PENNOD 9: CYFEIRNOD I'R AMCANION

 

Er ein bod eisoes wedi adolygu nifer o dechnegau i dynnu gyda gwahanol wrthrychau manwl, yn ymarferol, gan fod ein llun yn caffael cymhlethdod, mae'r gwrthrychau newydd fel arfer yn cael eu creu a'u lleoli bob amser mewn perthynas â'r hyn a luniwyd eisoes. Hynny yw, mae'r elfennau sydd eisoes yn bodoli yn ein lluniadu yn rhoi cyfeiriadau geometrig i ni ar gyfer gwrthrychau newydd. Yn aml iawn, gallwn ddod o hyd i, er enghraifft, fod y llinell nesaf yn dod o ganol cylch, fertig penodol o polygon neu ganolbwynt llinell arall. Am y rheswm hwn, mae Autocad yn cynnig offeryn pwerus i arwyddo'r pwyntiau hyn yn hawdd wrth weithredu gorchmynion tynnu o'r enw Cyfeirio at wrthrychau.

Mae cyfeirnod y gwrthrych yn ddull allweddol i fanteisio ar y nodweddion geometrig o wrthrychau sydd eisoes wedi'u llunio ar gyfer adeiladu gwrthrychau newydd, gan ei bod yn gwasanaethu i adnabod a defnyddio pwyntiau megis y canolbwynt, croesffordd linellau 2 neu bwynt tynged ymhlith eraill. Dylid nodi hefyd bod gwrthrych Cyfeirnod yn fath gorchymyn tryloyw, hynny yw, gellir ei ddefnyddio wrth weithredu gorchymyn arlunio.

Ffordd gyflym o fanteisio ar y gwahanol gyfeiriadau at wrthrychau sydd ar gael yw defnyddio'r botwm ar y bar statws, sy'n eich galluogi i weithredo cyfeiriadau penodol, ac rydym yn mynnu, hyd yn oed os ydym eisoes wedi dechrau arlunio. Gadewch i ni edrych yn rhagarweiniol.

Edrychwn ar enghraifft. Rydym yn tynnu llinell syth y bydd ei ben cyntaf yn cyfateb i fertig petryal a'r llall gyda'r quadrant i naw deg gradd o gylch. Yn y ddau achos byddwn yn gweithredu'r cyfeiriadau at wrthrychau angenrheidiol wrth weithredu'r gorchymyn tynnu lluniau.

Roedd y cyfeirnod gwrthrych yn caniatáu i ni adeiladu'r llinell gyda phob cywirdeb a heb ofni'n wir am gydlynu, ongl neu hyd y gwrthrych. Nawr, mae'n debyg ein bod am ychwanegu cylch i'r darn hwn y mae ei ganolfan yn cyd-fynd â'r cylch presennol (mae'n gysylltydd metelaidd mewn golwg ochr). Unwaith eto, bydd botwm Gwrthrychau Cyfeirio yn ein galluogi i gael canolfan o'r fath heb gychwyn i baramedrau eraill megis ei gydlyniant Cartesaidd absoliwt.

Gellir gweld cyfeiriadau at wrthrychau y gellir eu hanfon gyda'r botwm a'i ymddangosiad ar unwaith.

Yn ogystal â'r uchod, mae gennym rai cyfeiriadau eraill at wrthrychau mewn dewislen cyd-destun os, yn ystod gorchymyn arlunio, gwasgwn yr allwedd "Shift" ac yna'r botwm dde i'r llygoden.

Nodwedd hynod o rai o'r cyfeiriadau sy'n ymddangos yn y fwydlen hon yw nad ydynt yn cyfeirio'n llym at nodweddion geometrig yr amcanion, ond i estyniadau neu ddeilliannau o'r rhain. Hynny yw, mae rhai o'r offer hyn yn nodi pwyntiau sydd ond yn bodoli o dan rai tybiaethau. Er enghraifft, mae'r cyfeiriad "Estyniad", a welwyd gennym mewn fideo gynharach, yn dangos, yn union, fector sy'n dynodi'r ymdeimlad a fyddai'n cael llinell neu arc pe baent yn fwy helaeth. Gall y cyfeiriad "cylchdaith ffuglen" nodi pwynt nad yw'n bodoli mewn gwirionedd mewn lle tri dimensiwn fel y gwelsom hefyd mewn fideo.

Enghraifft arall yw'r cyfeiriad "Canol rhwng pwyntiau 2", sydd, fel yr awgryma'r enw, yn gwasanaethu i sefydlu'r man canol mynd ar unrhyw ddau bwynt, ond nid y pwynt yn perthyn i unrhyw wrthrych.

