Archifau ar gyfer

MicroStation-Bentley

Offer ar gyfer Peirianneg a GIS o Bentley

Georeference a delwedd GoogleEarth

Roedd wedi siarad o'r blaen am uwchlwytho orthophoto i Google Earth pe baem yn gwybod ei georeference. Nawr, gadewch i ni geisio i'r gwrthwyneb, os oes gennym ni farn yn GoogleEarth, sut i'w lawrlwytho a'i georeference. Y peth cyntaf yw, ein bod ni'n gwybod beth mae'n dda iddo a pham ddim Google Earth, fe wnaethon ni siarad am hynny o'r blaen. Wel, y peth cyntaf yw cael ...

Llwyfannau GIS, sy'n manteisio arno?

Mae'n anodd gadael cymaint o blatfformau sy'n bodoli, ond ar gyfer yr adolygiad hwn byddwn yn defnyddio'r rhai y mae Microsoft yn ddiweddar yn ystyried eu cynghreiriaid mewn cydnawsedd â SQL Server 2008. Mae'n bwysig sôn am yr agoriad hwn o Microsoft SQL Server tuag at bartneriaid newydd, ar ôl caniatáu rheoli data gofodol ar ffurf frodorol; hyn cyn dim ond ...

orthophotos Fel geogyfeirnod yn Google Earth

Yn flaenorol roeddwn wedi siarad am sut i fapio mapiau yn Google Earth, nawr byddwn yn gweld sut rydyn ni'n gwneud yr un peth ag orthoffoto. Deallir ef gan orthoffoto, delwedd orthorectig, y gwyddom ei georeference ohoni. Mae Google Earth yn gofyn am bedwar data, sy'n cyfateb i ganolfannau pob ochr i'r orthophoto (gweler y ddelwedd isod), mae llawer yn credu bod ...