Geomap Geobide Beta 3, yn edrych yn addawol

Mae Geomap yn gam datblygu newydd o'r hyn yr oeddem yn ei adnabod fel Tcmap, sydd eisoes dan gysyniad wedi'i integreiddio i strategaeth Geobide y cwmni Tracsa. Fel gvSIG, bydd y fenter hon o ddiddordeb i mi oherwydd ei bod yn cael ei geni o'r amgylchedd Sbaenaidd, gyda dull perchnogol ond gyda phrisiau o fewn cyrraedd ac o dan fodel gwasgaredig sy'n edrych yn ddeniadol.

Beth amser yn ôl gwelwyd rhywbeth yng Nghynhadledd Girona GIG Libre ac ychydig o flynyddoedd yn ôl cyhoeddwyd lansiad yr ystafell.Nid yw wedi'i gyhoeddi fel ateb SIG ond fel rheolwr data daearyddol sy'n cael ei weithredu gyda gwahanol lwyfannau CAD. GIS

Mewn erthyglau yn y dyfodol fe welwn offer eraill Geobide, nawr rydw i eisiau canolbwyntio ar Geomap, er mai Beta 3.0 yw hynny, cymerais amser i'w brofi gan ei fod yn edrych yn addawol fel offeryn rhad ac am ddim ar gyfer defnyddio data daearyddol. Mae'n golygu'r gwyliwr -er ei fod yn gwneud rhywbeth arall- o fewn cynllun modiwlaidd y llinell sydd -y tu allan i'r SDK- Yn cynnwys dadansoddi, adeiladu a chynnal data yn offer 6:

  • Geobuilwr. Gyda hyn gallwch adeiladu diagramau geopro-brosesu, mae'r arddull yn eithaf cyfeillgar ac yn debyg i'r ffordd y cafodd ei phoblogeiddio gydag ESRI.geobide
  • Geoconveter. Mae hwn yn fwg syfrdanol, ond ymarferol i drawsnewid data enfawr rhwng gwahanol fformatau; Yn cefnogi mwy na 20.

Er mwyn rhoi enghraifft, mewn achos ymarferol, cafodd cyfanswm o ffeiliau 115 XYZ eu trosi i ERTS89 (16 GB gyda mwy na 503 miliwn o bwyntiau a mesuryddion datrys 5) i fformat raster yn ED50.
Gwnaed hyn mewn oriau 7, y broses gyfan hon gyda'r holl ddata ar unwaith, nid ar ffurf dalen. Mae'r cais yn gweithredu triongli'r wybodaeth gydag algorithm o'r enw "Ffrydio
Delaunay
Msgstr "Mae hynny'n caniatáu rheoli cyfeintiau enfawr o ddata rhwng yr hyn a oedd yn cynnwys:

- Trawsnewid ffeiliau 115 XYZ ETRS89 i ffeiliau 115 LAS ED50 (Amser
~ 2: 30 awr).
- Trawsnewid ffeiliau LAS i ffeil raster sengl mewn fformat BILI gyda maint picsel o 5 metr. (Amser ~ 4: 20 mewn oriau).

Yn y cam olaf hwn, caiff pob pwynt ei driongli mewn TIN (> 503 miliwn) a chynhyrchir un GRID o'r ardal waith gyfan fel allbwn.

  • Geobridge. Mae hyn yn eich galluogi i weithio gyda fformatau rhaglenni a ddefnyddir yn gyffredin, fel ffeiliau AutoCAD, Microstation neu ArcGIS heb orfod eu trosi i fformat arall. Yn rhyfeddol, y dull y maent wedi'i gael gyda fformat V8 y mae llawer o rai eraill wedi syrthio'n fyr ag ef.
  • Geocheck. Mae'r rhain yn offer sy'n hwyluso cysondeb data o ran glanweithdra topolegol a rheolau dilysu gofodol.
  • Geotools. Mae gan hwn offer datblygedig y gellir eu gweithredu neu eu dadweithredu tuag at ryngwynebau eraill.

