Y gorau o'm gwyliau

Ar ôl mwy na phythefnos o orffwys, rwyf wedi dychwelyd; cymhleth i fod eisiau mewn swydd i ddweud y gorau o daith orffwys gyda'r teulu. Dyma fi yn crynhoi'r gorau:

Y prydau

Mae gwyliau bob amser yn achosi ymdeimlad o euogrwydd oherwydd ei bod yn anodd dweud na wrth y bwyd y mae ffrindiau'n ei gynnig ar hyn o bryd ac eironig i fynd i fan egsotig heb roi cynnig ar fwydydd lleol.

Yn y Môr Tawel Canol America, rydych chi'n bwyta llawer adeg y Nadolig:

 • torrejas, bara meddal wedi'i socian mewn hufen o wy wedi'i guro a melys o gansen siwgr berwedig.
 • Nacatamales, cig a llysiau mewn past o ŷd, wedi'i lapio mewn dail banana, wedi'i goginio mewn dŵr berwedig.
 • Pozol, diod ŷd gyda llaeth a sinamon.

Dyma sampl o'r cawl bwyd môr, dewch â chimwch, tri chranc, pysgod hanner llyfn, berdys, wystrys, bananas gwyrdd ... i gyd mewn cawl o $ 9.00

02-01-09_1244b

Y sglodion

Dyma na allwn i ei newid ar gyfer unrhyw daith, gweld y rhain yn rhedeg ar y traeth, gwasgu i fynd ymhellach, sgrechian, canu ... Yn eu diniweidrwydd cawsant hwyl mewn ffordd fawr, gan anwybyddu unrhyw fygythiad o argyfwng byd-eang.

Yn y llun, pan edrychon nhw am gregyn tra bod y llanw yn isel. Y tu ôl i chi, mae crehyrod yn bwyta malwod y tu mewn i fantell a warchodir gan rwystr artiffisial a ffurfiwyd gan greigiau cwrel; mwy i'r gwaelod, arfordiroedd Gwlff Fonseca a rennir gan Honduras, El Salvador a Nicaragua.

bechgyn

Yr antur

Ymhlith y gwahanol leoedd a es i, cefais fy nharo gan y daith i Isla El Tigre, llosgfynydd a stopiodd siarad am 10,000 mlynedd yn ôl.

Yn ôl yr hyn a ddywedodd y canllaw taith wrthym, ffrwydrodd y llosgfynydd hwn yn hytrach na ffrwydro y tro diwethaf, gan leihau ei uchder a'i orlifo i'r ochr; yn yr ardal hon gallwch weld yr amcanestyniad a oedd gan hyn, dywedir y byddai ganddo 4,500 metr uwchlaw lefel y môr, a fyddai'n ei gwneud yr uchaf yng Nghanolbarth America. Ar hyn o bryd yr uchaf yw Tajumulco yn Guatemala (4,420 (msnm) ac Irazu yn Costa Rica (3,432 msnm). Ar y diwedd mae'r daith yn addysgol iawn, graddiodd y plentyn a aeth â ni ar y mototaxi i gael gradd mewn twristiaeth o Brifysgol o El Salvador

Ar yr ynys gallwch weld hen ogof o'r enw "The Sirens", mae yna dri chreig gyda llinellau wedi'u hysgythru sydd i fod i gynnwys map trysor o'r Drake môr-leidr, mae'r bobl yn ddoniol iawn ac rwy'n ... Rwy'n ei argymell!

Yn ôl ystadegau, derbyniodd y blog hwn yn ystod y dyddiau diwethaf ymweliadau 139 â phobl y mae'n rhaid iddynt fyw yn agos iawn at y lle hwn ... rwy'n gobeithio nad yw'n ymddangos yn newydd-deb yr hyn yr wyf newydd ei grybwyll.

ynys teigr

ynyswch y teigr 2

Yr economi

Yn ôl natur, rwy'n tueddu i fod yn “lletem” neu fel y mae fy ffrindiau'n dweud “cig lora”, felly nid wyf yn hoffi gwario llawer o arian nad yw bob amser yn ddigon. Mae bod gyda theulu a ffrindiau yn economaidd, gan fanteisio ar y ffaith bod y tanwydd yn isel iawn, gweld pa mor ddarbodus yw hi i wneud y math hwn o antur; teithiau bythgofiadwy fel y bydd y plant yn fy nghofio ac ni fyddaf yn difaru os byddaf byth yn ymfudo eto am amser hir.

Ewch a dychwelyd o'r ddinas agosaf:

 • Tanwydd a wariwyd yn cyrraedd yr arfordir: $ 7.00
 • Taliad cwch i'r ynys: $ 6.00
 • Cinio ar gyfer pobl 4: $ 26.00
 • Defnyddio pwll: $ 5.50
 • Teithiwch o gwmpas yr ynys mewn mototaxi: $ 10.00
 • Cofroddion a danteithion ychwanegol: $ 8.00

Cyfanswm: $ 62.50

Drwy ei rannu â phedwar, mae'n $ 15.63 ar gyfer pob un ... llai na'm ffi cysylltiad Rhyngrwyd misol.

Logo 1nube Gyda llaw ... ydyn nhw yno?

Beth os mewn llinell maent yn sôn am rywbeth a wnaethant.

Un Ateb i "Y gorau o'm gwyliau"

 1. Mae'n ddrwg gen i, dwi'n cyrraedd gydag effeithiau gohiriedig ... rydw i'n dal i ddod yn ôl i realiti ...
  Maent yn edrych yn dda iawn ar y gwyliau hyn ac rwy'n hoffi wyneb newydd y blog.
  Mine? ... Dwi'n dweud wrthyn nhw yn fy mlog, fe'ch gwahoddir i stopio gan hehehehe! Da iawn rhwng Sbaen a'r Eidal ... ond cam cyflym!
  Nawr dwi'n dychwelyd i'r gwaith ac yn cael fy trochi yn oerfel Iberia ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.