Archifau ar gyfer

AutoCAD 2012

Beth oedd y fersiwn orau o AutoCAD?

Rydyn ni'n aml yn gweld y cwestiwn yno, ynglŷn â pha fersiwn sy'n well neu pam rydyn ni'n ei amddiffyn; yna pan fydd un newydd yn cyrraedd, dywedir yn aml mai colur yn unig ydyw. Beth bynnag, fel man cychwyn gwnaethom yr ymholiad ar Facebook, lle mae gan Geofumadas 18,000 o ddilynwyr, a gweld beth oedd yr ymateb: mae AutoCAD 2012 yn sefyll allan, rydyn ni'n deall trwy ...

Cwrs AutoCAD ar gyfer Defnyddwyr Microstatio

Mae'r wythnos hon wedi bod yn ddiwrnod boddhaol iawn, rwyf wedi bod yn dysgu cwrs AutoCAD ar gyfer defnyddwyr Microstation, fel parhad o'r cwrs topograffi yr oeddem wedi'i roi ychydig ddyddiau yn ôl gan ddefnyddio CivilCAD i gynhyrchu'r model digidol a llinellau cyfuchlin. Y prif reswm pam rydyn ni wedi'i wneud yw oherwydd er ...

Cwrs da o 2013 rhad ac am ddim AutoCAD

Pwy sydd ddim eisiau cwrs AutoCAD ar-lein am ddim ... Yn fyr, does dim byd tebyg i ddilyn cwrs ffurfiol gyda hyfforddwr da i ddysgu AutoCAD. Ond mae'r opsiwn rydw i'n mynd i'w ddangos i chi wedi fy synnu rhywfaint, o ystyried bod AutoCAD 2012 wedi cyrraedd heb fod yn bell yn ôl. Dyma'r cwrs AutoCAD 2012 a hyrwyddir ...

Trosi ffeil yn AutoCAD swmp / MicroStation

Mae'n gyffredin dod o hyd i'r angen i drawsnewid nifer fawr o ffeiliau mewn ffordd enfawr: Rydym yn derbyn prosiect 45 ffeil dwg ar ffurf AutoCAD 20112. Rydym yn gwybod y gellir darllen y ffeiliau hyn yn AutoCAD 2010 a 2011 ond os yw'r offer lle maent yn mynd i gael eu gweld yn unig wedi AutoCAD 2008 mae angen i ni eu trosi. Maen nhw'n pasio ni ...

Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012 | tueddiadau

Rydym ychydig ddyddiau i ffwrdd o weld yr hysbysiad cyntaf o'r hyn y mae AutoCAD 2012 yn ei ddwyn yn ôl, prosiect a fathwyd fel Iron-man. Cyn i hynny ddigwydd, rwyf wedi bod yn adolygu fy rhagdybiaethau yn gynharach yn y flwyddyn ac yn cymharu â'r gollyngiadau y mae delwyr lleol wedi'u rhyddhau. Mae'r canlynol yn dabl cymharol o'r newyddion bod ...

AutoCAD 2012 Pryd?

Y gwanwyn hwn byddwn yn gweld fersiwn newydd AutoCAD 2012, mae rhywfaint o newyddion yn gwneud inni ymddangos ei bod eisoes yn agos iawn. Nid ydym wedi gwybod llawer am yr hyn y gallem ei ddisgwyl, heblaw am yr hyn y mae'r cymunedau Eingl-Sacsonaidd yn rhoi sylwadau arno, a'm rhagfynegiadau bach, mae fy nisgwyliad am nawr yn canolbwyntio ar yr hyn y gallem ei ystyried yn newydd ...

Cwrs AutoCAD am ddim

Nid yw Dysgu AutoCAD bellach yn esgus yn yr amseroedd hyn o gysylltedd. Nawr mae'n bosibl dod o hyd i lawlyfrau gyda fideos ar-lein yn hollol rhad ac am ddim. Efallai mai'r opsiwn hwn yr wyf yn ei ddangos ichi yw'r dewis cwrs gorau i ddysgu AutoCAD yn hawdd. Mae'n waith Luis Manuel González Nava, fersiwn a fodolai mewn ...