Diwrnod digalon ym mywyd Geofumadas

Amrywiol 1812008 012Ychydig ddyddiau yn ôl gofynnodd technegydd imi sut y gwnes i ddigio a chwerthin ar yr un pryd. Mae hynny yn nodweddion personoliaeth pob person, mae'n digwydd i mi na allaf fynd yn ddig ddeuddydd yn olynol ac yn aml nid wyf yn ffrwydro ond rwy'n ei gadw (sy'n ddrwg iawn) ar ôl ychydig bod dicter wedi'i guddio fel tawelwch yn ffrwydro'n dda yn mewn ffordd afreolus neu iselder gydag agwedd besimistaidd.

Dydw i ddim yn Freud, dim ond Nancy yw'r sgiliau hynny, ond hei, mae cael blog technegol sy'n ceisio cynnal agweddau ar fywyd personol yn ofalus braidd yn gymhleth, mae yna rai a allai ddod i feddwl nad oes unrhyw deimladau y tu ôl i'r swydd. Hefyd gallai'r eironi wedi'i gymysgu â haerllugrwydd (sydd hefyd yn ddrwg) sy'n rhan o fy arferion wneud i mi deimlo bod popeth yn mynd yn dda neu fod yr hiwmor da o leiaf fel petai'n datrys y problemau ... o leiaf fy un i.

Ond yn y diwedd, dim ond bodau dynol ydyn ni, mae gennym ni ffrindiau, teulu, plant, gwaith, cerdyn credyd, car a mil o bethau a all fynd allan o reolaeth mewn eiliad i achosi iselder, rhwystredigaeth a phwy a ŵyr faint yn fwy o ymatebion sy'n cael eu hadlewyrchu mewn teimladau , emosiynau ac ewyllys. Gyda'r parch y maen nhw'n ei haeddu, gofynnaf am ganiatâd i ryddhau rhywbeth technoleg isel iawn ac i rai allan o gyd-destun diwylliannol.

Beth sy'n ein poeni ni:

 • Rydym yn bodau dynol, gyda rhieni yn eu henaint (nawr dim ond fy mam), sy'n mynd yn sâl ac yn cymryd amser. Unwaith iddynt roi eu bywydau inni a thorri eu cefnau am roi eu gorau inni, mae llawer o'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni bellach yn ganlyniad i'w hymdrechion anhunanol. Ac wrth gwrs, mae eu hiechyd, eu pellter a'u hiraeth am y blynyddoedd a fu, ar ôl paned o goffi gyda toesenni yn ein gadael ni'n teimlo'n ddiymadferth oherwydd hoffem wneud mwy drostyn nhw.

 

 • cesia piñata Mae gennym hefyd dynion yn yr ysgol, o bryd i'w gilydd maent yn anghofio gwneud eu gwaith cartref ac i 9 y noson yr ydym yn ei gyrraedd gyda gwên ofnadwy y maent yn ei ddweud wrthych chi:

- ... hyn, ... mae hyn, Daddy, mae model i'w wneud ar gyfer yfory, a dwi'n ei gymryd eich bod chi'n prynu ychydig o ddeunyddiau yn y siop galedwedd.

 • Efallai ei bod yn rhan o'r cyfrifoldeb, y weithiau'n poeni amdanoch y creaduriaid hyn, sy'n ein llenwi â chymaint o foddhad ond hefyd yn mynd yn sâl ac yn gwneud inni redeg i glinig am hanner nos. O bryd i'w gilydd rydych chi hyd yn oed yn poeni am eu dyfodol rhag ofn eu bod ar goll ... mae hynny'n ofnadwy.

 

 • Yna Mae gen i blog, sy'n codi, yn disgyn i rythm yr hyn y mae Google yn ei benderfynu, oherwydd pan fydd yn diffodd ei weinyddion mae'r ymweliadau gan y peiriant chwilio yn dychwelyd i lefelau fel petaent yn torri'ch gwythiennau. Ni ddylai ddigwydd i lawer, oherwydd fy mod i'n dechnolegol (efallai na fydd geofumados) ond edrychwch sut rydyn ni wedi llenwi ein hunain â hobïau a all un diwrnod ostwng ein hysbryd, hefyd o'r ochr arall mae'r boddhad y mae hyn wedi dod â mi yn drech na dyddiau gwael Google , AdSense, Analytics, Zync, RegNow, Paypal, Reviewme, TLA, LinkLift a mil o bethau cysylltiedig.

