Y rhestr ddymuniadau ar gyfer AutoCAD 2010

autocad 2009 Er bod AutoCAD 2009 newydd ddod allan, mae hanner y byd yn chwilio am ffordd i «ei brynu ar y we»:), mae'r rhestr o ddymuniadau sy'n aros ar gyfer y fersiwn 2010 yn ddiddorol:

Rhestr dymuniadau hynny nid oedd yn cwrdd â AutoCAD 2009:

 1. Trosi PDF i DWG, Gyda'r galluoedd sydd gan PDFs nawr, byddai'n dda gallu tynnu'r data heb orfod ei wneud gydag Adobe Illustrator
 2. Ffurfweddu opsiynau tryloywder deor soletYn y cyfamser, gellid gweld y lliwiau llenwi hyn yn well wrth eu hargraffu.
 3. Blociwch y graddfa mewn barn tra mae'n paneando
 4. Opsiwn i'w hanfon yr holl hachurados yn y cefndir, mae'n digwydd bod yr holl hambrados yn trafferthu i'r blaen ac mae angen eu hanfon bob amser i'r gwaelod ... os oedd yna botwm ar gyfer hynny, byddem yn arbed llawer o amser
 5. Cymhariaeth rhwng dau luniad, y gellid ei alw'n ddarlun a chymharu â'r llall gan ddangos y newidiadau mewn lliw arall a rhai ystadegau o wahaniaeth rhwng gwrthrychau, lefelau, blociau ... neu rywbeth ar gyfer y mawr .... ein helpu i ddeall un fersiwn o un arall. (Wrth gwrs, os gallwch chi ychwanegu'r archif hanesyddol byddai'n well)
 6. Pwer opsiwn rhowch destun ym mharagraff o fewn dimensiwn, rhywbeth fel mwnc
 7. I atal y archeb arddangos o un neu fwy o wrthrychau, hyd yn oed os y gallent ei wneud fel Corel Draw, gyda ctrl + sifft + tudalen fyny neu PgUp gallwch drin y drefn o wrthrychau
 8. I allu trosi a bloc confensiynol i ddeinamig heb lawer o ddiffygion, neu mewn bloc neu drwy ddethol, ond nid yw hynny mor dyr ag y mae nawr.
 9. Gallu galw delweddau raster y cyfeirir atynt fel pe baent yn gyfeiriadau allanol ... yr hyn y mae'r cheles yn ei alw'n "droshaen"
 10. All argraffu i fformatau lluosog ar unwaith, er enghraifft ffeil argraffu (plt), pdf a dwf un daith. Nid yw'n wir bod tendrau fel arfer yn dweud: bod y ffeiliau'n dod i mewn i dwf, pdf a dwg ... a gwneud hynny fesul un yw marw.

Mae'r rhestr yn hir ond mae'r rhain Dyma'r dymuniadau mwyaf pleidleisio.

Byddwn yn dewis:

 1. Eu bod yn gallu cael eu diffodd ac ymlaen haenau gydag un clic a heb fynd i'r panel hwnnw ar y tro ... neu mewn bloc gyda llusgo llygoden syml.
 2. Gelwir hyn yn nifer o ddelweddau raster heb yfed cof yn y ffordd hunanladdol honno ... yn siŵr bod rhaid bod yna ffordd i'w wneud.
 3. Eu bod yn cymryd y gorchymyn yn ôl ffens eu bod yn gadael yn bell yn ôl, yn hoffi golygu dewisiadau ffensio
 4. Bod y Gorchmynion Saesneg gweithio yn y fersiynau Sbaeneg ... mae'n ofnadwy i gael ei golli mewn fersiwn Sbaenaidd a brynwyd yn gyfreithlon, wedi'i ddewis yn anghywir.
 5. Gellir ysgrifennu hynny cyfarwyddiadau a phellteroedd mewn colofn, yn hytrach na bod hen ffasiwn gan ddweud @44.45 <36d ...
 6. Bod y gorchymyn olaf bob amser yn weithredol, oni bai bod rhywun arall yn cael ei ddewis, er enghraifft, os byddaf yn gwneud cylch gyda radio 20, mae'r un gorchymyn yn cael ei gynnal heb orfod cylch eto, nodwch, nodwch, nodwch ... neu os gwnaf 20 yn iawn cadwch yr opsiwn lluosog gyda'r un lled nes i chi ddewis gorchymyn arall. Pam ydw i'n gofyn hyn? oherwydd bod crewyr y PC yn ystyried tynnu'r allwedd ESC ac yna fe wnaethom oll sgriwio.
 7. Jolin a bod y gorchymyn «rhestr»Dangoswch y wybodaeth mewn tabl ac nid yn y chorizo ​​nad yw'n cael ei ddefnyddio llawer.

