Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Y llall a'r un amser ...

Fel petai'r amser hwnnw, heddiw rhoddais eiliad i mi fy hun feddwl am yr un amser. Fel petai'r un foment, rhoddais amser arall i mi fy hun, i chwilio o fewn fy hun Roedd y llygaid hynny a adawodd yn nodi'r hyn rwy'n dal i'w deimlo, er nad oes amser. Ddim yr un amser mwyach Gan nad oes mwy ...

Pe bai'n ymwneud â chyfrif ...

… Sawl gwaith rydw i wedi bod yn anghywir. … Pan fyddaf wedi troseddu eraill, gyda bwriad uchel, isel neu ddim bwriad. … Yr amseroedd rydw i wedi baglu ar yr un garreg, gyda'r un troed, gyda'r un hoelen. byddai popeth mor syml. … Mae'n rhaid i chi gael cyfrifiannell groser. Dim ond gwneud symiau, heb atchweliadau, cyfres ...

The Tongue Stick, fersiwn gyntefig.

Dyma un o'r straeon gorau a adroddodd fy nhad, wedi'i hail-adrodd i'w wir darddiad ... prin y mae gen i darddiad o'r tarddiad hwnnw, ac sydd weithiau'n ymddangos nad oedd erioed wedi bodoli. Ond fel fy nhad, rydw i'n gweld ei eisiau wrth wrando ar y cicadas. O ymyl y ceunant y gwelodd ef yn hedfan, yn ...

Y da, drwg a hyll mewn llai na diwrnod

Y da. Y llun olaf o fy mab cyn iddo fod yn 11 oed, mae'n eu troi ddydd Gwener. Dywed mai Giratina, Jorda a Palkia ydyn nhw, dwi ddim yn hoffi'r thema ond rydw i wrth fy modd â'r sgil; Rwyf eisoes yn dymuno y gallwn fod wedi gwneud hynny pan oeddwn yn 10. A allwch uwchlwytho'r lluniad hwn i'ch blog, creu maen prawf o ...

Ffasiynau'r bobl ifanc hyn ...

Weithiau mae'n anodd imi ddeall canlyniadau newid cenhedlaeth, mae'r blew llwyd 0.0001784x10 + 6 ar fy nheml dde yn gwneud i mi anghofio bod y blynyddoedd wedi mynd heibio, ac nid yn ofer! Hefyd y therapi hwnnw o fy mhlant i ogleisio fi bob 3.0875 munud, eu syndod pan maen nhw'n dweud wrtha i don g! a bychain serchog ei fam ...

Y gwyliau mewn +10 llun

O'r diwedd daw'r gwyliau i ben, yn fodlon fy mod i wedi bod gyda fy nheulu yn ddigon hir. Colled fawr fy nghamera Benq, y lluniau (y mwyafrif) fu ymdrech orau'r ffôn symudol. Mae'r ansawdd yn ddrwg, nid yw'r stori y tu ôl iddo, bydd amser i brynu un newydd. Gwirio fferm ...

Geofumed: 48 llinell ddu a gwyn

Yn cau eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, ni allaf ond dymuno 2011 hapus ichi y bydd gennym lawer i'w wneud ynddo. I'r rhai sy'n darllen y blog hwn ar gyfer mwy na 299 o gofnodion, mae'r swydd hon yn ddiangen, i'r rhai nad ydynt, mae bron i 50 llinell yn diffinio'r grefft o geosmoking gyda phleser. Technolegau GIS / CAD (8):…

Llythyr at fy darllenwyr

Annwyl, ar ôl 925.41666666 diwrnod o ddechrau cyhoeddi syniadau yn y gofod hwn o'r enw Geofumadas, ac ar drothwy blwyddyn sydd ar fin dechrau, rydw i eisiau (ac rwy'n teimlo bod yn rhaid i mi) ysgwyd yr inc gyda chyfeiriad penodol tuag at y darllenwyr. Y dyddiau hyn mae'n anodd adnabod y term darllenydd yn iawn, na ...

