5 2013 nodweddion newydd o AutoCAD

Mae rhai o'r datblygiadau arloesol a welsom yn fersiwn beta o AutoCAD 2013 yn galw am y fersiwn hon o Jaws i ddweud wrthym pa dueddiadau y byddem yn eu gweld ym mis Ebrill y flwyddyn 2012, pan gaiff ei lansio'n swyddogol; er mai prin yr ydym yn treulio Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012.

autocad 2013O'r cychwyn cyntaf y newyddion sydd eisoes yn hysbys: Fformat dwg newydd yn 2013! Yr hyn sy'n digwydd yw nad ydym yn synnu, oherwydd ein bod wedi hen arfer â deall ein bod AutoDesk yn gwneud hyn bob 3 blynedd (Roeddwn i'n arfer gwneud hynny bob blwyddyn), felly mae amser dwg 2010 wedi dod i ben, a oedd yr un peth ar gyfer 2011 a 2012. Er bod AutoDesk yn dweud ei fod i optimeiddio'r fformat, rydym yn deall ei fod hefyd i reoli cystadleuwyr a rhwystro bywyd llwyfannau OpenSource .

Ond i weld nad yw popeth yn ddrwg, nawr mae AutoCAD 2013 yn aml-iaith (yn dda bron). Nid oes angen gosod pob fersiwn yn yr iaith benodol mwyach, ond gallwch lawrlwytho iaith arall a'i gosod ... yn yr un modd ag y mae rhaglenni eraill yn ei wneud (800 mlynedd yn ôl)

Mae yna hefyd welliannau yn ymarferoldeb y Rhuban, yn fwy na chwilio am orchmynion. Ar ôl i'r Rhuban gyrraedd, mae swyddogaethau wedi cynyddu sy'n ei gwneud yn ddeniadol, yn enwedig rhai cyd-destunol. Gellir gweld mewn gorchmynion fel Array a Hatch, eu bod yn cael eu harddangos yn y palet band pen yn lle codi'r ffenestr arnofio annifyr, gan hwyluso'r rhagolwg a'r opsiynau rhyngweithiol.

1. Y panel croeso

Mae panel croeso wedi'i integreiddio wrth ddechrau'r rhaglen, rhywbeth tebyg i'r panel sydd gan Corel Draw X5, gydag opsiynau i wneud llun newydd, agor un sy'n bodoli eisoes, agor enghreifftiau neu ddarganfod beth sy'n newydd yn y fersiwn. Mae'r swyddogaeth yn dda iawn, yn enwedig ar gyfer defnyddwyr newydd sy'n dod i mewn ac nad ydyn nhw'n dod o hyd i beth i'w wneud â chymaint o botwm gwasgaredig, mae mynediad hefyd at fideos cychwyn a dolenni i rwydweithiau cymdeithasol Facebook a Twitter.

autocad 2013

Isod mae gennych opsiwn i osgoi hyn wrth fynd i mewn, a gellir ei alw hefyd o'r ddewislen gymorth. Hefyd gall yr help fod yn all-lein nawr.

[Sociallocker]

2. Y Llinell Reoli

cwrs autocad 3d 300 Cwrs da AutoCAD 2012 rhad ac am ddimYn fersiwn AutoCAD 2012 ychwanegwyd yr opsiwn i orchmynion awtocomplete, ac er bod hwn yn swyddogaeth hynafol, bydd yn anodd iddo ddiflannu'n llwyr. Nawr mae'r opsiwn y gellir ei dynnu fel ffenestr hongian wedi'i roi, y gellir ei addasu'n awtomatig i wahanol opsiynau lleoli.

Cwrs AutoCAD 3D am ddim ond UD $ 34.99

Mae'n ymddangos i mi fel un o'r newidiadau gorau a gymhwyswyd gan AutoDesk, a ddechreuodd o AutoCAD 2011, mae'r llinell orchymyn hanesyddol yn cynnal tryloywder, felly nid yw'n tarfu llai ar y lluniad na'r gweithle. Er ein bod yn egluro -diolch i'r ymyriad yn un o'r sylwadau- mae'n cefnogi lliw ac mae'r dewisiadau amgen gorchymyn yn dangos y llythyren mewn lliw gwahanol, nid yw'n newydd; ond mae bellach yn bosibl clicio ar yr opsiwn, a chredwn y bydd y defnydd cynhanesyddol o'r bysellfwrdd yn bendant yn marw'n raddol, gan fod botwm dde'r llygoden yn annifyr braidd. Yn ogystal, credwn y bydd mwy o alluoedd yn cael eu hintegreiddio i osgoi'r bysellfwrdd, fel mynd i mewn, gofod neu bwch.

autocad 2013

Er gwaethaf popeth, roedd y llinell orchymyn bob amser yn well na'r Keyin of Microstation a bydd yn costio i'r defnyddwyr traddodiadol ei rhyddhau; er i'r defnyddwyr a oedd yn adnabod AutoCAD am y tro cyntaf eisoes gyda'r Rhuban, byddant yn parhau i feddwl ei fod yn hen ymarferoldeb fel Pwynt Rheoli Ardal y DOS.

 

3. Rhagolwg o'r newidiadau

Ar hyn o bryd, os oes rhywbeth wedi'i ddewis a bod panel yr eiddo'n cael ei godi, nid yw'n bosibl gweld yn flaenorol sut y bydd afael a llinellau doredig. Ni fydd hynny'n wir mwyach ... mae'r newid yn dda iawn er y byddem yn disgwyl iddo gael ei ymestyn i'r rhagolwg o'r newid mewn priodweddau math llinell, ffont neu ddimensiwn.

autocad 2013

autocad 20134. Y Dogfennaeth Enghreifftiol

Gweithredwyd hyn yn AutoCAD 2012, ac ar gyfer y fersiwn hon mae'n dod â gwelliannau newydd, yn eithaf da gyda llaw, wrth drin toriadau a chroestoriadau o wrthrychau 3D. Adlewyrchir hyn yn arbennig wrth ddeor toriadau, trin gwahanol fathau o unedau, ymestyn paramedrau a dimensiwn cysylltiadol. Er bod gan hyn lawer o botensial wrth drin cynlluniau, ychydig iawn sydd wedi'i feddiannu gan ddefnyddwyr yn yr ardal sifil, yn enwedig gan eu bod yn donnau a osodwyd yno i geisio cydnawsedd â Dyfeisiwr (hyd yn oed nawr gellir mewnforio modelau Dyfeisiwr); Ar ochr Bentley gwelir mwy wrth weithredu'r adrannau torri deinamig yn yr hypermodels.

