SIG o Cáceres

Dyma un o'r prosiectau yn y rownd derfynol ar gyfer dyfarnu Byddwch yn Ysbrydoledig 2009 yn y categori Datblygu Cadastral a Thiriogaethol. Fe wnaethant hefyd arddangosfa yng ngofal Luis Antonio Álvarez a Faustino Cordero, gyda PowerPoint, fideos da iawn a map wedi'i argraffu. Ar ddiwrnod y wobr gwnaethom eistedd i lawr i siarad a gwneud yr amser yn bleserus gyda'r hyn a adawodd y wasg, mewn hiwmor creulon, cydnabuom fod ei Saesneg o Extremadura wedi dechrau cic gosb gyda Dutchman o Tiel a oedd yn gytbwys ar hyn o bryd. Gyda phopeth roedd yn braf gwybod bod prosiect Sbaenaidd arall yn dod i'r amlwg i ysbrydoli eraill, er gwaethaf y saethu angenrheidiol i gadw'ch gwarchodaeth ar bwnc nad yw byth yn dod i ben.

Briffiau ar Cáceres

Mae'n neuadd dref o'r gymuned ymreolaethol Extremadura, yr ail gyda'r boblogaeth fwyaf (trigolion 92,000) a'r mwyaf helaeth yn Sbaen (1,760 Km2). Sefydlwyd y ddinas gan y Rhufeiniaid yn y flwyddyn 34 AC, mae'n Safle Treftadaeth y Byd ers 1986.

gwaywffon

O Extremadura, mae prosiectau technolegol fel system weithredu GNULinEX dros y craidd Linux yn sefyll allan. SEXTANTE bod gan ei gvSIG ddosbarthiad addawol, nid yn unig yn y cyfrwng sy'n siarad Sbaeneg.

Briffiau ar y SIG o Cáceres

Mae'n ddiddorol bod bron popeth wedi cael ei ariannu gan y fwrdeistref; ar ôl i 10 mlynedd gael eu buddsoddi yn agos at 1.3 miliwn Ewro. Ond mae'r un cyfyngiad hwn wedi effeithio ar ei gynnydd, nid cymaint wrth gael data ond wrth awtomeiddio prosesau a dilysrwydd Meddalwedd. Dim ond dau aelod o staff parhaol sydd wedi'u neilltuo i'r pwnc, yn ogystal â chontract sy'n cael ei adnewyddu bob blwyddyn ar gyfer rheoli'r wefan.

Y data Mae'r cyfoeth o ddata yn amhrisiadwy, mae ganddynt fapiau hanesyddol sy'n wir weithiau celf, cynlluniau rheoleiddio, orthophoto o flynyddoedd gwahanol, y rhai diweddar gyda picsel o 10 cm. Er bod Catastro Nacional yn rhoi'r plot iddynt, maent wedi digido arolygon blaenorol eraill ac mae ganddynt lawer o wybodaeth ar lefelau 2D a 3D ledled eu hardal ddinesig.

gwaywffon

Y Feddalwedd O ran offer: ar lefel y Fewnrwyd, mae'r rhai sy'n cynhyrchu data yn defnyddio Microstation Geographics neu Powermap; Descartes a Civil Power o bryd i'w gilydd. I ddefnyddwyr dibyniaethau eraill, mae'n ymddangos bod Bentley Redline wedi rhoi'r hyn sydd ei angen arnynt ac maent yn eu cyhoeddi gyda Geoweb Publisher ............... i gyd V8.5 a gyda chronfa ddata Access!

Gyda'i gilydd mae ganddynt ychydig o ddefnyddwyr 60 sy'n rhyngweithio â data gofodol ac ychydig o ymholiadau dyddiol 200 ar-lein. Ar lefel y cleient, maent wedi adeiladu ceisiadau VBA da iawn ar gyfer ymgynghori ac arddangos gwybodaeth, mae rhai o'r rhain hefyd ar gael ar-lein.

Y sefydliad. Oherwydd y cyd-destun (Sbaen), mae llawer o'r gwendidau normadol eisoes wedi'u goresgyn; Yr wyf yn cyfeirio at sefydlogrwydd y technegwyr, na fyddant yn cael eu newid oherwydd bod gwleidydd y dydd yn teimlo fel hyn, fel mae'n digwydd mewn llawer o wledydd Sbaenaidd. Mae hyn yn ymddangos yn dda, er nad yw popeth yn fregus, oherwydd mae'n rhaid i reoli arian i fuddsoddi yn yr adran fod yn gymhleth bob amser.

