Enillwyr y 2009 Be Inspired

gwobrau Dyma'r fersiwn gyntaf yn y fformat Be Inspired o'r hyn a arferai fod yn Bentley Empowered (Gwobrau BE). Mae wedi symud o fwyelli thematig i arferion gorau, gan ganolbwyntio mwy ar berthnasedd na'r broses ei hun. Mae Bentley eisoes wedi rhyddhau'r rhestr ffurfiol o enillwyr, Ni fyddaf yn neilltuo dim arall yn y gronfa.

Cynhaliwyd y seremoni yn Westin Charlotte, gyda llai o gyfranogwyr na blynyddoedd eraill ar ôl y newid fformat a'r argyfwng economaidd. Ond nid oedd yn llai eglur am y rheswm hwn, er bod newid yn lefel yr moesau yn amlwg. Gadewch inni gofio hynny cyn iddo gael ei alw’n gala, ac roedd y cyflwynwyr yn gwisgo bowlenni; nawr mae wedi bod yn fwy achlysurol ac mae'r peirianwyr yn teimlo'n well.

Y Wobr

Be_Inspired_AwardImage Cafodd yr animeiddiad ei wneud yn dda iawn gan Chris Barron, dechreuodd ganu parodi o'r enw Infraestructures Bentley Ysbrydoli, yn dda iawn; ynghyd â PowerPoint doniol sy'n crynhoi hanes arloesol dyn wrth greu isadeileddau, bob amser yn y themâu a enwebir.

Roedd gwahanol gyfryngol, gan gynnwys Maer Charlotte a swyddogion gweithredol Bentley, yn ymwneud â chynaliadwyedd y proffesiynau, y Gymdeithas, yr Amgylchedd ac arloesi; y cyflwynwyd rhai cydnabyddiaethau ar eu cyfer. Ychydig cyn dosbarthu'r wobr gyntaf, dywedodd Chris wrtho'i hun jôc am y gwahaniaeth rhwng Baseball a Soccer, i ei ddraenio Yn yr ing y mae llawer o dechnegwyr yn gweithio i brosiect, gan weithio goramser, diffyg cwsg a chur pen fel bod eu gweithrediaeth yn cymryd y gymeradwyaeth gyda gwobr sy'n costio $ 300. Yn y cefndir, cyflwynwyd proses weithgynhyrchu'r wobr newydd, o'i dyluniad 3D sylfaenol, troelli, brathu, mireinio, allbwn ar argraffydd 3D, i'r broses falu yn y gweithdy meteleg.

Yn olaf, i ben gyda phwysigrwydd y gall meddalwedd roi'r model busnes y mae llawer o enillwyr, dangosodd y proffil wobr hanner, gan gymryd un 8 a ymddangosodd gwydr mwg bob amser mewn gwyrdd, llythyr V a fi gyda slogan:  Ni fyddai wedi bod yn bosibl heb V8i.

Y llwyfan

byddwch yn gwobrwyo Sbaen Er bod gan aelodau o'r cyfryngau ardal neilltuedig, roeddwn i'n eistedd wrth y bwrdd gyda'r gwestai o Gyngor Dinas Cáceres a ddaeth i'r rownd derfynol, ynghyd â gweithredydd cyfrif o Bentley Spain ac ar yr un tabl dau chwedl o Microstation: un ohonynt hyrwyddwr The Microstation Comunity (TMC) bellach yn ddi-draidd gyda'r retouch gwe 2.0 o'r Byddwch yn Cymunedau.

geofumada honduras Llongyfarchais plant Caceres, byddwn wedi hoffi dathlu gyda nhw fel yr amser hwnnw, ond yn amodol ar gadastre, ar gyfer y rheithgor, y prosiect o Honduras (a ddyfarnwyd yn 2004 a 2005) ac El Salvador, sydd eisoes wedi'i enwebu ddwywaith yw pwynt cymharu sy'n ddiangen bron unrhyw ymdrech ac i'w oresgyn bydd angen profi hynny gyda Gwestai Bentley, Gweinydd Geospatial a Project Wise geofumado yn Rwy'n-fodel.

