Archifau ar gyfer

AutoCAD-Autodesk

AutoCAD, 3D Sifil a defnyddiau eraill o gynhyrchion AutoDesk

Allwch chi wneud argraff gydag un map?

Helo fy ffrindiau, cyn mynd ar wyliau, amser pan na fyddaf yn disgwyl ysgrifennu llawer Rwy'n dweud stori ychydig yn hir ond yn angenrheidiol ar gyfer y geofanatig ar noson y Nadolig. Yr wythnos hon mae rhai dynion cydweithredol wedi gofyn i mi am fap o'r ardal lle yr ydym ar hyn o bryd yn gwneud yr arolwg cadastral. Yn ymwybodol bod y technegydd ...

Cysylltu â Digital Globe gyda Mapinfo, map Autodesk ac Arcmap

Yn flaenorol yn sôn am gysylltu â Google Earth ag ESRI, yn y sylwadau rwyf wedi ysgrifennu beth mae Digital Globe wedi'i wneud wrth agor y fynedfa i gysylltu (dros dro). fforymau Darllen Gabriel Ortiz Roedd ymateb y rhai a wnaeth ac mae hyn yn sylw: http://www.digitalglobe.com/start/Q407holidayIC/landpage/index.shtml Rwy'n dilyn y ddolen, yr wyf yn ...

Hoff pynciau Google Earth

Ar ôl ychydig ddyddiau ysgrifennu am Google Earth, dyma grynodeb, er ei fod wedi bod yn anodd i wneud hynny gan Analytics adroddiadau oherwydd bod pobl yn ysgrifennu Google Galon, ddaear, erth, Hert ... guguler inslusive :) Data Llwytho Google Earth Sut i osod llun yn Google Earth Draw ac anfonwch i Google Earth Sut i ychwanegu ffeil kml i ...

Cymhariaeth rhwng gweinyddwyr map (IMS)

Cyn i ni sôn am gymhariaeth o ran prisiau, sawl llwyfan o weinyddwyr mapiau, y tro hwn byddwn yn trafod y gymhariaeth mewn ymarferoldeb. Byddwn yn defnyddio yn seiliedig ar astudiaeth o Pau Serra del Pozo, y Swyddfa Dechnegol Cartograffeg a GIS Lleol (Diputación de Barcelona) ac er bod y dadansoddiad yn seiliedig ...

Beth mae AutoCAD 2008 eto?

Cwestiwn da, a yw'n werth mudo ... neu weithredu carth newydd yn y llygad? Dyma rai o'r gwelliannau: Yn y fersiynau 2006 2007-wedi gweld gwelliannau o ran trin blociau dynamig, sizing deinamig, ac mae'r llinell orchymyn Cyfrifiannell pen. Yn 2008 gallwn ni weld: Delio â graddfa yn y ...

Trosi ffeiliau dwg heb AutoCAD

Rwy'n cofio ar un adeg wedi cael yr angen i droi rhai hen iawn fapiau, a wnaed gyda AutoCAD ond fel fersiynau disgiau hŷn 5 1-yn / 4. Byddwn wedi hoffi gwybod y cais hwn. Mae'n cael ei .dwg-2-DWG nid yn unig yn trosi ffeiliau AutoCAD o fersiynau hŷn, ond rhwng y newydd, dyma rai o'r ...

AutoCAD a'i flynyddoedd 25

Trodd AutoCAD 25 mlynedd, fel y byddai merch aeddfed neu ddyn allan o'i feistrolaeth. Cymerodd Blog Peirianneg chwe gwersi a ddysgwyd o hanes AutoCAD: AutoCAD 1.0 ddim yn gweithio gyda da, well gyda'r AutoCAD mwyaf poblogaidd yn penderfynu i gadw i fyny gyda AutoCAD DOS R9 Os bydd unrhyw un yn cystadlu ac yn ...

Cydlynu allforio o CAD i txt

Gadewch i ni dybio ein bod am allforio pwyntiau o fformat CAD, i restr wedi'i wahanu gan gomiau fel i'w lwytho i orsaf gyfanswm a gwneud cyfraniad ar y safle. Yn flaenorol, roeddem wedi gweld sut i'w mewnforio o excel or txt gydag AutoCAD a gyda Microstation, nawr gadewch i ni weld sut i'w hallforio. Mae yna wahanol ffyrdd o wneud hynny, megis cyfrif gwartheg, ...

Geofumadas ar y taith Tachwedd 2007

Dyma rai pynciau o ddiddordeb, yn ystod mis Tachwedd: 1. Mae camerâu Google Street View Popular Mechanics yn dweud wrthym am y camerâu a ddefnyddiwyd i adeiladu'r mapiau hynny ar droed y stryd ... a rhai byrddau byrion :) 2. Trosi cyfesurynnau UTM - Mae Cartesia Daearyddol yn cynnig swyddogaeth offeryn i wneud addasiadau ...

Adeiladu Traverse gyda AutoCAD ac Excel

Ar gais alumni a fethodd y dosbarth, atebaf gwestiwn ynglŷn ag adeiladu llinellau pell-droed yn AutoCAD. Yn yr achos hwn mae gennym dabl, yn y golofn gyntaf mae gennym y gorsafoedd, yn yr ail mae'r pellteroedd mewn metrau ac mae'r drydedd golofn yn cynnwys y cyrsiau. Wel, byddwn yn bwrw ymlaen i adeiladu'r polygonal, ...

Diwrnod diolch hwyl wedi'i greu ar-lein

Rydym yn cymryd y swydd hon i ddymuno diwrnod diolch hapus i chi gyda thwrci hardd o ofod prawf labordy AutoDesk, wedi'i wneud gyda Ychwanegu ... ar-lein! Mae'r twrci yn waith gan David Falk, wedi'i wneud yn gyfan gwbl gyda'r offeryn hwn sy'n caniatáu ar-lein i greu diagramau syml, ac addasu gwrthrychau â rhywbeth ...

Sut i fewnforio pwyntiau Excel yn AutoCAD

Tybiwch fod gennym restr o bwyntiau eu dal gyda cyfesurynnau GPS neu UTM sydd yn Excel ac yn awyddus i dynnu i mewn AutoCAD. Ar gyfer defnyddwyr MicroStation, fel yr eglurais yn gynharach yn y swydd hon, mewnforio ffeil .csv, gan ychwanegu ychydig mwy o bwyntiau i'w wneud yn fwy diddorol. I allforio o dwg i excel ...

Atebion byr ynghylch Microstation

Gan fod Google Analytics yn dweud bod defnyddwyr AutoCAD yn gofyn am hyn, dyma rai atebion cyflym. Mae'r holl weithrediadau hyn yn cael eu gwneud o Microstation, er bod yna ffyrdd i'w wneud gyda botymau neu orchmynion llinell (allwedd yn) byddwn yn defnyddio'r atebion bwydlen. 1 Sut i drosglwyddo ffeiliau o Microstation (dgn) i AutoCAD (dxf neu dwg)? Ffeil / achub ...