Archifau ar gyfer

Systemau Bentley

Ebrill 2008, crynodeb o'r mis

Roedd Ebrill yn fis cymhleth, llawer o deithiau ond canlyniadau da. Heddiw, mae diwrnod gydag eironi yn cael ei ddathlu ar ddiwrnod y gwaith, rwy'n gobeithio ei fod yn gorffwys yn ddigon. Dyma grynodeb o'r hyn yr oedd yr haf trofannol yn ei adael yn 45, pump yn fwy na'r hyn y mae'r sgript yn ei ddweud. Google Earth, newyddion a chymariaethau â ...

Gosod Microstation XM

Yr oeddwn yn dweud wrthych ychydig ddyddiau yn ôl a gafais albwm o Microstation XM, sy'n cynnwys Bentley Map a Bentley Cadastre; ond gyda'r bwriad o adnewyddu fy mywyd, rwy'n cadw'r amser hwn ar ôl i mi ddychwelyd o'm teithiau. Mae'r argraff gyntaf yn rhywbeth rhyfedd, ar gyfer defnyddwyr y fersiynau blaenorol, bod ...

Geofumadas ar y daith Mawrth 2008

Ym mis Mawrth ar ôl, rhwng gwyliau'r Pasg, y daith i Guatemala a'r gobaith o fynychu Baltimore. Ond gyda phopeth, bu peth amser bob amser i ddarllen mewn rhai blogiau, ac rwyf wedi dewis o leiaf un pwnc o ddiddordeb yr wyf yn argymell ei ddarllen. Y gorau o'r fforymau Gabriel Ortiz ...

Ble i Dod o hyd i Gelloedd ar gyfer Microstio

Mae rhai yn eu galw'n gelloedd, yr enw yw celloedd ac mae'n cyfateb i flociau o AutoCAD. Mewn swydd flaenorol gwelsom ble i lawrlwytho blociau ar gyfer AutoCAD, a sut i drosi'r ffeiliau estyniad .Se hyn i flociau AutoCAD. Nawr, gadewch i ni weld ble i lawrlwytho celloedd: Mae sawl safle, lle gallwch ddod o hyd i rai adnoddau fel ...

Yn olaf yn ôl

Uf, rydw i'n olaf yn ôl o'm daith i Guatemala, taith hir ond addysgol, y CD a roddodd Sefydliad Lincoln i ni fu'r gorau ... Tueddiadau ... drosodd yn yr ardal fyw fe gefais fasnachfraint Mecsico Suchi ... ac oherwydd nad oeddent yn ddrwg gennyf roi gwallt arno, yr wyf yn gobeithio oedd ...