Edrychwch ar gyfesurynnau UTM ar Google Maps, a defnyddio UNRHYW! System gydlynu arall

Hyd yn hyn roedd wedi bod yn gyffredin gweler UTM a chyfesurynnau daearyddol yn Google Maps. Ond fel arfer cadw'r datwm y mae Google yn ei gefnogi, sef WGS84.

Ond:

Beth os ydym eisiau gweld yn Google Maps, cyd-drefniant Colombia yn MAGNA-SIRGAS, WGS72 neu PSAD69?

Cyfesuryn o Sbaen yn ETRF89, Madrid 1870 neu hyd yn oed REGCAN 95?

A sut am gydlynu Mecsico yn GRS 1980 neu Ryngwladol 1924?

Ychydig ddyddiau yn ôl mae system sy'n caniatáu gwneud hynny, a PlexScape WebServices. O'r ffrindiau Groeg crewyr Plex.Earth, sy'n integreiddio data rhwng Google Earth a AutoCAD, sydd erbyn hyn yn gwneud mwg enfawr i AutoCAD 2013 a newidiodd reolau'r gêm.

Ac a yw'r gwasanaeth PlexScape hwn yn cefnogi dim llai na Mae 3,000 yn cydlynu systemau a Datiau 400, yr un fath â Plex.Earth yn cefnogi.

Gadewch i ni weld prawf: Byddaf yn ceisio esbonio cam wrth gam oherwydd yn onest nid yw'r rhyngwyneb yn sythweledol ar yr olwg gyntaf:

Rydw i nawr yn Bogotá ac mae gen i ddiddordeb gweld gwahaniaeth cydlynu rhwng WGS84 a SIRGAS:

Wel, mae'n debyg fy mod o gwmpas y gornel Topoequipment, fel y dangosir ar y map:

cydlyniadau utm google earth

Gwasanaethau Gwe PlexScape, mae ganddo bellach dri gwasanaeth: Un sy'n drac syml i wybod beth yw cydlyniad pwynt (Olrhain Cyfesurynnau, un arall i leoli pwyntiau ar y map a'u hallforio i kml / txt (Digidol Agored) a'r llall yw'r un y byddwn yn ei ddefnyddio nawr, a elwir yn Trosi Cyfesurynnau.

cydlyniadau utm google earth

1. Dewiswch y System Tarddiad

cydlyniadau utm google earthAr gyfer hyn rydym yn dewis yn y tab ar y chwith, gwlad ein diddordeb. Yn yr achos hwn Colombia, ac ar ôl ei ddewis byddwn yn nodi WGS84 fel Datwm o ddiddordeb.

Rhwng y lledred / hydred hydred ac Dwyreiniad / Norting mae yna ddewisiadau dewis gwahanol. Diddorol sy'n cael eu nythu yn ôl gwlad oherwydd y byddai'n wallgof edrych amdanynt ymysg llawer y mae'r system yn eu cefnogi.

2. Rhowch bwynt tarddiad

cydlyniadau utm google earthAr gyfer hyn, ar ôl bod yn weladwy ar y map i'r ardal sydd o ddiddordeb i ni, rydyn ni'n hofran dros yr eicon gwaelod ac yn dewis «Dewch â'r marciwr i'r map«, Gyda hyn byddwn yn dangos y pwynt diddordeb ar y map. Yna rydyn ni'n ei lusgo i'r union fan lle rydyn ni am ddod o hyd iddo. Gellir gwneud yr un peth â'r tabiau uchaf, ond mae'n ymddangos yn fwy ymarferol ei wneud o'r eicon a byddaf yn ei ddangos trwy gydol yr ymarfer.

Os ydym am wybod cyfesuryn y pwynt lle'r ydym wedi'i leoli, yna rydym yn mynd at yr eicon eto ac yn dewis «Cael cyfesurynnau o farciwr«, Gyda hyn ar ein panel bydd y cyfesuryn yn cael ei arddangos.

Ac os mai'r hyn yr ydym ei eisiau yw gosod cyfesuryn penodol, yna rydyn ni'n ei ysgrifennu ar y panel ac yn hofran dros yr eicon rydyn ni'n ei ddewis «Gosod marciwr i gyfesurynnau«, A chyda hyn bydd y pwynt yn y cyfesuryn sydd o ddiddordeb inni.

cydlyniadau utm google earth

3. Gweler cyfesurynnau UTM

Er mwyn gwybod cyfesurynnau UTM y pwynt hwn, byddwn yn nodi'r ardal gyfeirio. Pe bai gennym amheuaeth gallwn ddewis un ohonynt, a chyda'r opsiwn «Dangoswch ffiniau»Mae'r ardal sydd wedi'i marcio mewn glas yn ymddangos. Help mawr, cofiwch hynny Mae Colombia nid yn unig yn syrthio yn y parthau Gogledd 17, Gogledd 18 a 19 Gogledd ond hefyd yn yr un modd ond yn y de gan fod Ecuador yn croesi'r wlad gyda'r hyn sy'n syrthio mewn chwe pharth. Felly, maent wedi addasu eu system eu hunain o ranbarthau sy'n cymhlethu eu bywydau.

