Stiwdio Testun 8.3

 

Dim ond diffiniad o wahanol nodweddion teipograffyddol o dan enw penodol yw arddull testun. Yn Autocad, gallwn ni greu yr holl arddulliau yr ydym ni eisiau mewn lluniad, ac yna gallwn ni gysylltu pob gwrthrych testun gydag arddull benodol. Cyfyngiad cymharol o'r weithdrefn hon yw bod yr arddulliau a grëwyd yn cael eu cadw ynghyd â'r llun. Ond os ydym am ddefnyddio arddull ffeil a grëwyd eisoes mewn darlun newydd, mae yna ddulliau i'w fewnforio fel y gwelwn yn y bennod sy'n ymroddedig i'r adnoddau yn y lluniadau. Posibilrwydd arall yw ein bod yn gwneud ein casgliad o arddulliau testun ac yn ei grefft mewn templed y byddwn yn seilio ein gwaith newydd arno. Yn ogystal, gallwn hefyd addasu arddull bresennol, bydd pob gwrthrychau testun sy'n defnyddio'r arddull honno yn cael ei diweddaru ar unwaith yn y llun.

I greu arddull testun, rydym yn defnyddio'r deialogau sbardun grŵp "Text" rydym wedi bod yn astudio, er ei fod hefyd ar gael yn y cwymplen o arddulliau a grëwyd eisoes, a hefyd yn y grŵp "Anodi" tab " Cartref ". Mewn unrhyw achos, mae'r "rheolwr arddull testun" yn agor. Mae'r arddull bresennol yn ôl diffiniad yn cael ei alw'n "Safonol". Ein hawgrym wrth weithio gyda'r "Rheolwr Arddull Testun" yw nad ydych yn gwneud newidiadau i'r arddull "Safonol", ond eich bod yn ei ddefnyddio fel sail i greu eraill gyda'r botwm "Newydd". Syniad ymarferol, wrth gwrs, yw bod enw'r arddull newydd yn adlewyrchu'r diben y bydd gan yr arddull yn y llun. Er enghraifft, os bydd yn ddefnyddiol i roi enwau strydoedd mewn awyren trefol, dim byd gwell, er ei bod yn ymddangos yn ddiangen, na rhoi "Enw stryd". Er yn yr achosion hyn, fel arfer mae rheolau sefydledig eisoes i enwi arddulliau pob cangen ddiwydiannol neu, hyd yn oed, o bob corfforaeth yr ydych yn perthyn iddo. Ar gyfer egwyddor o orchymyn mewn amgylcheddau gwaith cydweithredol ag Autocad, mae'n gyffredin i osgoi cartwnwyr i greu eu henwau arddull rhydd eu hunain a all effeithio ar waith eraill.

Ar y llaw arall, yn y dialog hwn gallwch weld y rhestr o ffontiau a osodwyd yn Windows. I'r rhestr hon mae rhai o Autocad y gallwch eu gwahaniaethu yn hawdd trwy gael yr estyniad ".shx". mathau ffont sy'n cael eu cynnwys gyda Autocad ffurflenni syml ac yn gweithio'n berffaith at ddibenion lluniadu technegol, fodd bynnag, fe welwch fod greu eich steil testun eich hun, yn wynebu ystod lawn o ffontiau gosod ar eich cyfrifiadur.

Os bydd gwrthrychau testun a grëwyd gydag arddull benodol yn cael meintiau gwahanol yn y llun, mae'n gyfleus cadw'r gwerth uchder fel sero yn y blwch deialog. Bydd hyn yn golygu bob tro y byddwn yn tynnu testun o linell, mae Autocad yn gofyn i ni am y gwerth hwnnw. Os, ar y llaw arall, mae'r holl wrthrychau testun sy'n gysylltiedig ag arddull yr un maint, yna bydd yn gyfleus i nodi hyn, bydd hyn yn arbed amser wrth greu gwrthrychau testun, gan nad oes raid i ni ddal yr uchder yn gyson.

