Diwrnod Iselder ym mywyd Geofumadas

Amrywiol 1812008 012Ychydig ddyddiau yn ôl gofynnodd technegydd i mi sut roeddwn i'n ei wneud i fynd yn ddig a chwerthin ar yr un pryd. Dyna ar nodweddion personoliaeth pob person, yn digwydd i mi na allaf gael ddig am ddau ddiwrnod, ac yn aml nid ydynt yn ffrwydro ond yr wyf yn cadw (sy'n ddrwg) ar ôl tra bod dicter gwisgo fel ffrwydro dawel yn dda mewn ffordd anfoddhaol neu iselder gydag agwedd pesimistaidd.

Dydw i ddim yn Freud, dim ond Nancy yw'r sgiliau hynny, ond ewch, mae hyn i gael blog technegol sy'n ceisio cadw agweddau ar fywyd personol â gofal yn hanner cymhleth, mae yna rai sy'n dod i feddwl nad oes unrhyw deimladau y tu ôl i'r swydd. Hefyd gallai'r eironi cymysg â haerllugrwydd (sydd hefyd yn ddrwg) sy'n rhan o'm harferion wneud i mi deimlo bod popeth yn mynd yn dda neu fod hiwmor da o leiaf yn datrys y problemau ... o leiaf fy un i.

Ond yn y diwedd, nid ydym ond dynol, mae gennym y gall ffrindiau, teulu, plant, gwaith, cerdyn credyd, car a mil o bethau yn mynd allan ar y tro i ysgogi iselder, rhwystredigaeth ac sy'n gwybod sut llawer mwy o adweithiau sy'n dod i ben i fyny myfyrio ar deimladau , emosiynau a ewyllys. Gyda'r parch y maent yn ei haeddu, gofynnaf am ganiatâd i ryddhau ychydig iawn o dechnoleg ac mae rhai y tu allan i'r cyd-destun diwylliannol.

Beth sy'n ein poeni ni:

 • Rydym yn bodau dynol, gyda rhieni yn eu henaint (nawr dim ond fy mam), sy'n mynd yn sâl ac yn cymryd amser. Ar ôl iddynt roi bywyd i ni a thorrodd ein cefnau am roi'r gorau posibl i ni, mae llawer o'r hyn a gyflawnwyd gennym bellach yn ganlyniad i'w hymdrechion anhunanol. Ac yna, wrth gwrs, eich iechyd, eich pellter a hiraeth am y gorffennol ar ôl paned o goffi gyda toesenni ein gadael yn teimlo'n ddi-rym oherwydd ein bod yn awyddus i wneud mwy drostynt.

 • cesia piñata Mae gennym hefyd dynion yn yr ysgol, o bryd i'w gilydd maent yn anghofio gwneud eu gwaith cartref ac i 9 y noson yr ydym yn ei gyrraedd gyda gwên ofnadwy y maent yn ei ddweud wrthych chi:

- ... hyn, ... mae hyn, Daddy, mae model i'w wneud ar gyfer yfory, a dwi'n ei gymryd eich bod chi'n prynu ychydig o ddeunyddiau yn y siop galedwedd.

 • Efallai ei bod yn rhan o'r cyfrifoldeb, y weithiau'n poeni amdanoch y creaduriaid hyn, sy'n ein llenwi â chymaint o foddhad ond hefyd yn mynd yn sâl a'n gwneud i ni redeg am hanner nos i glinig. Bob unwaith y tro, byddwch chi'n poeni am eich dyfodol rhag ofn y byddwch ar goll ... mae hynny'n ofnadwy.

 • Yna Mae gen i blog, Goes i fyny yn dod i lawr i rythm beth Google yn penderfynu, ar gyfer pryd y bydd eu gweinyddion oddi ar ymweliadau gan y peiriant chwilio yn dychwelyd i lefel i hollt ei arddyrnau. Ni ddylai ddigwydd i lawer, gan fod technoleg I (ni allai fodoli egeomates) ond mae'n edrych fel ein bod wedi llenwi â hobïau y gall un diwrnod yn mynd i lawr hwyliau, ond hefyd ar draws y boddhad bod hyn wedi dod â fi gorbwyso'r dyddiau drwg Google , AdSense, Analytics, Zync, RegNow, Paypal, Reviewme, TLA, LinkLift a mil o bethau cysylltiedig.

 • Beiciau Modur 020 Mae gen i swydd hynny rywsut yn anhunanol os ydym yn cymharu hyn a wneir gan y bwrdeistrefi a chyferbynnu gan fod rhai yn argyhoeddedig bod cydweithrediad rhyngwladol yw rhoi arian i ffwrdd heb fynnu canlyniadau. Mae hanner fy blew llwyd yn cael eu hachosi gan dechnegwyr trefol sy'n anghofio eu bod wedi'u hethol gan ei bobl i gyflawni eu gwaith, yn gwasanaethu dy bobl, hyd yn oed os yw hynny'n golygu gwaith. Mae llawer o ddisglair, rhai anodd ar gyfer technoleg ac eraill ar gyfer y sefydliad ... i gyd, fy ffrindiau.

