2.12 Addasu'r rhyngwyneb

 

Byddaf yn dweud wrthych rywbeth y mae'n debyg y byddwch chi'n amau: gellir addasu'r rhyngwyneb Autocad mewn gwahanol ffyrdd i addasu ei ddefnydd. Er enghraifft, gallwn ni addasu'r botwm dde i'r llygoden fel nad yw'r ddewislen gyd-destunol bellach yn ymddangos, gallwn newid maint y cyrchwr neu'r lliwiau ar y sgrin. Fodd bynnag, dyma un o'r posibiliadau paradoxiaidd hynny, er bod llawer o newidiadau yn bosibl, yn gyffredinol mae'r cyfluniad diofyn yn gweithio'n dda iawn i fwyafrif helaeth y defnyddwyr. Felly, oni bai eich bod am i'r rhaglen gael gweithrediad arbennig iawn, yr hyn a awgrymwn yw eich bod yn ei adael fel y mae. Mewn unrhyw achos, gadewch i ni adolygu'r weithdrefn i wneud newidiadau.

Mae dewislen y cais yn cynnwys botwm o'r enw "Options", sy'n agor deialog lle gallwn addasu nid yn unig ymddangosiad Autocad, ond hefyd lawer o baramedrau gweithredu eraill.

Mae gan yr ael “Gweledol” adrannau 6 sy'n uniongyrchol gysylltiedig ag arddangos y gwrthrychau rydyn ni'n eu tynnu ar y sgrin. Mae gan yr adran gyntaf gyfres o elfennau ffenestri rhyngwyneb sy'n ddewisol. O'r rhestr hon, fe'ch cynghorir i ddadactifadu'r bariau sgrolio fertigol a llorweddol, gan fod yr offer “Zoom” y byddwn yn eu hastudio yn y bennod gyfatebol yn gwneud y bariau hyn yn ddiangen. Yn ei dro, ni argymhellir yr opsiwn "Show screen menu" hefyd, gan ei fod yn ddewislen a etifeddwyd o fersiynau blaenorol o Autocad na fyddwn yn ei defnyddio yn y testun hwn. Nid yw ychwaith yn gwneud llawer o synnwyr i newid ffont y "Ffenestr Gorchymyn", y gellir ei haddasu gyda'r botwm "Mathau ...".

O'i ran, mae'r botwm "Lliwiau ..." yn agor blwch deialog sy'n ein galluogi i addasu cyfuniad lliw rhyngwyneb Autocad.

Fel y gwelwch, mae lliw tywyll yr ardal dynnu Autocad yn gwneud y cyferbyniad â'r llinellau tynnu yn uchel iawn, hyd yn oed pan fyddwn yn eu tynnu â lliwiau heblaw gwyn. Mae'r cyrchwr ac elfennau eraill sy'n ymddangos yn yr ardal darlunio (fel y llinellau sgan a astudir yn nes ymlaen) hefyd yn meddu ar wrthgyferbyniad clir iawn wrth i ni ddefnyddio du fel cefndir. Felly, unwaith eto, awgrymwn ddefnyddio lliwiau rhagosodedig y rhaglen, er y gallwch eu haddasu'n rhydd, wrth gwrs.

Enghraifft arall o newid yn rhyngwyneb sgrîn Autocad yw maint y cyrchwr. Mae'r bar sgrolio yn yr un blwch deialog yn caniatáu ichi ei addasu. Ei werth diofyn yw 5.

O'i ran, bydd y darllenydd yn cofio yn yr enghreifftiau a gyflwynwyd gennym, pan ofynnodd y ffenestr orchymyn ichi ddewis gwrthrych, ymddangosodd blwch bach yn lle'r cyrchwr cyffredin. Dyma'r union flwch dewis, y mae modd newid ei faint hefyd, ond y tro hwn ar y tab "Dewis" o'r ymgom "Dewisiadau" rydym yn ei adolygu:

Y broblem yma yw nad yw blwch dethol mawr iawn yn caniatáu dangos yn glir pa wrthrych sy'n cael ei ddewis pan fo llawer o wrthrychau ar y sgrin. I'r gwrthwyneb, mae blwch dewis bach iawn yn ei gwneud hi'n anodd nodi gwrthrychau. Casgliad? Unwaith eto, gadewch hynny fel y mae.

Os yw ein holl ymddiheuriad nad yw'n gyfleus gwneud newidiadau i'r rhyngwyneb a gweithrediad Autocad yn eich argyhoeddi, yna, o leiaf, troi at “Proffil” ael y blwch deialog, sy'n eich galluogi i bethau 2 yn sylfaenol: 1) arbed y newidiadau hynny o dan enw penodol, fel ei fod yn broffil cyfluniad wedi'i addasu y gallwch ei ddefnyddio. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn pan fydd sawl defnyddiwr yn defnyddio'r un peiriant ac mae'n well gan bob un ffurfweddiad penodol. Felly gall pob defnyddiwr recordio ei broffil a'i ddarllen wrth ddefnyddio Autocad. A, 2) Gyda'r ael hwn gallwch ddychwelyd eich holl baramedrau gwreiddiol i Autocad, fel pe na baech wedi gwneud unrhyw newidiadau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.