Mwy o broblemau gyda Manifold IMS

1 A allaf osod IMS a wasanaethir gan Manifold ar Weinydd gyda system weithredu Linux RedHat a gweinydd Apache?

Oes, mae'n bosibl ei osod ar Apache, oherwydd mae ffordd y mae'n cefnogi arferion IIS. Ond yn bendant nid yw'n bosibl ei osod ar Linux, rhaid iddo fod yn Windows.

2 Rwyf eisoes wedi cyhoeddi gwasanaeth IMS fel yr esboniwyd o'r blaen, mae IIS yn cael ei actifadu ac nid yw'n fy nghyhoeddi o hyd.

Y neges rydych chi'n ei hanfon ataf yw:

Nid oes gennych awdurdod i weld y dudalen hon

Nid oes gennych ganiatâd i weld y cyfeiriadur hwn na'r dudalen hon gyda'r tystlythyrau a ddarperir.


Rhowch gynnig ar y canlynol:

  • Cliciwch y botwm Diweddaru i geisio eto gyda chymwysterau eraill.
  • Os credwch y dylech allu gweld y cyfeiriadur hwn neu'r dudalen hon, cysylltwch â gweinyddwr eich gwefan gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost neu'r rhif ffôn ar hafan localhost.

HTTP 401.3 - Mynediad wedi'i wrthod gan ACL ar yr adnodd
Gwasanaethau Gwybodaeth ar y Rhyngrwyd


 

Yn yr achos hwn, yr hyn sydd ar goll yw rhoi hawliau i'r ffeil .map, oherwydd mae'n rhaid i chi nodi:

Offer panel cartref / rheoli / gweinyddol / Gwasanaethau Gwybodaeth ar y Rhyngrwyd

Rhag ofn bod y ffeil yn cael ei storio mewn is-ffolder o Inetpub, dim ond ei ddewis a dewis y ffeil .map

image

Yna de-gliciwch, priodweddau, cyfeiriadur a chaniatáu pob hawl. Mae hefyd yn gyfleus gwneud yr un peth â'r ffolder.

Os yw'r ffeil wedi'i storio mewn cyfeiriadur arall, yn wahanol i'r Inetpub, rhaid i chi greu cyfeiriadur rhithwir.

Mae'n cael ei wneud gyda Action / cyfeiriadur newydd / rhithwir .. a dilynir y wizzard nes iddo ddod i ben. Yna dewisir y ffeil .map a rhoddir yr eiddo.

image

 

Ar ôl hyn mae'n rhaid i chi ailgychwyn cyhoeddi'r IIS.

3 Wrth olygu'r map, a gollir yr hawliau a neilltuwyd?

Ydw Mae'n sefyllfa ryfedd, rhag ofn golygu'r ffeil .map sy'n cael ei chyhoeddi, ac arbed y newidiadau, mae'r hawliau a roddir trwy IIS yn cael eu colli.

Dyna pam ei fod yn anfon y gwall hwn:

HTTP 500.100. Gwall gweinydd mewnol: Gwall ASP
Gwasanaethau Gwybodaeth ar y Rhyngrwyd

Gwybodaeth dechnegol (ar gyfer personél cymorth technegol)

    * Math o wall:
      (0x80004005)
      Gwall amhenodol
      / cat3 /default.asp, llinell 125

    * Math o borwr:
      Mozilla / 5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv: 1.8.1.12) Firefox / 20080201 Firefox / 2.0.0.12

    * Tudalen:
      POST ÔL 723 i /cat3/default.asp

Ceisiais roi hawliau iddo eto ... a dim byd, weithiau ie, weithiau ddim; felly mae'n well peidio â chyhoeddi'r ffeil sy'n cael ei defnyddio ond un sydd fel ystorfa; ar gyfer hyn:

Agorwch y ffeil .map rydych chi am ei chyhoeddi, yn y cyfeiriadur lle mae'n cael ei storio, creu'r cyhoeddiad, profi a yw'r cyhoeddiad yn gweithio o'r porwr, fel arall rhowch hawliau iddo gan y gweinyddwr IIS. Unwaith y bydd popeth yn gweithio:

Rhowch gopi o'r ffeil yn y cyfeiriadur lle mae'r cyhoeddiad yn cael ei greu, er enghraifft

C: Inpubub wwwroot cat3

Golygu'r cyfeiriad yn y ffeil config.txt

Yna ailgychwynwch y cyhoeddiad yn yr IIS, os yw popeth yn gweithio wrth agor y porwr:

Peidiwch ag ail-olygu'r ffeil honno, ond golygu'r gwreiddiol, trwy wneud newidiadau ac arbed, ei disodli ac ailgychwyn y gwasanaeth IIS. Fel hyn, ni chollir yr hawliau i'r ffeil.

Er ei bod yn ymddangos ychydig wedi torri, wrth wneud yr ymholiad yn y fforwm Manifold, dywedwyd wrthyf Mae hynny mor ... am beth yw'r ffordd rydw i wedi'i ddatrys ... byddaf yn rhoi cynnig ar raglen o'r radwedd honno sy'n caniatáu gwneud arferion dyblygu wedi'u rhaglennu i weld a yw'r cyfyngder o gael fy amnewid â llaw yn fy datrys.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.