Lawrlwythwch grid UTM o daflenni 1: 50,000 o'ch gwlad

Mae'r taflenni 1: 50,000 yn adnabyddus yng nghartograffeg llawer o wledydd, i ddechrau fe'u hadeiladwyd gyda Datum NAD27 ar gyfer America. Yn yr achos hwn, rwyf wedi eu cynhyrchu yn WGS84; mae'n anghywir credu y gellir eu newid tafluniad dim ond trwy symud fector fel yr arferai rhai pobl ar gyfer rhanbarthau bach.

Os cofiwch, cyn imi ddringo'r parthau, erbyn hyn rwyf wedi dringo'r un parthau ond gyda reticule'r dail 1:50 000, gan wneud yr eglurhad ei bod yn cael ei galw'n ddalennau 1: 50,000 oherwydd dyma'r dimensiwn a ddefnyddir mewn rhai gwledydd ar gyfer argraffu y cartograffeg hon, fodd bynnag, fyddai'r enw delfrydol ar ddalennau 1'30 »wrth 1 ′

image

Gwneir y dalennau hyn o'r cyfesurynnau daearyddol ac mae ganddynt hyd o 1'30 »wrth 1 ′ o lledred, sy'n eu gwneud yn segmentau syth sy'n adeiladu bwâu sydd o'r cyhydedd ar gau wrth iddynt agosáu at y polyn; mae hynny'n awgrymu nad oes un fector o'r rhain sydd â'r un ongl gogwydd o fewn parth.

Dyma'r rheswm pam y dylid adeiladu'r dail hyn o gyfesurynnau daearyddol, gadewch i ni weld yr enghraifft hon:

image

Gan ddefnyddio'r daflen ar ochr ddeheuol y parth 14 ar arfordir deheuol Mecsico, mae'n mesur tua metr 26,696 o hyd tra bod yr un mor eithafol, ond ar arfordir yr Iwerydd mae'n mesur mesuryddion 26,171, gan ei fod yn cau ar lledred mwy.

Ar gyfer fy mlwyddyn ddiwethaf roedd angen creu o leiaf un neu ddau o'r meysydd hyn i allu egluro sut maen nhw'n gweithio ar raddfeydd mapiau. Felly, roedd yn rhaid imi droi at yr hyn a gefais ar y pryd; a bod hynny gyda llaw yn ei wneud yn dda iawn:

Sut i greu'r retic

Mae defnyddio GIS Manifold yn cael ei wneud mewn dim ond dau gam:

1 Creu haen newydd

imageFfeil / creu / darlunio

Yna rydyn ni'n aseinio tafluniad, cliciwch ar y dde ar y “llun”, “allo projection”, ac rydw i'n dewis UTM, parth 16, Gogledd

2 Creu'r rhwyll

gweld / Gratig

image

Rwy'n dewis y grid ar gyfer parth 16, sy'n mynd o hydred 84 i 90, rwy'n ei adael yn negyddol oherwydd ei fod i'r gorllewin o Greenwich. Cyn belled â'r lledred, o'r cyhydedd a chan nad wyf am iddo gyrraedd y polyn, dewisaf o sero i 72. Ar y dde, rydw i'n aseinio pa mor aml rydw i eisiau'r rhwyll, sef dimensiwn y dail 1: 50,000, mae'r rhain yn mesur yn fy achos i 1 Hydred '30 'a lledred 1': i ysgrifennu 1'30 'Rwy'n rhannu 1.5 â 60 a fyddai'n 0.25 gradd ac 1/60 a fyddai'n 0.166667 gradd.

Mae hefyd yn rhoi'r opsiwn i mi ddewis a ydw i eisiau siapiau (teils), dotiau, croesau ... Rwy'n dewis llinellau

yna dwi'n clicio ar y botwm "creu" ac "iawn"

Mae creu'r parthau eraill yn fater o newid eu tafluniad. Ar ôl i'r parthau UTM gael eu trosi i Google Earth, dyma sut maen nhw'n edrych (parth cuddio 16 sef yr un a greais i ddechrau).

