Archifau ar gyfer

Pennaeth

Llyfr Synhwyro Am ddim

Mae fersiwn PDF y ddogfen Satelitiau Cysbell ar gyfer Rheoli Tiriogaethol ar gael i'w lawrlwytho. Cyfraniad gwerthfawr a chyfredol os ydym yn ystyried pwysigrwydd y ddisgyblaeth hon wrth wneud penderfyniadau ar gyfer rheoli coedwigoedd, amaethyddiaeth, adnoddau naturiol, meteoroleg, cartograffeg a threfniogaethol yn effeithlon. Yn ôl data a dynnwyd ...

PENNOD 2: ELFENNAU'R INTERFACE 6565

Mae gan y rhyngwyneb rhaglen, fel y'i gosodir ar ôl, yr elfennau canlynol, a restrir o'r top i'r gwaelod: y ddewislen ymgeisio, y bar offer mynediad cyflym, y rhuban, yr ardal dynnu, y bar offer statws a rhai elfennau ychwanegol, megis y bar llywio yn yr ardal ...

Fideo prawf 6565

Pan fyddwn yn gweithredu gorchymyn golygu syml, fel "Copi", mae Autocad yn trosi'r cyrchwr i mewn i flwch bach o'r enw "box box", yr oeddem eisoes wedi sôn amdano yn y bennod 2. Mae'r dewis o wrthrychau gyda'r cyrchwr hwn mor syml â phwyntio'r llinellau sy'n ei ffurfio a'i glicio. Os ydym am ychwanegu peth gwrthrych i ...