Cyhoeddi Rhaglen Gynhadledd AEC Nesaf a SPAR 3D 2019

Mae siaradwyr 100 ar gyfer y gynhadledd wedi'u cyhoeddi, gan gynnwys cyflwyniadau newydd gan National Geographic ac IBM.

28 Mawrth 2019 (Anaheim, California, UDA) - Y trefnwyr o Cynhadledd Technoleg Nesaf Next Expo + y Expo 3D Expo a Chynhadledd, cyhoeddodd y prif ddigwyddiadau lleoliad ar y cyd yn canolbwyntio ar dechnoleg ar gyfer y byd adeiledig a thechnoleg fasnachol yn 3D, yn y drefn honno Pob Rhaglen Gynhadledd sy'n cynnwys tri prif siaradwr heddiw.

Ar ddydd Mercher, 22 ym mis Mai, ymunodd â MiMi Aung, o NASA JPL, Dr. Robert S. Sutor, Is-lywydd IBM Q Strategy and Ecosystem, IBM gyda chyflwyniad o'r enw Cyfrifiadura Quantum: Golwg ar y Dyfodol. Cynhadledd ar y cyd â Fredrik Hiebert, aelod o National Geographic, a Kathryn Keane, is-lywydd rhaglennu cyhoeddus a chyfarwyddwr yr Amgueddfa Ddaearyddol Genedlaethol gyda'i gyflwyniad o'r enw, yw Jon Snoddy o Disney Imagineering ar ddydd Iau 23 o fis Mai. Technolegau rhithwir 3D ar gyfer profiadau archeolegol trochi.

"Rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi'r ychwanegiadau diweddaraf i Keynote," meddai Linda McLaughlin, Cyfarwyddwr Rhaglenni Cynhadledd, Cyfathrebu Amrywiol. “Rydyn ni i gyd yn chwilfrydig i wybod y newidiadau a ddaw yn sgil cyfrifiadura cwantwm a’r heriau sy’n anodd eu datrys ar hyn o bryd gyda chyflwyniad Robert. Ac rwy'n awyddus i Fredrik a Kathryn archwilio'r posibiliadau o ddefnyddio technoleg i rannu trysorau archeolegol ledled y byd. "

Bydd eraill o arweinwyr 100 mewn technoleg arloesol yn ymuno â'r pum prif siaradwr nodedig arall. Mae rhaglenni Cynhadledd AEC Next a SPAR 3D yn cyflwyno eu rhaglenni addysg dechnegol unigryw eu hunain, ac yn uno i gael y cyfraniadau strategol hyn. Mae amserlen y gynhadledd yn dechrau gyda'r datblygiadau cynnyrch ar fore Mawrth 21 ym mis Mai ac yn parhau am dri diwrnod llawn. Mae'r rhaglen gyflawn i'w gweld yma https://www.spar3d.com/event/full-conference/

«Rydyn ni wrth ein bodd ag agenda AEC Nesaf: mae'n cynrychioli ystod eang o dechnolegau arloesol sy'n berthnasol i'r diwydiant AEC. Mae popeth o AR / VR a blockchain i esblygiad arferion dylunio ac adeiladu ‘traddodiadol’ ar yr agenda, ”meddai Bill Emison, Llywydd y Gynhadledd, Diversified Communications. "Rydyn ni'n canolbwyntio ar ddarparu straeon llwyddiant cwsmeriaid gydag arweinwyr AEC sy'n caniatáu i fynychwyr ddeall sut mae technolegau sy'n dod i'r amlwg yn effeithio ar bob diwydiant."

Wrth siarad am raglen Cynhadledd SPAR 3D, ychwanegodd Ms. McLaughlin, “Rwy’n arbennig o gyffrous am y sesiynau Cyflenwi Prosiect Integredig (IPD) sy’n newydd i SPAR 3D eleni. Mae'r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar integreiddio offer a llifoedd gwaith ar gyfer prosiectau penodol fel LAX, Caltrans a Giant Mines. Bydd y prif actorion trwy'r gadwyn werth, o berchnogion asedau i'r contractwyr, yn disgrifio'r llif gwaith cyfan o'r gwerthusiad o'r amodau fel y mae i'r prosesu a'r pethau y gellir eu cyflawni, y caledwedd a'r feddalwedd a ddefnyddir, integreiddio setiau data gwasgaredig, trosglwyddo data, technolegau delweddu AR / VR newydd a holograffeg, yn ogystal â buddion cyflenwol defnyddio technolegau 3D «.

