Edrychwch ar gyfesurynnau UTM ar Google Maps, a defnyddio UNRHYW! System gydlynu arall

Hyd yn hyn roedd wedi bod yn gyffredin gweler UTM a chyfesurynnau daearyddol yn Google Maps. Ond fel arfer cadw'r datwm y mae Google yn ei gefnogi sef WGS84.

Ond:

Beth os ydym eisiau gweld yn Google Maps, cyd-drefniant Colombia yn MAGNA-SIRGAS, WGS72 neu PSAD69?

Cyfesuryn o Sbaen yn ETRF89, Madrid 1870 neu hyd yn oed REGCAN 95?

A sut am gydlynu Mecsico yn GRS 1980 neu Ryngwladol 1924?

Ychydig ddyddiau yn ôl mae yna system sy'n caniatáu ichi wneud hynny, a PlexScape WebServices ydyw. Gan ffrindiau Gwlad Groeg crewyr Plex.Earth, sy'n integreiddio data rhwng Google Earth a AutoCAD, sydd erbyn hyn yn gwneud mwg enfawr i AutoCAD 2013 a newidiodd reolau'r gêm.

Ac a yw'r gwasanaeth PlexScape hwn yn cefnogi dim llai na Mae 3,000 yn cydlynu systemau a Datiau 400, yr un fath â Plex.Earth yn cefnogi.

Gadewch i ni weld prawf: Byddaf yn ceisio esbonio cam wrth gam oherwydd yn onest nid yw'r rhyngwyneb yn sythweledol ar yr olwg gyntaf:

Rydw i nawr yn Bogotá ac mae gen i ddiddordeb gweld gwahaniaeth cydlynu rhwng WGS84 a SIRGAS:

Wel, mae'n debyg fy mod o gwmpas y gornel Topoequipment, fel y dangosir ar y map:

cydlyniadau utm google earth

Mae gan PlexScape Web Services, dri gwasanaeth am y tro: Un sy'n olrhain syml i wybod cyfesuryn pwynt (Olrhain Cyfesurynnau, un arall i leoli pwyntiau ar y map a'u hallforio i kml / txt (Digidol Agored) a'r llall yw'r un y byddwn yn ei ddefnyddio nawr, a elwir yn Trosi Cyfesurynnau.

cydlyniadau utm google earth

1. Dewiswch y System Tarddiad

cydlyniadau utm google earthAr gyfer hyn rydym yn dewis yn y tab ar y chwith, y wlad sydd o ddiddordeb inni. Yn yr achos hwn, Colombia, ac ar ôl ei ddewis, byddwn yn nodi WGS84 fel y Datwm o ddiddordeb.

Rhwng y tab lledred / hydred a Easting / Norting mae yna wahanol opsiynau dewis. Diddorol eu bod yn cael eu nythu yn ôl gwlad oherwydd byddai'n wallgof chwilio amdanynt ymhlith cymaint y mae'r system yn eu cefnogi.

2. Man tarddiad

cydlyniadau utm google earthAr gyfer hyn, gan fod yr ardal sydd o ddiddordeb i ni yn weladwy ar y map, rydyn ni'n hofran y llygoden dros yr eicon isaf ac yn dewis «Dewch â'r marciwr i'r map«, Bydd hyn yn dangos y pwynt diddordeb i ni ar y map. Yna rydyn ni'n ei lusgo i'r union fan lle rydyn ni am ddod o hyd iddo. Gellir gwneud yr un peth â'r tabiau uchaf, ond mae'n ymddangos yn fwy ymarferol ei wneud o'r eicon a byddaf yn ei ddangos fel hyn trwy gydol yr ymarfer.

Os ydym am wybod cyfesuryn y pwynt lle'r ydym wedi'i leoli, yna rydym yn mynd at yr eicon eto ac yn dewis «Cael cyfesurynnau o farciwr«, Gyda hyn ar ein panel bydd y cyfesuryn yn cael ei arddangos.

Ac os mai'r hyn yr ydym ei eisiau yw gosod cyfesuryn penodol, yna rydyn ni'n ei ysgrifennu ar y panel ac yn hofran dros yr eicon rydyn ni'n ei ddewis «Gosod marciwr i gyfesurynnau«, A chyda hyn bydd y pwynt yn y cyfesuryn sydd o ddiddordeb inni.

cydlyniadau utm google earth

3. Gweld cyfesurynnau UTM

Er mwyn gwybod cyfesurynnau UTM y pwynt hwn, bydd angen i ni nodi'r ardal gyfeirio. Os oes gennym amheuon, gallwn ddewis un ohonynt, a chyda'r opsiwn «Dangoswch ffiniau»Mae'r ardal sydd wedi'i marcio mewn glas yn ymddangos. Help mawr oherwydd gadewch i ni gofio hynny Mae Colombia nid yn unig yn syrthio yn y parthau 17 Gogledd, 18 Gogledd a 19 Gogledd ond hefyd yn yr un peth ond yn y de ers i'r wlad gael ei chroesi gan Ecwador gyda'r hyn sy'n cwympo mewn chwe pharth. Felly, maent wedi addasu eu system eu hunain o ranbarthau sy'n cymhlethu eu bywydau yn llai.

