Systematization arferion da

Flwyddyn yn ôl roeddem wedi graddedig wedi blino o systematization a barhaodd yn fwy na 120 awr, mae fersiwn mwy golau wedi cael ei datblygu yn canolbwyntio mwy ar arferion da.

Dyma un o'r ffurfiau symlaf o systemateiddio, a allai gynnwys profiadau fel prosesau ond lle mae arferion perthnasol yn cael eu dewis ar gyfer y rhai sydd wedi'u cynnal a phwy sy'n cael eu ffafrio gan eu canlyniadau. Fel cynnyrch, ceir dogfennau hawdd eu hadeiladu a'u rheoli, sy'n adlewyrchu rhan bwysicaf y weithred; yn yr achos hwn, arferion da mewn rheolaeth ddinesig a mancomunidades.

Beth yw arfer da

arferion da systemateiddio Rydym wedi seilio ein hunain ar ganllaw methodolegol ar gyfer systemateiddio arferion da, a oedd yn cael ei gynhyrchu gan y Rhaglen Datganoli a Chryfhau Bwrdeistrefol "Bwrdeistrefi Democrataidd" Guatemala, y mae siaradais â hwy ychydig ddyddiau yn ôl

Mae'n cael ei ddeall gan arfer dinesig da, profiad rheoli sydd wedi bod yn berthnasol i'r sefydliad adeiladu, y diriogaeth leol a'i thrigolion am ei effeithiau cadarnhaol wrth ddarparu gwasanaethau, hyrwyddo datblygiad neu wella lles y bobl. Yn ogystal, rhaid i arfer da gael canlyniadau gwiriadwy a pharhad effeithiau cadarnhaol dros amser.

Pa nodweddion ddylai fod ag arfer da

Ymhlith y nodweddion a ystyriwyd mae:

 • Arweinyddiaeth glir gan yr awdurdodau neu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 • Timau gwaith wedi'u hysgogi
 • Agor i grwpiau eraill
 • Galluogi amgylchedd ar gyfer newid

O hyn, lluniwyd matrics o bron i 13 i asesu agweddau ar gyfer yr amser o flaenoriaethu'r gwahanol gynigion i'w systemateiddio. Ystyriwyd rhai meini prawf methodolegol ar gyfer perthnasedd pwysoli, megis capasiti entrepreneuriaeth, symud neu ddibynnu ar adnoddau ychwanegol, cyfranogiad cymunedol a gallu cydlynu lleol.

Pa ganlyniadau rydym wedi'u cael

arferion da systemateiddio Y cwrs a'r gynulleidfa yw technegwyr a swyddogion gwahanol fwrdeistrefi a chymdeithasau, i gyd maent wedi cael o leiaf 22 o arferion da a fydd yn cael eu systemateiddio mewn Datblygu Economaidd Lleol, Cyfranogiad Dinasyddion, Rheolaeth ar y Cyd, ac ati. Yn fy achos i, ar gyfer yr ardal o orchmynion stentiau a thiriogaethol, rydym wedi cymryd 4 o bobl yr ydym wedi dewis eu systemateiddio o leiaf 7 o arferion da, rhai confensiynol ac eraill sy'n arloesol i'n hamgylchedd:

 1. Gweithredu stentiau gwledig trwy affidafid
 2. Gweithredu cadastre trefol wedi'i foderneiddio
 3. Defnyddio cyfanswm yr orsaf yn y stentiau
 4. Integreiddio digidol y ffeil stentaidd
 5. Integreiddio rheolaeth treth yn ddigidol
 6. Arolwg cadastral yn y Gymanwlad
 7. Integreiddio goruchwyliaeth ryngranbarthol

Fformat y cynnyrch

Mae fformat syml wedi cael ei ddefnyddio, ar ffurf hylif sy'n cynnwys o leiaf yr agweddau 8 hyn:

 1. Teitl
 2. Crynodeb
 3. Datblygu'r profiad
 4. Cryfderau
 5. Gwendidau
 6. Canlyniadau perthnasol
 7. Cyfrifol
 8. Credydau

Mae ganddo fwy na mis i gael y cynnyrch, ac fel cymhelliant mae posibilrwydd o ddyfarniadau technolegol uchel eu parch.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.