#CODE - Cwrs Cyflwyniad Rhaglennu

 

Dysgu rhaglennu, hanfodion rhaglennu, siartiau llif a ffug-godiau, rhaglennu o'r dechrau

gofynion:
 • Yn dymuno dysgu
 • Gwybod sut i osod rhaglenni ar y cyfrifiadur
 • Gosod y rhaglen PseInt (Mae yna wers sy'n esbonio sut i wneud hynny)
 • Gosod y rhaglen DFD i greu'r siartiau llif (Mae yna wers arbennig sy'n esbonio sut i wneud hynny)
 • Cyfrifiadur i berfformio pob practis.

disgrifiad

Dysgwch hanfodion rhaglennu gyda hyn cwrs rhagarweiniol o'r dechrau i'r rhai sydd am ddysgu o'r dechrau gysyniadau sylfaenol rhaglennu a'u rhoi ar waith.

Yn y cwrs hwn o Cyflwyniad i raglennu  byddwch yn gwybod y Hanfodion Rhaglennu Byddwch yn dysgu creu Diagramau Llif a Ffug-godiau mewn ffordd sylfaenol a chyflawn iawn.

✔ Cyrchwch fy ngwefan.

************************************************** ********************************
Rhai asesiadau o'n myfyrwyr sydd eisoes wedi'i gymryd:

 • Juan de Souza -> 5 Seren

Mae'n gwrs perffaith i'r rhai nad ydyn nhw wedi cael unrhyw gyswllt â rhaglennu eto. Bydd astudio’r cynnwys hwn cyn ymchwilio i raglennu yn gwneud eich bywyd yn llawer haws. Gobeithio i mi ddod o hyd i'r cwrs hwn flwyddyn yn ôl. Dyma'r unig gyflwyniad i gwrs rhaglennu sy'n dysgu trwy ffug-god a siartiau llif yr wyf wedi'u darganfod. Da iawn

 • Eliane Yamila Masuí Bautista -> 5 Seren

Roedd y profiad yn rhagorol gan fod y esboniadau'n fanwl iawn ac wedi'u hegluro gan y mentor. Llwyddiant!

 • Jesús Ariel Parra Vega -> 5 Seren

Roeddwn i'n meddwl ei fod yn ardderchog!

Mae'r athro / athrawes yn datgelu mewn ffordd glir a manwl iawn y syniadau sylfaenol i'r rhaglen. Yn ogystal, mae'n dysgu sut i ddefnyddio dwy raglen sy'n caniatáu dysgu mewn ffordd fwy hunanddysgedig. Esboniwch gysyniadau a rhowch enghreifftiau ohonynt gan ddefnyddio'r offer a gynigir ar ddechrau'r cwrs.

 • Santiago Beiró  -> 4.5 Seren

Yn glir iawn i egluro a throsglwyddo gwybodaeth. Rwy'n argymell y cwrs.

 • Alicia Il leabhar Etchandy -> 1.5 Seren

Mae'n ymddangos yn ddrwg iawn fy mod yn parhau i ychwanegu deunydd fel ei bod yn ymddangos i mi bob tro y byddaf yn dychwelyd i wefan Udemy fod gen i bethau i'w cwblhau o hyd.

************************************************** ********************************

Byddwch chi'n gwybod yr holl bethau sylfaenol, i dysgu rhaglennu,  Gyda'r wybodaeth rydych chi'n ei hennill yn y cwrs hwn, bydd gennych chi'r seiliau angenrheidiol i ddeall unrhyw iaith raglennu rydych chi ei eisiau.

Yn ystod y cwrs, bydd ymarferion yn cael eu datblygu yn Ffug-god y Siart llif  

Rhennir y cwrs yn sawl Adran:

 • Cysyniadau rhaglennu
 • Hanfodion Rhaglennu
 • Strwythurau algorithmig dethol
 • Strwythurau Algorithmig Ailadroddus
 • Trefniadau a Matricsau

mae mwy o adrannau a fydd yn cael eu hychwanegu at y cwrs yn gyson os na fyddwch yn aros yn hwy ac os nad ydych yn fodlon dychwelir eich arian.

At bwy mae'r cwrs wedi'i anelu:
 • Pawb sy'n dymuno dysgu rhaglennu
 • Myfyrwyr sy'n dechrau ym myd rhaglennu
 • Myfyrwyr Peirianneg Systemau
 • Myfyrwyr sy'n dymuno dysgu o'r pethau sylfaenol nes eu bod yn gallu meistroli cysyniadoliadau rhaglennu.

Ymwadiad: Datblygwyd y cwrs hwn ar gyfer y cyhoedd yn Sbaeneg i ddechrau. Mewn ymateb i gais defnyddwyr Saesneg eu hiaith, am ei ansawdd addysgeg a'i ddefnyddioldeb, rydym yn buddsoddi amser yn y fersiwn hon. Mae'r sain a'r esboniadau yn Saesneg, er bod rhyngwyneb y feddalwedd a ddefnyddiwyd a rhai testunau'r ymarferion sampl wedi'u cadw yn Sbaeneg er mwyn peidio â cholli'r cymhwysedd.

Mwy o wybodaeth

Mae'r cwrs hefyd ar gael yn Sbaeneg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.