 

5. Cefnogaeth i gymylau pwynt

autocad 2013Nid yw'n hollol newydd chwaith, er nawr mae'r opsiwn yn ymddangos yn y Rhuban o dan yr opsiwn Mewnosod, ac mae rhai galluoedd wedi'u hehangu. Er bod y gwelliannau ar gyfer trin cyfeiriadau allanol a ffeiliau raster yn dal yn ddiflas (o'i gymharu â rhaglenni eraill sy'n cefnogi mwy o fformatau ac heb gynnwys 3D Sifil), mae ymestyn yr opsiynau yn y gefnogaeth pointcloud fel trefn arferol yn drawiadol. Nawr wrth ddewis gwrthrych o'r math hwn, mae'r rhuban yn cael ei actifadu mewn ffordd gyd-destunol er mwyn cael mynediad hawdd, ymhlith yr opsiynau hyn mae'r clip wedi'i dorri.

Hefyd yn y tabl eiddo, gallwch hidlo camau penodol ar gyfer gwrthrychau pointcloud.

Yn cefnogi ffeiliau sgan o fath Faro (fls, fws, xyb) Safon ASCII (xyz, txt, asc), las, Leica (ptg, pts, ptx) a Topcon (clr, cl3). Mae'r ffordd y mae'n gweithredu yn debyg i lwytho ffeiliau cyfeirio, gan allu ffurfweddu opsiynau lliw, dwyster a chnydio.

Mae'n dal i gael ei weld sut mae'n trin cof y cyfrifiadur, a fu erioed yn wendid yn AutoCAD, mae i fod i fod yn welliant yn fersiwn 2013 o ran mynegeio a mewnforio swp. Rydym ar ôl yn pendroni sut y bydd y mater yn cyd-fynd â pherthynas Pointools, sydd â llawer i'w wneud â'r hyn y mae AutoCAD bellach yn ei gyflawni yn hyn, fodd bynnag, y cwmni hwnnw a gafwyd gan Microstation a'r hyn y maent yn bwriadu ei wneud â Descartes, yn sicr o fod yn anodd eu goresgyn.

Wrth achub y ffeil yn y fersiwn flaenorol i'r dwg 2013, mae'r system yn rhybuddio gan y newid cydweddoldeb.

 

Mân newidiadau eraill

 • Nid yw'r panel Viewports bellach yn y tab Viw ond yn y Cynllun
 • Mae rhagolygon mân-lun o'r lluniadau bellach yn fwy llygad
 • Wrth drin gwrthrychau 3D, ychydig iawn, dim ond yr echdynnu arwynebau crwm a'r allwthio â'r PRESSPULL gorchymyn, er nad yw'n orchymyn newydd (clirio), sy'n codi'r opsiwn o bellter allwthio, dim mwy yw'r dewis.
 • Pan fyddwch yn allforio y cynllun, mae'r gorchymyn regen bellach yn cael ei weithredu, fel na fydd y cylchoedd yn mynd fel polygonau
 • Erbyn hyn gellir gweld y gwrthbwyso yn y rhagolwg, fel y mae'r meistrolaeth gyfatebol ar ficroseddu
 • Mae cliciwch ddwywaith yn actifadu golygu testun
 • Mae yna gefnogaeth i'w storio yn y cwmwl, gallwch chi rannu ac agor cydweithrediad trwy AutoCAD WS

Ond mae hwn yn adolygiad rhagarweiniol, bron i 5 mis cyn iddo gael ei ryddhau AutoCAD 2013, felly mae'n rhaid i chi aros mwy; yn ogystal â'r diweddariad bron yn gyfochrog o AutoCAD ar gyfer Mac.

Gellir lawrlwytho'r fersiwn profwyr beta o:  https://beta.autodesk.com/

Mae'r gosodiad yn cynnwys y diweddariad o .NET Framework Runtime 4.0, y SDK Faro, DirectX Runtime a rhai llyfrgelloedd Gweledol C ++.

Yma gallwch weld crynodeb llawn o Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2013, o'i gymharu â'r fersiynau o flynyddoedd eraill.

[/ Sociallocker]

72 Yn ymateb i “5 Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2013”

 1. Helo pawb yn gweld sawl tudalen sy'n rhoi cynnig ar Autocad ac wedi gweld sylwadau o'i blaid ac yn ei erbyn, o'm rhan i, dywedaf wrthych fod awtocad yn gyfeillgar naill ai trwy ei eiconau neu ei orchmynion byr ond mae'r cyfan yn dibynnu ar yr hyn yr ydym am ei dynnu. Ers os ydym am dynnu rhan fecanyddol yn gyflym, awgrymaf eich bod yn defnyddio Dyfeisiwr, SolidWork neu CATIA ac os ydych yn mynd i lunio cynllun pensaernïol yw'r REVIT, am fwy na 20 mlynedd ac wedi defnyddio Autocad a chynlluniau pensaernïol, mecanyddol, strwythurol, paileria wedi'u tynnu. , ac ati, ac mae wedi rhoi canlyniadau i mi. Ym Mecsico mae'r rhan fwyaf o'r diwydiannau bach a chanolig yn defnyddio Autocad ac nid fersiwn gyfredol os nad fersiynau sy'n mynd o'r 2000 i'r 2005 gan y byddai prynu fersiwn newydd bob blwyddyn yn ddrud, felly mae'n rhaid i'r artist addasu i'r fersiynau hyn. Mae'n dda crynhoi holl feddalwedd CAD yn dda ac mae gan bob un ei fanteision a'i anfanteision mae pawb yn gyfeillgar os yw'r artist neu'r dylunydd yn rhoi'r gorau ohono'i hun i allu ei ddominyddu a bod â'r amynedd i astudio ei drin, heb yr amynedd a'r awydd i wneud hynny. dysgu unrhyw raglen byddwn yn ei gweld nid fel arf ond fel gelyn. Cofion gorau i bawb.

 2. hi i gyd, hoffwn wybod sut i ffurfweddu dimensiwn neu destun fel bod ganddo gefndir ac ar hyn o bryd o newid lliw cefndir mae hefyd yn newid.