Mae trydydd achos sy'n gweithio yn yr un cyfeiriad, hy i sefydlu pwyntiau sy'n deillio o geometreg gwrthrychau, ond nid ydynt yn perthyn iddynt yn union, yw'r cyfeiriad "Oddi wrth" sy'n eich galluogi i ddiffinio pwynt gryn bellter o pwynt sylfaen arall. Felly gellir defnyddio'r "gwrthrych gwrthrych" hwn ar y cyd â chyfeiriadau eraill, fel "End Point".

Mewn fersiynau blaenorol o Autocad, roedd yn gyffredin iawn ysgogi'r bar offer "Cyfeiriadau at wrthrychau" a mynd ati i bwyso botymau o'r cyfeiriadau a ddymunir yng nghanol gorchymyn lluniadu. Gellir gwneud yr arfer hwn o hyd, er bod ymddangosiad y rhuban rhyngwyneb yn tueddu i glirio'r ardal ddarlunio a lleihau'r defnydd o fariau offer. Yn lle hynny, gallwch nawr ddefnyddio'r botwm gwympo ar y bar statws, fel y dangosir uchod. Fodd bynnag, mae Autocad hefyd yn cynnig dull i ysgogi un neu fwy o gyfeiriadau i'w defnyddio'n barhaol wrth dynnu llun yn awtomatig. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i ni ffurfweddu ymddygiad y "Cyfeirnod gwrthrych" gyda'r ael cyfatebol yn y blwch deialog "Paramedrau Arlunio".

Os yn y blwch deialog hwn yr ydym yn actifadu, er enghraifft, y cyfeiriadau "Pwynt gorffen" a "Center", yna bydd y rhain yn gyfeiriadau y byddwn yn eu gweld yn awtomatig pan fyddwn yn dechrau gorchymyn lluniadu neu olygu. Os ydym am ddefnyddio'r cyfeiriad hwnnw ar y foment honno, gallwn ddefnyddio botwm y bar statws neu'r fwydlen gyd-destunol o hyd. Y gwahaniaeth yw mai dim ond dros dro y bydd y ddewislen cyd-destun yn gweithredu'r cyfeiriad gwrthrych a ddymunir, tra bod y blwch deialog neu'r botwm bar statws yn eu gadael yn weithredol ar gyfer y gorchmynion lluniadu canlynol. Fodd bynnag, nid yw'n ddoeth actifadu'r holl gyfeiriadau at wrthrychau yn y blwch ymgom, hyd yn oed yn llai os yw ein lluniad yn cynnwys nifer fawr o elfennau, gan y gall nifer y pwyntiau a nodwyd fod mor fawr, y gellir colli effeithiolrwydd y cyfeiriadau. Er y dylid nodi, pan fydd llawer o bwyntiau cyfeirio at wrthrychau gweithredol, y gallwn osod y cyrchwr ar bwynt ar y sgrin ac yna pwyso'r allwedd "TAB". Bydd hyn yn gorfodi Autocad i ddangos y cyfeiriadau ger y cyrchwr ar yr adeg honno. Ar y llaw arall, efallai y bydd adegau pan fyddwn am ddadweithredu pob cyfeiriad at wrthrychau awtomatig i, er enghraifft, gael rhyddid llawn gyda'r cyrchwr ar y sgrin. Ar gyfer yr achosion hynny, gallwn ddefnyddio'r opsiwn "Dim" yn y ddewislen cyd-destun sy'n ymddangos gyda'r fysell "Shift" a'r botwm llygoden cywir.

Ar y llaw arall, mae'n amlwg bod Autocad yn pwyntio at bwynt terfyn, er enghraifft, mewn ffordd wahanol i ganolbwynt yn dangos ac mae hyn yn ei dro wedi'i wahaniaethu'n glir o ganolfan. Mae gan bob pwynt cyfeirio farciwr penodol. Mae'r ffaith bod y marcwyr hyn yn ymddangos neu beidio, yn ogystal â'r ffaith bod y cyrchwr yn "cael ei" ddenu i'r pwynt hwnnw, yn cael ei bennu gan gyfluniad AutoSnap, nad yw'n ddim mwy na chymorth gweledol y "Cyfeiriad at wrthrychau". I ffurfweddu AutoSnap, rydym yn defnyddio'r tab "Drawing" o'r blwch deialog "Options" sy'n ymddangos gyda'r ddewislen cychwyn Autocad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.