Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Atebion diddorol 10

Nid wyf yn credu yn natganiad y sbam hwn, sy'n credydu Prifysgol benodol gyda'r atebion hyn mewn arholiadau, ond nid wyf yn amau ​​bod mwy nag un yn greadigaeth gyfreithlon yn ddidwyll. Mae ymatebion mewn coch yn feddyliau ar goedd. Beth yw symudiadau'r galon?: Cylchdroi o'i gwmpas ei hun a ...

GI Joe, ar gyfer 30 oed a hŷn

Mae gweld y ffilm hon wedi gwneud i mi gnoi cil ar hiraeth y gorffennol a'r cofiadwy. Nid wyf yn poeni am y feirniadaeth sydd wedi ei saethu, oherwydd y dyddiau hyn mae'r ffanatigiaeth ar gyfer gemau rhyfel yn sensitif, yn enwedig os yw'n gysylltiedig ag ysbryd America. Y tu allan i'r banalities hynny, rwyf wedi mwynhau'r ffilm. Efallai llawer ...

1 cylchgrawn: 3 delwedd

Y map o ymfudiadau, yn ôl olrhain DNA. Isod mae graff o gronoleg amser a'r cynnydd mewn tymereddau byd-eang. Nid oedd 5 miliwn o flynyddoedd yn perffeithio'r corneli yn chwaethus. Hysbysebu ond trît go iawn. Adar ar y clogwyn, mae'n ymddangos yn gelwydd. Y cylchgrawn: New Zeland Geographyc, se…

Mae 3 yn dymuno heddiw

Helo melys, ddyddiau heb glywed gennych. Ydy, mae sawl peth wedi digwydd, da, drwg a rheolaidd. Roeddwn i'n teithio eto, fel y 4 blynedd diwethaf. Na, does dim yn newid o gwmpas fan hyn, mae'r sefyllfa'n mynd yn fwy cain bob dydd. Ond rydyn ni'n dda, yn symud ymlaen. Yr hyn sy'n digwydd yw bod y diwrnod wedi'i eni â blas o'r daflod ...

Omen, fy argymhelliad ar gyfer sinema

Mae Omen yn ffilm gan Nicolas Cage, yr wyf yn ei hargymell i ymwelwyr â'r blog hwn sy'n angerddol am gyfesurynnau lat / hir. Nid wyf yn disgwyl dweud y stori wrthych oherwydd collir diddordeb ond yn y bôn mae'n ddalen ffycin gyda rhifau y mae merch yn y chwedegau yn ei hysgrifennu ac sy'n cael eu rhoi mewn capsiwl ...

Beth wnaethoch chi 715 diwrnod yn ôl?

        Ysgrifennais fy post cyntaf A bron popeth, oherwydd roedd gennych ddiddordeb yn yr hysbyseb nesaf honno. ... Dywedais bron popeth, mae gwybod eich bod yn fy darllen bob wythnos yn rheswm arall. … Mae gwybod eich bod yn fy nghefnogi yn un arall. … Gwybod bod y blog wedi bod yn ddefnyddiol i chi yw'r gorau. Y tri rheswm cyntaf ...

Dydd Sadwrn gyda'r bechgyn

Nid yw treulio diwrnod gyda'r plant byth yn wastraff, yr eiliadau hyn ni fyddaf byth yn anghofio ... rwy'n credu nad ydyn nhw chwaith. 9 i 12 am: Yn y deintydd, un fi, un fy merch, fy mab diflasu yn difyrru ei hun gydag Annette Moreno ar y Acer mini. … Dim lluniau 12 i 1: Bwyta Isffordd, Ham a thwrci da 6 ”,…

Cariad yn Amseroedd Twitter

 Ei enw oedd PinkFloyd, mae hi'n flower_bombón, ei avatar y silwét llwyd, roedd hi'n lliw haul yn chwilio Google yn unig, fe wnaeth hi ar Yahoo! mae'n boblogaidd ar Facebook, mae hi wrth ei bodd â Hi5! Fe wnaeth hi flogio yn Wordpress, gwnaeth hi yn Drupal, ei hangerdd yw byw ar AdSense, anwybyddodd hi fod, defnyddiodd y farn am ...

Yr arian papur newydd o Fecsico

Nid wyf yn credu fawr ddim i'r jôcs sy'n cyrraedd y post, fel yr un y bydd Mars ar Awst 27 maint y lleuad. Ac er fy mod wedi cwympo ar fwy nag un achlysur, mae'r un hwn wedi dod mewn gras, heb ymddangos yn drosedd i'n ffrindiau Mecsicanaidd, rhaid cyfaddef bod ...

Geofumed mewn cod morse

Weithiau tybed sawl gwaith y bydd yn rhaid i mi wneud glanhau topolegol eich teimladau i ddarganfod bod popeth yn iawn. Gyda holl fanteision IDEs, hoffwn ddychwelyd at symlrwydd y ffeil siâp, hyd yn oed os yw'n golygu delio â mwy o ffeiliau ar yr un pryd. Y naill ffordd neu'r llall, rhwng peidio â'ch adnabod chi ...

Heddiw yn 8: 30 PM

Rydym yn cydnabod y byddwch chi, fel Latino bryd hynny, gydag emosiwn yn sicr o ddathlu bod eich tîm wedi ymladd. Os gwnaethoch chi ennill, os gwnaethoch chi golli neu os gwnaethoch chi glymu, trowch y golau i ffwrdd! Ar ôl hynny mae Bogotá, Buenos Aires, Dinas Mecsico, Port Sbaen neu San Salvador yn lleoedd i ddathlu mewn ffordd fawr. Pob lwc ffrindiau

Ysgrifennwr Byw, albwm lluniau

Gweld pa ymarferoldeb diddorol y mae Live Writter wedi'i ychwanegu at gofnod yr oriel luniau yn fersiwn 14.0. Yn y Blogger hwn (Google) a Wordpress mae wedi llusgo ar ôl trwy beidio â darparu platfform bwrdd gwaith (swyddogol) sy'n hwyluso blogio heb orfod bod yn gysylltiedig â'r platfform. Am y tro bydd Microsoft yn ...

Y map olew

Mae drosodd yna ar Flickr, gyda llaw mae'n rhaid i ni ddiweddaru'r hyn a ddysgon ni am ddaearyddiaeth yn y chweched radd ynglŷn â Dwyrain Ewrop, ond mae'n ddiddorol; Mae'n fap a welir o safbwynt y diddordebau o amgylch olew (o leiaf mae yna lawer o bwyslais ar hynny) ... o dan argraff y dylunydd graffig. ...