 3. Annwyl Mariana:

  Rydym yn addysgu'r Cwrs AutoCAD Sylfaenol ac Uwch ar gyfer Tirweddwyr, o bellter.
  Gallwch weld yr agenda, y fethodoleg a'r wybodaeth fanwl ar ein gwefan: http://www.paisajismodigital.com/index_esp.htm

  Ar hyn o bryd mae'r Cwrs AutoCAD Sylfaenol ar gyfer Tirweddwyr yn cael ei hyrwyddo gyda'r gostyngiad 50% ar bris y rhestr.

  Am ragor o wybodaeth, gallwch chi ysgrifennu trwy'r post at: courseadistance@paisajismodigital.com
  Neu gyfathrebu telephonically: (00 34) 93 176 96 53

  Cofion da

  Gwasanaethau Tirlunio
  Barcelona, ​​Sbaen
  Ffôn: (+ 34) 93 176 96 53
  Gwefan: http://www.paisajismodigital.com
  Campws Rhithwir: http://www.paisajismodigital.com/cursos
  Blog Safle: http://www.paisajismodigital.com/blog
  Cwmni Facebook
  Campws Rhithwir Facebook
  Twitter

 4. gosodwch y gorchymyn "filesia" a nodwch y newidyn gyferbyn â'r un bryd hynny. Gobeithio y byddwch chi'n datrys eich problem

 5. Regards,
  Rwyf wedi gosod mac autocad 2013, roeddwn yn anghywir oherwydd fe wnes i syrthio i'r opsiwn 30 diwrnod, nawr sut alla i wneud i'w gracio yna rwy'n ei ddadosod a phan fyddaf yn ei osod sut y dylwn ei wneud, nid yw'n fy nghymhathu ... beth alla i ei wneud?
  Diolch yn fawr iawn

 6. Helo! Im 'yn arfer y 2013 Autodesk pan fyddaf yn agor ffeil a gafodd ei hachub gyda Autodesk 2012 2011 neu, yr wyf yn sylweddoli bod llythyr sawl fformat des ffurfweddu nad edrych yr un fath, fel yr wyf yn gwneud hynny bod popeth yn union yr un fath â phan ydych yn gweithio mewn fersiwn arall ac oes rhaid q eto i gywiro fformatau.
  Rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu!
  DIOLCH!

 7. Da mae gennyf Autocad 2013 ac nid yw gorchymyn Array yn gweithio fel mewn fersiynau blaenorol a all rhywun ddweud wrthyf sut y gallaf ei ddefnyddio fel enghraifft yn Autocad 2011?
  Diolch…

 8. «A oes unrhyw un yn gwybod sut y gallaf fynd i'r modd clasurol yn autocad 2013 ar gyfer mac ??
  diolch

 9. Sut alla i agor ffeil Autocad 2012 yn y 2013 ?? wrth iddo agor… ond nid oes dim yn ymddangos i mi. .__.

 10. Sut alla i roi'r awtocad2013 mewn modd clasurol? Hefyd, rwy'n ei gael yn Saesneg ac nid wyf yn egluro llawer. Diolch yn fawr

 11. Dechreuwch ddewislen A> Dewisiadau> Gweledol> Elfennau Ffenestr> Dangos Bariau Sgrolio. yn y ffenestr arlunio

 12. Na, ar y gwaelod ar y dde yn eicon sy'n edrych fel offer, pica allan yna a gwahanol ddewisiadau, cliciwch ar yr angen ac mae'n fwy yn cael eu cadw gyda manylebau gwahanol ..

 13. Mae'n gan y gorchymyn FILEDIA sy'n anabl
  Edrychwch am erthygl yn yr un wefan hon sy'n esbonio sut i'w ddatrys.

 14. Helo, pan fyddaf yn pwyso'r gorchymyn "agored", nid wyf yn cael yr archwiliwr, yr hyn sy'n ymddangos i mi yw llinell orchymyn fel y bo'r angen gyda chyfeiriad yr awyren agored olaf. Sut mae cael yr archwiliwr ffenestri i ymddangos eto?

 15. Diflannodd un cwestiwn, Yn AutoCAD 2013 yn y gofod gwaith, y modd clasurol a lluniadu a modelu yn 2D?

 16. yng nghornel chwith y bar, byddwch yn arsylwi punticos oddi yno. Rydych chi'n ei llusgo tuag at y gornel sy'n mynnu darlun mawr a'r rhai rhydd a byddwch yn gadael chi fel y fersiynau blaenorol

 17. Mae gen i gwestiwn ynglŷn ag awtocad 2013…. Sut ydw i'n gwneud i'r llinell orchymyn edrych fel y rhai blaenorol ... mawr ... dwi'n gweld ei bod hi'n fach iawn a dwi ddim yn ei hoffi… .thanks

 18. mae'n ex3lente iawn bod y pecynnau newydd yn cynnwys neu nad oes ganddynt broblemau mwyach

 19. HELO DANIEL YN EICH AutoCAD ABRES OFFER A MYND I AGOR DEWISIADAU I DDEWIS A ARBED A SUT YDYCH YN DEWIS EICH FFEILIAU ACHUB Y AutoCAD ASI yn gweld GWEITHIO MEWN FERSIYNAU GORFFENNOL

 20. DIWRNOD DA DDA I'CH AUTOCAD 2013 CONFIGURALO I SICRHAU EICH EICH GWAITH MEWN GWYBODAETH SYDD WEDI GALLWCH YMWELD Â'N GWEITHIO MEWN UNRHYW FERSIWN ERAILL BYDDWCH YN FYND I'R OFFER A FYDDWCH YN DEWIS A CHI'N NEWID A FYDD Y FERSIWN YN CAEL EI FOD YN ATEB

 21. Pan fyddwch chi'n cadw'r ffeiliau yn AutoCAD 2013, dewiswch eu cadw fel fersiwn 2010, felly ni fydd gennych broblemau i'w gweld gyda'r fersiwn sydd gennych yn eich tŷ.

 22. rhaid i ymgynghoriad ar fy mhrifysgol i Cad 2013, ond yn y cartref i'n defnyddio'r 2011, ac ni allaf agor y arhivo o 2013, fel y gallaf ei wneud i agor, gallwch chi neu rhaid i mi setlo'r 2013?

