Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Rhai Cardiau Nadolig 2009

20 mlynedd yn ôl, hyd y dyddiad hwn, roedd gen i gasgliad o gardiau o dan y goeden binwydd yr oeddem ni'n eu torri'n llythrennol (os oeddem ni'n ysglyfaethwyr), yna fe wnaethon ni eu storio mewn cefnffordd. Heddiw, mae'r cardiau post yn rhithwir, mae pobl yn eu gadael ar eu facebook, Hi5! neu ar eich blog. Dyma rai yr oeddwn i'n eu hoffi. A…

Y gorau o fy ngwyliau

Ar ôl mwy na phythefnos o orffwys, rwyf wedi dychwelyd; anodd ei eisiau mewn post i ddweud y gorau am drip o orffwys gyda'r teulu. Yma, rwy'n crynhoi'r gorau: Mae Gwyliau Prydau bob amser yn achosi ymdeimlad o euogrwydd oherwydd mae'n anodd dweud na wrth y bwyd y mae ffrindiau'n ei gynnig ar yr adeg hon ...

Ar bwnc eironi

Mae heddiw yn ddiwrnod delfrydol i farw, hehe, caled, caled, caled bron fel cychwyn Python. Ah, os nad ydych chi wedi gwneud hynny eto ... dychmygwch rywbeth arall (dwi'n golygu, mae'n eich atgoffa o ddiwrnod anodd) Felly dyma ychydig o eironi sy'n pasio trwodd yma i feddalu'r amser: Ar arwyddion ffyrdd ...

Geofumadas, fy ochr artistig

gydag ymroddiad arbennig I'r ffrindiau a ddileodd ffeil ddibwys o'r enw index.dgn o'r prosiect Microstation Gegraphics. Dewch ymlaen, nid heb gwynion bod cariad at bawb yn y bywyd hwn. Yn y cyfamser, os byddwch chi'n paratoi ymgynghoriaeth i mi, gallaf ddweud wrthych sut i'w ailadeiladu ... AH, ac ni ellir ei wneud o siapiau yn y ffeil ddylunio, oherwydd bod y ...

Pêl-droed, sut aeth pethau yn y Caribî

Wrth siarad am fenywod a brad, yr wythnos diwethaf daeth yr amheuaeth i ben yn y rhai sy'n mynd i gam nesaf cymhwyster Cwpan y Byd yn ardal Gogledd, Canolbarth America a'r Caribî. Beth ddigwyddodd O'r grŵp o Costa Rica, derbyniodd y rhain ac El Salvador y tocyn bron fel elusen oherwydd prin eu bod wedi cael achos cyfreithiol ...

Pwy nad yw am ennill y Nokia

Mae Yajaira, ffrind da, a adawodd Esmeralda yn Ecwador ac sydd bellach yn byw yn yr Eidal yn rhoi llun da i ni lle mae hi hefyd yn dangos ei gwên dda i ni, yn ein gwahodd i bleidleisio oherwydd fel unrhyw geek marwol ... mae hi eisiau ennill y Nokia Mae'n rhaid i chi fynd hynny gwe, pleidleisio a chadarnhau gyda'ch e-bost ... bydd yn cymryd 1 munud i chi. ...

Y gwestai Adriatig gorau

Nid oes amheuaeth bod gwyliau ar arfordir Eidalaidd y Môr Adriatig yn brofiad bythgofiadwy. Wrth chwilio am ymateb da i alw defnyddwyr sy'n dewis yr ardal hon i dreulio eu hamser rhydd, daeth y Porth Gwesty Arbennig i'r amlwg gyda'r syniad o ddyn busnes ifanc a oedd wedi bod yn datblygu yn ...

Teithio o gwmpas Córdoba

Efallai o Córdoba ein bod yn cael ein taro gan agosrwydd y ddinas, a adeiladwyd tua 1811, gyda'r weithdrefn godi o'r enw "geometreg danddaearol", dull a ddefnyddir fel arfer ar gyfer mwyngloddio oherwydd amhosibilrwydd corfforol triongli, a arweiniodd at hynny. i nifer o wallau yn y cynllun, ac mae'n werth tynnu sylw atynt ...

Helpwch ddod o hyd i Ashley, eto?

Dyma e-bost sy'n mynd o gwmpas, lle mae rhywun wedi colli ei ferch ... er pan rydyn ni'n chwilio yn Google rydyn ni'n gweld ei fod yn hen dric a gylchredwyd am y tro cyntaf ym mis Mai 2006. Mae wedi pasio fi yn ddieuog, ar fin mynd allan am dro gyda fy mhlant, os nad am Txus, ...

Casino.de, lle i chwarae ar-lein

Heddiw mae jyngl llwyr o wefannau sy'n cynnig gwasanaethau adloniant casino, sydd ychydig ar y tro wedi bod yn ennill cryfder gan ddefnyddwyr nag o gasinos confensiynol. Mae'r achos rydyn ni'n ei gyflwyno yn borth Casino sy'n ymroddedig i hyrwyddo gwahanol ddewisiadau adloniant ar-lein, rydyn ni'n cyfeirio at Casino.de. Felly…

Adeiladwyr Humor

    Aeth prif adeiladwr i'r siop caledwedd a chymryd dau gerdyn ail-lenwi ar gyfer ei ffôn symudol o'r silff. Mae'r ariannwr yn ymateb: - A yw'ch ffôn symudol ymlaen? -No -Sorry, meddai'r ariannwr. Os na ddangoswch imi fod gennych ffôn symudol, ni allaf werthu'r cardiau i chi. Mae hyn yn seiliedig ar y ...

Sut roedd pethau wedyn

Ar ôl y diwrnod tyngedfennol hwnnw, dyma’r cyflwr yr arhosodd pethau yn rownd ragbrofol De Affrica 2010. Enillodd Grŵp 5 o Ewrop Sbaen 6 phwynt, a chyrhaeddodd y ddau dîm sy’n dilyn, Gwlad Belg a Thwrci 4. O parhau â phethau fel hyn, ni ddylai Sbaen gael llawer o anawsterau; ...