Mwy o broblemau gyda Manifold IMS

1. A allaf i mount IMS a wasanaethir gan Manifold ar Gweinydd gyda system weithredu RedHat Linux a gweinydd Apache?

Ydy, mae'n bosibl ei osod ar Apache, oherwydd mae yna ffordd sy'n cefnogi arferion IIS. Ond yn sicr nid yw'n bosibl ei osod ar Linux, rhaid iddo fod yn Windows.

2. Rwyf eisoes wedi cyhoeddi gwasanaeth IMS fel yr eglurwyd o'r blaen, mae IIS yn cael ei weithredu ac yn dal heb fy nghyhoeddi.

Y neges a anfonwch ataf yw:

Nid ydych wedi'ch awdurdodi i weld y dudalen hon

Nid oes gennych ganiatâd i weld y cyfeiriadur hwn na'r dudalen hon gyda'r manylion a ddarperir.


Rhowch gynnig ar y canlynol:

  • Cliciwch ar y botwm Diweddaru i roi cynnig arall ar gymwysterau eraill.
  • Os ydych chi'n meddwl y dylech chi allu gweld y cyfeiriadur hwn neu'r dudalen hon, cysylltwch â gweinyddwr y wefan gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost neu'r rhif ffôn ar y dudalen gartref localhost.

HTTP 401.3 - Mynediad wedi'i wrthod gan ACL ar adnoddau
Gwasanaethau Gwybodaeth ar y Rhyngrwyd


Yn yr achos hwn, yr hyn sydd ar goll yw rhoi hawliau i'r ffeil .map, oherwydd mae'n rhaid i chi nodi:

Offer panel cartref / rheoli / gweinyddol / Gwasanaethau Gwybodaeth ar y Rhyngrwyd

Rhag ofn y bydd y ffeil yn cael ei storio mewn is-ffolder o Inetpub, rhaid i chi ei dewis a dewis y ffeil .map

image

Yna cliciwch ar y dde ar y llygoden, eiddo, cyfeiriadur a chaniatáu pob hawl. Mae hefyd yn gyfleus gwneud yr un peth â'r ffolder.

Rhag ofn i'r ffeil gael ei storio mewn cyfeiriadur arall, yn wahanol i Inetpub, mae'n rhaid i chi greu cyfeiriadur rhithwir.

Caiff ei wneud gyda Action / new / virtual virtual .. a dilynir y wizzard nes iddo ddod i ben. Yna dewisir y ffeil .map a rhoddir yr eiddo.

image

Ar ôl hyn mae angen ailgychwyn cyhoeddi'r IIS.

3. Wrth olygu'r map, a gollwyd hawliau?

Ydw Mae'n sefyllfa ryfedd, rhag ofn y bydd y ffeil .map sy'n cael ei chyhoeddi yn cael ei chyhoeddi, ac yn arbed y newidiadau, bod yr hawliau a neilltuir drwy IIS yn cael eu colli.

Dyna pam ei fod yn anfon y gwall hwn:

HTTP 500.100. Gwall gweinydd mewnol: Gwall ASP
Gwasanaethau Gwybodaeth ar y Rhyngrwyd

Gwybodaeth dechnegol (ar gyfer personél cymorth technegol)

* Math o wall:
(0x80004005)
Gwall amhenodol
/ cat3 /default.asp, llinell 125

* Math o borwr:
Mozilla / 5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv: 1.8.1.12) Firefox / 20080201 Firefox / 2.0.0.12

* Tudalen:
POST ÔL 723 i /cat3/default.asp

Ceisiais roi hawliau iddo eto ... a dim, weithiau ie, weithiau na; fel nad yw'n well cyhoeddi'r ffeil a ddefnyddir ond un sydd fel ystorfa; ar gyfer hyn:

Agorwch y ffeil .map yr ydych am ei chyhoeddi, yn y cyfeiriadur lle caiff ei storio, crëwch y cyhoeddiad, profwch a yw'r cyhoeddiad yn gweithio o'r porwr, fel arall rhowch hawliau gan weinyddwr IIS. Unwaith y bydd popeth yn gweithio:

Rhowch gopi o'r ffeil yn y cyfeiriadur lle mae'r cyhoeddiad yn cael ei greu, er enghraifft

C: Inpubub wwwroot cat3

Golygu'r cyfeiriad yn y ffeil config.txt

Yna ailgychwynnwch y cyhoeddiad yn yr IIS, os yw popeth yn gweithio pan fyddwch yn agor y porwr:

Peidiwch â golygu'r ffeil honno eto, ond golygu'r gwreiddiol, gwneud newidiadau ac arbed, ei disodli ac ailgychwyn y gwasanaeth IIS. Fel hyn, ni chollir yr hawliau i'r ffeil.

Er ei bod yn ymddangos ychydig wedi torri, wrth wneud yr ymholiad yn y fforwm Manifold, dywedwyd wrthyf hynny yw ... felly dyma'r ffordd rydw i wedi ei datrys ... Byddaf yn rhoi cynnig ar raglen o'r rhai radwedd sy'n caniatáu gwneud trefnau replica wedi'u rhaglennu i weld a yw'n datrys y rhwystr o gael eu disodli â llaw.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.