 23. pan ddechreuais defnyddio cyfrifiaduron, allan yno yn y blynyddoedd o ysgol uwchradd, roedd rhywbeth sy'n dal fy sylw, hyd nes i mi gwrdd AutoCAD (fersiwn 10), gan wybod y rhaglen hon, yr wyf yn deall llawer o bethau y gallwch eu gwneud gyda pheiriannau hyn, o gemau achlysurol, i raglennu uwch mewn AutoLISP, allwn byth gorffen incio llaw â LEROY fflat ac yn llawer llai i aros satirfecho gyda'r canlyniadau, heb encambio gyda AutoCAD Rwyf wedi gwneud cannoedd neu filoedd, a deuthum Beiriannydd, diolch i'r offeryn hwn y gellir ei raglennu cyfrifiadau gan arwain at y llun (awtomatig)

  Mae yna raglenni parchus eraill megis archicad, a allai fod yn well, yn dibynnu ar y penderfyniad y mae'n rhaid i bob un ohonom fanteisio arnynt.

  Dydw i ddim yn defnyddio'r awtocad yn 100%, gan fod gan bob un ohonom anghenion gwahanol, yn fy achos i, roeddwn i'n ddigon ffodus i ddechrau fy ngyrfa bron yr un pryd â chyfnod yr awtocad, bob amser ar y blaen, sydd wedi fy ngalluogi i fod yn fwy yn gymwys

  os yw'n gyflymach gan ddefnyddio'r gorchmynion cryno, ac mae'r llygoden yn unig i reoli'r chwyddo, gyda rhaglenni trwy sgriptiau, yn gallu gwneud pethau gwirioneddol syndod.

  Cyfarchion ..

 24. Cyfarch Rwyf wedi bod yn darllen y sylwadau ar bwnc y car cad me guitaría yn cyfyngu'r canlynol
  Pan ddysgais sut i ddefnyddio'r offeryn dylunio hwn, fe'u dysgwyd i drin gorchmynion byr fel ffordd o wybod eu tarddiad, rwyf wedi rhoi sawl cwrs ar gyrsiau CAD awtomatig ac rwyf wedi eu dysgu i ddefnyddio'r gorchmynion byr a'r gorchmynion sy'n ymddangos ynddynt Pob ffenestr o'r rhaglen fel y cyfryw ond y gwaethaf yw honno mewn llawer o swyddfeydd. Mae'r rhaglen yn cael ei rhwystro gan y gweithredwyr ac nid ydyn nhw'n gwybod sut i ddatrys y broblem na sut i adael mae'n chwithig ac nid yw'n ymddangos fy mod i'n beirniadu mewn ffordd wael y rhai sy'n gweithredu'r rhaglen gyda'r bysellfwrdd ond os dywedaf wrthyn nhw mai'r ffordd i weithio gyda'r eiconau yn unig mae unrhyw un yn tynnu fy mab yn tynnu trwy'r eiconau ac yn 14 mlwydd oed ac mae ganddo eiliadau ei fod am ddatrys rhyw broblem yn yr hyn y mae'n ei dynnu ac os nad yw'n ymddangos yn yr eiconau, mae'r hyn y mae'n ei wneud yn cael ei barlysu, mae'r rhai sydd â llawer o amser yn defnyddio'r feddalwedd yn gwybod. yr hyn yr wyf yn ei olygu, nid wyf yn beirniadu'r rhai sy'n cael eu trin trwy'r eiconau a'r gwir yw nad ydym yn trin y rhaglen yn 100 gan% ond ar 25% ac ar y mwyaf 35 / 40% mae gan yr offeryn hwn ystod o bethau yn ddefnyddiol iawn, gwnewch gynlluniau mwy deallus. Gyda thaenlenni, cyfrifiannau, i enwi rhywbeth felly rwy'n eich argymell i graffu mwy ar y feddalwedd ac yna rhoi sylwadau arno, mae yna a chredaf y dylid gwneud y gwelliannau yn y rhan 3d yno mae MicroStation yn fwy cyfeillgar pe gallwn ddweud

 25. Ac oherwydd nad wyf wedi darllen unrhyw beth am ba mor hir y mae civil3d 2012 yn ei gymryd i agor, i gyflawni pob tasg a roddir arni a'r peth gwaethaf, os oes gennych lawer o ffenestri, gallwch fynd i gysgu am ychydig yn yr hyn y mae'n ei lwytho ... Gyda'r dechnoleg sy'n bodoli a'r peiriannau sy'n gofyn i'r rhaglenni redeg a'r 3d 2012 olaf hwn, nid yw'n ymddangos fy mod i'n defnyddio autocad 13 ar gyfer ffenestri 3.11 ar gyfer tragwyddoldeb ym mhob tasg ... gobeithio ac yn union fel maen nhw'n gwneud cymaint o welliannau allan o'r llun felly yn gyflym fel pan awtocad 14 ar gyfer ffenestri raffled! oherwydd hwn oedd y fersiwn orau, wn i ddim pam na allan nhw ei wella ... Diolch.

 26. Os ydych chi eisiau cyflymdra, argymhellaf i chi roi'r gorau i ddefnyddio AutoCAD a rhoi cynnig ar Archicad, rwy'n newid ac er fy mod yn rookie, yn archicad ac yn arbenigwr yn AutoCAD, rwy'n aros gyda ffeil am gyflymder a chyfeillgarwch, felly gwnewch sylw o'r llun yn 3D, Byddwch yn falch, mae fel llun braslun proffesiynol, cyfarchion.

 27. A oes unrhyw un yn gwybod sut mae'r bariau sgrolio llorweddol a fertigol yn cael eu harddangos yn autocad 2013? Rwy’n ei ddefnyddio am y tro cyntaf ac ni allaf symud ar y sgrin oherwydd nad yw’r bariau’n ymddangos….

 28. Hi, Claudia.
  Yr hyn rwy'n credu yw y bydd y cenedlaethau newydd, os nad ydyn nhw'n cael eu dysgu cwrs fel y gwnewch chi, yn esgeuluso'r bysellfwrdd, yn enwedig yn y gwaith 3D lle mae'r gorchmynion yn dod yn nythu mewn tab, rhywbeth na ellid ei wneud o'r blaen. Arfer un llaw ar y llygoden, a'r llall ar y bysellfwrdd yw trosglwyddiad llafar, ni fydd defnyddiwr sy'n dysgu ar ei ben ei hun, mewn cwrs ar-lein neu mewn cwrs "clasurol" heb gael hyfforddwr sy'n gwybod y fantais, yn briodol .
  Yn amlwg, os byddwn ni'n rhoi dau dechnegydd ar yr un pryd â gwneud fflat o dŷ, gyda'r ddau yn cael profiad tebyg, bydd yr un sy'n defnyddio'r bysellfwrdd yn ei wneud yn gyflymach.
  Er na fyddai'r ymarferiad yn gweithio pe baent yn defnyddio fersiwn fertigol, fel Civil3D neu fodelwaith pensaernïol 3D.

