Y gorau o fy ngwyliau

Ar ôl mwy na phythefnos o orffwys, rwyf wedi dychwelyd; anodd ei eisiau mewn post i ddweud y gorau o daith i orffwys gyda'r teulu. Dyma fi'n crynhoi'r gorau:

Y prydau 

Mae'r gwyliau bob amser yn achosi ymdeimlad o euogrwydd oherwydd mae'n anodd dweud na wrth y bwyd y mae ffrindiau'n ei gynnig ar yr adeg hon ac yn eironig mynd i le egsotig heb roi cynnig ar fwydydd lleol.

Yng Nghanolbarth Môr Tawel America rydych chi'n bwyta llawer adeg y Nadolig:

 • torrejas, bara meddal wedi'i socian mewn hufen wy wedi'i chwipio a candy siwgr berwedig.
 • Nacatamales, cig a llysiau y tu mewn i bast corn, wedi'i lapio mewn dail banana, wedi'i goginio mewn dŵr berwedig.
 • Pozol, diod corn gyda llaeth a sinamon.

Dyma sampl o'r cawl bwyd môr, dewch â chimwch, tri chranc, pysgod hanner plaen, berdys, wystrys, banana gwyrdd ... i gyd mewn cawl $ 9.00

02-01-09_1244b

Y sglodion

Dyma beth na allwn i ei newid ar gyfer unrhyw daith, gweld y rhain yn rhedeg ar y traeth, pwyso i fynd ymhellach, sgrechian, canu ... Yn eu diniweidrwydd cawsant amser gwych, gan anwybyddu unrhyw fygythiad o argyfwng y byd.

Yn y llun, pan oeddent yn chwilio am gregyn tra bod y llanw allan. Gwelir crëyr glas yn y cefn yn bwyta malwod o fewn mantell a ddiogelir gan rwystr artiffisial a ffurfiwyd gan greigiau cwrel; ymhellach i lawr, arfordiroedd Gwlff Fonseca a rennir gan Honduras, El Salvador a Nicaragua.

 bechgyn

Yr antur

Ymhlith y gwahanol leoedd es i, fe ddaliodd y daith i Isla El Tigre, llosgfynydd a stopiodd siarad 10,000 flynyddoedd yn ôl, fy sylw. 

Yn ôl yr hyn a ddywedodd tywysydd y daith wrthym, ffrwydrodd y llosgfynydd hwn yn lle ffrwydro y tro diwethaf, gan leihau ei uchder a gorlifo i un ochr; Yn yr ardal hon gallwch weld yr amcanestyniad a gafodd hyn, dywedir y byddai 4,500 metr uwch lefel y môr, a fyddai'n ei wneud yr uchaf yng Nghanol America. Ar hyn o bryd yr uchaf yw Tajumulco yn Guatemala (4,420 (masl) ac Irazu yn Costa Rica (3,432 masl). Yn y diwedd mae'r daith yn addysgiadol iawn, trodd y bachgen a aeth â ni ar y tacsi beic modur i gael gradd mewn twristiaeth wedi graddio o Brifysgol Y Gwaredwr.

Ar yr ynys gallwch weld ogof hynafol o'r enw "The Mermaids", mae yna dair craig gyda llinellau wedi'u engrafio sydd i fod i gynnwys map trysor o'r môr-leidr Drake, mae'r bobl yn ambl iawn ac rydw i ... Rwy'n ei argymell!

Yn ôl yr ystadegau, derbyniodd y blog hwn yn ystod y dyddiau diwethaf ymweliadau 139 gan bobl sy'n gorfod byw yn agos iawn at y lle hwn ... Rwy'n gobeithio nad ydyn nhw'n meddwl ei fod yn newydd-deb yr hyn rydw i newydd ei grybwyll.

ynys teigr

ynyswch y teigr 2

Economi

Yn ôl natur rwy'n tueddu i fod yn "lletem" neu fel mae fy ffrindiau'n dweud wrthyf "cig lora", felly dwi ddim yn hoffi gwario llawer ar arian nad oes raid i chi ei sbario bob amser. Mae bod gyda theulu a ffrindiau yn economaidd, gan fanteisio ar y ffaith bod y tanwydd yn isel iawn, gweld pa mor economaidd yw gwneud y math hwn o antur; Teithiau bythgofiadwy am yr hyn y bydd y bechgyn yn fy nghofio ac na fyddaf yn difaru os byddaf yn ymfudo eto am amser hir un diwrnod.

Ewch yn ôl o'r ddinas agosaf:

 • Tanwydd a wariwyd yn cyrraedd yr arfordir: $ 7.00
 • Taliad cwch i'r ynys: $ 6.00
 • Cinio ar gyfer pobl 4: $ 26.00
 • Defnyddio pwll: $ 5.50
 • Teithiwch o gwmpas yr ynys mewn mototaxi: $ 10.00
 • Cofroddion a danteithion ychwanegol: $ 8.00

Cyfanswm: $ 62.50

Trwy ei rannu â phedwar, mae'n troi allan $ 15.63 ar gyfer pob un ... llai na'r hyn y mae fy ffi cysylltiad Rhyngrwyd misol yn ei gostio.

 

Logo 1nube  Gyda llaw ... ydyn nhw yno?

Beth os ydynt mewn llinell yn sôn am rywbeth o'r hyn a wnaethant.

Un Ymateb i "Y gorau o fy ngwyliau"

 1. Mae'n ddrwg gennyf, cyrhaeddais gydag effeithiau oedi ... rwy'n dal i ddod yn ôl i realiti ...
  Maent yn edrych yn dda iawn ar y gwyliau hyn ac rwy'n hoffi wyneb newydd y blog.
  Mwynglawdd?… Rwy'n dweud wrthyn nhw ar fy mlog, fe'ch gwahoddir i stopio heibio yno hehehehe! Da iawn rhwng Sbaen a'r Eidal ... ond cyflymder cyflym!
  Nawr rydw i'n ôl i'r gwaith ac wedi ymgolli yn oerfel Iberia ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.