 • CC 130508 078 Fy nhipiau, beth amser yn ôl roeddwn i eisiau mynd allan, teithio, gwybod lleoedd a rhaid imi gyfaddef nad wyf wedi colli'r ymdeimlad hwnnw o antur. Ond nid yw yr un fath daith gwaith y pleser, pan fyddwch yn bythefnos i ffwrdd o gartref, yn 10 y nos mewn gwesty amheus a gollwng galwad gan eich merch flynyddoedd 8 crio yn dweud wrthych:

- ... Dad, rwyf am i chi fod yma ...

Oes dynion, gall llawer o bethau ein difrodi sawl gwaith y mis, a heddiw ... mae'n union un o'r dyddiau hynny.

Ymatebion 10 i "Diwrnod Iselder ym mywyd Geofumadas"

 1. Helo!

  Rwy'n brysur iawn ac yn dda ... Rydw i ychydig yn hwyr, ond rwy'n gadael cusan yma a llawer o anogaeth ...! Rwy'n gobeithio eich bod chi'n well! I mi, nid yw pethau'n hawdd ychwaith, ond yna rydym ni'n mynd, weithiau'n dawnsio, weithiau'n darllen, weithiau'n chwerthin, weithiau'n crio, bob amser yn gweithio ...

  Cyfarchion, ers gwanwyn Iberia ...

 2. Helo Nancy, nid yw eich geiriau yn fy mhoeni o gwbl, o'r eiliad y penderfynais gyffwrdd â'r pwnc roeddwn yn barod i wrando ar yr hyn sydd gan eraill i'w ddweud. Ac rwy'n gwerthfawrogi eich cyfeillgarwch yn y pellter.

 3. Annwyl G!, Does gen i ddim cymaint o sgiliau ar gyfer seico-wahaniaethu ???? Ond rwyf bob amser wedi hoffi arsylwi'n ofalus. Mae'n dda gwybod nad ydych bellach yn diflannu.
  Heb ddymuno treiddio'n bersonol, dywedaf wrthych chi:
  Mae gennych chi deulu, gwaith a rhesymau prydferth eraill i fod gyda chi pan fyddwch chi'n teimlo'n isel. Rydych hefyd yn gwybod bod yna bethau na allwch chi berfformio mwyach fel pe bai'n un sengl, mae eich rhyddid ychydig yn gyfyngedig, ond nid yw'n werth chweil?
  Nid ydych yn Superhero neu Dr G!. Ni allwn wneud neu ddatrys popeth huh. Grrr, pwy sy'n ddig ond mae'n debyg ......
  Chau, ffrind ac ymddiheuro am y farn hon os yw'n eich poeni chi. Ond rwy'n credu eich bod chi wedi agor y drws ...
  Cyfarchion o Peru
  Nancy

 4. Helo G!

  Mae'n digwydd i bob un ohonom fod dyddiau pan nad oes dim yn mynd yn dda a bod popeth yn waeth na drwg.

  Yr wyf yn anfon hug a llawer o anogaeth i chi o'r gogledd oer a tywyll.

  Juan M.

 5. nid yw llithro yn bwysig os na fyddwch chi'n cyrraedd y ddaear, y mwyaf agos ydych chi, gan fy mod yn gweld bod gennych bopeth o leiaf beth sy'n bwysig a'ch bod yn ei werthfawrogi. Mae cyngor Gerardo yn iawn os gwnewch hynny gyda nhw

 6. Ydy syr, mae cyngor ffrind Gerardo yn wych i ddychwelyd i fyd natur.

  Wrth gwrs, nid yw'n fy nghadw o'r rhwymedigaeth ar gyfer heddiw, i gysgu yn yr 4 yn y bore ... amser Dinas Mexico.

  Os ydych chi'n breuddwydio am ferch bert ar y pryd, peidiwch â gadael iddi fynd.

  🙂

 7. Hei, bwyta darn o eog gyda chaws wedi'i ysmygu a'i gyd-fynd â rhywfaint o fara cartref a gwin coch da.
  Ydw, mae'n fuddsoddiad, ond byddwch yn diolch i mi am y cyngor.

  I'r gweddill, mae bywyd fel chwarae yr ydym yn ei chwarae o ddydd i ddydd ... gadewch i'r actorion eraill gymryd eu tro ar gyfer heddiw.

  Cofion
  Gerardo

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.