Archifau ar gyfer

Cyrsiau AulaGEO

#GIS - Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda QGIS

Dysgu defnyddio QGIS trwy ymarferion ymarferol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio QGIS. -Yr holl ymarferion y gallwch chi eu gwneud yn ArcGIS Pro, wedi'u gwneud gyda meddalwedd am ddim. -Cyflwyno data CAD i GIS-thematization yn seiliedig ar gyfrifiad-Cyfrifiadau wedi'u seilio ar reolau - Argraffu ar-lein -Cyfesurynnau cydgysylltu o Excel -Carrying scan -Georeference images Pob ffeil ...

#BIM - Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio adeilad cyflawn Sylfaen, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau a Dyluniadau Meintioli Mae'r hyfforddwr yn egluro agweddau ar ddehongli lluniadau strwythurol a sut y gellir eu cyflawni mewn modelu tri dimensiwn. Mae'n esbonio sut i greu dyluniadau print a deall yn raddol ...

Model Tir Digidol #LAND - AutoDesk Recap a Regard3D

Creu modelau digidol o ddelweddau, gyda meddalwedd am ddim a gyda Recap Yn y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu creu a rhyngweithio â modelau digidol. -Creu modelau 3D gan ddefnyddio delweddau, fel y dechneg ffotogrametreg gyda dronau. -Defnyddiwch feddalwedd rhad ac am ddim Regard3D a MeshLab -Do it gan ddefnyddio AutoDesk Recap, -Dewch ef gan ddefnyddio Bentley ContextCapture, -Generate point cloud ...

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS Uwch

Dysgu sut i ddefnyddio nodweddion uwch meddalwedd ArcGIS Pro - GIS sy'n disodli ArcMap Dysgu lefel uwch o ArcGIS Pro. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys agweddau datblygedig ArcGIS Pro: Rheoli Delweddau Lloeren (Delweddu), Cronfeydd Data Gofodol (Geodatabse), Rheoli Cwmwl LiDAR Point, Cyhoeddi Cynnwys gydag ArcGIS Online, Ceisiadau am…

#GIS - Cwrs ArcGIS 10 - o'r dechrau

Rydych chi'n hoffi GIS, felly yma gallwch ddysgu ArcGIS 10 o'r dechrau a chael tystysgrif. Y cwrs hwn yw 100% a baratowyd gan grewr "El blog de franz", os ydych wedi ymweld â'r dudalen honno byddwch yn gwybod, os ydych chi'n mynd i ddysgu, gwnewch hynny cyn dechrau. Yn cynnwys ymarferion a llyfr: Hanfodion GIS. Ydw ...

#BIM - Systemau hydrosanitary gan ddefnyddio Revit MEP

Dysgu defnyddio ASE REVIT ar gyfer dylunio Gosodiadau Glanweithdra. Croeso i'r cwrs Cyfleusterau Glanweithdra hwn gyda Revit MEP. Manteision: Byddwch yn meistroli o'r rhyngwyneb i greu cynlluniau. Byddwch yn dysgu gyda'r mwyaf cyffredin, prosiect preswyl go iawn o lefelau 4. Fe'ch tywysaf gam wrth gam, ni fyddaf yn tybio eich bod yn gwybod unrhyw beth am Revit, nac am Sanitaria ...

#LAND - Cwrs Google Earth - o'r dechrau

Dewch yn wir arbenigwr Google Earth Pro a manteisiwch ar y ffaith bod y rhaglen hon bellach yn rhad ac am ddim. Ar gyfer unigolion, gweithwyr proffesiynol, athrawon, academyddion, myfyrwyr, ac ati. Gall pawb ddefnyddio'r feddalwedd hon a'i defnyddio yn ei maes cyfatebol. ---------------------------------------------- ---------------------------------------- Mae Google Earth yn feddalwedd sy'n eich galluogi i arsylwi trwy olygfeydd lloeren, ond hefyd trwy 'olygfa stryd', ein planed Ddaear. Nawr ...

#GIS - Cwrs modelu a dadansoddi llifogydd - gan ddefnyddio HEC-RAS ac ArcGIS

Darganfyddwch botensial Hec-RAS a Hec-GeoRAS ar gyfer modelu sianeli a dadansoddi llifogydd #hecras Mae'r cwrs ymarferol hwn yn dechrau o'r dechrau ac wedi'i ddylunio gam wrth gam, gydag ymarferion ymarferol, sy'n eich galluogi i wybod yr hanfodion hanfodol wrth reoli Hec. -RA. Gyda Hec-RAS bydd gennych y gallu i gynnal astudiaethau llifogydd a phenderfynu ...

#GIS - Cwrs Modelu Llifogydd - HEC-RAS o'r dechrau

Dadansoddiad o lifogydd a llifogydd gyda meddalwedd am ddim: HEC-RAS Mae HEC-RAS yn rhaglen o Gorfflu Peirianwyr Byddin yr Unol Daleithiau, ar gyfer modelu llifogydd mewn afonydd naturiol a chamlesi eraill. Yn y cwrs rhagarweiniol hwn fe welwch y broses ar gyfer gwireddu modelau un dimensiwn, er o'r fersiwn 5 ...

#LAND - Cwrs Sifil 3D ar gyfer gwaith sifil - Lefel 3

Aliniadau uwch, arwynebau, croestoriadau. Dysgu sut i greu dyluniadau llinellol sylfaenol ac mae'n gweithio gyda meddalwedd Autocad Civil3D a gymhwysir i Arolygu a Gwaith Sifil Dyma'r trydydd mewn set o gyrsiau 4 o'r enw "Autocad Civil3D ar gyfer Arolygu a Gwaith Sifil" a fydd yn caniatáu ichi ddysgu sut i drin y feddalwedd Autodesk wych hon. a'i gymhwyso i wahanol brosiectau a ...

#LAND - Cwrs Sifil 3D ar gyfer gwaith sifil - Lefel 4

Esboniadau, draeniau misglwyf, plotiau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau llinellol sylfaenol a gweithio gyda meddalwedd Autocad Civil3D a gymhwysir i Arolygu a Gwaith Sifil Dyma'r pedwerydd mewn set o gyrsiau 4 o'r enw "Autocad Civil3D ar gyfer Arolygu a Gwaith Sifil" a fydd yn caniatáu ichi ddysgu sut i drin y feddalwedd Autodesk wych hon. a'i gymhwyso i wahanol brosiectau ...

#CODE - Cwrs Cyflwyniad Rhaglennu

Dysgu sut i raglennu, hanfodion rhaglennu, siartiau llif a ffug-godiau, rhaglennu o'r dechrau Gofynion: Yn dymuno dysgu Gwybod sut i osod rhaglenni ar y cyfrifiadur Gosod y rhaglen PseInt (Mae yna wers sy'n esbonio sut i wneud hynny) Gosodwch y rhaglen DFD i greu y siartiau llif (Mae yna wers arbennig rydych chi…

#GIS - Cwrs QGIS 3 gam wrth gam o'r dechrau

Cwrs QGIS 3, rydyn ni'n dechrau ar sero, rydyn ni'n mynd yn uniongyrchol i'r pwynt nes ein bod ni'n cyrraedd lefel ganolradd, yn y diwedd mae tystysgrif yn cael ei dyfarnu. Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol Mae QGIS, yn gwrs sydd wedi'i ddylunio bron yn gyfan gwbl mewn ffordd ymarferol. Mae hefyd yn cyfuno lleiafswm damcaniaethol sy'n caniatáu i fyfyrwyr seilio eu gwybodaeth ar GIS, ...