Estyniadau ar gyfer ArcView 3x

Er bod ArcView 3x yn fersiwn hynafol, mae'n dal i gael ei ddefnyddio'n helaeth hyd yn hyn yn bennaf ar gyfer defnydd bwrdd gwaith, er bod y ffeil siâp er ei fod yn ffeil darnau 16 yn dal i gael ei ddefnyddio gan lawer o raglenni. Un o fanteision y genhedlaeth hon oedd ymarferoldeb llwytho estyniadau sy'n rhoi baglau i wendidau'r fersiynau hyn fel diffyg rheolaeth dopolegol.

Fodd bynnag, ni allwn wadu mai ar y pryd oedd y gorau oedd, bod poblogrwydd y duedd yn y gwaith o reoli gwybodaeth ddaearyddol a hyd yn oed nifer o raglenni sydd wedi'u seilio heddiw ar y swyddogaethau a ysgogir gan ArcView. Dyma restr o rai estyniadau a ddarparwyd gan Jeff Jenness:

Estyniadau am ddim ar gyfer ArcView 3.x

Estyniadau ArcView ar gyfer Rheoli fector

Llwybrau Symud Anifeiliaid Amgen, v. 2.1 Dadansoddwch lwybr posibl dadleoli anifail yn seiliedig ar nodweddion penodol y cynefin
Offer Pellter / Azimuth, v. 1.6 Mae'r offer hyn yn darparu opsiynau i gynhyrchu fectorau ar sail cyfarwyddiadau a phellteroedd â llaw neu ar ffurf tabl
Pellter ac Azimuth Matrix, v. 2.1 Gyda'r estyniad hwn gallwch greu tablau ar ffurf matrics o gyfeiriadau a phellter gwrthrychau a'u hanfon i wahanol fformatau megis Excel neu destun wedi'u gwahanu gan atalnodau
Canolfan yr Offeren, v. 1.b I ddod o hyd i gangyrch gwrthrych
Hulls Convex o Bwyntiau, v. 1.23 Trosi gwrthrychau lluosog yn fàs convex â nodweddion cyffredin
Pellter / Azimuth rhwng Nodweddion Cydweddedig, v. 2.1 Yn cynhyrchu tabl o Bearings a phellteroedd rhwng gwrthrychau sy'n rhannu nodweddion cyffredin
Adnabod Nodweddion O fewn Pellter Adnabod gwrthrychau sydd o fewn clustogfa neu bellter diffiniedig
Y Llinell syth hiraf, v. 1.3a Y pellter hiraf o fewn gwrthrych
Nodweddion Agosaf, v. 3.8b Y gwrthrych agosaf o fewn nodweddion penodol
Llwybr, gyda Pellter a Gan, v. 3.2b Cyfrifwch y pellter a'r pennawd trwy greu llwybr rhwng gwrthrychau diffiniedig
Llinellau a Phwyntiau Radiating v. 1.1 Creu llinellau rheiddiol o bwynt
Generator Random Point v. 1.3 Cynhyrchu pwyntiau ar hap o fewn radiws diffiniedig
Ailadrodd Siapiau Yn cynhyrchu gwrthrychau ailadroddus
Cymedr Pwysol Pwyntiau v. 1.2c Atchweliadau o bwyntiau
Cymedr Pwyntiau Pwysol 3D, v. 1.2a Atchweliadau i Dimensiynau 3
Estyniadau ar gyfer dadansoddi a rheoli modelau tir digidol Grid / Tun
Tabl Kappa a Dosbarthiad Cohen Metrics 2.1a Dosbarthiad yn seiliedig ar ddull Kappa Cohen
Llethr cyfeiriadol Llawlyfr Llethr Cyfeiriadol Cynhyrchu mapiau llethr
Atchweliad Grid a Thema, 3.1e Atchweliad Llaw Atchweliadau o fàs pwynt
Grid a Thaflunydd Thema v. 2 Rheoli rhagamcanion rhwng themâu a gridiau
Lawrlwytho Estyniad Offer Grid Offer Grid (Jenness Enterprises) v. 1.7 Offer amrywiol i gyfuno a dadansoddi gwahanol gridiau
Pellter Mahalanobis Llawlyfr Mahalanobis Dulliau gwahanol o wneud dadansoddiad gofodol gan ddefnyddio dulliau Mahalonobis
Ardaloedd Arwyneb a Chymedrau o Grid y Drychiad Yn cynhyrchu arwynebau o gridiau
Offer Arwyneb ar gyfer Pwyntiau, Llinellau a Pholygonau, v. 1.6a Yn cynhyrchu arwynebau o bwyntiau a llinellau
Mynegai Sefyllfa Topograffig (TPI) v. 1.3a Cyfrifwch y Mynegai Sefyllfa Topograffig a chynhyrchu adnoddau newydd ar gyfer dadansoddi gridiau

Estyniadau Eraill

Allforiwr ArcPress Allforio i ArcPress
Ymholiadau Achosion Sensitif, v. 1.4 Yn darparu gwell opsiynau ymholi i wahaniaethu rhwng yr uchelfannau a'r llythrennau bach
Llwythwr Estyniad Gwella nodweddion i lwytho estyniadau
Dewch o hyd i Siapiau neu Gofnodion Dyblyg Dewch o hyd i wrthrychau a data dyblyg
Offeryn Cyfarwyddyd Llinell, v. 2.1 Dangos y cyfeiriad y cafodd y llinellau eu hadeiladu
Offer Sgript a Dialog, v. 2.0015 Offer i adeiladu deialogau a chod sgript
Diddymu Polygonau Cyfagos, v. 1.8a Diddymu polygonau cyfagos
Mesurydd Cynnydd - ymgom Creu bar cynnydd sy'n dangos cynnydd proses
Dileu priodoleddau Z / M o Siapiau v. 1.1 Mae'n caniatáu dileu nodweddion Z a M y gwrthrychau
Nodweddion Amlran Hollti Gweithrediadau gyda ffigurau amlran sy'n gysylltiedig â'r un cofnod
Split Shapefiles, v. 1.4 Gwahanwch wrthrychau trwy eu cysylltu â gwahanol gofnodion

