Cynhyrchu trawsdoriadau gyda CivilCAD

Gyda'r erthygl hon rydym yn croesawu'r wyneb newydd sydd â safle swyddogol Aberystwyth CivilCAD, gwaith gwych ffrindiau ARQCOM ar y noson cyn cyflawni blynyddoedd 15 gyda mwy na 20,000 o ddefnyddwyr yn America Ladin.  autocad trawstoriadau civilcad

Yn ei adran "Tiwtorialau" newydd, mae gweithiau diddorol wedi'u cynnwys gyda rhesymeg cam wrth gam. Yn yr achos hwn rwyf am ddangos yr enghraifft o gynhyrchu croestoriadau ar hyd echel ganolog gan ddefnyddio CivilCAD.

Mae'r tiwtorial hwn wedi'i adeiladu mewn pedwar cam:

1. Adeiladu model tir digidol.    Gweler y tiwtorial

I ddechrau, cyflwynir fformat y pwyntiau, oherwydd yn yr achos hwn mae tir â gwybodaeth yn cael ei weithio yn y fformat canlynol:

Rhif pwynt, cyfesuryn X, cyfesuryn Y, drychiad, manylion

1 367118.1718 1655897.899 293.47

2 367109.1458 1655903.146 291.81

3 367100.213 1655908.782 294.19

4 367087.469 1655898.508 295.85 CERCO

5 367077.6998 1655900.653 296.2 CERCO

Ar ôl mewnforio pwyntiau, eglurir y triongli ar gyfer cynhyrchu'r model digidol.

Yn olaf, eglurir adeiladu cromliniau lefel, gan nodi ym mhob cam y haen lle mae'r data'n cael ei storio.

Mae'r ffeiliau sylfaenol hefyd wedi'u cynnwys fel y gall y defnyddiwr ei ddatblygu gam wrth gam:

 • PuntosSB.txt lle mae'r pwyntiau wedi'u cynnwys
 • Adrannau Tramor (.dwg) sef y darlun terfynol
 • Data geometreg adran (.sec) sy'n cynnwys y ffeil cyfluniad adran

autocad trawstoriadau civilcad

2. Cynhyrchu gorsafoedd ar hyd echel y ffordd. Gweler y tiwtorial

Yn y cam hwn, mae echel o'r proffil yn cael ei hadeiladu, ac mae gorsafoedd yn cael eu cynhyrchu bob mesurydd 10.

Mae didactig y tiwtorial yn cynnal rhesymeg debyg, fel y gall y defnyddiwr roi cynnig arni ar ei ben ei hun, fel enghraifft:

Ar gyfer hyn, rydym yn gwneud: CivilCAD > Altimetreg> Echel y Prosiect> Gorsafoedd Marcio

Mae'r system yn gofyn i ni ddewis yr echel, rydym yn ei chyffwrdd yn agos at y man lle mae'r llinell yn dechrau mynd i mewn i ddilysu ein bod yn cytuno â'r enwad 0 00 +.

Yna mae'r system yn gofyn i ni hydoedd yr adran ar y dde a'r chwith. Byddwn yn defnyddio yn yr enghraifft hon25.00 ar gyfer y ddwy ochr.

Yna mae'r system yn gofyn i ni ar ba ffurf y byddwn yn dewis y gorsafoedd:

 • egwylyn golygu ar bellter unffurf, er enghraifft ym mhob metr 20.
 • Pellteryn golygu ar bellter penodol o'r tarddiad, er enghraifft 35.25 metrau.
 • Gorsafrhag ofn y byddwn yn gobeithio ei roi yn fformat yr orsaf, fel 0 + 35.20
 • Pwynt, mae hyn os ydym am ei nodi gyda'r pwyntydd ar y llinell
 • Gorffennwch, i orffen y drefn.

Yn yr achos hwn, byddwn yn defnyddio'r paramedr cyntaf, (Interval) fel ein bod yn ysgrifennu'r llythyr I, ac yna gwnawnRhowch.

autocad trawstoriadau civilcad

Ar ddiwedd y cyfnod hwn mae croesdoriadau o'r tir naturiol yn cael eu hadeiladu.

3. Adeiladu dyluniad fertigol Gweler y tiwtorial

Ar y cam hwn, tynnir y dyluniad ar y proffil a adeiladwyd yn yr adran flaenorol, gan nodi'r cromliniau fertigol a labelu pwyntiau diddordeb y gromlin (PCV, PIV, PTV). Hefyd y llethrau.

autocad trawstoriadau civilcad

4. Dyluniad adran nodweddiadol. Gweler y tiwtorial

Fel cam olaf, mae'r tiwtorial yn dangos adeiladu'r adran nodweddiadol ar y radd.

Gan ei fod yn gweithio gyda CivilCAD, mae'r haen sylfaenol, y ffolder a'r llethrau yn cael eu hadeiladu. Mae'r gerdd yn debyg ...

Yn ôl i'r panel gwreiddiol, rydym bron yn barod i lunio'r croestoriadau.

Mae'r botymau is yn eich galluogi i ffurfweddu rhai opsiynau ychwanegol fel:

 • Cuneta. Mae'n bosibl diffinio os ydym am i'r cwter gael ei ystyried dim ond ar y diwedd lle mae toriad ac nid lle mae arglawdd (llenwi llethr). Gallwn hefyd ddewis peidio â chael ein hystyried yn gwter mewn unrhyw eithaf, yn ogystal â'r dimensiynau.
 • Graddfeydd Yma rydym yn diffinio cymhareb graddfeydd fertigol a llorweddol ar gyfer y lluniad ym mhob adran.
 • Opsiynau. Dyma fwy o ddewisiadau eraill rhwng y grid llorweddol, fertigol a chyfrifiadau eraill sydd y tu allan i'r tiwtorial hwn.

Cyn gwneud hynny, gallwn ddychmygu sut y byddant yn edrych. Gwneir hyn gyda'r botwm Adolygiad. Yma gallwch weld pob gorsaf gyda'i lluniad, drychiadau yn yr echel ganolog, torri ac arglawdd. Gyda'r botwm derbyn rydym yn mynd yn ôl at y prif banel.

A gyda hyn datblygir yr adrannau ar hyd y proffil.

autocad trawstoriadau civilcad

Rydym yn llongyfarch ymdrech ARQCOM, oherwydd mae'n siŵr y bydd y tiwtorialau hyn yn gwella profiad y defnyddiwr wrth ddefnyddio eu hofferynnau sy'n rhedeg hyd yn oed ar AutoCAD 2013, PRO Bricscad V12 ac mewn ychydig ddyddiau ar ZWCAD sy'n ddewisiadau economaidd amgen i AutoCAD.

http://civilcad.com.mx/tutoriales/

2 Yn ymateb i "Cynhyrchu croestoriadau gyda CivilCAD"

 1. ac os oeddwn am wneud yr un peth ond gyda thrawsdoriadau nad oes ganddynt yr un lled coron, os nad ydynt yn amrywiol, gallai fod

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.