Systematization arferion da

Flwyddyn yn ôl roeddem wedi graddedig wedi blino o systematization a barhaodd yn fwy na 120 awr, mae fersiwn mwy golau wedi cael ei datblygu yn canolbwyntio mwy ar arferion da.

Dyma un o'r ffurfiau symlaf o systematoli, a all gynnwys profiadau fel prosesau ond lle dewisir arferion perthnasol ar gyfer y rhai sydd wedi'u cyflawni ac sy'n cael eu ffafrio gan eu canlyniadau. Fel cynnyrch, ceir dogfennau sy'n hawdd eu hadeiladu a'u trin, sy'n adlewyrchu pwysicaf y weithred; yn yr achos hwn, arferion da ym maes rheoli trefol a chymunedol.

Beth yw arfer da

arferion da systemateiddio Rydym wedi seilio ein hunain ar ganllaw methodolegol ar gyfer systemateiddio arferion da, a oedd yn cael ei gynhyrchu gan y Rhaglen Datganoli a Chryfhau Bwrdeistrefol "Bwrdeistrefi Democrataidd" Guatemala, y mae siaradais â hwy ychydig ddyddiau yn ôl

Deellir bod arfer trefol da yn brofiad rheoli sydd wedi bod yn berthnasol i'r sefydliad adeiladu, y diriogaeth leol a'i thrigolion oherwydd ei effeithiau cadarnhaol ar ddarparu gwasanaethau, hyrwyddo datblygiad neu wella llesiant y bobl. Yn ogystal, rhaid i'r arfer da gael canlyniadau gwiriadwy a pharhad effeithiau cadarnhaol dros amser.

Pa nodweddion ddylai fod ag arfer da

Ymhlith y nodweddion a ystyriwyd mae:

 • Arweinyddiaeth glir gan yr awdurdodau neu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 • Timau gwaith wedi'u hysgogi
 • Agor i grwpiau eraill
 • Galluogi amgylchedd ar gyfer newid

O hyn, cafwyd matrics o tua 13 agwedd i'w gwerthuso am yr eiliad o flaenoriaethu'r gwahanol gynigion i'w systemateiddio. Ystyriwyd rhai meini prawf methodolegol ar gyfer pwysoli perthnasedd, megis y gallu i entrepreneuriaeth, mobileiddio neu ddibynnu ar adnoddau ychwanegol, cyfranogiad cymunedol a'r gallu i ymgynghori'n lleol.

Pa ganlyniadau rydym wedi'u cael

arferion da systemateiddio Mae'r cwrs a'r gynulleidfa yn dechnegwyr a swyddogion o wahanol fwrdeistrefi a chymdeithasau, cafwyd o leiaf 22 o arferion da a fydd yn cael eu systemateiddio mewn Datblygu Economaidd Lleol, Cyfranogiad Dinasyddion, Rheoli ar y Cyd, ac ati. Yn fy achos i, trwy'r ardal cynllunio cadastre a defnydd tir, rydym wedi dod â 4 o bobl yr ydym wedi dewis systemateiddio o leiaf 7 arfer da gyda nhw, rhai yn gonfensiynol ac eraill yn arloesol i'n hamgylchedd:

 1. Gweithredu stentiau gwledig trwy affidafid
 2. Gweithredu cadastre trefol wedi'i foderneiddio
 3. Defnyddio cyfanswm yr orsaf yn y stentiau
 4. Integreiddio digidol y ffeil stentaidd
 5. Integreiddio rheolaeth treth yn ddigidol
 6. Arolwg cadastral yn y Gymanwlad
 7. Integreiddio goruchwyliaeth ryngranbarthol

Fformat y cynnyrch

Mae fformat syml wedi cael ei ddefnyddio, ar ffurf hylif sy'n cynnwys o leiaf yr agweddau 8 hyn:

 1. Teitl
 2. Crynodeb
 3. Datblygu'r profiad
 4. Cryfderau
 5. Gwendidau
 6. Canlyniadau perthnasol
 7. Cyfrifol
 8. Credydau

Mae ganddo fwy na mis i gael y cynnyrch, ac fel cymhelliant mae posibilrwydd o ddyfarniadau technolegol uchel eu parch.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.