SIG o Cáceres

Dyma un o'r prosiectau yn y rownd derfynol ar gyfer dyfarnu Byddwch yn Ysbrydoledig 2009 yn y categori Datblygiad Cadastre a Thiriogaethol. Fe wnaethant hefyd gyflwyniad gan Luis Antonio Álvarez a Faustino Cordero, gyda PowerPoint da iawn, fideos a hefyd map wedi'i argraffu. Ar ddiwrnod y gwobrau eisteddon ni i lawr i siarad a chael hwyl gyda’r hyn a adawodd y gwindy ar ôl, mewn hiwmor creulon gwnaethom gydnabod bod ei Saesneg o Extremadura wedi saethu cosb gydag Iseldirwr o Tiel a gydbwyso’r foment. Fodd bynnag, roedd yn dda gwybod bod prosiect Sbaenaidd arall yn dod i’r amlwg i ysbrydoli eraill, er gwaethaf y gweithredu angenrheidiol fel nad yw’n gostwng ei warchod ar fater nad yw byth yn dod i ben.

Briffiau ar Cáceres

Mae'n neuadd dref o'r gymuned ymreolaethol Extremadura, yr ail gyda'r boblogaeth fwyaf (92,000 o drigolion) a'r mwyaf yn Sbaen i gyd (1,760 km2). Sefydlwyd y ddinas gan y Rhufeiniaid yn 34 CC, mae wedi bod yn safle treftadaeth y byd er 1986.

gwaywffon

O Extremadura, mae prosiectau technolegol fel system weithredu GNULinEX dros y craidd Linux yn sefyll allan. SEXTANTE bod gan ei gvSIG ddosbarthiad addawol, nid yn unig yn y cyfrwng sy'n siarad Sbaeneg.

Briffiau ar y SIG o Cáceres

Mae'n ddiddorol bod bron popeth wedi'i wneud wedi'i ariannu gan gyngor y ddinas; Ar ôl 10 mlynedd, buddsoddwyd tua 1.3 miliwn Ewro. Ond mae'r un cyfyngiad hwn wedi effeithio ar ei gynnydd, nid cymaint wrth gael data ond wrth awtomeiddio prosesau a dilysrwydd Meddalwedd. Dau swyddog parhaol yn unig sydd wedi'u neilltuo i'r pwnc, ynghyd â chontract sy'n cael ei adnewyddu'n flynyddol ar gyfer rheoli'r wefan.

Y data  Mae'r cyfoeth o ddata yn amhrisiadwy, mae ganddyn nhw fapiau hanesyddol sy'n wir weithiau celf, cynlluniau rheoleiddio, orthoffotos o wahanol flynyddoedd, rhai diweddar gyda phicsel 10 cm. Er bod y Gofrestrfa Tir Genedlaethol yn darparu'r parsel iddynt, maent wedi digideiddio arolygon blaenorol eraill ac mae ganddynt lawer o wybodaeth ar lefel 2D a 3D o'u tymor trefol cyfan.

gwaywffon

Y Feddalwedd  O ran offer: ar lefel y Fewnrwyd, mae'r rhai sy'n cynhyrchu data yn defnyddio Daearyddiaeth Microstation neu Powermap; Descartes a Power Civil o bryd i'w gilydd. Ar gyfer defnyddwyr dibyniaethau eraill, ymddengys bod Bentley Redline wedi rhoi’r hyn sydd ei angen arnynt ac tuag allan y maent yn ei gyhoeddi gyda Geoweb Publisher …………… i gyd V8.5 a gyda chronfa ddata yn Access!

Mae ganddyn nhw gyfanswm o tua 60 o ddefnyddwyr sy'n rhyngweithio â data gofodol a thua 200 o ymholiadau ar-lein bob dydd. Ar lefel y cwsmer maent wedi adeiladu cymwysiadau VBA da iawn ar gyfer cwestiynu ac arddangos gwybodaeth, mae rhai o'r rhain hefyd ar gael ar-lein.

Y sefydliad. Oherwydd y cyd-destun (Sbaen), mae llawer o'r gwendidau rheoleiddio eisoes wedi'u goresgyn; Rwy’n cyfeirio at sefydlogrwydd y technegwyr, na fyddant yn cael eu newid oherwydd bod gwleidydd ar ddyletswydd eisiau, fel mae’n digwydd mewn llawer o wledydd Sbaenaidd. Mae'n ymddangos bod hyn yn dda, er nad yw popeth yn rosy, gan fod yn rhaid i reoli cronfeydd i fuddsoddi yn yr adran fod yn gymhleth bob amser.

