Archifau ar gyfer

Systemau Bentley

Dewis Cais GIS

Dyma graff o'r seminar diwethaf i mi eu dysgu (am ddim) i grŵp o bobl sydd â bwriadau da, ond dim arian i fuddsoddi. Ymhlith y pynciau a drafodwyd gennym ac a oedd yn gyfoethogi, pa faint fyddai hi'n ei gostio i'w wneud gyda gwahanol lwyfannau. Rydym hefyd yn siarad am fanteision ac anfanteision y ceisiadau hyn a rhai ...

Digwyddiadau Geospatial Mehefin 2008

Dyma rai o ddigwyddiadau i'w cynnal ym mis Mehefin Dyddiad Lleoliad Digwyddiad 1 6-Mytilene, Lesvos, Gwlad Groeg Eartn Cynhadledd 2 3-Estes Park CO, UDA GeoGathering 2008 2 5-Ottawa, Canada Digwyddiad GeoTec 2008 2 5-Las Vegas TX, 2008 8 Unol Daleithiau Intergraph Postdam, yr Almaen OGC Technegol Rhyngweithredu Dydd 8 11-Ontario, Canada Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas ...

Cynghorion i Hispanics yn teithio i'r UDA

Sesiwn ddydd Gwener yng Nghynhadledd BE wedi bod yn dda, dwi wedi eu cyfweld Richard Zambuni, Sais sy'n gyfarwyddwr byd-eang o farchnata yn unol geo-ofodol ... yna mi ddweud wrthynt am Bentley meddwl am ddefnyddwyr Sbaenaidd, a lle Maent yn llinellau diffinio. Rwyf hefyd wedi cael cyfarfod gyda Keith Raymond, ...

Enillwyr y Gwobrau BE

Ychydig ddyddiau yn ôl i ni gyhoeddi y rhestr o semifinalists, roedd neithiwr oedd y seremoni wobrwyo, y digwyddiad hwn nid oes gan y dimensiwn o ESRI, lle maent yn gosod sgriniau awditoriwm canolig, fodd bynnag ar gyfer cwsmeriaid, defnyddwyr a thechnegwyr y llinell Bentley yw ei gala gorau Y digwyddiad Yn arbennig, rwyf wedi ...

Lawrlwythwch grid UTM o daflenni 1: 50,000 o'ch gwlad

Mae'r taflenni 1: 50,000 yn adnabyddus yn y cartograffeg o lawer o wledydd, ar y dechrau cawsant eu hadeiladu gyda Datum NAD27 ar gyfer America. Yn yr achos hwn, rwyf wedi eu cynhyrchu yn WGS84; Mae'n anghywir credu eich bod chi'n gallu newid rhagamcaniad trwy symud fector fel y mae rhai pobl yn ei wneud ar gyfer rhanbarthau bach. Os ydych chi'n cofio, cyn iddo fynd i fyny ...

Gwobrau rownd derfynol 2008 BE

Mae'r rhestr o semifinalists y BE Awards 2008, sef y wobr y mae Bentley Systems yn ei wneud i gwmnïau sy'n arloesi ac yn gweithredu eu technolegau, wedi ei chyhoeddi, er nad yw wedi'i gyhoeddi'n swyddogol eto. Gyda phleser mawr, gwelwn fod Canolfan Gofrestru Genedlaethol El Salvador wedi cyrraedd y rownd derfynol, ...

Global Mapper ... nid yw'n edrych yn wael

Ymhlith y nifer o atebion sy'n rhedeg bob dydd ar gyfer rheoli GIS, Global Mapper yn tynnu sylw gyda rhai nodweddion sy'n ei gwneud yn ddeniadol ar wahân sydd wedi cael ei boblogeiddio gan gael ei dosbarthu gan y USGS fel dlgv32 Pro Echésmosle golwg. 1. Mapmer Byd-eang - Cysylltiad â gwasanaethau data Mae hyn yn ymddangos yn fwyaf deniadol, yna ...

Map Bentley XM vrs. Daearyddiaeth V8

Mewn swydd flaenorol grybwyllais argraff gyntaf o'r hyn sydd Bentley Map nawr hoffwn i ddadansoddi'r tebygrwydd i ddefnyddwyr a oedd yn gwybod y bydd Geographics colli eu hofn. Pe bawn Systems Bentley, yn ceisio dwyn ynghyd y ceisiadau geo-ofodol, gan ei fod yn ymddangos bod er bod yr offer yn dal i fod yn gadarn iawn, yn parhau arfer hwn ...

Rhyngweithio Google Earth gyda Microstation

Yn Microstation V8, roedd rhai offer o'r enw offer Daear i ryngweithio â Google Earth, er eu bod wedi'u llwytho ar wahân. Yn y fersiwn XM, maent wedi'u hintegreiddio yn Bentley Map (Geographics gynt) ac wedi'u hannog gyda "offer / google Earth" Gadewch i ni weld beth maen nhw ar gyfer: Yn gyntaf, yn gyntaf. Mae angen dechrau aseinio rhagamcaniad i'r map, os nad yw ...