Yn yr achos hwn, rydym wedi dewis UTM Zone 18 N ac, mewn gwirionedd, rydym yn gweld bod ein pwynt ni.

cydlyniadau utm google earth

3. Symudwch y cyfesuryn o'r panel chwith i'r dde

Hyd yn hyn, yr hyn a welsom yw sut i arddangos cyfesuryn UTM yn Google Maps. Ond mae gennym ddiddordeb mewn gweld yr un cyfesuryn hwnnw mewn system gydlynu arall, ar gyfer achos MAGNA-SIRGAS. Yn gyntaf, rydyn ni'n defnyddio'r saeth werdd i nodi bod yr un cyfesurynnau'n cael eu cyfieithu o'r ochr chwith i'r ochr dde. Gwneir hyn gyda chlic a'r hyn a fydd o ddiddordeb inni yw bod y ddwy ochr yr un peth.

Nawr i actifadu'r pwyntydd cywir, rydyn ni'n gwneud yr un peth: Rydyn ni'n hofran y llygoden dros yr eicon, ac yn dewis «Dewch â'r marciwr i'r map«. Os yw'n cwympo i rywle arall, rydyn ni'n chwilio'r lleoliad eto ac yn nodi «Symud marciwr i'r ganolfan fapio»Ac i gyd-fynd â'r cyfesuryn«Gosod marciwr i gyfesurynnau".

Y signal bod popeth yn iawn yw bod yn rhaid i'r pwyntydd glas fod ar yr un pwynt â'r pwyntydd brown os yw'r system gyfesurynnau yr un peth yn y ddau. Mae ganddo rywfaint o lanast, ond mae'n gweithio.

4. Gwybod cyfesuryn WGS84 yn SIRGAS

Ar gyfer hyn rydym yn newid o WGS84 i SIRGAS yn y panel cywir. Ac yna rydyn ni'n hofran dros yr eicon ac yn dweud «Cael cyfesurynnau o farciwr«, Felly rydym yn sicrhau cyfesuryn y pwynt sydd gennym eisoes ond yn y system arall. nodwch fod y cyfesuryn yn lat / lon yr un peth, a bod SIRGAS yn seiliedig ar WGS84.

cydlyniadau utm google earth

Ond os edrychwn ar yr hyn sy'n digwydd mewn unedau UTM, mae'r cyfesuryn yn X yn wahanol 3 centimetr a'r cyfesuryn yn Y centimetr arall. A dyma'r rheswm pam y gellir dweud bod y ddwy system yn gyfwerth. Wrth i ni symud, mae'r gwahaniaeth hwn yn newid mewn milimetrau. Rwy'n egluro bod hyn yn unol â'r paramedrau y mae PlexScape Web Services wedi'u ffurfweddu, rhaid rhoi gwybod am unrhyw beth rhyfedd oherwydd ei fod wedi digwydd i mi gwpl o weithiau o'r blaen.

cydlyniadau utm google earth

5. Gwybod y cyfesuryn yn PSAD

Gallwn ddewis unrhyw system arall, a gofyn am ddychwelyd y cyfesuryn gyda «Cael cyfesurynnau o farciwr«. Ni ddylai'r pwyntydd symud, gan ein bod ar yr un pwynt, yr hyn y mae'n ei ddychwelyd yw cyfesuryn mewn system arall. Yn achos l, yn PSAD 1956 mae gan yr un pwynt hwn y cyfesurynnau X = 604210.66 Y = 512981.6.

Dychmygwch, felly, mai'r hyn yr ydym am ei weld yw'r un cyfesuryn yn y ddwy system (nid yr un pwynt), yna rydym yn copïo'r cyfesuryn o'r chwith i'r ochr dde ac yna «Gosod marciwr i gyfesurynnau»Ac yno mae gennym ni. Mae'r un cyfesuryn isod, yn y ddau banel, ond mae'r pwynt glas yn disgyn 228 metr i'r gorllewin a 370 metr i'r de.

cydlyniadau utm google earth

Mae offeryn Gwasanaethau Gwe PlexScape yn ddiddorol. Yn ôl fy disgresiwn llwyr. Diwrnod arall byddwn yn siarad am un arall o'i wasanaethau, y mae rhai ohonynt yn cael eu talu, gan gynnwys yr un trawsnewidiad hwn o ffeil gyda llawer o bwyntiau.

Ewch i dudalen Gwasanaethau Gwe PlexScape

Dysgwch fwy am gyfesurynnau UTM

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.