Y sector geosodol: Canlyniadau'r arolwg cyflogaeth

Hyfforddiant Geo-ofodol Mae Español eisoes wedi lledaenu canlyniadau yr arolwg y maent wedi'i gymhwyso Ychydig wythnosau yn ôl, lle mae dadansoddiad o'r sector yn cael ei wneud gyda mwy na chanlyniadau diddorol.

Mewn egwyddor, rydym yn llongyfarch ymdrech y Cylchgrawn Cyfarwyddiadau sydd wedi'i ychwanegu at y sector Sbaenaidd ers cryn amser, sy'n ehangu'r ystod o wasanaethau y maent yn eu darparu ac yn ychwanegu at gynaliadwyedd y sector geo-ofodol.

Wrth ddadansoddi'r canlyniadau, gallwn yn amlwg ganfod materion sy'n cael eu derbyn yn eithaf ond mai dim ond cymhwyso offeryn ffurfiol o'r fath sy'n gallu cadarnhau gyda thystiolaeth yn seiliedig ar wybodaeth sylfaenol. Er ein bod yn credu bod y sampl yn colli ei chynrychiolaeth i ryw raddau oherwydd nad yw wedi cyflawni trylediad uchel.

Am Gyflogau

Tra yn yr amgylchedd Sbaenaidd maent rhwng yr Ewros 25,000 a 30,000, yn yr Unol Daleithiau mae yn yr Ewros 55,000 ymhlith yr ymatebwyr a ymatebodd o'r wlad honno. Mae'n amlwg bod yna ychydig o fudr sydd fel arfer yn gollwng wrth ofyn y cwestiwn hwn heb esboniad digonol, oherwydd yng ngwledydd America Ladin anaml y defnyddir y term incwm blynyddol, yn gyffredinol mae pobl yn lluosi eu hincwm misol â misoedd 12 neu 13, nad yw'n gwneud hynny. Mae hynny'n wir o'i gymharu â'r Unol Daleithiau. Mae'r gwahaniaeth yn gorwedd ym buddion cymdeithasol tymor canolig a hir, yn yr Unol Daleithiau yn gyffredinol nid ydynt yn bodoli felly ac maent wedi'u cynnwys yn yr incwm blynyddol, tra i ni maent yn hawliau sy'n cronni a hynny gyda llaw gyda'r gwendid yn y mater cymdeithasol neu amwysedd y gyfraith rydyn ni bron yn ei rhoi iddyn nhw fel pe na baen nhw'n bodoli. Pe baem yn eu cynnwys byddem yn adrodd ar incwm blynyddol uwch. Mae buddion cymdeithasol hefyd yn amrywio'n fawr rhwng gwledydd fel Sbaen, Chile a Mecsico, ac nid yw mor hawdd diffinio incwm blynyddol heb wneud yr ystyriaethau hynny oherwydd er bod y dreth yn cael ei dal yn ôl rhag trethiant mewn rhai gwledydd, mewn eraill mae'n weithred ddatganiadol a bod Yn benthyg llawer i osgoi talu.

Mae'r arolwg a gymhwyswyd i'r sector Eingl-Sacsonaidd yn dangos bod y cyfartaledd mewn Dollars 55,000 (Llygad, mae hyn yn llai na 43,000 Ewro) ac mae dosbarthiad sylweddol rhwng yr Ewros 30,000 a'r Ewros 62,000.

arolwg cyflogau geo-ofodol

Mae'r gwahaniaeth hwn fel arfer yn fwy nag amlwg oherwydd yr anghydbwysedd byd-eang y mae'r farchnad yn ei gynrychioli. Mae gweithiwr bwyd cyflym yn yr Unol Daleithiau yn derbyn incwm tebyg neu uwchraddol i incwm Peiriannydd Coedwigaeth / Coedwigaeth yn America Ladin. Mae llawer mwy gorliwio yn achos saer maen adeiladu lle mae gwaith yn cael ei dalu mwy mewn gwledydd datblygedig.

O ganlyniad i hyn, Hyfforddiant Geo-ofodol mae'n debyg y byddwch yn gallu cymhwyso prisiau yn eich cyrsiau am werth gwahaniaethol ar gyfer yr amgylchedd Sbaenaidd. Gellir defnyddio'r hyn a welwn â llygaid da a chredwn wrth werthu gwasanaethau, er yn anffodus nid yw'n bosibl bod hyn yn berthnasol i eitemau eraill fel meddalwedd ac offer.

Ynglŷn â'r Meddalwedd ac ieithoedd rhaglennu

Cytunaf â meddwl llawer mai môr-ladrad yw canlyniad anochel anghydraddoldeb cymdeithasol rhwng gwledydd datblygedig a gweddill y byd; ond credaf hefyd fod canran uchel o fôr-ladrad yn ganlyniad i arfer proffesiynol am beidio â buddsoddi mewn meddalwedd cost isel (sy'n gyraeddadwy) ac ychydig o ymdrech i ymchwilio neu ddysgu ffyrdd eraill o ddatrys problemau (megis meddalwedd am ddim. ).

Mae'n amlwg bod gan feddalwedd rydd lefel dderbyniol o dderbyn a meddiannu yn y farchnad Sbaenaidd. Gwelwch mai dosbarthiad y feddalwedd gymhwysol yn yr amgylchedd Eingl-Sacsonaidd yw:

  • Esri 66%
  • Ffynhonnell Agored 10%
  • AutoDesk 9%
  • Bentley + Mapinfo + Intergraph 9%

Yn y cyfryngau Sbaenaidd, gwelwch sut mae'r Ffynhonnell Agored wedi ennill 25% sylweddol i Esri yn bennaf, gan fod y systemau eraill a gynhwysir mewn gwell sefyllfa o ran Esri

  • Esri 38%
  • Ffynhonnell Agored 25%
  • AutoDesk 14%
  • Bentley + Mapinfo + Intergraph 15%

Siawns nad yw'r dosbarthiad hwn yn wahanol iawn yn achos Meddalwedd ar gyfer Peirianneg lle nad oes gan Open Source fawr ddim i'w gynnig eto.

Yn yr un modd gellir ei weld fel yn yr amgylchedd Sbaenaidd Mae gan Java fwy o botensial fel iaith raglennu yn erbyn. NET. Gallwch hyd yn oed weld sut mae Javascript yn cymryd gwell sefyllfa ar Pyton, nad yw byth yn peidio â fy synnu.

arolwg cyflogau geo-ofodol


Mae'n gyfleus darllen canlyniadau'r arolwg oherwydd mae casgliadau gwerthfawr eraill y gall pawb eu defnyddio.

Gweler canlyniadau'r arolwg yn Sbaeneg yma

Gweler canlyniadau'r arolwg yn Saesneg Yma

Gweler y dadansoddiad a wnaed gan Geospatial Training Español yma

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.