Wedi cyrraedd hyd y pwynt hwn, gwelwn yn "fideo" Rheolwr arddulliau testun ".

Mae'n aml yn digwydd bod y maint y testun yn ddefnyddiol wrth wneud y llun, yn briodol pan fydd yr un llun yn cymryd cyflwyniad i ei olrhain neu ei gyhoeddi ar ffurf electronig, thema a welwn yn y 29 30 a'r penodau, fel mewn rhai os gall y testun fod yn fach iawn neu'n fawr iawn, a fyddai'n ein gorfodi i addasu maint y gwahanol wrthrychau testun yn ein lluniadu, a all fod yn anhygoel o anodd er gwaethaf y defnydd o arddulliau testun. Mae yna wahanol atebion i ddatrys y broblem. Byddai un yn defnyddio'r gorchymyn i raddfa maint y testun, ond mae ei brif anfantais yw ei fod yn golygu dewis gwahanol wrthrychau testun i newid, gyda'r risg o hepgor rhai a gofid y canlyniad. Yr ail ateb fyddai creu arddull testun gyda maint sefydlog, gan osod yr uchder. Wrth wneud cyflwyniadau ar gyfer argraffu, gallwn addasu maint y testun trwy addasu'r arddull a ddefnyddir. Yr anfantais yw y dylai pob gwrthrychau testun fod o'r maint a osodwyd gan yr arddull (neu arddulliau) a ddefnyddir.

Gelwir yr ateb a gynigiwyd gan Autodesk yn "Eiddo cynhyrfus", sydd, ar ôl ei actifadu ar gyfer gwrthrychau testun a grëwyd gyda'r steil, yn caniatáu addasu graddfa'r gwrthrychau dywededig yn rhwydd ac yn gyflym, naill ai ar gyfer y gofod model lle mae'n lluniadu, neu'r gofod cyflwyno cyn llunio'r llun. Gan mai graddfa'r gwrthrych testun yw'r hyn a addaswyd, nid oes gwahaniaeth a oes gan wahanol wrthrychau feintiau maint gwahanol, gan y bydd pob un yn addasu i'r raddfa newydd a bennir, gan gynnal y gwahaniaethau cyfrannol o ran maint rhyngddynt. Felly, cofiwch ei bod yn well actifadu eiddo anoddaf y arddulliau testun newydd yr ydych yn eu creu, fel y gallwch addasu graddfa delweddu'r gwrthrychau hynny yn y gwahanol fannau yn eich lluniad (modelu neu gyflwyniad, a fydd yn cael eu hastudio yn eich eiliad), heb yr angen i'w golygu'n ddiweddarach.

Ar y llaw arall, bydd yn aml iawn yn destun eiddo annotative fel gwrthrychau dimensiynau, deor, goddefiannau, arweinwyr lluosog, blociau a nodweddion, yn ogystal â gwrthrychau testun, hefyd, er bod , yn y bôn, mae'n gweithio yr un fath ym mhob achos. Felly, byddwn yn ei astudio'n fanwl yn ddiweddarach, pan fyddwn wedi adolygu'r gwahaniaethau rhwng mannau model a gofod papur.

Yn olaf, ar waelod y dialog, gallwn weld bod adran o'r enw "Effeithiau Arbennig". Nid oes angen sylwadau pellach ar y tri opsiwn ar y chwith oherwydd bod eu canlyniadau'n amlwg: "Pwy i lawr", "Wedi'i adlewyrchu ar y chwith" a "Fertigol". Ar ei ran, mae'r opsiwn "Lled / uchder perthnasedd" yn cynnwys 1 fel y gwerth diofyn, uchod, mae'r testun yn cael ei ehangu'n llorweddol; islaw un mae'n contractio. Yn ei dro, mae'r "ongl oblique" yn troi'r testun ar yr ongl a nodir, yn ôl diffiniad ei werth yw sero.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.