Beth bynnag, rôl y sefydliad, ei reoliadau wrth werthu gwasanaethau, cytundebau gydag endidau lleol a chenedlaethol yw un o gryfderau mwyaf y SIG Cáceres.

Y cyhoeddiad. Mae eu tudalen yn cynnig swm da o ddata y maen nhw wedi'i wahanu rhwng cartograffeg, mapiau stryd a chynllunio. Mae yna ddigon o ddeunydd wedi'i gyhoeddi, yr hyn maen nhw wedi gallu mynd trwy Geoweb Publisher: ActiveX ar gyfer defnyddwyr IExplorer, ar gyfer porwyr eraill mae arddangos a chyflunio haenau bob amser ond fel delwedd yn unig. Mae'r data arall yn cael ei wasanaethu fel pdf.

gwaywffon

Rwy’n achub y cyhoeddiad, er ei bod yn enwog eu bod wedi cael eu gweld yn fach oherwydd eu cyfyngiadau o ran offer ac adnoddau dynol i ddatblygu. O ran hynny, nid ydynt wedi llwyddo i anfon themâu yn ddeinamig a fyddai’n rhoi llawer o bleser i’r data, neu arddangosfa gydag un goeden o gategorïau a phriodoleddau o’r neilltu i ddiffodd yn unig neu ymlaen yn ôl diddordeb, byddai’n wych ar gyfer cymhariaeth hanesyddol.

Gwefan: sig.caceres.es

Yr heriau cryfaf

Mae cyrraedd y rownd derfynol wedi dod â boddhad mawr i'r dynion hyn, mae peidio ag ennill yn olwyn roulette ac yn ganlyniad i gyfyngiadau y gellir eu goresgyn. Er nad ydyn nhw mor syml â hynny.

Rheoli adnoddau economaidd. Efallai mai dyma’r her gryfaf i SIG Cáceres, mae’r hyn y mae dim ond tri o bobl wedi’i wneud yn gymeradwy, ond bydd angen dod o hyd i ddrysau i reoli grant. Mae'n debyg y dylid cael ffyrdd i'w wneud ar lefel yr Undeb Ewropeaidd, ond y peth mwyaf synhwyrol yw peidio â rhuthro a pharatoi cynllun sy'n nodi sut i wneud camau graddol gan gydbwyso rhwng cael mwy o ddata, darparu mwy o wasanaethau neu greu cynaliadwyedd i'r hyn a gyflawnwyd eisoes.

cronologia_SIG

Byddai angen eistedd i lawr i geofumar yn yr amgylchedd hwnnw, yn yr amser yr oeddem yn siarad, roeddem yn meddwl am bosibiliadau fel cysylltu diweddaru technolegau â phrosiect o ddiweddaru gwasanaethau a threthdalwyr; byddai'n golygu buddsoddi swm o arian wrth ddiweddaru rhai mathau o drethi nad ydynt yn cael eu talu fel y dylent a bod y rhan honno o'r casgliad hwn yn cael ei fuddsoddi yn yr adran honno.

Y wybodaeth ddiweddaraf am dechnoleg. Hyn i mi fy hun mae'n fy nychryn, ond rhaid i chi ei wneud yn hwyr neu'n hwyrach; nid oherwydd ei fod yn fad, ond oherwydd bod gadael iddo fynd gormod yn cwympo ei gynaliadwyedd. Ewch o sylfaen Mynediad i Oracle, o Ddaearyddiaeth i Bentley Map, o Geoweb Publisher i Geospatial Gweinydd V8i, nid yn unig yn awgrymu adnewyddu trwydded, mae'n effeithio ar gydffurfiad y data, crynhoad datblygiad a throi'r hosan ar lawer o bethau sydd wedi newid yn ystod y blynyddoedd hyn. Dylid ystyried rheoli data yn well hefyd, yn gysylltiedig â thrafodion er mwyn osgoi golygu artisanal neu fod yn agored i'r gronfa ddata.

