Llwyfannau GIS am ddim, pam nad ydynt yn boblogaidd?

Rwy'n gadael y gofod ar agor i fyfyrio; mae'r lle ar gyfer darllen blogiau yn fyr, felly rwy'n rhybuddio, bydd yn rhaid i ni fod braidd yn syml.

Pan fyddwn yn siarad am «offer GIS am ddim«, Mae dau grŵp o filwyr yn ymddangos: mwyafrif mawr sy'n gofyn y cwestiwn
... a beth yw'r rheini?
... ac mae defnyddwyr ohonynt?

Er bod lleiafrif wedi'i leoli ar ochr arall y llwyfan, gydag atebion megis:
Rwy'n gwneud mwy heb wario arian

Dyma rai rhesymau pam nad yw platfformau am ddim yn ffasiwn mwyafrif helaeth defnyddwyr GIS.

1. Y gromlin ddysgu
gis glaswellt Yn achos GRASS, er mwyn rhoi enghraifft, mae'r offeryn hwn yn gweithio gyda Linux a Windows, sydd â API yn dda wedi'i ddogfennumae hynny wedi tiwtorial yn eithaf cyflawn, ar ôl ei brofi, rydym yn gwirio ei fod yn cyflawni swyddogaethau ARCGis, a nifer o'i estyniadau sy'n werth miloedd o ddoleri.

... ond pwy sy'n rhoi cwrs GRASS i chi mewn gwlad America Ladin?

Nid wyf yn siarad am hyfforddiant i ddatblygwyr, maen nhw'n dysgu ar eu pennau eu hunain, heb weithredwyr cyffredin dadansoddi gofodol, prosesu delweddau, trosi data raster yn fector ... y pethau hynny y mae GRASS yn eu gwneud yn dda iawn. Siawns na ddylai rhannu hyfforddiant GRASS fod yn hawdd iawn, bron i oriau 24, ond mae'r cylch dieflig nad oes llawer o alw amdano ar gyfer y cyrsiau hyn yn golygu nad yw cwmnïau sy'n ymroddedig i hyfforddiant yn trefnu cynadleddau ar y pwnc hwn. Peidiwch â dweud am raglenni rhad ac am ddim eraill am ddim fel gvSIG, gwanwyn, Saga neu Neidio sy'n llai adnabyddus.

Felly mae'r ffaith bod y gromlin ddysgu yn gyffredin yn dod yn ddefnyddwyr drud ... yn yr un ffordd ag Linux yn rhad ac am ddim, ond yn costio gwasanaeth RedHat gefnogi'n dda llawer o arian.

gis esri

2. Mae'n haws hacio na dysgu
Mae'n amlwg bod ESRI ac AutoDesk yn boblogaidd oherwydd bod môr-ladrad wedi rhoi help llaw iddyn nhw ... neu fachyn. Er eu bod yn offer cadarn, amrywiol iawn a heb os, gyda chefnogaeth fawr gan gwmni parchus, dylai cwmni micro neu fach sy'n ymroddedig i'r ardal gartograffig fuddsoddi o leiaf $ 48,000 o ddoleri mewn cynhyrchion ESRI dim ond i ddechrau adran ddatblygu o ddefnyddwyr 5 ( ArcGIS, ARCsde, Golygydd ARC, ARC IMS ... heb Weinydd GIS). Felly mae llwyfannau ffynhonnell agored yn atyniad da i gwmnïau sy'n ymroddedig i ddatblygu, ond gweithredwyr cyffredin a fydd ond yn defnyddio'r bwrdd gwaith ... byddant yn rhoi darn yn y llygad, ac yn gwario $ 1,500 ar-lein :).

map autocad 3d

3. Mae'n well mynd gyda'r rhai mwyaf poblogaidd na'r rhai gorau.
Rydym yn dal i weld yr arferiad hwn o ran gwario arian, mae'r defnyddiwr yn gwybod bod Mac yn well na PC, bod Linux yn well na Windows, bod rhai offer CAD yn well na AutoCAD; fel bod y platfformau hyn sy'n cystadlu am David a Goliath yn aros yn nwylo "dewis defnyddwyr" sy'n talu prisiau tebyg.

