Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Yr un arall a'r un pryd ...

Fel petai'r amser hwnnw heddiw, rhoddais foment i mi fy hun i feddwl am yr un pryd. Fel pe bai'n yr un munud, rhoddais amser arall i mi fy hun, i edrych y tu mewn i mi Mae'r llygaid hynny a adawodd yn marcio'r hyn yr wyf yn dal i deimlo, er nad oes amser. Nawr yr un amser Gan nad oes mwy ...

Pe bai'n cyfrif ...

... faint o weithiau rwyf wedi bod yn anghywir. ... pan rwyf wedi troseddu eraill, gyda bwriad uchel, isel neu ddim. ... yr amseroedd rwyf wedi troi dros yr un garreg, gyda'r un droed, gyda'r un ewinedd. byddai popeth mor syml. ... mae'n rhaid ichi gael cyfrifiannell gros. Dim ond symiau, heb adresiynau, cyfres sy'n gwneud ...

Y Sacalenguas, fersiwn cyntefig.

Dyma un o'r straeon gorau y dywedodd fy nhad wrthynt, wedi'u haddasu i'w wir darddiad ... y tarddiad prin y gallaf ei gofio, ac nad oedd byth yn bodoli erioed. Ond fel fy nhad, dwi ei angen pan dwi'n clywed y cicadas. Roedd o ymyl y ceunant a welodd yn hedfan, yn ...

Y da, drwg a hyll mewn llai na diwrnod

Y da. Llun olaf fy mab cyn cael 11 mlynedd, ddydd Gwener mae'n cwrdd â nhw. Dywed eu bod yn Giratina, Jorda a Palkia, dydw i ddim yn hoffi'r pwnc ond dwi'n caru'r gallu; Hoffwn y gallwn fod wedi gwneud hynny i fy 10. ... gallwch lwytho'r lluniad hwn i'ch blog, creu meini prawf ar gyfer ...

Fasiynau'r bobl ifanc hyn ...

Weithiau rwy'n ei chael hi'n anodd deall canlyniadau newid cenedlaethau, mae'r gwallt llwyd 0.0001784x10 + 6 ar fy deml dde yn gwneud i mi anghofio bod y blynyddoedd wedi mynd heibio, ac nid yn ofer! Hefyd bod therapi fy mhlant yn fy mlesio bob munud 3.0875, eu syndod pan ddywedant wrthyf fi don g! a bywiogrwydd cariadus ei fam ...

Y gwyliau mewn lluniau 10 +

Yn olaf, daw gweddill y gwyliau i ben, yn falch o fod wedi cael digon o amser gyda fy nheulu. Colled fawr o fy nghamera Benq, y lluniau (y rhan fwyaf) fu'r ymdrech orau yn y cafell ffôn. Mae ansawdd yn ddrwg, y stori y tu ôl iddo, bydd amser i brynu un newydd. Gwirio fferm ...

Geofumadas: 48 llinellau du a gwyn

Yn dod i ben eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, rhaid imi ddymuno 2011 da i chi, a bydd gennym lawer i'w wneud. I'r rhai sy'n darllen y blog hon yn gwneud mwy na chofnodion 299, mae'r swydd hon drosodd, i'r rhai nad ydynt, mae bron i linellau 50 yn diffinio celf geofumar gyda phleser. GIS / CAD (8) technolegau: ...

Llythyr at fy darllenwyr

Ar ôl 925.41666666 diwrnod ar ôl dechrau cyhoeddi syniadau yn y gofod hwn a elwir yn Geofumadas, ac ar drothwy blwyddyn sydd ar fin dechrau, rwyf eisiau (ac yn teimlo y dylwn i) ysgwyd yr inc gyda chyfeiriad penodol tuag at y darllenwyr. Y dyddiau hyn mae'n anodd adnabod y term darllenydd yn iawn, nid ...