Ydych chi'n ffansio rhywun arall? Yn gyfan gwbl, dylai'r fersiwn 2010 ddod â phethau newydd, gan fod yna ddweud yn dweud y fersiynau Mae parau AutoCAD yn ddiwygiadau, dim ond colur yw'r rhai rhyfedd.

Mae'n ddiddorol, ar ôl y Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012, mae yna broblemau ar y bwrdd o hyd.

Atebion 18 i "Y rhestr ddymuniadau ar gyfer AutoCAD 2010"

 1. helo sut allech chi fy helpu os gwelwch yn dda pe bawn i'n ei werthfawrogi ymhell o'r blaen mewn autocad roeddwn i'n arfer dewis ac yna mynd i mewn i'r gorchymyn a'i nodi a'i weithredu ond nawr mae fy nghyfrifiadur yn cael ei ailgychwyn ac mae'n rhaid i mi nodi'r gorchymyn yn gyntaf ar ôl ei ddewis a'i nodi ac mae'n rhedeg ac rwy'n credu nad wyf yn gwybod yn fy marn i mae'n fwy ystwyth gan fy mod i wedi'i gael o'r blaen diolch am eich help

 2. Rwy'n ychwanegu'r ardaloedd pob polygon i ddewis a phan gorffen dewis, gyda mynd i mewn, yr wyf yn taflu y canlyniad. mae'r gwir yn fy nghefnu'n fawr i wybod hynny. websfunk@hotmail.com

 3. Os nad ydych chi'n gwybod ble i roi'ch dymuniadau ar gyfer yr 2010 hwn
  ychwanegwch y cais

  dyma'ch dymuniadau na'ch addewidion Rwy'n gobeithio eich bod yn hoffi hwyl fawr

 4. Ymddiheuriadau: tud * na, roeddwn i eisiau dweud * pgp (chi'n gwybod, y gorchmynion awtocad personol) Beth bynnag, beth fyddai'n digwydd i mi heb fy ngorchmynion!

 5. Wel, doeddwn i ddim yn hoffi'r fersiwn 2010. Mae llanast o fariau k offer yn cael eu cuddio ac yn agored ac rydych yn rhwystro neu'n methu dod o hyd iddyn nhw ... Im 'yn gorfod addasu i fersiwn hon k nid yn unig yn gweld beth sy'n newydd, ac eithrio k pendro tngo weld botymau golwg ka sengl newydd yr wyf yn ei chael yn anodd i nodi . Diolch Dduw Rwy'n gwybod sut i addasu pg!
  Gyda llaw, ar fy nghyniadur, rwyf bob amser yn cael y fersiwn 2006, i mi nid oes fersiwn well.

 6. Cliciwch ar y dde ar y sgrin, dewiswch "opsiynau". Yna byddwch chi'n dewis ar y tab "arddangos" ac yna "elfennau ffenestr", yno gallwch chi ddewis y lliw rydych chi ei eisiau yn y cefndir.

 7. Mae'n drueni bod y feddalwedd ddefnyddiol hon yn parhau i gael ei diweddaru flwyddyn ar ôl blwyddyn, ond ein bod yn dal i fod cymaint, gallaf wneud lluniau o ansawdd da gyda'r fersiwn 2000 o hyd, os byddaf yn chwyldroi ei fersiwn 14, mae gennyf y fersiwn 2004 ar fy nghyfrifiadur ac nid yw'n cyfrif Roeddwn wedi rhoi'r gwahaniaethau gyda'r fersiwn mwyaf modern 2009? 2010? Rwy'n credu ei fod yn ymwneud â gwneud busnes yn unig. Nid oes unrhyw welliannau, mae awtocad yn feddalwedd darlunio technegol a dylai berffeithio hynny, y darlun technegol.
  Mae AUTO CAD yn llawn offer a gorchmynion nad yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn gwybod am nad yw'n ymarferol dysgu cymaint yn unig i wneud lluniadau.