Tra yn y gystadleuaeth rhwng y "bron yn rhydd" a'r "drud", mae'r wal yn mynd yn enfawr, fwy nag unwaith es i a gymerwyd am ysgafn, ar gyfer defnyddio Manifold ... er nad yw'n rhad ac am ddim. Felly, rydyn ni'n defnyddio offer sy'n costio $ 4,000 dim ond i'n cadw ni'n Geek, er nad yw'r mwyafrif o ddefnyddwyr yn trwyddedu meddalwedd, ond cwmnïau.

... i gloi, gwelwn ei bod yn ddrwg angenrheidiol bod cwmnïau mawr, yn codi miloedd o ddoleri am drwydded fel bod y galw am y dechnoleg hon yn gynaliadwy. A bydd yn parhau i fod yn ddrwg angenrheidiol arall, i grŵp barhau i ymladd o'r ochr ffynhonnell agored, er y bydd y mwyafrif llethol yn eu hystyried yn Nerds.

Ateb 5 i "Lwyfannau GIS am ddim, pam nad ydyn nhw'n boblogaidd?"

 1. Ateb cwestiwn Gofynnwyd drwy'r post:

  GIS yn rhedeg ar Apple:
  -QGIS. Mae'r un hwn wedi'i adeiladu ar C ++
  -gvSIG. Wedi'i adeiladu ar Java, rhywbeth cyfyngedig ar Mac oherwydd ei fod yn rhedeg fel fersiwn gludadwy. Mae ei ddefnydd gorau yn Linux a Windows
  -Neidio Neidio. Ar Java, ond cyn hyn mae gvSIG yn well.

  Mae opsiynau eraill yn cael eu rhedeg ar Paralells, sy'n golygu bod cymwysiadau Windows yn rhedeg ar Mac.

  Fy argymhellion:

  Cyfunwch gvSIG â SEXTANTE, i'r rhai nad ydynt yn ofni Java
  Cyfuno qGIS â GRASS, ar gyfer y rhai y mae'n well ganddynt C ++

  Ar gyfer datblygu gwe

  GeoServer ar gyfer Java
  MapServer neu MapGuide dros C ++

 2. Iawn Jc. Daw'r swydd hon o 2007, ar y pwynt hwn rydym wedi gweld esblygiad y model agored, ac mae gan bob un ohonom ddisgwyliadau bod ei ganlyniadau terfynol yn gynaliadwy.

  cyfarchiad

 3. Rwy'n credu ei fod yn fater o amser ar gyfer gosod meddalwedd ffynhonnell agored, beth sydd ei angen yw i gymuned ei ddatblygu.
  Yn achos gvSIG, mae'r gymuned hon yn weithgar iawn ac yn ehangu'n gyflym iawn, gyda chyrsiau hyfforddi mewn llawer o safleoedd a chymorth technegol. Mae'n wir, ar gyfer symiau mawr o wybodaeth, bod y system yn arafu ac mae'n debyg bod ArcGIS neu unrhyw feddalwedd berchnogol arall wedi'i pharatoi'n well ac yn gweithio'n llawer gwell. Ond y cwestiwn yw sut mae trefnu'r data, hynny yw, mae gweithredu GIS mewn gweinyddiaethau cyhoeddus a chwmnïau yn cynyddu, a'r duedd yw i bob cynhyrchydd gwybodaeth ymhelaethu ar ei wybodaeth ar ei systemau ei hun, ac yna ei rhoi i mewn yn gyffredin mewn seilweithiau data, trwy gydymffurfio â safonau (WMS, WFS, ac ati) y maent yn cael eu arallgyfeirio i weinyddwyr sy'n rhannu gwybodaeth, ac ar gyfer y cyfaint hwnnw o waith, meddalwedd ffynhonnell agored, yn hytrach na chanoli data. fel gvSIG, wedi'i ysgrifennu mewn Java, os yw'n ddefnyddiol.
  Hyderaf a bet ar feddalwedd ffynhonnell agored, oherwydd mewn meysydd eraill, yn cael gwared ar dir oddi wrth y feddalwedd perchnogol (fframwaith fel Drupal, WordPress CMS, ELGG Etc.)
  Mae'r dyfodol yn perthyn i gysylltedd ac integreiddiad pob meddalwedd ffynhonnell agored, yn y diwedd bydd Richard Stallman yn iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.