Mae'r 5 yn nodi mater

Annwyl ffrindiau, byddwn wedi hoffi rhyddhau cerdd sy'n gwrthsefyll fy hwyl, ond fe fydd hi'n ddiwrnod arall. Ar hyn o bryd yn mwynhau gwyliau a ddaeth y gost, dyma rai manylion arwynebol. Roedd fy merch yn cael ei theithio beic gyntaf heb rims cymorth ... ac yr oeddwn yno. Treuliodd fy mab hanner diwrnod yn gwneud ...

Yn olaf, rwy'n rhad ac am ddim!

Mae wedi bod yn fis cymhleth iawn, i gyd am ddymuno gadael y prosesau gweinyddol. Heddiw, ar ôl mynd i gasglu'r pecyn negesydd olaf a oedd yn yr arfaeth, rwyf wedi eistedd eiliad i fwynhau'r teimlad hwnnw o orffen pethau'n dda, a mwy i deimlo llawenydd rwyf wedi syrthio ...

Senarios bythgofiadwy o'r tymor

Ei ddosbarth ffensio gyda chleddyfau byrfyfyr. Ei flas am hwyl i'r archfarchnad. Ei ysbryd diflino i wneud i mi ostwng fy bol. Ei angerdd dros weiddi'r gôl, ar y cae neu oddi arno. Pethau syml na ellir eu hanghofio gan bwysedd y morgais, diffyg cwsg bob yn ail ddiwrnod, ...

Daeth y llun FIFA

Cyrhaeddodd y diwrnod disgwyliedig o'r diwedd, roedd merch Eiriolwr y Diafol yn sioe gyflawn, er bod llawer ohonom yn gofyn eto os yw'n raffl neu'n galendr. Pêl-droed yw un o'r hoff bethau rhyfedd hynny, sy'n denu hyd yn oed y neiniau sy'n casáu'r twrnamaint lleol ond sy'n cael eu datgelu gan y byd ... hyd yn oed os yw'n ...

... am flwyddyn wych

Gwnewch lawer o luniau bob wythnos ... Enillwch 12 o bwyntiau yn y comic Sbaeneg ... Gwnewch i mi chwerthin pan fyddaf mewn hwyliau drwg ... Gwnewch i mi deithio un prynhawn ar gyfer cawl da ... Rhannwch y synnwyr geek yn y gwaed ... Gorweddwch fi mewn athroniaeth comig ... Gorfodi fi i brynu y Wii ... Gorffen y flwyddyn ysgol yn dda ... ... yn haeddu ...

ArcGumentos dim byd gofodol

Ond y tro cyntaf i mi weld chi, cefais yr argraff bod plotio eich arddulliau allan o'm lefel, efallai oherwydd bod y fersiwn gyntaf honno a ddangoswyd imi wedi'i addasu'n glir iawn i'ch chwaeth; Rwyf hyd yn oed yn meddwl fy mod yn geopdf o'r dyddiau hynny. Yna fe gefais ddryslyd gyda'r rgb sylfaenol o ...

Mae'n debygol

Wrth gwrs, rhaid cael ffyrdd o ddiddanu'r enaid; ac rwyf wedi dod o hyd iddynt. Sut i deithio tri o bob dau ddiwrnod, gwybod llefydd, tynnu lluniau, ennill milltiroedd, cofiwch. Weithiau oherwydd y gallaf, weithiau oherwydd fy mod eisiau, bron bob amser oherwydd y dylwn i. Ac ydy, mae yna ffyrdd o ymladd adrenalin, fel her topograffwyr eithafol, neu ...

Guys sydd eisiau byw ...

Neithiwr cefais y fraint o gael fy ngwahodd i briodas, sydd wedi fy ngadael â blas diddorol o daflod, yn y dyddiau hyn y mae rhagolygon allblyg (os rhown gyfle iddynt) y mwyaf y gallant eu cynnig i ni yw'r dewis i ddewis yr offeryn i dorri gwythiennau Roedd tua dau ddyn, ond nawr ...