Yn yr achos hwn, rydym wedi dewis UTM Zone 18 N ac, mewn gwirionedd, rydym yn gweld bod ein pwynt ni.

cydlyniadau utm google earth

3. Symudwch gydlyn y panel chwith i'r dde

Hyd yn hyn, yr hyn a welsom yw sut i ddangos cydlyniad UTM yn Google Maps. Ond mae gennym ddiddordeb mewn gweld yr un peth yn cydlynu mewn system gydlynu arall, ar gyfer achos MAGNA-SIRGAS. Yn gyntaf, rydym yn defnyddio'r saeth werdd i ddangos bod yr un cyfesurynnau'n cael eu symud o'r ochr chwith i'r ochr dde. Gwneir hyn gyda chlic a beth fydd o ddiddordeb i ni yw bod y ddwy ochr yn gyfartal.

Nawr i actifadu'r pwyntydd cywir, rydyn ni'n gwneud yr un peth: Rydyn ni'n hofran dros yr eicon, ac yn dewis «Dewch â'r marciwr i'r map«. Os yw'n cwympo i rywle arall, rydyn ni'n chwilio am y lleoliad eto ac yn nodi «Symud marciwr i'r ganolfan fapio»Ac i gyd-fynd â'r cyfesuryn«Gosod marciwr i gyfesurynnau".

Y signal bod popeth yn iawn, yw bod rhaid i'r pwyntydd glas fod yn yr un pwynt o'r pwyntydd coffi os yw'r system gydlynu yr un fath yn y ddau. Mae ganddo rywfaint o llanast, ond mae'n gweithio.

4. Gwybod y cydgysylltiad WGS84 yn SIRGAS

Ar gyfer hyn rydym yn newid o WGS84 i SIRGAS yn y panel cywir. Ac yna rydyn ni'n llygoden dros yr eicon ac yn dweud «Cael cyfesurynnau o farciwr«, Felly rydyn ni'n cael cyfesuryn y pwynt sydd gennym ni eisoes ond yn y system arall. arsylwi bod y cyfesuryn yn lat / lon yr un peth, a hynny yw bod SIRGAS yn seiliedig ar WGS84.

cydlyniadau utm google earth

Ond os edrychwn ar yr hyn sy'n digwydd mewn unedau UTM, mae'r cyfesuryn yn X yn wahanol i centimetrau 3 a'r cyfesuryn yn Y centimetr arall. A dyma'r rheswm pam y gellir dweud bod y ddwy system yn gyfwerth. Wrth i ni symud, mae'r gwahaniaeth hwn yn newid mewn milimedrau. Rwy'n egluro bod hyn yn unol â'r paramedrau y mae Gwasanaethau Gwe PlexScape wedi eu cyflunio, mae'n rhaid adrodd unrhyw beth rhyfedd oherwydd iddo ddigwydd i mi ychydig o weithiau o'r blaen.

cydlyniadau utm google earth

5. Gwybod y cydlynu yn PSAD

Gallwn ddewis unrhyw system arall, a gofyn am ddychwelyd y cyfesuryn gyda «Cael cyfesurynnau o farciwr«. Ni ddylai'r pwyntydd symud, oherwydd ein bod ni ar yr un pwynt, yr hyn sy'n ein rhoi yn ôl yw cyfesuryn mewn system arall. Yn yr achos hwn, yn PSAD 1956 mae gan yr un pwynt hwn y cyfesurynnau X = 604210.66 Y = 512981.6.

Dychmygwch, felly, mai'r hyn yr ydym am ei weld yw'r un cyfesuryn yn y ddwy system (nid yr un pwynt), yna rydym yn copïo'r cyfesuryn o'r chwith i'r ochr dde ac yna «Gosod marciwr i gyfesurynnau»Ac yno mae gennym ni. Mae'r un cyfesuryn isod, yn y ddau banel, ond mae'r dot glas yn disgyn i ni ddadleoli metrau 228 i'r gorllewin a metrau 370 i'r de.

cydlyniadau utm google earth

Yn ddiddorol offeryn PlexScape Web Services. Yn fy unig faen prawf. A diwrnod arall byddwn yn siarad am un arall o'i wasanaethau, y telir rhai ohonynt, gan gynnwys y trawsnewid hwn o ffeil gyda llawer o bwyntiau.

Ewch i dudalen Gwasanaethau Gwe PlexScape

Dysgwch fwy am gyfesurynnau UTM

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.