cofrestru

Mae cofrestriad ar gyfer AEC Next Technology Expo + Cynhadledd a SPAR 3D Expo bellach ar agor. Mae trefnwyr digwyddiadau yn argymell cofrestru gweithwyr proffesiynol AEC a 3D yn gynnar i gael y pris gorau ac osgoi llinellau ar y safle. Gall unigolion cofrestredig gofrestru ar gyfer unrhyw un o'r cynadleddau i fynychu'r prif gyflwyniadau ynghyd â gweddill rhaglen ddewisedig y gynhadledd, neu gallant ddewis cofrestru mewn Cyfanswm Mynediad i fynd i mewn i bob sesiwn gynhadledd yn y ddau rhaglenni. I gofrestru, ewch i https://xpressreg.net/register/aesp0519/landing.asp?sc=207793.

Ynglŷn â AEC Next a Cyd-leoliad SPAR 3D

Bydd AEC Next Technology Expo + Cynhadledd yn cyd-fynd â gofod ac amser gyda Expo 3D Expo a Chynhadledd 2019 am yr ail flwyddyn yn olynol. Gyda'i gilydd, bydd y digwyddiadau'n cynnwys arweinwyr barn o bob cwr o'r byd mewn dwy raglen wahanol o gynadleddau. Bydd yr arddangosion yn cael eu hintegreiddio i ystafell arddangos niwtral fawr i gyflenwyr, a fydd yn caniatáu mynediad llawn i bawb sy'n mynychu. Bydd digwyddiadau rhwydwaith ac ardaloedd arddangos byw lluosog hefyd ar gael i bawb sy'n bresennol. Mae gan unigolion cofrestredig yr opsiwn o basio cynhadledd AEC Next neu SPAR 3D neu basio All Access i fynychu cynadleddau.

Ynglŷn â Chynhadledd Technoleg Nesaf Expo + AEC

Cynhadledd AEC Next Technology Expo + yw'r brif gynhadledd masnach deg a niwtral ar gyfer cyflenwyr Gogledd America sy'n canolbwyntio ar weithredu ac integreiddio technoleg fyd-eang adeiledig sy'n cwmpasu cylch oes cyfan prosiectau. Mae cyflenwyr yn cynnig caledwedd, meddalwedd a gwasanaethau, technoleg newydd a chynhyrchion adeiladu / adeiladu sy'n ategu rhaglen addysgol gynhwysfawr. Cael mwy o wybodaeth ar www.aecnext.com.

Ynglyn â Expo 3D Expo a Chynhadledd

SPAR 3D Expo & Conference yw'r digwyddiad rhyngwladol mwyaf blaenllaw ar gyfer cymhwyso technolegau 3D yn fasnachol sy'n canolbwyntio ar ganfod 3D, prosesu 3D ac offer delweddu 3D. O ganfod gyda dronau, llwyfannau symudol a dyfeisiau cludadwy i ddefnyddio realiti estynedig, rhith-realiti ac offer delweddu realiti cymysg, mae popeth yn 3D yma, yn yr unig ddigwyddiad annibynnol o'r farchnad ac yn niwtral o'r cyflenwr. Cael mwy o wybodaeth ar www.spar3d.com/event.

Ar Gyfathrebu Amrywiol

Mae Diversified Communications yn gwmni cyfryngau rhyngwladol blaenllaw gyda phortffolio o arddangosfeydd a chynadleddau mewnol, cymunedau ar-lein a chyhoeddiadau digidol ac argraffedig. Fel cynhyrchwyr y cynhyrchion hyn sy'n arwain y farchnad, mae Diversified Communications yn cysylltu, addysgu a grymuso cymunedau busnes mewn mwy na diwydiannau 14, gan gynnwys bwyd a diod, iechyd, rheoli busnes a thechnoleg naturiol a thechnoleg. Wedi'i sefydlu yn 1949 a'i bencadlys yn Portland, Maine, UDA. UU., Gyda rhanbarthau a swyddfeydd ledled y byd, mae Diversified Communications yn parhau i fod yn gwmni preifat, trydedd genhedlaeth sy'n eiddo i'r teulu. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.divcom.com.

Cysylltwch â:
Jason Lavigne, Cyfathrebu Amrywiol
jlavigne@divcom.com | 207-842-5494

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.