Archifau ar gyfer

Rhyngrwyd a Blogiau

tueddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y Rhyngrwyd a blogiau.

Ebrill 2008, crynodeb o'r mis

Roedd Ebrill yn fis cymhleth, llawer o deithiau ond canlyniadau da. Heddiw, mae diwrnod gydag eironi yn cael ei ddathlu ar ddiwrnod y gwaith, rwy'n gobeithio ei fod yn gorffwys yn ddigon. Dyma grynodeb o'r hyn yr oedd yr haf trofannol yn ei adael yn 45, pump yn fwy na'r hyn y mae'r sgript yn ei ddweud. Google Earth, newyddion a chymariaethau â ...

Sut i drosi ffeiliau docx i doc

Mae fersiwn Microsoft Word 2007 yn defnyddio'r fformat docx, i'w gweld gyda fersiwn hŷn o Word, dim ond cysylltiad Rhyngrwyd sydd angen i chi a llwytho estyniad i lawr. Ar hyn o bryd, ar ôl fformatio fy peiriant, rwyf wedi penderfynu peidio â defnyddio rhaglenni pirated;), fe welwn i ba raddau y mae fy ngonestrwydd yn mynd; felly rwyf wedi dewis defnyddio Office Agored. Mae gen i ...

Fersiwn Christopher Columbus 2008

Mae ein llyfrau hanes yn dweud wrthym fod Cristopher Columbus wedi gadael Cádiz (Pedwerydd Taith) i chwilio am yr Indiaid Dwyrain, ac felly roedd yn darganfod y cyfandir America (a gyrhaeddodd y tir mawr). Ar y pryd, nid oedd unrhyw gyrchfannau twristaidd, cynlluniau teithio, a hyd yn oed siartiau llywio yn cynnwys yr hyn a wyddys ychydig ...

Google i sefydlu pencadlys yn Costa Rica

Un o'r rhesymau dros lwyddiant Google yw ei ymosodol i fynd i mewn i unrhyw ranbarth; y llynedd sefydlodd bencadlys yn yr Ariannin i gwmpasu'r conau deheuol, erbyn hyn mae wedi cyhoeddi y bydd yn sefydlu pencadlys yn Costa Rica i wasanaethu Canolbarth America. Ymhlith y manteision y byddem yn disgwyl i'r rhai sy'n cymryd sglodion o Google, yw eu bod yn gallu ...

Sylwadau Super Cymedrol?

Dywedodd rhywun fod postio â disgyblaeth yn rhoi bywyd i flogiau, ac y gall peidio â chymedroli sylwadau fod yn farwolaeth iddynt. Wel, os nad wyf yn cofio pwy ddywedodd, mae'n bosibl fy mod i wedi ei ddyfeisio :) Gyda sbam, cynigion Viagra, cadwyni firaol a sinigiaeth troliau ...

Mae'r Blog hwn yn fy mhen!

Hawl blog i ddweud y dylai pethau ddod i ben mewn perthynas â'r rhai a allai deimlo'n ddig. Ond i'w ddweud i wneud hynny mae llawer o bellter, nid yn unig oherwydd nad yw'r we yn cael ei reoleiddio yn yr ystyr hwn, ond gan nad yw ffiniau rhyngwladol yn bodoli; felly'r ddeddfwriaeth a ...

Ymadroddion cyfrifiadurol 7

Maent yn cerdded yno, wedi'u copïo i'r drwg. Roeddwn i eisiau dewis y rhai yr hoffwn fwyaf. "Mae meddalwedd fel rhyw: yn well os yw'n rhad ac am ddim ac am ddim" - Linus Torvalds "Mae'r holl systemau gweithredu sydd ar gael yno yn fwy neu'n llai yr un fath. Maent i gyd yn sugno "- Brian Valentine 2003" Rhyngrwyd? ...

Lawrlwythwch Google Earth Pro Cracked

Rydych chi'n gweld, dyna'r hyn a ddywedaf ... dim ond ysgrifennu ymadrodd fel 'na, ac mae'r blog yn cael ymweliadau tu hwnt i'r comin. :) Ni all Blogiau gefnogi lladrad, os gwnawn byddwn yn cael ein cosbi nid yn unig gan Google AdSense ond yn yr un mannau lle rydym yn storio data. Rwy'n mynnu beirniadu Google, ...

Sut i gyflymu lawrlwythiadau màs

Mae llawer o raglenni i hwyluso'r gwaith o drin llwythi enfawr, fel lawrlwytho ffeiliau mawr. Yn gyntaf, yn gyntaf. I ddewis un, y peth cyntaf yw defnyddio Firefox, mae'n fwy ymarferol dod o hyd i Addons cydnaws â'r fersiwn sydd wedi'i osod ... ac er bod nifer dda o'r criw yn gwrthwynebu ...

Google Analytics, fel cais bwrdd gwaith

Mae Google Analytics yn ateb yr ydym yn ei ddefnyddio'n gyson sydd â blogiau neu dudalennau ar y Rhyngrwyd, i wybod ffynonellau traffig, geiriau gan ymwelwyr, amser pori ac yn gyffredinol i weld a yw ein gwefan yn tyfu. Cefais wybod drwy Punto Geek o Analytics Air; datblygwyd cais ...

Beth yw'r rhyfeddodau naturiol 7 a fydd yn ennill

Mae'r cynnig yn swnio'n dramgwyddus, os ystyriwn fod y bleidlais yn dod i ben tan fis Rhagfyr, ond ar ôl ein hargymhelliad cyntaf, bydd y pleidleisiau i Ionawr a Chwefror yn gwneud rhai rhagdybiaethau o leiaf yn ôl rhanbarthau daearyddol: I wneud y dadansoddiad hwn byddwn yn defnyddio'r cynigion 77 sydd hyd yn hyn yn y rhai sydd wedi cael y nifer fwyaf o bleidleisiau: ...

Happy February 29, crynodeb o'r mis

Wel, daeth diwedd y mis yn fyrrach ond yn neidio. Dyma grynodeb o'r hyn a gyhoeddwyd yn 29 dyddiau caled rhwng teithio a gwaith ... Rwy'n gobeithio y bydd Mawrth yn well. Tricks for cartography Trosi cyfesurynnau UTM i gyfesurynnau daearyddol gyda Excel Convert o Geographies i UTM yn Excel Sut i greu'r grid o gydlynu Sut i newid rhagamcaniad ...

Pwysigrwydd tanysgrifwyr

Mae cael blog yn ddiddorol, mae cael tanysgrifwyr yn ymrwymiad. Beth sy'n digwydd yw bod darllenwyr systemau fel Google Reader yn defnyddio'r teclyn hwn i gadw i fyny â'r safleoedd sydd orau ganddynt heb orfod ymweld â nhw yn uniongyrchol, gan adael llawer mwy os ydynt mewn swyddfa gyda mordwyo ...