Ystadegau Daearyddol a llwyddiant blogiau

Un o'r egwyddorion a ystyriwyd ar gyfer llwyddiant blog yw cadw mewn cof mai'r peth pwysicaf yw'r defnyddwyr ac nid y cynnwys. Mae'n braidd yn anghyson, ond y broblem yw, wrth wneud astudiaeth arbenigol i ddechrau blog (gyda'r bwriad o wneud hynny peidiwch â methu), dylech ddadansoddi nifer y defnyddwyr sydd â diddordeb mewn pwnc penodol a'r gallu y gallwch chi o bosibl i oresgyn y gystadleuaeth bresennol.

Mae Google Analytics yn cynnig gwahanol ffyrdd o wybod ble mae'ch defnyddwyr, p'un a yw'r darllenwyr hyn yn ffyddlon neu'n achlysurol; gwybod bod y dinasoedd a'r gwledydd lle mae mwy o ddarllenwyr yn ddata gwerthfawr i wybod ble i arwain y materion neu ddod i'r casgliad os yw eich safle yn tyfu trwy dderbyn neu leoli syml mewn peiriannau chwilio. Po fwyaf o gynnwys sydd gan eich safle, a'r amser, bydd canlyniadau'r dadansoddiad yn fwy cynrychioliadol.

dadansoddiadau geofumadasOs oes gennych flog, mae'n ddefnyddiol bod yn ymwybodol o'r ystadegau hyn, heb gymhlethu, o leiaf unwaith y mis, mae'n ofynnol i chi feddwl am ble mae'ch blog wedi'i anelu'n ddaearyddol ... gan ddibynnu ar y ffaith y gallwch gymryd rhai barnau gwerthuso ynghylch y treiddiad farchnad.

Gadewch i ni adolygu rhai meini prawf y gellir eu defnyddio i wybod ble mae'ch darllenwyr a sut i'w dehongli:

1. Y Darllenwyr Achlysurol

Nid dyma'r enw cywir ar gyfer y darllenydd hwn, ond dylid eu hystyried ar gyfer y gyfrol y maent yn ei chynrychioli o'i chymharu ag ymwelwyr neu ddarllenwyr eraill. Mae'r rhain yn dod o beiriannau chwilio (heb sôn am Google), ac o'r rhain, mae ychydig yn dod yn danysgrifwyr.

Yn achos fy mlog, mae'r 89% o'r darllenwyr sy'n dod o'r peiriannau chwilio mewn gwledydd 10, er mai dim ond y 50% sy'n cael ei ffurfio gan Sbaen a Mecsico. Mae'r 25% nesaf yn cael ei ffurfio gan Peru, yr Ariannin, Chile a Cholombia; ac mae'r 14% olaf yn cael ei ffurfio gan ddefnyddwyr o Venezuela, Bolivia, Ecuador a Costa Rica.

Daw'r 11% canlynol o wledydd 60 eraill.

ystadegau geoffisegol

Un ffordd o asesu a oes gennych dreiddiad digonol o'r farchnad yw cymharu'r data hwn gydag ystadegau byd-eang defnyddwyr Rhyngrwyd (dylai fod yn gymesur). Pan fydd gennych ddyheadau i gael blog gyda chyrhaeddiad byd-eang, gall darllenwyr sy'n gyfrannol at ystadegau defnyddwyr y rhyngrwyd yn yr iaith honno fod yn gyfeiriad da o'r cwmpas byd-eang gyda'r eithriad a all ddigwydd o'r wlad darddiad lle, am resymau cyfeillgarwch neu berthynas broffesiynol efallai y bydd anghymesur o blaid.

