PENNOD 9: CYFEIRNOD I'R AMCANION

Er ein bod eisoes wedi adolygu nifer o dechnegau i dynnu gyda gwahanol wrthrychau manwl, yn ymarferol, gan fod ein llun yn caffael cymhlethdod, mae'r gwrthrychau newydd fel arfer yn cael eu creu a'u lleoli bob amser mewn perthynas â'r hyn a luniwyd eisoes. Hynny yw, mae'r elfennau sydd eisoes yn bodoli yn ein lluniadu yn rhoi cyfeiriadau geometrig i ni ar gyfer gwrthrychau newydd. Yn aml iawn, gallwn ddod o hyd i, er enghraifft, fod y llinell nesaf yn dod o ganol cylch, fertig penodol o polygon neu ganolbwynt llinell arall. Am y rheswm hwn, mae Autocad yn cynnig offeryn pwerus i arwyddo'r pwyntiau hyn yn hawdd wrth weithredu gorchmynion tynnu o'r enw Cyfeirio at wrthrychau.

Mae cyfeirnod y gwrthrych yn ddull allweddol i fanteisio ar y nodweddion geometrig o wrthrychau sydd eisoes wedi'u llunio ar gyfer adeiladu gwrthrychau newydd, gan ei bod yn gwasanaethu i adnabod a defnyddio pwyntiau megis y canolbwynt, croesffordd linellau 2 neu bwynt tynged ymhlith eraill. Dylid nodi hefyd bod gwrthrych Cyfeirnod yn fath gorchymyn tryloyw, hynny yw, gellir ei ddefnyddio wrth weithredu gorchymyn arlunio.

Ffordd gyflym o fanteisio ar y gwahanol gyfeiriadau at wrthrychau sydd ar gael yw defnyddio'r botwm ar y bar statws, sy'n eich galluogi i weithredo cyfeiriadau penodol, ac rydym yn mynnu, hyd yn oed os ydym eisoes wedi dechrau arlunio. Gadewch i ni edrych yn rhagarweiniol.

Edrychwn ar enghraifft. Rydym yn tynnu llinell syth y bydd ei ben cyntaf yn cyfateb i fertig petryal a'r llall gyda'r quadrant i naw deg gradd o gylch. Yn y ddau achos byddwn yn gweithredu'r cyfeiriadau at wrthrychau angenrheidiol wrth weithredu'r gorchymyn tynnu lluniau.

Roedd y cyfeirnod gwrthrych yn caniatáu i ni adeiladu'r llinell gyda phob cywirdeb a heb ofni'n wir am gydlynu, ongl neu hyd y gwrthrych. Nawr, mae'n debyg ein bod am ychwanegu cylch i'r darn hwn y mae ei ganolfan yn cyd-fynd â'r cylch presennol (mae'n gysylltydd metelaidd mewn golwg ochr). Unwaith eto, bydd botwm Gwrthrychau Cyfeirio yn ein galluogi i gael canolfan o'r fath heb gychwyn i baramedrau eraill megis ei gydlyniant Cartesaidd absoliwt.

Gellir gweld cyfeiriadau at wrthrychau y gellir eu hanfon gyda'r botwm a'i ymddangosiad ar unwaith.

Yn ogystal â'r rhai blaenorol, mae gennym rai cyfeiriadau eraill at wrthrychau mewn dewislen cyd-destun os, yn ystod gorchymyn arlunio, gwasgwn yr allwedd "Shift" ac yna'r botwm dde i'r llygoden.

Nodwedd hynod o rai o'r cyfeiriadau sy'n ymddangos yn y fwydlen hon yw nad ydynt yn cyfeirio'n llym at nodweddion geometrig yr amcanion, ond i estyniadau neu ddeilliannau o'r rhain. Hynny yw, mae rhai o'r offer hyn yn nodi pwyntiau sydd ond yn bodoli o dan rai tybiaethau. Er enghraifft, mae'r cyfeirnod "Estyniad", a welwyd gennym mewn fideo gynharach, yn dangos, yn union, fector sy'n dynodi'r ymdeimlad a fyddai'n cael llinell neu arc pe baent yn fwy helaeth. Gall y cyfeiriad "cylchdaith ffuglen" nodi pwynt nad yw'n bodoli mewn gwirionedd mewn lle tri dimensiwn fel y gwelsom hefyd mewn fideo.

