8.2 Golygu gwrthrychau testun

 

O'r bennod 16 ymlaen, rydym yn delio â materion sy'n ymwneud â rhifyn y gwrthrychau lluniadu. Fodd bynnag, rhaid inni weld yma'r offer sydd ar gael ar gyfer golygu'r gwrthrychau testun yr ydym newydd eu creu, gan fod eu natur yn wahanol i amcanion gwrthrychau eraill. Fel y gwelwn yn ddiweddarach, efallai y bydd gennym ddiddordeb mewn ymestyn llinell, gan ymlacio ymylon polygon, neu yn syml yn troi spline. Ond yn achos o wrthrychau testun, gall yr angen am drawsnewid yn digwydd yn syth ar ôl iddo gael ei greu, felly mae'n rhaid i ni wneud eithriad hwn i'r materion cyhoeddi os ydym am gynnal yr egwyddor methodolegol o fynd o'r syml i'r cymhleth a chysylltiedig gan eu perthnasoedd rhesymegol. Gadewch i ni weld

Os bydd yn rhaid i ni addasu testun llinell, yna gallwn ddwblio cliciwch ar y testun, neu ysgrifennwch y gorchymyn "Ddedic". Trwy weithredu'r gorchymyn, Autocad yn gofyn i ni ein bod yn nodi gyda blwch dewis er i olygu, wrth wneud hynny, bydd y gwrthrych yn cael ei amgylchol mewn petryal gyda'r cyrchwr yn barod fel y gallwn addasu'r testun yn yr un modd ag a wnawn gydag unrhyw brosesydd o eiriau. Os ydym ni wedi clicio ddwywaith gyda'r llygoden, symudwn yn syth i'r blwch golygu.

Yn y grŵp "Testun" o'r tab "Anodi" mae gennym ddau botymau sydd hefyd yn golygu golygu gwrthrychau llinell. Mae'r botwm "Graddfa", neu ei gyfatebol, y gorchymyn "TextScale", yn caniatáu i chi newid maint sawl gwrthrych testun gydag un cam. Yn fuan bydd y darllenydd yn darganfod bod yr holl orchmynion golygu yn ymarferol, fel hyn, y peth cyntaf y mae Autocad yn gofyn i ni ei wneud yw dynodi'r gwrthrych (au) i'w haddasu. Byddwch hefyd yn arfer y ffaith, unwaith y nodir y gwrthrychau, yr ydym yn gorffen y dewis gyda'r allwedd "ENTER" neu'r botwm dde i'r llygoden. Yn yr achos hwn, gallwn ddewis un neu sawl llinyn testun. Nesaf, rhaid inni nodi pwynt sylfaen i raddfa. Os gwasgwn "ENTER", heb ddewis, yna defnyddir pwynt gosod pob gwrthrych testun. Yn olaf, bydd gennym ger ein bron y pedwar opsiwn i newid maint y ffenestr gorchymyn: uchder newydd (sef y rhagosodyn), yn pennu uchder y papur (sy'n gymwys i destun gwrthrychau gyda eiddo annotative, a fydd yn astudio isod), cyfateb yn seiliedig ar destun presennol, neu nodi ffactor graddfa. Fel y gallem weld yn y fideo blaenorol.

Ar ei ran, mae'r botwm "Cyfiawnhau", neu'r gorchymyn "Textjustif", yn ein galluogi i newid pwynt gosod y testun heb iddo symud ar y sgrin. Yn yr achos hwn, mae'r opsiynau yn y ffenestr gorchymyn yr un fath â'r rhai a gyflwynwyd o'r blaen ac, felly, mae goblygiadau eu defnydd hefyd yr un fath. Y naill ffordd neu'r llall, gadewch i ni edrych ar yr opsiwn golygu hwn.

Hyd yn hyn, efallai bod y darllenydd eisoes wedi sylwi ar absenoldeb elfennau sy'n caniatáu dewis rhyw fath o lythyr o'r catalog eang sydd gan Windows fel arfer, hefyd y diffyg offer i roi llythrennau beiddgar, italig, ac ati. Yr hyn sy'n digwydd yw bod y posibiliadau hyn yn cael eu rheoli gan Autocad trwy "Text Styles", a welwn ar unwaith.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.