6.2 Splines

 

Ar y llaw arall, mae splines yn fathau o gylliniau meddal sy'n cael eu creu yn ôl y dull a ddewiswyd i ddehongli'r pwyntiau a nodir ar y sgrin.

Yn Autocad, diffinnir sbin fel "gromlin ddi-wisg Rhadel resymol" (NURBS), sy'n golygu nad yw'r gromlin yn cynnwys arc o gylchedd, nac arau eliptig. Mae'n gromlin fwy llyfn sydd, wrth gwrs, yn ein helpu i greu dyluniadau o ddarnau gyda chromliniau sy'n dianc rhag geometreg gwrthrychau syml. Gan eich bod eisoes wedi dychmygu'r darllenydd, mae angen llunio'r math hwn o gromliniau ar lawer o'r mathau o gerbydau, er enghraifft, yn ogystal â llawer o ddyfeisiau ergonomig. Mae yna ddau ddull i adeiladu llinell: gyda phwyntiau addasu neu gyda fertigau rheoli.

Mae rhediad gyda phwyntiau addasu o reidrwydd yn mynd trwy'r pwyntiau a nodir ar y sgrin. Fodd bynnag, mae'r opsiwn “Knots” yn eich galluogi i ddewis gwahanol ddulliau mathemategol ar gyfer y paramedriad sbin, sy'n gallu cynhyrchu cromliniau ychydig yn wahanol ar gyfer yr un pwyntiau.

Yn ei dro, mae dewis "toLerancia" y gorchymyn yn pennu'r manylder y bydd y gromlin yn ei addasu i'r pwyntiau a farciwyd. Bydd gwerth addasiad sy'n hafal i sero yn achosi i'r gromlin basio yn llym drwy'r pwyntiau a nodwyd, bydd unrhyw werth gwahanol yn "symud" y gromlin i ffwrdd o'r pwyntiau. Gadewch i ni weld adeiladu llinell yn cynnwys pwyntiau addasu ond gyda gwahanol oddefiadau.

Efallai eich bod eisoes wedi sylwi bod gennym yr opsiwn "Method", wrth gychwyn y gorchymyn, sy'n ein galluogi i newid i'r ail ddull i greu llinellau sillafu, hynny yw, gan ddefnyddio fertigau rheoli, er yn ei dro gallwn ddewis y dull hwn yn uniongyrchol o'i fotwm yn y opsiynau rhuban.

Mae'r spliniau a grëwyd gyda fertigau rheoli yn cael eu cynhyrchu trwy bwyntiau sydd, ynghyd, yn cynhyrchu llinellau dros dro o polygon a fydd yn pennu siâp y spline. Mantais y dull hwn yw bod y fertigau hyn yn cynnig mwy o reolaeth dros olygu slinellau, er ei bod hi'n bosib newid pwyntiau addasu i reoli fertigau ac i'r gwrthwyneb.

Er bod golygu'r splines yn destun pennod 18, gallwn ragweld y gallwn ddefnyddio ei chlymiad trionglog i newid arddangosiad ei bwyntiau addasu neu ei fertigau rheoli wrth i ni ddewis pibell. Gallwn hefyd ychwanegu rhai neu rai eraill, eu haddasu neu eu dileu.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.