Ar ôl y seremoni wobrwyo, animeiddiodd fyw grŵp mewn steil gringolandia, tra bod y gweddill wedi ymroi i droi drosodd y brechdanau suddlon a'r gorau y mae'r gwindy yn ei gynhyrchu. Cefais beth amser i siarad ag Alfredo Castejón, o Fecsico ac un o'r swyddogion gweithredol y gwnes i eu cyfweld y llynedd. Roeddent yn dymuno pob lwc i mi gyda argyfwng sy'n digwydd Honduras a chyda roulette y diwrnod nesaf yng nghwpan Cwpan y Byd lle mae El Salvador, Costa Rica a'r Unol Daleithiau yn cymryd rhan.

bod yn ysbrydoliYna mi es i orffwys, clywais fod Micheletti a Zelaya yn cytuno i osod Reinaldo Rueda fel llywydd dros dro a deffrais gyda’r hunllef yr oeddent yn ei roi iddo fel gwobr gysur. Ar ôl ychydig deallais ei fod yn arwydd da y byddai Honduras yn gymwys ar gyfer Cwpan y Byd ac y byddai’r gwallgofrwydd hwn yn dod i ben yn fuan iawn o’r diwedd.

Yr enillwyr

cael gwobrau wedi'u hysbrydoli

mae mwyafrif helaeth yn aros yn yr Unol Daleithiau, lle mae gan Bentley safle cryf ar lefel Peirianneg a Phlanhigion, y tu allan i Brasil, Sbaen, y Deyrnas Unedig, Fietnam, Madagascar ac India enillodd wobrau. Dyma'r rhestr o wobrau a roddwyd:

 • Pontydd
  WSP Finland Ltd - Ngyuen Van Troi-Tran Thi Ly Bridge (Fietnam)
 • Adeiladau
  NBBJ - Ysbyty Dyffryn Miami (UDA)
 • Castell a datblygiad tiriogaethol
  Peirianwyr Ymgynghori KASL - Gorsaf Dân Metro Rhif 29 (UDA)
 • Campws, meysydd awyr a gosodiadau milwrol
  CH2M HILL - Cyfnod 1: Rhaglen Moderneiddio O'Hare (UDA)
 • Rhwydweithiau a chyfathrebu
  Precision Contracting Services, Inc - Dinas Port Port Lucie Fiber Optic Network Design (UDA)
 • Mwyngloddio a metelau
  Hatch Africa (Pty) Ltd - Prosiect QMM Ilmenite (Madagascar)
 • Olew a nwy
  Adeiladwyr Cianbro - Prosiect Ehangu Crai Motiva (UDA)
 • Cynhyrchu egni
  Energoprojekt Gliwice, SA - Pŵer Solar Pŵer Solar PS20 (Sbaen)
 • Trawsnewid a rheilffyrdd
  Parsons Brinckerhoff - System Rheilffyrdd Ysgafn Canol Phoenix / East Valley (UDA)
 • priffyrdd
  Creighton Manning Engineering, LLP - Estyniad Ffordd Osgoi Llwybr 85 Slingerlands (UDA)
 • cyfleustodau
  Huntsville Utilities - Gweithredu Integredig ProjectWise, Bentley Expert Designer, a SAP (UDA)
 • Systemau triniaeth a systemau hydrolegol
  CDM - Prosiect Adfer Dŵr ac Ail-ddefnyddio Dŵr Grande (UDA)
 • Rhwydweithiau hydrolig, dŵr a lluosog
  Llywodraeth Maharashtra, Cyflenwad Dŵr a Adran Glanweithdra - Rheoli Argyfwng Cyflenwad Dŵr mewn Gwledydd sy'n Datblygu (India)
 • Cyfathrebu trwy ddelweddu
  Mott MacDonald Ltd - Rheilffordd y Model (UDA)
 • Cysylltu timau gwaith
  Engevix Engenharia SA - Hydropower
  Planhigion Coqueiros (UDA)
 • Dylunio cynhyrchiadol
  Feilden Clegg Bradley Studios LLP - Llyfrgell a Hanes Canolfan Worcester (UDA)
 • Peirianneg strwythurol
  Edge Structures Ltd - Ailddatblygu Llys Canolfan Wimbledon a The To Retractable  (Y Deyrnas Unedig)

3 Ymateb i "Enillwyr Be Inspired 2009"

 1. Helo G! Rwy'n gobeithio eich bod wedi mwynhau'r seremoni wobrwyo Wedi'i Ysbrydoli.

  Gadewch i ni weld a yw'r sefyllfa'n dod i ben yn gwella ac mae'r Michelettes a Zelayas yn deall ei gilydd er lles y bobl.

  Salu2

 2. Gobeithio y byddai breuddwyd y llywydd interim wedi'i gyflawni a byddai'r pwysau hwn wedi cael eu tynnu oddi wrth yr argyfwng sy'n mynd yn galetach bob dydd,

  Fel y disgrifiwyd, roedd yn wych ar ei daith yn yr Unol Daleithiau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.