 29. Dwi'n dysgu AutoCAD, mae fy myfyrwyr yn dangos iddyn nhw ddwy ffordd o wneud pethau: eiconau a gorchmynion. Yn ddieithriad, maen nhw'n dewis gweithio gydag un llaw ar y bysellfwrdd gyda aliasau a'r llaw arall ar y llygoden. Maent yn dod allan yn eithaf medrus, yn enwedig yr wyf yn gofyn llawer am y ffordd o weithio, fy mod yn gweithio'n lân, yn fanwl gywir, yn gyflym ac yn gyflym. Rwyf wedi llogi nifer ar gyfer swyddi brys, a'r bobl sy'n dominyddu'r rhaglen ac yn gweithio gyda chyflymder, bob amser yn gweithio gyda'r gorchmynion cryno, nid yw rhai yn defnyddio bar gorchymyn sengl, heb sôn am y rhuban.
  Nid wyf wedi dod o hyd i unrhyw un yn ymarferol i dynnu ychydig o eiconau yn gyflym ac yn seiliedig yn dda. Rydych chi'n colli llawer o amser wrth sgrolio, hyd yn oed os nad yw'r sgrolio yn fach iawn (nid ydych yn wir 5 cm lle mae'r llygoden yn symud i groesi'r sgrin).
  Felly, efallai y bydd y bysellfwrdd yn cael ei ddefnyddio, efallai, ar gyfer y rhai nad oes angen iddynt weithio'n gystadleuol.

 30. Rwy'n credu ein bod weithiau'n gofyn am offeryn, gan anghofio ei fod wedi dod i ddatrys y gwaith yr oeddem yn arfer ei wneud o'r bwrdd lluniadu.
  Ond credaf hefyd fod y gymhariaeth â'r arferion sy'n gwneud cymwysiadau eraill yn y gystadleuaeth yn gwneud i ni feddwl bod ymlaen llaw AutoCAD yn rhywbeth araf, i roi enghraifft o'r modelu 3D.

 31. Dyma'r tro cyntaf i mi fynd i mewn i fforwm, fy enw i yw Luis ac mae gen i ardystiad ACP AUTODESK, llawer o brofiad gyda rheolaeth y feddalwedd; Rwy'n defnyddio nid yn unig AutoCAD ers ei fersiwn 10 ond hefyd Tir, Map, Sifil ymhlith eraill ... dim ond dychmygu ... Y peth gorau a wnaed bryd hynny oedd cyflwyno fersiwn 14 ... ac yna fersiwn 2000 (rhwymedigaeth yr enw gan mae'r mileniwm newydd yn ymddangos Windows 2000, swyddfa 2000 ac ati) o'r fan hon mae AutoCAD yn dechrau ei enwad 4 digid, er i'r rhai sy'n gwybod ein bod ni'n gwybod mai fersiynau od AutoCAD oedd y rheswm gwaethaf pam y cychwynnodd 2000, a ddylai fod wedi bod yn 15 oed, yn wael nag Autodesk ar unwaith. cywiro rhai agweddau ac ymddangosodd fersiwn 2000 i ac oddi yma nid oedd mwy o newidiadau mewn ffurf nag yn y cefndir.
  O ran defnyddio'r bysellfwrdd, mae'n bwysig iawn mewn AutoCAD clir ein bod yn optimeiddio amser os byddwn yn defnyddio bysellfwrdd a llygoden ar yr un pryd wrth dynnu llun, yn dda os ydym yn defnyddio llygoden wedi'i chynllunio a'i rhaglennu â swyddogaethau ar gyfer AutoCAD.

 32. Annwyl Stephanie

  Dyna'r ffordd yr ydym ni fodau dynol, mae chwaeth bersonol yn aml yn ein harwain at feirniadaeth lawer gwaith yn anghynhyrchiol. Ond dyna bwrpas y gofod hwn, i drafod cyfyngiadau newyddion a chwestiynu. Daeth y rhan fwyaf o'r pethau y mae AutoCAD yn eu gwneud, fel hyn, o holi defnyddwyr am aros i'r presennol wella.

  Cyfarchion.

 33. Diolch am y wybodaeth. Er bod rhaid i mi ddweud bod ei ecritura sarcastig yn blin iawn iawn ar gyfer pwnc nad yw'n deilwng ohono. Mae'r rhai ohonom sy'n defnyddio'r rhaglen yn gwybod nad oes ganddynt bethau i'w gwella, ond ers iddi ddod allan, roedd yn ymgyrch wych neu'n gofyn iddynt dynnu â llaw.
  O ran y gorchmynion, credaf fod y rhan fwyaf ohonom eisiau dysgu'r camandwyr i gyd, fel y gallwn weithio gyda'r "gofod model" mor lân â phosibl ac mor gyflym â phosibl. Cyfarchion i'r holl gydweithwyr yn llwytho gan ddefnyddio Auto CAD! =)

 34. Da iawn ac yn ddefnyddiol iawn, rwy'n gadael y wefan hon sydd â thiwtorialau Autocad a Revit 2013 Tutorials i gyd yn rhad ac am ddim.

  gwellayourwork.blogspot.com
  mae yna lawer o fideos

  Cofion

 35. Mae Jajaj yn chwerthin ar yr ymadroddion ôl-raddol a'r ofn sy'n rhoi iddynt ryddhau'r bysellfwrdd, CLARO¡i os ydynt yn lwc yn ysgafnhau'r cyfrifiaduron a / neu edrychwch ar y post.

  Rwy'n credu bod llawer ar ei hôl hi mewn mwy o ffyrdd foderneiddio, dylem fod wedi rhyddhau bysellfwrdd a'r llygoden, gan ddefnyddio sgriniau cyffwrdd aml yn llawer mwy hyblyg ac yn hydrin yn arbennig ar gyfer yr amgylchedd offer pensaernïaeth a dylunio.

