Trwyddedau Addysgol AutoCAD

Rydym yn ymwybodol nad oes gan fyfyriwr sy'n astudio gyrfa yn y brifysgol lawer o gyfleusterau ar gyfer gyrfa $ 2,000 gall gynnwys trwydded fasnachol ar gyfer AutoCAD. Rydym hefyd yn ymwybodol mai'r duedd gyffredinol yw anghyfreithlondeb.

Proffesiynoldeb

Mewn rhai amgylcheddau, mae môr-ladrad yn dal i gael ei ystyried yn gyfrwys sy'n werth ei werthfawrogi. Ond fesul tipyn mae wedi bod yn cwympo i reswm na fyddai'r un myfyrwyr, pan fyddant yn graddio, eisiau i rywun ddwyn eu hawlfraint ar gyfer swydd sydd wedi costio amser, ymdrech ac arian iddynt. Yn ddwfn i lawr, mae môr-ladrad yn arfer gwael o ystyried y proffesiynoldeb y mae'n rhaid i ni ei broffesu.

Wel fe wnaethon ni fuddsoddi $ 600 mewn cyfrifiadur, heb feddwl am yr opsiwn o'i ddwyn o'r labordy neu gan gyd-ddisgybl. Yn yr un modd, dylai dod i arfer â buddsoddi mewn meddalwedd fod yn rhan o ddod yn bobl gyfrifol sy'n dyheu am lwyddo fel gweithwyr proffesiynol.

Trwyddedau addysgol

Am y rheswm hwn, daw trwyddedau addysgol i'r amlwg, sy'n fersiynau llawn ond am brisiau llawer is ac am gyfnod cyfyngedig. Yn gyffredinol maent am 61 mis, sy'n amser bras y gall yr yrfa bara heb ddifyrru plant na swyddi estynedig.

Mae'r siopau sy'n gwerthu'r trwyddedau hyn wedi'u hawdurdodi gan AutoDesk, mae'n ofynnol wrth gofrestru i ardystio i fod yn fyfyriwr mewn Prifysgol neu Goleg a bod yn astudio o leiaf un cwrs o 3 uned werth. I wneud hyn, sganiwch gerdyn a ffurflen gofrestru weinyddol ar adeg ei brynu. 

Gellir prynu'r pryniant gyda cherdyn credyd neu Paypal ac nid yw'r llongau yn ddrud iawn oherwydd ei fod yn feddalwedd.

Y prisiau

Maent yn amrywio yn ôl math o raglen, tua $ 148 yn gyffredinol, ar drwydded AutoCAD 5 mlynedd neu Revit. Mae yna fyfyrwyr gwastadol hefyd, gallant fod yn raddadwy i drwydded fasnachol, fel y byddai'n digwydd unwaith y bydd y myfyriwr yn graddio, yn gosod ei gwmni ac yn well ganddo osgoi dirwy cyn yr archwiliadau meddalwedd sydd bellach yn gyffredin iawn.

Yn ymarferol, mae trwyddedau addysgol yn ddewis arall derbyniol, a all fod yn ofynnol gan fyfyrwyr, hyfforddwyr a chanolfannau hyfforddi. Mae yna hefyd drwyddedau fel y rhain ar gyfer sefydliadau dielw.

Ble i'w prynu

Un o'r dosbarthwyr hyn yw Studica, sy'n bodoli o 1985 ac ar wahân i AutoDesk mae hefyd yn dosbarthu trwyddedau addysgol SolidWorks, CadSoft a Sketchup Pro.

product59449l

Ewch i

Meddalwedd Academaidd Autodesk

autocad 2010

4 Ymatebion i "Drwyddedau Addysgol AutoCAD"

  1. Sut i wybod faint o amser rydw i wedi'i adael i ddefnyddio'r drwydded am ddim yr wyf yn ei defnyddio?

  2. Rhaid i'r dosbarth technocratig fod yn agosach at y dinesydd, nid yn unig yn ei agwedd sifil, ond hefyd yn yr agwedd broffesiynol. Mae datblygiadau fel rhai gvSIG yn dilyn y llinell hon, nad ydym yn anghofio bod ganddi ran o fusnes hefyd. Ni allaf fforddio gweithio yn fy BBaCh gyda ArcGIS a AutoCAD, heb sôn am ddiweddaru'r drwydded. Mae angen sylw meddalwedd am ddim arnom. Mae prisiau cynhyrchion fel ArcGIS (heb sôn am yr estyniadau) a AutoCAD yn ormodol, pam nad ydynt yn dysgu gan gewri cyfrifiaduron eraill yn America?

  3. Fe ddywedoch chi hynny! Mae 500 euros yn werth cyfrifiadur. Nid yw pris GIS yn dderbyniol

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.