Y Merch Dawns Siocled

angy Mewn sawl gwaith soniais am y ferch o Chocolate Dance, heddiw rwyf am hyrwyddo ei thyniad defnyddiol gyda dim ond un rheswm:

Rydych chi'n mynd yno ac yn aros gyda hi.

Mae hwn yn rhan o'r swydd "Dewch o hyd i gariad”. Mor agored ag y gall y meddwl fod, yn ddwfn, yn ymarferol, yn aruchel. Gall blas o’r fath gyfuno ei hangerdd am straeon, straeon, cerddi, gardd, heb golli ei galwedigaeth fel daearegwr gyda hobïau tuag at dechnoleg GIS.

____________________________________________________

Oherwydd ei fod yr haf ac mae'n fy helpu i bwyso a mesur heddiw dwi'n dod â rhywbeth yr wyf wedi bod yn ei nyddu am ychydig ddyddiau ...

Oherwydd weithiau nid yw'n gweithio gyda'ch hoffter EICH gwaith ac mae angen rhywbeth arall arnoch, oherwydd ni allwch, nid ydych chi eisiau byw yn yr arfaeth EICH bywyd neu'r darnau o amser y mae'n eu neilltuo i chi, oherwydd EICH ffrindiau Maen nhw'n eich llenwi ond dydyn nhw ddim yn ddigon neu dydych chi ddim hyd yn oed yn eu cael gerllaw.

Oherwydd bod EICH meddwl, EICH corff, EICH enaid maent yn mynd â chi i edrych am fwy bob amser ac mae hynny'n golygu os nad ydych yn ei ganfod, nad ydych yn teimlo'n dda. Oherwydd bod bod yn hapus mae angen ychydig arnoch chi, mae'n rhaid i chi fod ag angerdd ...

Yn y dyddiau hyn o gydbwysedd, o feddwl am yr hyn sydd wedi bod eleni a beth sy'n dod ym mis Medi dwi'n cael fy hun yn chwilio am gariadon newydd, ie cariadon fel y'u gelwir Jorge Bucay, yr hwn yw'r testun yr wyf yn ei gyflwyno i chi heddiw. Rwyf wastad wedi cael sawl cariad, rwy'n fenyw yn anffyddlon o ran natur, weithiau wedi bod yn fwy gwydn, weithiau'n llai, weithiau'n ddwysach weithiau eraill, weithiau wedi fy arwain at wallgofrwydd a blinder ac mae eraill wedi aros gyda mi oherwydd bob amser yn bwydo rhan o mi ... y gwir yw fy mod yn cynllunio ar hyn o bryd a beth fydd y rhain yn y cwrs nesaf ac yr wyf yn dychmygu fy mod wedi ymgolli ynddynt, yn angerddol, dan ddŵr, wedi fy syfrdanu oherwydd eu bod yn mynd â mi i adnabod lleoedd eraill, eraill "I", eraill "CHI", arall Ffyrdd o fod rhwng CHI ac ME a hebddynt ni fyddai bywyd i mi yr un fath ...

Efallai CHI hefyd y dyddiau hyn yn meddwl am y dosbarthiadau o Nia y byddwch yn dechrau cyn gynted ag y byddwch yn dychwelyd o'ch taith, neu'r rheini dosbarthiadau theatr eich bod chi bob amser eisiau gwneud, neu chi byddwch yn prynu'r beic hwnnw i fynd allan a theimlo'n rhydd, neu fe wnewch chi gofrestru yn y rhai hynny cyrsiau ysgrifennu creadigol eich bod chi wedi chwilio am gymaint, a'ch bod chi eisiau gwneud cymaint, neu efallai eich bod yn penderfynu ei bod yn amser gwneud hynny bod yn solet @ ac rydych chi'n ymuno â'r corff anllywodraethol hwnnw rydych chi wedi ymchwilio iddo, neu ewch yn ôl i'r dosbarthiadau dawns ac yn sicr rydych chi'n dysgu gwneud Streeptease, neu newid eich tŷ oherwydd eich bod wedi penderfynu nad ydych eisiau byw heb ardd mwyach, oherwydd bod angen i chi weld a gofalu am blanhigion, rhoi'ch dwylo yn y ddaear a Rydych chi'n mynd trwy fywyd heb anghofio arogli'r blodau, neu rydych chi'n mynd yn wallgof am y darllen a difa pob llyfr sy'n syrthio i'ch dwylo tra byddwch chi ar yr isffordd, neu efallai dechrau coginio ar ôl teimlo ei fod yn eich ymlacio a'ch bod yn ei wneud drosoch eich hun, i'ch ffrindiau, iddo ef, iddi hi a dod yn angerdd ac yn rysáit i'ch lles ar yr un pryd ...