  Os ydw i'n achub yr hyn y mae'r fersiynau newydd yn ei ddweud, mae eu datblygiadau yn brin ac yn bron yn null.

  Sl2 yn Bensaer PC

 36. Rwy'n fyfyriwr pensaernïaeth, yn y brifysgol lle rydw i, maen nhw'n mynnu ein bod yn moderneiddio o ran y rhaglenni rydyn ni'n eu defnyddio i ddylunio !! ac rwyf wedi gweithio o autodesk 2004 i 2012,
  a beth bynnag o welliannau rhyngwynebau ac offer, yn un o'r opsiynau gorau gwaith yn y bysellfwrdd, mae'n wir bod gennych ddigon o sgiliau a phrofiad, yn syml yn rhedeg y mause dileu anfeidredd o amser, yr wyf yn meddwl q mae'n ateb yn unig ar gyfer pobl sydd â phrofiad gyda'r bysellfwrdd, NAS cenedlaethau newydd yn gyfarwydd â dim byd mwy eiconau!

 37. Hoffwn i chi anfon y datganiadau awtocad newydd ataf yn ogystal â ffyrdd mwy effeithiol o ddefnyddio offer ar hyn o bryd

 38. !!! Dwi ddim yn gwybod a yw'r rhai ohonom sydd yma yn ôl iawn! neu mae'r dyn heb fysellfwrdd yn ddatblygedig iawn !! Rwyf wedi rhoi cynnig ar yr awtocad newydd ar ôl gorfodi fy hun i'w wneud yn 2012 sydd i mi yn ymarferol yn boenydio! i mi byddwn yn aros yn 2004 neu 2006 ar y mwyaf! pryd y gallwn weithio yn 3d heb gymaint o waith papur i niweidio'r cysgod ar y sgrin a phethau felly ... rwy'n credu ein bod i gyd yn gwybod bod hwn yn fusnes ac ers fersiwn 2007 nid ydyn nhw bellach yn gwybod beth i'w wneud â'r rhaglen nad yw'n esblygu o gwbl arwyddocaol ... maen nhw'n bwriadu ei wneud fel gair y gall unrhyw un fynd i mewn iddo ac y gall ei ddefnyddio eisoes ac nad yw'n bodoli .. mae wedi cymryd amser i ni ei feistroli fel bod dechreuwr yn dod ac yn dweud wrthym fod yn rhaid iddo yn ei fywyd fod wedi gwneud prosiect yn erbyn yr amser y mae'r bysellfwrdd mae'n ddarfodedig ... anhygoel!

 39. NI DDYLAI'R DEFNYDDWYR AUTOCAD NEWYDD YN DDIFFYGOL CHWILIO “YN GORFODOL” AC YN EFFEITHIOL DEFNYDDIO'R BWRDD ALLWEDDOL, RHAID EU BOD YN GWYBOD Y RHAGLEN AC YN DEWIS YR AMSER RYDYCH YN ENNILL LLYTHYR AC YN GWNEUD Â'R LLEOL. CHWILIO AM ICON SY'N DIGWYDD POB AMSER YN YMWNEUD Â'R ARDDANGOS, MAE SOMETIMAU YN ANHYSBYS A BETH YDYNT YN EI WNEUD YN GOFOD SGRIN OCCUPY.
  HEB AMHEUAETH NEWIDIADAU O AutoCAD WEDI BOD UCHAFBWYNTIAU A yn gwella (yn enwedig i rywun fel fi sy'n gweithio o R12) Gwell MUCHISIMO RHYNGWYNEB A YN ARBENNIG RHEOLI MEMORY (HYD YN OED GYDA TECHNOLEG O PC CYFREDOL gall unrhyw rhaglen yn rhedeg am ddim, i7, 16GbRAM, VIDEO4Gb, AC ATI).
  … BYDDWN YN HOFFI GWELD SGRIN UN O'R FFRINDIAU SY'N DWEUD BOD DEFNYDD Y BWRDD ALLWEDDOL YN SYLWEDDOL OS OES RHAID I CHI GWEITHIO GYDA SIFIL3D, AM ENGHRAIFFT ... NID OES UNRHYW GOFOD AR Y SGRIN OND AM Y ICONS EICH HUN RHAID DEFNYDDIO DELWEDD O AUTOCAD!
  CYFARFODAU I BOB!

 40. Wel, rhaid i chi wneud, cadw fel a dewis y fersiwn y mae eich cleient ei hangen. Neu os na, mae defnyddio'r gwir drawsnewidydd Autodesk yn rhad ac am ddim ac yn caniatáu trawsnewidiadau mewn gwahanol fersiynau.

 41. Cofiwch bob amser
  Roeddwn yn gwneud rhywfaint o awyrennau yng AutoCAD 2013 ond pan anfonais hwy CWSMERIAID ME BETH ALLAI NI DDWEUD GAN EU BOD WEDI AGORED Mae fersiwn o 2010 2009 NEU GAN EU BOD YN EI WNEUD I CHI GALL AGOR DDOGFEN?

 42. Wel, cyfarchion i bawb.
  Mae fersiynau Cad yn dda cyhyd â'u bod yn effeithio ar berfformiad y gwaith.
  Yr hyn nad wyf yn meddwl yn rhy resymegol, yw defnyddio fersiwn fodern iawn, secillamente am fod yr "olaf".
  Rwy’n un o’r rhai sy’n credu bod rhaglenni, cyhyd â’u bod yn gydnaws ag eraill… yn taflu milltiroedd.
  cyfarchiad

 43. Mae'r ail byddwch yn gofyn, mae'n cael ei wneud gyda'r gorchymyn blociau, chwilio'r Rhyngrwyd a gweld bod yna dodrefn a 3D neu 2D Dim ond i fewnosod.
  Hefyd mae AutoCAD yn dod â'r Ganolfan Ddylunio, lle ceir blociau hefyd.