Mae'r 5 yn nodi mater

Annwyl ffrindiau, byddwn wedi hoffi rhyddhau cerdd o'r rhai sy'n troi fy hiraeth, ond bydd yn ddiwrnod arall. Am nawr yn mwynhau gwyliau a gostiodd gyrraedd, dyma rai manylion arwynebol. Cafodd fy merch ei chwrs cyntaf i reidio beic heb deiars cymorth ... ac roeddwn i yno. Treuliodd fy mab hanner diwrnod yn gwneud ...

Yn olaf, rwy'n rhad ac am ddim!

  Mae wedi bod yn fis cymhleth dros ben, i gyd am fod eisiau gadael y prosesau gweinyddol ar gau yn dda. Heddiw, ar ôl mynd i nôl y pecyn negesydd olaf a oedd yn yr arfaeth, eisteddais i lawr am eiliad i fwynhau'r teimlad hwnnw o fod wedi gorffen pethau'n dda, ac yn fwy na theimlo llawenydd, mae'r ...

Senarios bythgofiadwy o'r tymor

  Ei ddosbarth ffensio â chleddyfau byrfyfyr. Ei gariad at wneud hyd yn oed yr archfarchnad yn hwyl. Ei ysbryd diflino dros wneud i mi ostwng fy mol. Ei angerdd am weiddi'r gôl, ar neu oddi ar y cae. Pethau syml na ellir eu hanghofio oherwydd pwysau'r morgais, y deffroad bob yn ail ddiwrnod, ...

Mae gêm gyfartal FIFA wedi cyrraedd

Cyrhaeddodd y diwrnod disgwyliedig o'r diwedd, roedd y ferch o Eiriolwr y Diafol yn sioe gyflawn, er bod llawer ohonom yn pendroni eto ai gêm gyfartal neu amserlen ydyw. Pêl-droed yw un o'r nwydau rhyfedd hynny, sy'n denu hyd yn oed y neiniau sy'n casáu'r twrnamaint lleol ond sy'n aros yn effro am Gwpan y Byd ... hyd yn oed os ydyn nhw'n gwneud ...

... am flwyddyn wych

  Gwnewch lawer o luniau bob wythnos ... Ennill 12 allan o 10 pwynt yn y comic Sbaenaidd ... Gwnewch i mi chwerthin pan dwi mewn hwyliau drwg ... Gwnewch i mi deithio un prynhawn i gael cawl da ... Rhannwch y synnwyr geek yn fy ngwaed ... Rhagorwch ar fy hun mewn athroniaeth ddigrif ... Gorfodwch fi i brynu y Wii ... Gorffennwch y flwyddyn ysgol yn dda ... ... yn haeddu ...

ArcGumentos dim byd gofodol

Ond y tro cyntaf i mi eich gweld chi cefais yr argraff bod cynllwynio eich steiliau allan o fy lefel, efallai oherwydd bod y fersiwn gyntaf honno y gwnaethon nhw ei dangos i mi wedi'i haddasu'n glir iawn i'ch chwaeth; Roeddwn i hyd yn oed yn meddwl ei fod yn geopdf o'r dyddiau hynny. Yna mi wnes i ddrysu gyda rgb sylfaenol ...

… Mae'n debygol

Wrth gwrs, rhaid bod ffyrdd i ddifyrru'r enaid; ac yr wyf wedi dod o hyd iddynt. Fel teithio tridiau allan o ddau, gweld lleoedd, tynnu lluniau, ennill milltiroedd, cofio. Weithiau oherwydd fy mod i'n gallu, weithiau oherwydd fy mod i eisiau, bron bob amser oherwydd bod yn rhaid i mi. Ac oes, mae yna ffyrdd i frwydro yn erbyn yr adrenalin, fel her syrfewyr eithafol, neu hynny ...

Guys sydd eisiau byw ...

Neithiwr cefais y fraint o gael fy ngwahodd i briodas, sydd wedi gadael blas diddorol i mi ar y daflod, y dyddiau hyn mai rhagolygon alldarddol (os ydym yn rhoi cyfle iddynt) y mwyaf y gallant ei gynnig inni yw'r opsiwn i ddewis yr offeryn i dorri'r gwythiennau. Roedd yn ymwneud â dau fachgen, er nawr ...