#CODE - Cyflwyniad i'r Cwrs Dylunio gan ddefnyddio mainc waith Ansys

Canllaw sylfaenol i greu efelychiadau mecanyddol o fewn y rhaglen ddadansoddi elfennau meidraidd gwych hon.

Mae mwy a mwy o beirianwyr yn defnyddio Cymedrolwyr Solid gyda'r dull elfen gyfyngedig i ddatrys problemau beunyddiol cyflyrau straen, anffurfiannau, trosglwyddo gwres, llif hylif, electromagnetiaeth, ymhlith eraill. Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno casgliad o ddosbarthiadau sydd wedi'u hanelu at reolaeth sylfaenol ANSYS Workbench, un o'r rhaglenni modelu, efelychu a optimeiddio solidau mwyaf cyflawn ac estynedig.

Mae dosbarthiadau'n mynd i'r afael â materion creu geometreg, dadansoddi straen, trosglwyddo gwres a dulliau dirgrynu. Byddwn hefyd yn trafod cynhyrchu rhwyllau elfen gyfyngedig.

Mae cynnydd y cwrs wedi'i gynllunio i ddilyn y camau dylunio mewn trefn resymegol, felly bydd pob pwnc yn ein helpu i gyrraedd dadansoddiadau cynyddol gymhleth.

Wrth drafod y pethau sylfaenol, fe welwch enghreifftiau ymarferol y gallwch eu rhedeg ar eich cyfrifiadur eich hun i gynyddu eich sgiliau. Gallwch symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun, neu hyd yn oed fynd at bynciau lle mae angen i chi atgyfnerthu gwybodaeth.

Mae ANSYS Workbench 15.0 wedi'i ddatblygu mewn fframwaith sy'n eich galluogi i gyflwyno ffordd newydd o weithio gyda'ch prosiectau mewn ffordd sgematig. Yma byddwch chi'n dysgu defnyddio'r offer hyn, p'un a ydych chi wedi gweithio gyda fersiynau blaenorol neu os ydych chi'n dechrau.

DesingModeler

Yn yr adran creu geometreg byddwn yn eich tywys trwy'r broses o greu a golygu geometregau wrth baratoi i'w dadansoddi yn ANSYS Mechanical, gan gwmpasu pynciau fel:

 • Rhyngwyneb defnyddiwr
 • Creu brasluniau.
 • Creu geometregau 3D.
 • Mewnforio data gan gymedrolwyr eraill
 • Model gyda pharamedrau
 • Mecanig

Yn yr adrannau canlynol, byddwn yn canolbwyntio ar y modiwl efelychu mecanyddol. Yma byddwch yn dysgu defnyddio'r modiwl hwn yn effeithiol i adeiladu model efelychu mecanyddol, ei ddadansoddi a dehongli'r canlyniadau, gan gwmpasu pynciau fel:

Y broses ddadansoddi

 • Dadansoddiad strwythurol statig
 • Dadansoddiad Moddau Dirgryniad
 • Dadansoddiad thermol
 • Astudiaethau achos gyda sawl senario.

Byddwn bob amser yn diweddaru'r wybodaeth i chi, felly bydd gennych gwrs deinamig lle gallwch ddod o hyd i ddata defnyddiol ac ymarferol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

 • Defnyddiwch Fain Gwaith ANSYS i ryngweithio â theulu datryswyr ANSYS
 • Deall Rhyngwyneb Defnyddiwr Cyffredinol
 • Deall y gweithdrefnau ar gyfer perfformio efelychiadau statig, moddol a thermol
 • Defnyddiwch baramedrau i gynhyrchu senarios amrywiol

Rhagofynion

 • Argymhellir bod â gwybodaeth flaenorol am ddadansoddi elfennau meidrol ond nid oes angen cael gradd mewn peirianneg
 • Argymhellir gosod y rhaglen ar eich cyfrifiadur personol er mwyn gallu dilyn y dosbarthiadau â'ch arferion eich hun
 • Profiad blaenorol o reoli rhaglenni ag amgylchedd CAD
 • Gwybodaeth flaenorol o gyfreithiau sylfaenol dylunio mecanyddol, strwythurol a thermol

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

 • peirianwyr
 • Technegwyr mecanyddol yn yr ardal ddylunio

mwy o wybodaeth

 

Mae'r cwrs hefyd ar gael yn Sbaeneg

Un Ymateb i "#CODE - Cyflwyniad i'r cwrs dylunio gan ddefnyddio mainc waith Ansys"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.