  Yn fyr, fy nymuniadau:
  ffordd eglur sy'n dweud wrthych yn union ble mae rhan o linell y dylid ei gau ar agor
  ffordd i rannu polygonau yn ôl ardal
  ffordd haws o sefydlu graddfa weithio, maint papur a unedau mesur o'r cychwyn
  modd gorchymyn haen fel photoshop
  2010 ?? Rwyf am i'm hunocad ddeall fy ngorchmynion llafar i weld a yw'n wir ein bod yn y 2010 !!!!!!!!!!!!!!!

 8. Oliver:
  O ran y mater o ddeor, er nad yw'n bosibl tocio hyn, mae fersiwn AutoCAD 2010 wedi integreiddio'r opsiwn o ymestyn tocyn di-gymdeithasu i linell benodol, y mae mwy neu lai yn datrys eich ymholiad.

  Mae beth i wella arddangos y catalog o deorfa sydd ar gael ... yn syniad da, gobeithio a cherdded

 9. 1.- Y gellir torri'r ddeor mewn terfyn penodol, sawl gwaith rwyf wedi gwella gwead o fewn terfyn penodol ac am amryw resymau roedd yn rhaid i mi dorri'r terfynau hynny, byddai'n dda pe bai'r awtocad newydd yn caniatáu torri'r Hacth, gyda'r gorchymyn TRIN , ac felly nid oes rhaid iddynt ddychwelyd i destun gwead bob tro y byddwch yn symud y terfynau.

  2.- Bod modd gweld delwedd y cwt deor yn ddiofyn awtocad, fel arfer pan fydd un yn llwythi hacth newydd yn y paled custon dim ond rhestr hir a difrifol y gellid ei harddangos yn y grŵp gan fod yr Hac rhagosodedig yn cael ei arddangos. (Osea figuritas).

 10. ymgorffori "rhaglennu vba amrywiol ar gyfer awtocad" sy'n trin holl nodweddion gwrthrych chwydd mewn polyline

 11. Mae rhai pethau o'r rhai sydd wedi'u hamlygu yn bosibl ..

  Ond mae rhai y hoffwn eu hychwanegu

  dimensiynau gwall -Correct, yr wyf yn golygu pan fydd dimensionas ac yna symud y gwrthrych, mewn llawer o achosion y dimensiwn yn symud llawer yn enwedig pan fyddwch copyclick ffeil i other-

  Mae tryloywder y gorchudd yn bosibl ond dim ond yn yr argraff (gan roi'r opsiwn sgrinio mewn lliw yn y bwrdd argraffu), dylid ei weld wrth weithio ...

  Dylid gwella comango Gruop, defnyddio'r system o uchafswm 3ds sy'n caniatáu i grwpiau a grwpiau heb orfod cymryd cymaint o waith yn y blwch ffycin sydd gan awtocad.

  Dylai'r gorchymyn cylchdroi gynhyrchu copïau anfeidrol wrth ddefnyddio'r is-gopi copi, yn hytrach na dim ond un fel y mae yn awr, yn anghyfforddus iawn ....

  Dylai gynnwys dosbarthu rheiddiol deor (unrhyw raglen wedi eu rwy'n gwybod) mae'n anodd tynnu perpenticulares stwffio o panderetes pan gânt eu crwm, yn syth yn dda ond os alquien wedi gorfod tynnu hyn yn gwybod pa mor anodd yw hi, yn enwedig ond meansure gwybod y gorchymyn ... hehe

  - Mae gen i eraill ond am y tro mae'r rheini'n iawn-

 12. Rwy'n gwybod o'r 2006 ymlaen y gallwch chi rwystro'r ffenestri i wneud "bara".
  yn cael ei ddewis—> ac yn y blwch priodweddau—> Wedi'i Gloi'n Anghywir: ie!, oherwydd ei fod yn dod yn ddiofyn “na”… 😛
  yr haen ... menu Express ... neu drefn lisp syml.
  ac un o'r rhai ajar ... mae yna hidl neu orchymyn Dewis Cyflym ... dewisir yr holl gasgliadau ... ac yn barod