Ystyrir hefyd ei bod yn ddefnyddiol cael fel nod bod o leiaf 33% o'r rhain yn adlewyrchu ar ôl darllen, bod y rhai nad oeddent yn darllen ac a dreuliodd ddim munud ar y safle yn cael eu hystyried. Os yw'r ganran yn is na hyn, gallai fod yn arwydd o dderbyniad isel (mae defnyddwyr yn dod o hyd i chi gan yr allweddeiriau ond peidiwch â threulio'u hamser yn eich darllen oherwydd nad ydych yn eu swyno)

2. Tanysgrifwyr

O'r rheiny rydym yn siarad mewn swydd flaenorol, ac yn y bôn pobl sy'n eich darllen chi o ddarllenydd, darllenwch bron popeth rydych chi'n ei ysgrifennu a chofnodwch y blog bron dim ond pan fyddwch chi am wneud sylwadau. Nid yw'r ymweliad hwn wedi'i farcio yn yr ystadegau Analytics oni bai ei fod yn mynd i mewn i'r blog.

Y technegau o'i gyflwyno i'r blog yw'r cysylltiadau mewnol sy'n cario'r swyddi. Mae ei amser fel arfer yn gyfyngedig oherwydd mae ganddo flogiau eraill y mae hefyd yn eu darllen, ond mae'n un o'r rhai mwyaf ffyddlon er bod llawer yn aros yn ddienw.

Nid yw lleoliad daearyddol y rhain mor hawdd, fodd bynnag gallent fod yn gymesur â chyfartaleddau cyffredinol yr ymweliadau a dderbynnir o safleoedd cyfeirio. Un ffordd o werthuso hyn yw cymharu nifer y tanysgrifwyr gyda'r safleoedd cyfeirio ac yn dibynnu ar amser bodolaeth y safleoedd hyn.

3. Y rhai sy'n cyrraedd yn uniongyrchol

Fel arfer, bydd eich tudalen yn ffefrynnau'r porwr, neu byddant yn teipio'r url yn uniongyrchol. Ni fyddant yn ymweld â chi bob amser, oni bai eich bod yn ysgrifennu'n aml ac o dan thema benodol ... peidio â dweud gorfodaeth. Mae ganddynt yr anfantais nad yw cyswllt yn y ffefrynnau yn dragwyddol, mae'n dibynnu ar ailosodiadau neu lanhau cyson oherwydd nad yw cymaint yn cytuno.

Y peth pwysig am y math hwn o ddarllenwyr yw eu bod yn treulio llawer o amser ar y safle, fel arfer yn fwy na 10 munud ar gyfartaledd fesul ymweliad. Mae'r rhain yn lefelu'r amser pori cyfartalog, y disgwylir iddo fod yn uwch na dwy funud neu ddwywaith cyhyd ag y byddai'n cymryd rhywun i ddarllen swydd.

Mae'r 50% o'r rhai sy'n dod at fy blog fel hyn mewn dinasoedd 10 o gyfanswm o ddinasoedd gwahanol 206.

ystadegau geoffisegol

4. Y rhai sy'n eich ceisio yn y peiriant chwilio.

Mae hyn yn anoddach i'w ganfod, yn enwedig os nad oes gan eich safle ffordd hawdd o'i nodi. Gallaf ei ganfod oherwydd eu bod yn ysgrifennu yn "geofumadas" Google, yna maen nhw'n clicio ar y canlyniad cyntaf ac maen nhw'n cyrraedd y blog; a gwn oherwydd bod y gair geofumadas yn ddigamsyniol.

Yn ôl fy adroddiadau, mae'r 75% ohonynt yn dod o ddinasoedd 10 (o gyfanswm dinasoedd 42); mae gwerthuso hyn yn aml yn anodd, yn arwydd da os yw'r allweddair a nodwyd ymhlith y 10 mwyaf a ddefnyddir:

analytics

Rwy'n gobeithio y bydd y dadansoddiad yn fan cychwyn ar gyfer cymryd eich paramedrau eich hun rhag ofn cael blog, rwy'n tybio eich bod wedi dod o hyd i'ch dinas, ac rydych chi wedi nodi yn ôl y ffordd yr ydych yn cyrraedd y blog hwn.

A cyfarch.

Atebion 2 i "Ystadegau Daearyddol a llwyddiant blogiau"

  1. Hmmm, ni allaf ei gredu!

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.