Archifau ar gyfer

KML

Geofumadas ar y hedfan, Ionawr 2009

Mae dynion, y dyddiau hyn yn ymwneud â rhedeg; rhwng gorffen y cynllun gweithredu ar gyfer eleni, gan ddileu balansau o'r hyn a ddigwyddodd a chymdeithasu â chynghorwyr cwmpas yr hyn sy'n awgrymu cytundeb gwerthoedd cadastol mewn blwyddyn wleidyddol ... uf! Yn ein rhestru i ddyblygu cwrs yr Orsaf Gyfan; Gyda llaw, pan welaf luniau yn yr adroddiad ...

GvSIG 2, argraffiadau cyntaf

Yn y cwrs, penderfynasom roi cynnig ar y fersiwn newydd o GvSIG, er nad yw wedi'i ddatgan eto yn sefydlog, mae'n bosib llwytho i lawr wahanol adeiladau i weld pa don. Llwythwyd y 1214 i lawr, ac er fy mod yn disgwyl profi swyddogaeth symbolau pwyntiau a llinellau wrth i xurxo ddweud wrthyf, mae'n debyg y bydd rhaid i mi geisio ...

CAD / GIS ymhlith blaenoriaethau Meddalwedd am Ddim

Crëwyd y Sefydliad am Feddalwedd Am Ddim (FSF) yn 1985 gyda'r bwriad o hyrwyddo defnyddio, datblygu a diogelu meddalwedd o dan drwyddedau nad ydynt yn berchen ar gynllun masnachol. Trwy Gigabriones, rwyf wedi dysgu bod y FSF wedi cyhoeddi un ar ddeg o brosiectau blaenoriaeth, gan gynnwys dau mewn materion geosodol: Yn lle Google ...

Am ba hyd y bydd y ffeil siâp yn goroesi?

Am eiliad roeddwn i'n meddwl mai'r fformat axf oedd yn cymryd lle ffeil siâp yr ESRI; ond yn hytrach mae'n ymddwyn fel geataatabase ar gyfer ArcPad, sy'n awgrymu y bydd y Sefydliad Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn mynnu ein bod yn dioddef gyda'r fformat shp. Y broblem Y gwendidau yn y fformat shp yw ei hynafiaeth, pan mae'n storio ei ddata tablau yn ...