  I fy mlas, dylai'r gwelliannau fynd ochr yn ochr â gofynion y system ... yn enwedig bod awtocad ar gyfer Linux yn cael ei werthu gyda autodesk BACKUP ... hynny! byddai'n drawiadol 🙂

 13. dylai'r autocad 2010 ymgorffori cymylau ac awyr gyda diraddiad lliwiau, newid safleoedd i'r cymylau ac fel bod y cymylau yn cael lliw adlewyrchiedig yr awyr ar gyfer rendr mwy realistig: dim ond awyr neu haul sydd gan yr 2009 ond nid yw hynny'n ddigonol, a'i ddiraddiad o lliwiau heb haul

 14. Nid oedd blocio'r raddfa yn y ffenestr graffig yn cyfeirio at yr hyn a ddeallais ...

  Maent yn gofyn y gallwch chi ddefnyddio'r gorchymyn PAN a bod graddfa'r ffenestr graffig hon yn parhau'n gyson ac nad yw'n newid.

  Wel, ni ellir gwneud hynny gyda'r fersiynau cyfredol ... ond nid wyf yn gweld y cyfleustodau chwaith.

  O ran y "llwybrau byr", dim ond hynny, llwybrau byr neu addasu gorchymyn ydyn nhw, felly mae'n rhaid i chi fynd i mewn i'r acad.pgp a'i addasu ... 🙄

  Cofion

 15. Diolch am yr eglurhad ynglŷn â'r sgript am y gorchmynion yn Saesneg yn y fersiynau Sbaeneg.

  Er nad yw'r llwybrau byr (L) ar gyfer Llinell, (tr) ar gyfer trim yn gweithio os ydynt bob amser yn gweithio mewn fersiynau Sbaeneg =

  Byddaf yn gwirio'r offer mynegi, i weld a dyna beth ydw i'n ei olygu.

  Cofion

 16. Hi, Txus.
  «Blociwch y raddfa mewn golygfa ...», efallai nad oes gan y cyfieithiad Sbaenaidd yr ysbryd gwreiddiol. Dyma'r fersiwn Saesneg, i weld a ydych chi'n ein helpu i ddeall yr hyn y mae'r awydd hwn yn cyfeirio ato.

  Crynodeb: Y gallu i gloi graddfa'r fynedfa, tra'n dal i ganiatáu i'r gallu i olchi o fewn y fynedfa

  Disgrifiad: Byddai'n braf pe gallech gloi graddfa (ffactor chwyddo) o gasport, ond mae'n dal i ganiatáu panning yn y port.

  Sut y'i Defnyddir: Mae adegau pan fydd y raddfa (chwyddo) yn gywir yn y port, ond mae arnaf angen y gallu i
  «Sleid» (padell) yr olygfa o fewn y porth gwylio.

  Affinity Nodwedd: Offer Arlunio 2D

  Cyflwynwyd gan: Chris Lindner ar Fedi 13, 2007

 17. - «Clowch y raddfa mewn gwylfa tra ei bod yn panio»

  Mae hyn yn bosibl i'w wneud (rydym yn siarad am le papur, yn iawn?)

  - «Bod y gorchmynion Saesneg yn gweithio yn y fersiynau Sbaeneg ... mae'n ofnadwy cael eich colli mewn cenhadaeth Sbaenaidd a brynwyd yn gyfreithiol, a ddewiswyd yn wallus.»

  Unrhyw fersiwn o AutoCAD, os teipiwch y gorchymyn yn Saesneg wedi'i ragflaenu gan y cysylltnod o dan "_" mae'n gweithio'n iawn

  - «Y gallwch chi ddiffodd ac ar haenau gydag un clic a heb fynd i'r panel hwnnw ar y tro ... neu mewn bloc gyda llusgo llygoden syml.»

  Ydych chi wedi edrych ar orchmynion y drefn EXPRESS?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.