Gallwch chi weld hynny:

 • Mae Mecsico ym mharth 11, 12, 13, 14, 15 ac 16. Y cyfan yn hemisffer y gogledd.
 • Guatemala ac El Salvador yn y parthau 15 a 16
 • Honduras, Nicaragua a Costa Rica yn y parthau 16 a 17,
 • Panama yn y parthau 17 a 18
 • Colombia yn y parthau 17, 18 a 19, gyda'r cymhlethdod sydd ganddo yn y hemisffer gogleddol ac yn hemisffer y de,
 • Periw yn y parthau 17, 18 a 19,
 • Bolivia yn y parthau 19, 20 a 21,
 • Ariannin yn y parthau 18, 19, 20 a 21,
 • Chile yn y parthau 18 a 19
 • Brasil mewn ardaloedd 18 i 25 yn yr hemisffer deheuol a 19 i 22 yn y hemisffer gogleddol,
 • Venezuela yn y parthau 18, 19, 20 a 21
 • Uruguay yn y parthau 21 a 22,
 • Paraguay yn y parthau 20 a 21,
 • Ecuador yn y parthau 17 a 18.

Mae hyn yn dangos y parthau UTM gyda'r un grid Europa, o'r parth 27 i'r parth 37; i gyd yn hemisffer y gogledd.

Os nad oes gennych GIS Manifold, gallwch chi lawrlwytho'r ffeil kmz, y gallwch chi ei agor gyda Google Earth:

download

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael yr holl barthau, yn y ddolen ganlynol gallwch brynu ffeil sy'n cynnwys yr holl barthau UTM. Yn cynnwys y parthau:

gallwch ei gaffael gyda cherdyn credyd neu Paypal

29 Yn ymateb i "Dadlwythwch grid UTM dalennau 1: 50,000 eich gwlad"

 1. Nid yw mor syml â hynny oherwydd nid yw'n grid. Ar lefel gwlad maent yn llinellau lle mae crymedd yn cael ei arddangos. Ar ben hynny, os nad yw'r mapiau ar yr un raddfa mae'n anodd gwneud templed i'w olrhain.
  Un ffordd fyddai gwneud templed plastig clir sydd â'r grid, modelu ar fap o INETER, ac mae hyn yn olrhain i fapiau eraill, sydd ar yr un lefel; Gallwn ychwanegu atynt driciau newydd i nodi pwyntiau yn y geometreg y ffin lle y gallwch nodi groesffyrdd gyda gyfochrog neu meridians, ac os ydyw i blant ysgol, gan gynnwys cymryd yr awenau fel sifuera grid o linellau llorweddol a fertigol (nad ydynt)

 2. Noson dda gan Nicaragua, yr wyf yn athro Gwyddorau Cymdeithasol yn gyntaf ac mae hynny'n cynnwys dosbarthiadau Daearyddiaeth addysgu yn fy ngwlad, ond yr wyf yn awyddus i wybod sut i sefydlu'r grid ar fap wedi'i argraffu nad oes ganddi, ac mae angen i mi ddysgu gwybod y drefn ar gyfer yn ddiweddarach trosglwyddo gwybodaeth i'r ystafell ddosbarth. diolch i chi

 3. Diolch am y data, fe'i gwasanaethodd lawer i'm pwrpas i ddeall y defnydd o fagiau o barthau.
  diolch mil ……

 4. Yn barod, gallwch chi eu llwytho i lawr.
  Mae'r 17 i 25 y hemisffer deheuol yn fformat kml yn cael eu cynnwys, ar wahān i ffeil dxf.

  cyfarchion

 5. Mmm, byddaf yn cadw hynny mewn cof, gobeithio nad yw yn yr un amodau straen ag yr oedd y swydd hon. Dim ond cofio ei fod yn rhoi'r oerfel i mi.

