís Miguel Y Beatles Alejandro Fernández Ricardo Arjona Miguel Bosé Shakira Maná José José Vicente Fernández