6.2 Splines

Ar y llaw arall, mae splines yn fathau o gylliniau meddal sy'n cael eu creu yn ôl y dull a ddewiswyd i ddehongli'r pwyntiau a nodir ar y sgrin.

Yn Autocad, diffinnir spline fel "gromlin anffurfiol Bezier-spline" (NURBS), sy'n golygu nad yw'r gromlin yn cynnwys arcs o gylchedd, nac arcs eliptig. Mae'n gromlin smoledig sydd, wrth gwrs, yn ein helpu i greu dyluniadau o ddarnau crwm sy'n dianc rhag geometreg gwrthrychau syml. Gan eich bod chi eisoes wedi dychmygu'r darllenydd, mae llawer o'r mathau o gerbydau, er enghraifft, yn ogystal â llawer o ddyfeisiadau ergonomeg, yn mynnu bod y math hwn o gylliniau yn cael ei dynnu. Mae dau ddull i adeiladu spline: gyda phwyntiau addasu neu gyda fertigau rheoli.

O'r reidrwydd, mae spline gyda phwyntiau addasu yn pasio drwy'r pwyntiau a nodir ar y sgrin. Fodd bynnag, mae'r opsiwn "Knots" yn caniatáu i chi ddewis gwahanol fathemategol ar gyfer y paramedriad spline, a all greu cromliniau ychydig yn wahanol ar gyfer yr un pwyntiau.

Yn ei dro, mae'r opsiwn "toLerancia" o'r gorchymyn yn pennu pa mor fanwl y bydd y gromlin yn addasu i'r pwyntiau a farciwyd. Bydd gwerth addasiad sy'n hafal i sero yn achosi i'r gromlin fynd heibio drwy'r pwyntiau hynny, bydd unrhyw werth gwahanol yn "symud" y gromlin i ffwrdd o'r pwyntiau. Gadewch i ni weld adeiladu spline gyda phwyntiau gosod ond gyda goddefgarwch gwahanol.

Efallai eich bod eisoes wedi sylwi, wrth ddechrau'r gorchymyn, bod gennym yr opsiwn "Dull", sy'n ein galluogi i newid i'r ail ddull i greu splines, hynny yw, gan ddefnyddio fertigau rheoli, er y gallwn ddewis y dull hwn yn uniongyrchol o'i botwm yn y tro Ribbon o opsiynau.

Mae'r spliniau a grëwyd gyda fertigau rheoli yn cael eu cynhyrchu trwy bwyntiau sydd, ynghyd, yn cynhyrchu llinellau dros dro o polygon a fydd yn pennu siâp y spline. Mantais y dull hwn yw bod y fertigau hyn yn cynnig mwy o reolaeth dros olygu slinellau, er ei bod hi'n bosib newid pwyntiau addasu i reoli fertigau ac i'r gwrthwyneb.

Er bod golygu'r splines yn destun pennod 18, gallwn ragweld y gallwn ddefnyddio ei chlymiad trionglog i newid arddangosiad ei bwyntiau addasu neu ei fertigau rheoli wrth i ni ddewis pibell. Gallwn hefyd ychwanegu rhai neu rai eraill, eu haddasu neu eu dileu.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.