 6. Gallai cyfarchion ddringo grid y hemisffer deheuol os gwelwch yn dda

 7. Mae'r enghraifft yr wyf yn ei ddangos i chi yn y swydd hon wedi'i wneud gyda Manifold GIS, a gellir ei allforio i kml.
  Gallwch chi ddiffinio faint o raddau neu ba mor bell mewn metrau, ac os ydych chi eisiau gwneud llinellau neu siapiau.

 8. HI, rwy'n edrych am sut i greu rhwyll .kml gyda bylchau penodol (ee, 1.25 gradd x 1.25 gradd, 1 × 1, ac ati ...). Ceisiais ddefnyddio'r meddalwedd ar-lein zonums ac nid yw'n gweithio i mi.

  Unrhyw offeryn arall y gallwch ei ddefnyddio?

  diolch

 9. Rwy'n GWEITHIO GYDA dau blatfform MapInfo 10.5 9.3 A ArcGIS ond yn ddiweddar yr wyf yn WEDI PROBLEMAU GYDA ArcGIS 9.3 9.2 a MEWN PEIRIANNAU GWAHANOL PAN GEORREFERENCIO A Raster HWN achub ei gyda georeferencing OND PAN FYDDAF RHOI EIDDO NID ME CYDNABOD NINGUAN COOREDENADA OFODOL A NAD YDYNT I FOD DYLAI PROBLEM HWN RHYWUN HOFFECH WYBOD GALL IF HELPU

 10. Hi g!, Byddwch yn tocio fy helpu i allforio fy ffeiliau i KML, yn ceisio gwneud hynny drwy newid y system gydlynu gyda Bentley Map ond yn fy ngwlad El Salvador yn 16 cwadrant ond pa mor fach, gan weithio gyda is-adran o cwadrant eu hunain, fel y gallaf ei wneud yn yr achos hwn oherwydd fy mod yn syrthio wrth allforio ffeiliau yn y môr môr Tawel fel cilomedr a hanner i'r de. diolch

 11. Fy annwyl ffrind ni fydd gennych gwrs cyflym o 3d sifil gan mai hwn yw'r un rydw i'n ei grwydro ar hyn o bryd
  ffyrdd, twneli, hydroelectrig
  Os gallwch chi fy helpu, byddaf yn diolch ymlaen llaw
  bandido_vallejo_1955yahoo.com
  o anhrefn Mexico df

 12. Ac am y bedwaredd blwch pleidleisio yn beth ychydig yn od, yr wyf yn CYTUNO I'R YMGYNGHORIAD A'R CYFANSODDIAD YW REFORME (sydd wedi sathru sawl gwaith), OND PEIDIWCH EISIAU PARHAU Y LLYWYDD CYFREDOL A CABINET

 13. RYDYM YN AELOD YN YSTYRIED Y DOGFENNAU A FOD I'W HOPE I WASANAETHAU, Rwy'n CAN RHAID I'W RHAID I CHYFLEUSTERAU A HELPU

 14. Yr wyf eisoes wedi ei anfon i fynylwytho

 15. Honduras; 16 a 17, wrth gwrs yno.

  Cyfarchion i'r bedwaredd blwch pleidleisio, hehe

 16. Maestro Alvarez, rydw i o Honduras. Ydy'r rhwyll yno?

 17. Fi angen rhaglen hon ac mae'r CAD 2009 oherwydd fy mod yn fyfyriwr o ddylunio tafluniol, yn gwrs da iawn, rwy'n ei wneud, ond yr wyf yn meddu ar y rhaglen CAD ac mae'n costio llawer i mi asentuar gwybodaeth am y diffyg rhaglenni hyn, hoffwn oherwydd eu bod wedi i mi gan fod llawer prograna yn Foma rhad ac am ddim, os gwelwch yn dda envienmen CAD a Maya yn gadael 1: 50,000 i astudio, hoffwn eich atgoffa fy mod yn ddi-waith ac mae pob rhaid i mi basio y tywydd gwael o ddiweithdra yw astudio, mae'n fy ansiolitico.muchas gorau diolch am fy helpu. !!!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.