Fuente: Menter Jenness

Atebion 26 i "Estyniadau ar gyfer ArcView 3x"

 1. A allwch ddweud wrthyf beth yw estyniad arcview 3.2 i greu pwyntiau o bolygon neu hefyd os oes estyniad i greu ffrâm adeiladu, diolch

 2. Bore da, consumta, allwch chi fy helpu os gwelwch yn dda? A oes estyniad neu offeryn sy'n gosod llawer o bwyntiau yr un mor bell oddi wrth ei gilydd? Mae gen i shp o 10 mil o bwyntiau ac rydw i angen i bawb fod ar bellter o 1,5 mts yr un. Diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau am y we, mae'n ddefnyddiol iawn.

 3. Cyfarchion, mae angen i mi wneud cais sy'n fy ngalluogi i allforio fy mapiau o arcview 3.3 i roi gwybod am rywfaint o gais. diolch

 4. Esgusodwch fi, rwy'n newydd i hyn ac os hoffwn wybod pa estyniadau y gallaf eu defnyddio i weithio ar arcview 3.2. Fe welwch eu bod eisoes wedi ei osod i mi ac ni allwn ond gweld eu bod yn dweud rhai a oedd â delwedd ond nid wyf yn gwybod pa rai ac oherwydd rhesymau fformatio rhedais allan o'r rhaglen honno ac mae'n costio i mi, diolch yn fawr ymlaen llaw

 5. Nid yw eich amheuaeth mor eglur, ond dylid ei wneud trwy ddadansoddiad gofodol, gan wrthrychau sy'n cael eu cyffwrdd. Os ydyn nhw'n gorgyffwrdd, yna rydych chi'n creu un o'r haenau canolog ac yna'n croesi'r centroids hyn yn erbyn y lleiniau eraill gyda'r amod bod y tabl sy'n deillio o hyn yn cynnwys data o'r ddwy haen.

 6. Helo, mae angen i mi uno dau dabl, gyda'u holl wybodaeth, ond nid oes ganddynt ID yn gyffredin, dim ond mannau cyffredin yn y polygonau sy'n croestorri. I fod yn fwy eglur, mae gen i Shape de Comunas ac ar wahân i'r rhanbarthau ac mae angen i mi ymuno â'u tablau fel y byddwch yn dod allan mewn ffordd fwy ymarferol pan fyddwch chi'n clicio ar y wybodaeth.

  diolch, o ran

 7. Wel, byddwn yn edrych i bostio'r ddolen a rhoi sylwadau arno. Cyn belled nad yw'r ddolen yn hyrwyddo torri hawlfraint.

  cyfarchiad.

 8. Rwyf eisoes yn ei anfon, unrhyw beth, maen nhw'n cysylltu â mi.

 9. Helo Arturo.
  Dim problem, rydyn ni'n rhoi'r credydau angenrheidiol i chi. Cyn belled â bod y cyswllt yn gyfreithlon.

  gallwch eu hanfon at y golygydd e-bost (at) geofumadas.com

 10. Helo, ar gyfer arcview, mae gen i gasgliad o estyniadau Arc4You, sydd â rhai diddorol iawn ac yn barod i'w defnyddio heb gyfyngiadau; os oes gan awdur y pwnc hwn ddiddordeb, rydw i'n eu pasio, dim ond credydau demen, rwy'n gofyn. Gallwch ddod o hyd i mi mewn fforwm enwog yn yr Ariannin gyda fy alias o arturo1000.

 11. Helpwch os gwelwch yn dda nad wyf yn llwytho unrhyw far gyda GIS 3.2 arcview, wrth ddewis yr estyniad. mae'n gofyn am y ffeil ac nid yw'n ei adnabod. Os bydd rhywun yn datrys y broblem, nodwch hynny.

 12. Gwerthfawrogir y cyfraniadau yr hoffwn eu gwybod os gall rhywun anfon ataf neu gyhoeddi estyniad i gysylltu'r diolch Arcview 3.2 â Google Earth 2010 diolch

 13. LLONGYFARCHIADAU, BYDDWN YN HOFFI DIOLCH OS OES RHAID I CHI WNEUD UNRHYW ESTYNIAD ECW AR GYFER ARCVIEW 3.2. DIOLCH AC YN PARHAU BETH YDYCH YN EI WNEUD, CYFLEUSTER GWAITH ERAILL DDAWCH CHI.

 14. Llawer o ddiolch am yr offer hyn, ac yn gyffredinol, llongyfarchiadau i Cartesia a Geofumadas.
  Cyfarchion!

 15. Y ffeil prj yw'r un y mae'n rhaid i chi ei hagor gydag Arcview 3x neu ei mewnforio gydag ArcGIS 9x. Mae gan y ffeil hon strwythur yr holl gynnwys.

 16. Helo, diolch am y cyfraniad.
  Mae angen i mi agor mynegai orthophoto ond mae'r ffeiliau o estyniad prj bdf sbn sbx.
  Os gallech chi fy helpu, hoffwn ddiolch i chi.

 17. Da!
  Ymdeimlad mawr o undod gyda'r rhai ohonom sydd â phroblemau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.