Mae'n amlwg bod technolegau newydd yn rhoi'r potensial iddynt gysylltu a gweini data gyda safonau OGC, rheoli a gwasanaethu gydag ansawdd gwell, ond mae'n rhaid mesur y penderfyniad oherwydd, ar gyfer corfforaeth cynghorydd, efallai na fydd y math hwn o ddadl yn argyhoeddiadol.

Y dyheadau. Gadewir yr her hon i'r cyngor, oherwydd bod digon o waith, ni allent gymhlethu aros gyda'r hyn sydd ganddynt eisoes a'r anrhydedd o fod wedi cyrraedd rownd derfynol Be Be Inspired 2009, mae eu sefydlogrwydd yn golygu ymddeol yno. Ond gyda’r disgwyliad o fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop ar gyfer 2016, os nad yw fy ngwelediad yn fy twyllo, o’r hyn sydd gan y dynion hyn yn eu llygaid ... gallent fod yn ennill y Be Inspired yn 2011.

Cromfachau ar wahân

Ni roddir y gwobrau Be Inspired yn ôl lleoliad strategol, gallai Sbaen fod yn ddeniadol ond fel rheol mae'r rheithgor yn cynnwys arbenigwyr AEC o gwmnïau preifat, prifysgolion, cylchgronau neu gyfryngau ar-lein. Ymhlith yr 20 aelod o'r rheithgor eleni mae:

-Todd Danielson
Cyfryngau GeoTec
-Braulio Agnese
Cylchgrawn Architect
-Mike Woolf
byd Priffyrdd
-Joseph Francica
Cyfarwyddiadau Media
-Sisi Zlatanova
Rydych chi'n difetha
-Edwin Ecob
Cabashi
-Tom Sawyer
ENR
-Hardard Turner
Calpoly
-Tom Fiske
Grŵp Cynghori Arc

Ar ôl gweld un o'r arsylwadau a wnaethant yn yr arddangosfa a rhai meini prawf a gymhwyswyd gan reithgorau o'r math hwn o gystadleuaeth, arloesedd (cymharol) mewn technolegau, effeithiwyd arnynt yn y wobr, ers 5 o flynyddoedd yn ôl (2004) cyflwynodd prosiect ddatblygiad gyda phriodoleddau fel:

  • Dyluniad aml-chwaraewr, Cronfa Ddata Oracle, gwefannau rheoli trafodion 100%.
  • Rheoli llif dan reolaeth, yn seiliedig ar rolau, yn gysylltiedig â ProjectWise o adeiladu data, cofnodi mapiau, sganio a thynnu hen lyfrau, cysylltu â'r ffeil stentaidd, dolen i'r Gofrestrfa Eiddo (gan gynnwys defnyddio dogfennau wedi'u sganio) a chynnal a chadw ar gais.
  • Daearyddiaeth Microstation 8.5 ond gyda cheisiadau VBA i fewnosod xml yn y dgn gan ddefnyddio XFM (cyn y daeth Bentley Map allan)
  • Cyhoeddi themâu a godwyd o ddata byw gan Geoweb Publisher yn VPR
  • Cais am waith cynnal a chadw stentaidd yn unol â'r API coch drwy ddefnyddwyr â hawliau rheoledig.
  • Mae cynnal a chadw cadastral yn llifo o'r trafodiad ar-lein, wedi'i godi gan y cleient Geographics, edrych ar y map o'r prif weinydd, ar ôl i'r newid arbed y Hanesyddol yn y dgn ac yn dychwelyd yr archwiliad i gynnal rheolaeth fersiynau.
  • Trefn arferol wrth gefn a dyblygu i wahanol gadwrfeydd, gan gynnwys cyhoeddi, yn chwilio am ffeiliau a oedd wedi'u cynnal.

modd cofnodi

Roedd amgylchedd y prosiect hwn yn wahanol iawn, fe redodd trwy fenthyciad gan Fanc y Byd, gyda chyfyngiadau sefydliadol oherwydd ei gyd-destun, y mae'n dal i gael trafferth ag ef. Roedd cost y datblygiad hwnnw tua $ 270,000 (heb gynnwys trwyddedu), y gellir ei gyfiawnhau cyn prosiect lle mae'n ofynnol iddo gyflawni ar lefel maquila y gweithgareddau sy'n deillio o ysgubo syfrdanol ar lefel gwlad a moderneiddio'r Gofrestrfa Eiddo gan gynnwys newid ffolio personol i ffolio go iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.