Enghraifft arall yw'r cyfeiriad "Canol rhwng pwyntiau 2", sydd, fel y mae ei enw yn ei olygu, yn ceisio sefydlu'r canolbwynt rhwng unrhyw ddau bwynt, er nad yw'r pwynt hwnnw'n perthyn i unrhyw wrthrych.

Mae trydydd achos sy'n gweithio yn yr un synnwyr, hynny yw, i sefydlu pwyntiau sy'n deillio o geometreg gwrthrychau ond nad ydynt yn perthyn iddyn nhw yn union, yw'r cyfeiriad "O", sy'n caniatáu diffinio pwynt o bellter o pwynt sylfaen arall. Felly gellir defnyddio'r "gwrthrych gwrthrych" hwn ar y cyd â chyfeiriadau eraill, fel "End Point".

Mewn fersiynau blaenorol o Autocad, roedd yn gyffredin iawn i weithredu'r bar offer "Cyfeiriadau at wrthrychau" ac ewch i wasgu botymau'r cyfeiriadau a ddymunir yng nghanol gorchymyn tynnu lluniau. Gellir parhau â'r arfer hwn, er bod ymddangosiad rhuban rhyngwyneb yn tueddu i glirio'r ardal dynnu a lleihau'r defnydd o bariau offer. Yn lle hynny, gallwch nawr ddefnyddio'r botwm galw heibio ar y bar statws, fel y dangosir uchod. Fodd bynnag, mae Autocad hefyd yn cynnig dull i weithredu un neu ragor o gyfeiriadau yn awtomatig i'w defnyddio'n barhaol wrth lunio. I wneud hyn, mae'n rhaid i ni ffurfweddu ymddygiad y "Cyfeirnod gwrthrych" gyda llyg gyfatebol y blwch deialu "paramedrau Drawing".

Os ymgom yma canu, er enghraifft, cyfeiriadau "Endpoint" a "Center" yna bydd cyfeiriadau hynny yn gweld yn awtomatig pan fyddwn yn dechrau tynnu gorchymyn neu olygu. Os ydym am ddefnyddio cyfeirnod arall ar y funud hwnnw, gallwn barhau i ddefnyddio botwm y bar statws neu'r fwydlen gyd-destunol. Y gwahaniaeth yw bod y cyd-destun ddewislen actifadu cyfeiriad yn unig i wrthrychau a ddymunir dros dro, tra bod y deialog neu'r botwm ar y bar statws gadael yn weithredol i'r gorchmynion dynnu canlynol. Fodd bynnag, ni ddylem droi pob cyfeiriad at wrthrychau yn yr ymgom, hyd yn oed yn llai os yw eich llun yn cynnwys llawer o elfennau wrth i nifer o bwyntiau a godwyd yn gallu bod mor fawr fel y gall effeithiolrwydd y cyfeiriadau yn cael eu colli. Er y dylid nodi hefyd bod pan mae llawer o bwyntiau o gyfeiriadau at gwrthrychau gweithredol, gallwn osod y cyrchwr ar bwynt ar y sgrin ac yna gwasgwch y "TAB" allweddol. Bydd hyn yn gorfodi Autocad i ddangos y cyfeiriadau ger y cyrchwr ar hyn o bryd. I'r gwrthwyneb, mae'n bosib y bydd amseroedd pan fyddwn ni eisiau datgymhwyso pob cyfeiriad at wrthrychau awtomatig, er enghraifft, er mwyn cael rhyddid llawn gyda'r cyrchwr ar y sgrin. Ar gyfer yr achosion hynny, gallwn ddefnyddio'r opsiwn "Dim" yn y ddewislen cyd-destunol sy'n ymddangos gyda'r allwedd "Shift" a'r botwm dde i'r llygoden.

Ar ben hynny, mae'n amlwg bod Autocad dangos pwynt diwedd, er enghraifft, yn wahanol i fel pwyntiau yn ganolbwynt ac mae hyn yn ei dro yn gwahaniaethu'n glir oddi wrth y bêl. Mae gan bob pwynt cyfeirnod nodyn penodol. Wherein Dywedodd marcwyr ymddangos neu beidio, yn ogystal â'r cyrchwr "Denodd" at y pwynt hwn, yn cael ei bennu gan y cyfluniad AutoSnap, sydd yn ddim mwy na chymorth gweledol y "cyfeiriad object". I ffurfweddu AutoSnap, defnyddiwn y tab "Lluniadu" y blwch deialu "Opsiynau" sy'n ymddangos gyda'r ddewislen cychwyn Autocad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.