 

 • Beiciau Modur 020 Mae gen i swydd mae hynny mewn ffordd benodol yn allgarol os ydym yn cymharu'r hyn a wneir gan y bwrdeistrefi a'r cyferbyniad gan fod gan rai argyhoeddiad bod cydweithredu rhyngwladol yno i roi arian i ffwrdd heb fynnu canlyniadau. Mae hanner fy ngwallt llwyd yn cael ei achosi gan dechnegwyr trefol sy'n anghofio iddynt gael eu dewis gan eu pobl i gyflawni eu gwaith, gwasanaethu eu pobl hyd yn oed os yw'n golygu gweithio. Llawer yn wych, rhai yn anodd i dechnoleg ac eraill i'r sefydliad ... pob un ohonyn nhw'n ffrindiau.

 

 • CC 130508 078 Fy nhipiauBeth amser yn ôl roeddwn i eisiau mynd allan, teithio, gweld lleoedd a rhaid i mi gyfaddef nad ydw i wedi colli'r ymdeimlad hwnnw o antur. Ond nid yw'r trip gwaith yr un peth â'r daith bleser, pan fyddwch oddi cartref am bythefnos, am 10 o'r gloch y nos mewn gwesty seedy ac mae galwad yn disgyn gan eich merch 8 oed yn crio yn dweud:

- ... Dad, rwyf am i chi fod yma ...

 

Oes dynion, gall llawer o bethau ein difrodi sawl gwaith y mis, a heddiw ... mae'n union un o'r dyddiau hynny.

10 Yn ymateb i "Diwrnod digalon ym mywyd Geofumadas"

 1. Helo!

  Dwi ychydig yn brysur ac yn iach ... dwi ychydig yn hwyr, ond gadawaf gusan i chi yma a hwyl dda ...! Gobeithio eich bod chi'n well! I mi nid yw pethau'n hawdd chwaith, ond dyma ni'n mynd, weithiau'n dawnsio, weithiau'n darllen, weithiau'n chwerthin, weithiau'n crio, bob amser yn gweithio….

  Cyfarchion, o wanwyn Iberia ...

 2. Helo Nancy, nid yw eich geiriau yn fy mhoeni o gwbl, o'r eiliad y penderfynais gyffwrdd â'r pwnc roeddwn yn barod i wrando ar yr hyn sydd gan eraill i'w ddweud. Ac rwy'n gwerthfawrogi eich cyfeillgarwch yn y pellter.

 3. Annwyl G!, Does gen i ddim cymaint o sgiliau ar gyfer seico-wahaniaethu ???? Ond rwyf bob amser wedi hoffi arsylwi'n ofalus. Mae'n dda gwybod nad ydych bellach yn diflannu.
  Heb ddymuno treiddio'n bersonol, dywedaf wrthych chi:
  Mae gennych chi deulu, gwaith a rhesymau prydferth eraill i fod gyda chi pan fyddwch chi'n teimlo'n isel. Rydych hefyd yn gwybod bod yna bethau na allwch chi berfformio mwyach fel pe bai'n un sengl, mae eich rhyddid ychydig yn gyfyngedig, ond nid yw'n werth chweil?
  Nid ydych chi'n Archarwr na Dr. G!. Ni allwn wneud na datrys popeth huh. Grrr, pa mor ddig ond mae fel yna ...
  Hwyl, ffrind ac mae'n ddrwg gen i am y farn hon os yw'n eich poeni chi. Ond dwi'n meddwl ichi agor y drws….
  Cyfarchion o Peru
  Nancy

 4. Helo G!

  Mae'n digwydd i bob un ohonom fod dyddiau pan nad oes dim yn mynd yn dda a bod popeth yn waeth na drwg.

  Yr wyf yn anfon hug a llawer o anogaeth i chi o'r gogledd oer a tywyll.

  Juan M.

 5. nid yw llithro yn bwysig os na fyddwch chi'n cyrraedd y ddaear, y mwyaf agos ydych chi, gan fy mod yn gweld bod gennych bopeth o leiaf beth sy'n bwysig a'ch bod yn ei werthfawrogi. Mae cyngor Gerardo yn iawn os gwnewch hynny gyda nhw

 6. Ydy syr, mae cyngor ffrind Gerardo yn wych i ddychwelyd i fyd natur.

  Wrth gwrs, nid yw'n fy nghadw o'r rhwymedigaeth ar gyfer heddiw, i gysgu yn yr 4 yn y bore ... amser Dinas Mexico.

  Os ydych chi'n breuddwydio am ferch bert ar y pryd, peidiwch â gadael iddi fynd.

  🙂

 7. Hei, bwyta darn o eog gyda chaws wedi'i ysmygu a'i gyd-fynd â rhywfaint o fara cartref a gwin coch da.
  Ydw, mae'n fuddsoddiad, ond byddwch yn diolch i mi am y cyngor.

  Am y gweddill, mae bywyd fel drama rydyn ni'n ei dehongli o ddydd i ddydd ... gadewch hi i'r actorion eraill am heddiw.

  Cofion
  Gerardo

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.