Archifau ar gyfer

Systemau Bentley

Gosod Microstation XM

Yr oeddwn yn dweud wrthych ychydig ddyddiau yn ôl a gafais albwm o Microstation XM, sy'n cynnwys Bentley Map a Bentley Cadastre; ond gyda'r bwriad o adnewyddu fy mywyd, rwy'n cadw'r amser hwn ar ôl i mi ddychwelyd o'm teithiau. Mae'r argraff gyntaf yn rhywbeth rhyfedd, ar gyfer defnyddwyr y fersiynau blaenorol, bod ...

Geofumadas ar y daith Mawrth 2008

Ym mis Mawrth ar ôl, rhwng gwyliau'r Pasg, y daith i Guatemala a'r gobaith o fynychu Baltimore. Ond gyda phopeth, bu peth amser bob amser i ddarllen mewn rhai blogiau, ac rwyf wedi dewis o leiaf un pwnc o ddiddordeb yr wyf yn argymell ei ddarllen. Y gorau o'r fforymau Gabriel Ortiz ...

Ble i Dod o hyd i Gelloedd ar gyfer Microstio

Mae rhai yn eu galw'n gelloedd, yr enw yw celloedd ac mae'n cyfateb i flociau o AutoCAD. Mewn swydd flaenorol gwelsom ble i lawrlwytho blociau ar gyfer AutoCAD, a sut i drosi'r ffeiliau estyniad .Se hyn i flociau AutoCAD. Nawr, gadewch i ni weld ble i lawrlwytho celloedd: Mae sawl safle, lle gallwch ddod o hyd i rai adnoddau fel ...

Yn olaf yn ôl

Uf, rydw i'n olaf yn ôl o'm daith i Guatemala, taith hir ond addysgol, y CD a roddodd Sefydliad Lincoln i ni fu'r gorau ... Tueddiadau ... drosodd yn yr ardal fyw fe gefais fasnachfraint Mecsico Suchi ... ac oherwydd nad oeddent yn ddrwg gennyf roi gwallt arno, yr wyf yn gobeithio oedd ...

Cymhariaeth Cynnyrch AutoDesk Vs. Bentley

Dyma restr o gynhyrchion AutoDesk a Bentley Systems, gan geisio dod o hyd i debygrwydd rhyngddynt, er ei fod wedi bod yn anodd oherwydd bod gan rai ceisiadau yr un cyfeiriadedd, ond nid yw eu hymagwedd bob amser yr un fath. Cyn i ni weld rhywbeth o esblygiad AutoCAD a Microstation. I grynhoi, gallwn gymryd y casgliadau canlynol: Llwyfannau ...