 44. helo pawb yn flas, hoffwn wybod sut i dorri'r maya a wneir gyda'r allwthiad i wneud ffenestr yn yr awtocad 2013

  yr ail beth hoffwn wybod sut y gallaf agregarles gwrthrychau syml ar gyfer ystafell, yr wyf yn golygu, pan fyddwch yn gwneud cegin hoffwn roi'r celfi cegin, bwrdd, cadeiriau, ac ati

  diolch am ateb fi

  PS: Hoffwn anfon yr wybodaeth at y post

 45. Helo. Hoffwn wybod: mae gen i hyfforddwr 2013 ar gyfer mac (Mae yn Saesneg) mae bob amser yn cael ei arbed yn hyfforddwr 2013 ac ni allaf ddod o hyd i sut i'w ffurfweddu fel ei fod yn cael ei arbed yn awtomatig mewn fersiwn flaenorol er mwyn peidio â gorfod ei roi bob tro rwy'n cynilo ... Ers llawer weithiau dwi'n anghofio. Yn yr Autocad ar gyfer ffenestri roedd yn hawdd iawn ei roi ond yn yr un ar gyfer mac nid oes unrhyw ffordd i ddod o hyd i'r opsiwn hwn ... Oes unrhyw un yn gwybod rhywbeth?
  diolch

 46. Boneddigion! mae'n amser i ddiweddaru, mae'r bysellfwrdd allan eisoes yn gynhanesyddol iawn, peidiwch ag ofni addasu i'r eiconau newydd, gyda'r bysellfwrdd ar wahân mae'n rhaid i chi wybod holl lwybrau byr y gorchmynion y mae'n rhaid i chi gael llawer o sgil gyda'r un peth a pheidio â dweud ym mha iaith mae gennych eich Autocad, nid yw'r Saesneg yr un fath â Sbaeneg. Rydw i'n gweithio gydag autocad o'r R14 ac rwyf wedi diweddaru pob fersiwn sydd wedi dod allan hyd heddiw, gan eu bod wedi gadael y bariau offer oedd y gorau y gellid bod wedi eu symud ac sydd bellach wedi gwella gyda'r rhubanau o opsiynau (a elwid gynt yn Ribbon ), mae'r gorchmynion a'r eiconau yn ddefnyddiol iawn iawn, ac mae'n fater o addasu a gwneud eich lle gwaith yn fwy cyfforddus i chi, felly nid yn unig i ddechreuwyr y mae llawer o bobl yn sôn amdano ond hefyd i'r rhai sy'n ystwyth Gyda'r llygoden, ychydig iawn y defnyddiaf y bysellfwrdd i roi gwerthoedd yn bennaf, rwy'n gwneud cynlluniau'n gyflym iawn ac rwy'n gwybod y gorchmynion yn Saesneg am eu bod wedi dod yn yr iaith hon yn flaenorol ac yn Sbaeneg nad oes angen edrych am y dyddiau hyn. rhaglen yn y fersiwn hon ond dim ond diweddaru'r iaith a mynd. Rwy'n gwybod y llwybrau byr fesul bysellfwrdd, ond os oes gan Autocad gymaint o orchmynion ei bod yn amhosibl eu dysgu i gyd yn ogystal â'u defnyddio, dim ond y rhai pwysicaf sy'n cael eu defnyddio a dyna pam rwy'n argymell eich bod yn gadael i'r bysellfwrdd hwnnw a defnyddio'r llygoden beth yw yn well nag sydd.

 47. BYDD YW'R LLAW ALLWEDDOL YN UNRHYW GYFLAWNI AR GYFER RHAI BWYNAU, RHAID CHI DDARPARU'R NEWYDD A GWERTHUSO'R PERFFORMIAD A WNEUD GWNEUD CYNLLUN

 48. Yn bendant, mae defnyddio'r bysellfwrdd yn ddefnyddiol iawn, mae'r fersiynau newydd yn addasu «llwybrau byr» yn yr un gorchmynion, ag yn y COPY, o'r blaen yn Acad2004 roedd yn rhaid ichi ysgrifennu M yn ddiweddarach ar gyfer sawl copi, ond yna digwyddodd hynny yn ddiofyn, yr arddull Rhuban. Mae'n fy ngwneud yn ddiddorol i ddefnyddwyr newydd, ond i rai mwy datblygedig mae'n annifyr, o leiaf ceisiais ei ddefnyddio yn Acad2011 ac ni allwn ddod i arfer ag ef, cymerodd imi ddwywaith cyhyd yn yr wythnos honno y ceisiais ei ddefnyddio.
  Cofion

 49. Ni ddylai gosod arddulliau dimensiwn fod yn rhy gymhleth

 50. Ydych chi wedi gwybod sut mae gwahardd bysellfwrdd wedi esblygu?
  Oherwydd pe byddech wedi ei ddefnyddio pan ddechreuais ddefnyddio AutoCAD, byddwch yn gwybod ein bod wedi ysgrifennu pob gorchymyn (rwy'n defnyddio AutoCAD ac rwy'n dysgu o'r fersiwn R12). Fesul ychydig rydyn ni'n defnyddio'r bysellfwrdd yn llai, ac mae'r llwybrau byr yn ddefnyddiol, ond mae amser yn cael ei wastraffu ar y ffordd pan mae'r hyn mae'n ei wneud yn ailadroddus. Felly, daethpwyd â llawer o orchmynion ar hyd y ffordd i ben, fel yr achos Ffens dros Trimio, er bod amser maith yn ôl, gan mai dim ond pwy oedd yn gwybod ei bod yn angenrheidiol mynd i mewn i'r llythyr F ar ôl y gorchymyn Ffens, a stopiodd esblygu heb fawr o ddefnydd. Mae pethau fel mynd i mewn i fectorau trwy gyfarwyddiadau a phellteroedd yn onest hynafol.
  Heb os, dysgodd y rhai ohonom a ddysgodd cyn AutoCAD 2009, ddefnyddio'r bysellfwrdd gyda'r llwybrau byr a'r allwedd scape gyda medr mawr. Ond fy nghwestiwn yw y gellir gwella llawer o hyn gyda bwydlenni cyd-destunol.