I chi, eich bod chi wedi fy darllen i ac nad ydych yn gwybod yn dda iawn am yr hyn yr wyf yn siarad amdano yma, rwy'n gadael testun i chi, ac roeddwn eisoes wedi ei rannu gyda chi o Dychmygu Hunaniaethau, fel bod myfyrdodau ar EICH bywyd y EICH cariadon, EICH angerdd, EICH cariad y YR AMSER eich bod yn ymroi i'r hyn rydych chi'n ei hoffi a beth HAPPY o UNHAPPY sy'n eich gwneud chi ...

"Mae gan lawer o bobl gariad ac mae llawer o bobl eraill eisiau ei gael. Ac mae yna hefyd y rhai nad oes ganddyn nhw'r peth, oherwydd nad ydyn nhw ei eisiau a'r rhai sydd wedi ei golli a'i golli, neu wedi penderfynu ei golli.
Yn rhyfedd iawn, y ddau grŵp olaf hyn fel arfer yw'r rhai sy'n mynd i swyddfeydd y meddyg fwyaf i ddweud eu bod yn drist neu â symptomau gwahanol: anhunedd, diffyg ewyllys, pesimistiaeth, crio crio neu'r poenau mwyaf amrywiol. Maent yn dweud bod eu bywydau'n mynd yn ddiamwys a heb ddisgwyliadau, eu bod yn gweithio i oroesi yn unig ac nad ydynt yn gwybod sut i fyw yn eu hamser rhydd. Maent yn dweud bod eu bywydau'n mynd mewn modd undonog a heb ddisgwyliadau, eu bod yn gweithio i oroesi a Nid ydynt yn gwybod sut i fyw yn eu hamser rhydd.

Yn fyr, mae geiriau mwy, geiriau llai, yn wirioneddol anobeithiol. 
Cyn dweud hyn, maent eisoes wedi ymweld â swyddfeydd eraill lle cawsant eu derbyn lluniaucydymdeimlad diagnosis diogel: Iselder a rhagnodiad anochel y gwrth-iselder ar ddyletswydd. Ar ôl gwrando arnynt yn ofalus, rwy'n dweud wrthynt nad oes angen gwrth-iselder arnynt; beth sydd ei angen arnynt mewn gwirionedd ... MAE'N LLWYTH.

Ewch yno a'i ddarllen yn gyfan gwbl.

_____________________________________________________

Dylai'r sampl fod yn ddigon i ddeall pam ei fod yn fy swyno, hoffwn pe bai gen i nifer y sylwadau y mae'n eu ennyn. Wrth gwrs, i weld y lluniau mewn cydraniad uchel 🙂 bydd yn rhaid i chi eu hychwanegu at Facebook.

3 Ymateb i "The Dancing Chocolate Girl"

  1. wel, dwi'n dilyn y ddau ohonyn nhw ... Mae gan blog y ferch honno vibes da iawn ... mae'n gwneud yn dda i ni .... Mae fel "therapi" ... gobeithio ei fod yn parhau i ysgrifennu am lawer mwy o flynyddoedd ... a chi hefyd !!! Cyfarchion i'r ddau ohonoch

  2. Ay G! Rydych chi wedi fy swyno! Diolch am y swydd hon, am rannu fy siocledi ac am yr ymdeimlad hwnnw o hiwmor! Dim ond fy mod i'n ddi-le ...!
    Gusan cryf a gobeithio y bydd pawb yn dod o hyd i'w cariadon. . .!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.