Yn achos Geomap, mae'r beta presennol yn dal i doddi cyn rhai prosesau. Ond yn yr hyn rydw i wedi bod yn ceisio, roedd rhai nodweddion yn ddiddorol.

geobide O'r gorau, ac un o nodweddion yr ystafell gyflawn yw'r cymorth fformat, gan gynnwys Geomedia, ESRI, Lidar, PostgreSQL, kml, gml, Oracle, WFS, MySQL, gan gynnwys fformatau DGN V8 o Microstation.

Ond mae Geomap yn llawer mwy na gwyliwr. Ar wahân i agor ffeil, mae'n werthfawr y gallwch ei allforio i fformat arall, sy'n eich galluogi i ffurfweddu eiddo fel:

 • Yn achos ffeiliau pwynt, dewiswch drefn xyz a nifer y degolion.
 • Yn achos ffeiliau dwg / dxf, dewiswch a ddylid dad-grwpio'r blociau a thrin cromliniau.
 • Yn achos ffeiliau dgn, gallwch ddewis rhedeg rhai prosesau gan ddefnyddio'r injan Microstation a osodwyd, gan nodi lle mae'r ffeil ustation.exe wedi'i lleoli; yn gyffredinol ar gyfer gorchmynion all-lein wrth drosi i fformat v7 wrth drin celloedd a thestunau. Gallwch hefyd ddewis llongau i v7, v8, hadau 2d, 3D a dewis dgn sy'n bodoli eisoes fel hadau.
 • I allforio, mae yna hefyd gyfluniadau arbennig fel y math o fformat ffeil yn dgn, dwg ... yn fyr, yn dda iawn.

O ran defnyddio, mae Geomap yn gadael i chi lwytho gwahanol safbwyntiau o Google Maps, Bing, Yahoo, Mapiau Stryd Agored a hyd yn oed Map Esri Imagery ac Esri Imagery Street. Gellir gosod y rhain mewn cydamseru â haen fector fel bod yr arddangosiadau eraill wrth fynd at ardal. Mae gan bob haen ei nodweddion, lle gallwch ddiffinio paramedrau fel nant asynchronous, y daw'r llwyth yn fwy effeithlon gydag ef.

geobide

Gallwch lwytho haenau o weinydd WMS cynffon, gallu sefydlu dewisiadau eraill yn lle storfa a system o daflunio i'r daith. Ar gyfer haenau DEM, gallwch ddewis y dewis neu ei fewnforio o ffeil .bil / .bt

Mae'r ffeil yn cael ei chadw mewn fformat .mwd sy'n debyg i'r ESRI mxd.

geobide

Mae'n rhaid i chi ei weld i farnu hynny, ond mae ganddo offer sy'n cael eu geni o arloesi. Fel mynd i gydlynu penodol, lle mae'n bosibl dewis system gyfeirio benodol a graddfa'r defnydd.

_________________________________________

I gloi, mae'n edrych yn addawol fel gwyliwr data am ddim. Wrth iddo ddal fy sylw TatukGIS, mae'n ymddangos mai dyma'r offeryn y byddwn yn ei ddefnyddio i weld a thrawsnewid data mewn ffordd ysgafn, neu gymharu â haenau o fapiau gwe.

Er bod y fersiwn 2.0 yn gwbl weithredol, rwy'n aros am fersiwn sefydlog o'r 3.0 hwn; mae gwaith i'w wneud i atgyweirio cyfres o bygiau fersiynau beta arferol. Mae'n debyg bod y GDI sy'n rhedeg y map sylfaenol yn gallu cael ei allforio, ac mae pro yn awr yn lansio gwall gableddus. Yna byddai'n rhaid i ni weld pa gapasiti y mae'r rheolwr geopro-brosesu yn ei ddangos, sy'n ymddangos fel petai'n caniatáu creu ac arbed geoprocessau mewn fformat .gpf.

Mae'r cymorth hefyd yn fyr, gan nad oes llawlyfrau ar gael eto.

Lawrlwytho Geomap

Ewch i Geobide

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.