 51. Defnydd hynafol o'r bysellfwrdd? gwelir nad ydych erioed wedi defnyddio awtocad, gan weithio gyda'r bysellfwrdd yn unig yw'r rhyfeddod a beth sy'n gwneud amser yn optimaidd

 52. Nid wyf yn credu y gall trin gorchmynion ar fysellfwrdd ddod yn hynafol yn ymarferol iawn ac yn arbed amser na'i wneud gyda'r "llygoden" er enghraifft "zomm" "Maint"
  z mynd i mewn a mynd i mewn (nid yw'n cymryd eiliad) ac yna pwyntio at "E" gyda'r "llygoden"
  Rwy'n credu y dylech chi weld y ffordd gyda gorchymyn neu glicio ddwywaith ar y ffeil gorchymyn cryno (yr arfer) y gellir ei lwytho neu ei lwytho i lawr yn gyflym

 53. Os ydych chi eisiau cyflymder i wneud cynlluniau, mae'n well gosod y bysellfwrdd i un llythyren i bob gorchymyn a dau wrth ei ailadrodd (ceisiwch arbed amser), defnyddiwch y bar gofod wrth fynd i mewn. Dechreuwyr sy'n defnyddio'r eiconau, neu dim ond defnyddio autocad i adolygu darn o wybodaeth, neu'r rhai a arhosodd yn gyfarwydd ac nad ydyn nhw'n chwilio am ffyrdd newydd.

 54. Nid wyf yn deall, beth yw'r angen i gwyno i Autodesk am fwy o le arlunio os yw defnyddio cyfuniad allweddol yn rhoi mynediad inni i'r gorchmynion y gallwch eu ffurfweddu yn ôl eich anghenion o'r alias gorchymyn, nawr gellir atodi'r gofod lluniadu. i'r sgrin gyfan, yn enwedig mae'r newyddbethau rydych chi'n rhoi sylwadau arnyn nhw i gyd yn hen o'r fersiynau blaenorol, ac i'r tlawd ac nid wyf yn gweld unrhyw beth mwy perthnasol na'r fformat newydd.

 55. Mae gen i Autocad 2012, yn fersiwn y treial ac ni ellir ei osod ar fy PC. Mae neges gwall yn ymddangos ar gyfer pob cynnyrch, AUTODESK & INVENTOR FUSION ...
  Pan fyddwch yn dechrau gosod NetFramework 4.0 Runtime, mae'n stopio ac mae'r clawr yn ymddangos gyda negeseuon ERROR.
  Fe wnes i gwrs ac fe'i cymeradwyais yn dda iawn ac rydw i eisiau dysgu mwy bob dydd, ond rwy'n anffodus peidio â gallu gosod y rhaglen. Mae gen i HP 610 1262, 8 Mb RAM, Intel 5i-
  Rwyf eisoes wedi cofrestru ar gyfer beta.autodesk.com, ond nid wyf yn deall sut i fod yn brofwr beta, os g! A allwch chi ei egluro i mi, er mwyn lawrlwytho Autocad 2013, efallai na fydd yn rhoi unrhyw broblemau i mi ...
  Diolch yn fawr.

 56. Cofrestrwch ar beta.autodesk.com ac yno byddant yn rhoi'r wybodaeth i chi. Wel, mae'r rhai sy'n cymryd rhan fel profwyr beta yn derbyn rhai rheolau pan gânt eu derbyn a'u cynnal felly.

 57. Prynhawn da, mae rhai ohonoch wedi gosod AutoCAD 2013 Beta RC. Hoffech chi roi'r Allwedd Cynnyrch i mi, y mae angen i mi ei osod?

 58. Wrth gwrs, mae'n un peth i ddefnyddio llwybrau byr:
  L + rhowch
  z + rhowch + x + rhowch

  Ond cyn cyrraedd hyn, yn ymarferol fe ysgrifennwyd pob gorchymyn.

  Fodd bynnag, rwyf o'r farn bod yna bethau ynglŷn â gweithredu gorchmynion y gellir eu symleiddio, yn enwedig pan fyddant yn arferion ailadroddus. O ran hynny, ysgrifennwch destun llinell unigol, dylech bob amser fod yn nodi'r maint a'r cyfeiriadedd, pan allai fod yn rhywbeth mwy ymarferol.

 59. 'Defnydd cynhanesyddol o'r bysellfwrdd' yw'r defnydd a wneir heddiw. Mae'n ymddangos nad oes unrhyw un yn sylwi ar y cilometrau sy'n cael eu gwneud ar y sgrin,
  dim ond trwy symud y llygoden i fynd i'r gorchymyn (eicon) ac yna dychwelyd i'r lle rydych chi'n tynnu. Heb sôn am y safle ar y sgrin y mae pob bar, rhubanau, ac ati yn ymwneud â nhw.
  Mae'n cymryd lle i dynnu, a dysgu pobl y gallwch weithio gyda dwy law, gyda gorchmynion cryno, ac ati.
  Cofion da

 60. Diolch am y wybodaeth, ond fe welwch nad ydych chi'n gwybod pa mor ddefnyddiol yw hi i weithio ar y bysellfwrdd a pha mor gyflym y gallwch chi dynnu llun, gan arbed drwy glicio ac edrych am yr eiconau i wneud rhywbeth ac nid yn unig yn yr awtocad ond yn yr holl raglenni, Rwy'n dweud hyn o brofiad a hefyd oherwydd fy mod wedi gweld llawer o weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda gorchmynion pur â'r bysellfwrdd ac mae eu cyflymder i dynnu llun yn fwy na rhywun sy'n gweithio gyda'r llygoden a'r eiconau yn unig. Cyfarchion

 61. Mae angen i Autocad roi hwb i'r gwaith mewn llinell ddwbl, yn ogystal â chroesffordd awtomatig. Ehangu offer torri, yn fyr, datblygu'r gwaith uwch yn 2d.

 62. Diolch!

  Mae gan rai addasiadau ac awtocad 2012 nhw, o ran y sylw o adael y bysellfwrdd yn ymddangos yn naïf. bob dydd mae'n fwy dryslyd i weithio mewn rhyngwynebau newydd, fodd bynnag mae'r llwybrau byr bysellfwrdd bob amser yn aros felly nid oes gwahaniaeth ble mae'r bysellfwrdd bob amser yn syndod.
  Rydw i ar fin gweld pa effeithiau sydd gan y pethau newydd hyn ar bensaernïaeth awtocad, yr hyn yr wyf yn ei ddefnyddio mewn gwirionedd. diolch am y wybodaeth

 63. Mae nifer o'r offer rydych chi'n nodi eu bod yn newydd, eisoes wedi'u cael yn fersiynau 2012 a rhai yn 2011, fel y gefnogaeth gyda chymylau pwynt, heb sôn am liw testun a thryloywder y llinell orchymyn. Gorchymyn arall nad yw'n newydd yw Presspull. Rwy'n credu nad ydych chi mor ddiweddar ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.