Archifau ar gyfer

AutoCAD-Autodesk

AutoCAD, 3D Sifil a defnyddiau eraill o gynhyrchion AutoDesk

Sut i drosi celloedd i flociau AutoCAD

Mae trin gwrthrychau wedi'u grwpio yn wahanol rhwng Microstation a AutoCAD. Yn achos Microstation, maent yn cael eu trin fel ffeiliau gydag estyniad .cel o'r enw celloedd, clywais eu bod hefyd yn cael eu galw'n gelloedd. Yn achos AutoCAD, y blociau yw .dwg ffeiliau a elwir gan y ganolfan ddylunio; waeth beth yw'r enwebiad, maent yn dal i fod yn grwpiau ...

Llawlyfr AutoCAD, da iawn

Os ydych yn chwilio am AutoCAD llaw, mae llawer o opsiynau, ond un o'r rhai gorau dwi wedi dod o hyd yw bod, er ei bod yn ar gyfer y fersiwn 2007, isod mae cyswllt i'r fersiwn 2008, gallwch weld y nodweddion newydd o AutoCAD 2008 yma. Mae'r llawlyfr hwn y fantais ei fod yn Sbaeneg ac yn eithaf yw ...

Chwilio am flociau ar gyfer AutoCAD?

Pe bawn i'n gwybod am y wefan hon ddeg mlynedd yn ôl, byddwn wedi arbed llawer o amser wrth wneud blociau sydd wedi bod yn ffurfio fy nghasgliad preifat yn raddol. Felly, y peth gorau y gallaf ei wneud yw rhannu safle lle gallwch ddod o hyd i flociau ar gyfer bron pob math o bensaernïaeth a gwrthrychau peirianneg. Y wefan ...