Beth bynnag, rôl y sefydliad, ei reoliadau wrth werthu gwasanaethau, cytundebau gydag endidau lleol a chenedlaethol yw un o gryfderau mwyaf y SIG Cáceres.

Y cyhoeddiad. Mae eich tudalen yn cynnig swm da o ddata sydd wedi gwahanu rhwng cartograffeg, stryd a chynllunio. Mae digon o ddeunydd cyhoeddedig, yr hyn a allai fod wedi bod yn mynd trwy Geoweb Publisher: ActiveX ar gyfer defnyddwyr IExplorer, ar gyfer porwyr eraill mae bob amser yn cael ei ddefnyddio a'i ffurfweddu o haenau ond dim ond fel delwedd. Defnyddir y data arall fel pdf.

gwaywffon

Achubwch y cyhoeddiad, er ei fod yn enwog bod blewau wedi'u gweld yn eu cyfyngiadau o ran offer ac adnoddau dynol i ddatblygu. O ran hynny, ni allent anfon testunau a fyddai'n rhoi pleser mawr i'r data, neu byddai arddangosfa gyda dim ond un goeden o gategorïau a phriodoleddau o'r neilltu i ddiffodd neu droi ymlaen yn ôl diddordeb yn wych ar gyfer cymhariaeth hanesyddol.

Gwefan: sig.caceres.es

Yr heriau cryfaf

Mae cyrraedd y rownd derfynol wedi dod â boddhad mawr i'r dynion hyn, nid yw ennill yn roulette ac o ganlyniad i gyfyngiadau y gellir eu goresgyn. Er nad ydynt mor syml â hynny.

Rheoli adnoddau economaidd. Efallai mai dyma'r her gryfaf i SIG o Cáceres, ac mae'n glodwiw na dim ond tri pherson sydd wedi gwneud, ond bydd angen dod o hyd i ddrysau i reoli grant. Mae'n debyg y dylid cael ffyrdd o'i wneud ar lefel yr Undeb Ewropeaidd, ond y peth mwyaf synhwyrol yw peidio â rhedeg a pharatoi cynllun sy'n nodi sut i wneud camau graddol yn cydbwyso rhwng cael mwy o ddata, darparu mwy o wasanaethau neu greu cynaliadwyedd i'r hyn sydd eisoes wedi'i gyflawni.

cronologia_SIG

Byddai angen eistedd i lawr i geofumar yn yr amgylchedd hwnnw, yn yr amser yr oeddem yn siarad, roeddem yn meddwl am bosibiliadau fel cysylltu diweddaru technolegau â phrosiect o ddiweddaru gwasanaethau a threthdalwyr; byddai'n golygu buddsoddi swm o arian wrth ddiweddaru rhai mathau o drethi nad ydynt yn cael eu talu fel y dylent a bod y rhan honno o'r casgliad hwn yn cael ei fuddsoddi yn yr adran honno.

Y wybodaeth ddiweddaraf am dechnoleg. Hyn fy hun mae'n fy nychryn, ond mae'n rhaid i chi ei wneud yn hwyr neu'n hwyrach; nid oherwydd ei fod yn flas, ond oherwydd bod gadael iddo fynd heibio mae'n llawer yn lleihau ei gynaliadwyedd. Newidiwch o gronfa ddata Access i Oracle, o Geographics i Bentley Map, o Geoweb Publisher i Geospatial Gweinydd V8i, nid yn unig yn awgrymu adnewyddu trwyddedau gan ei fod yn effeithio ar ffurfiant data, ail-lunio datblygiad a throi'r hosan yn llawer o bethau sydd wedi newid yn y blynyddoedd hyn. Byddai angen hefyd ystyried gwell rheolaeth ar y data, yn gysylltiedig â thrafodion er mwyn osgoi argraffiad â llaw neu fregusrwydd i'r gronfa ddata.

Mae'n amlwg bod technolegau newydd yn rhoi'r potensial iddynt gysylltu a gweini data gyda safonau OGC, rheoli a gwasanaethu gydag ansawdd gwell, ond mae'n rhaid mesur y penderfyniad oherwydd, ar gyfer corfforaeth cynghorydd, efallai na fydd y math hwn o ddadl yn argyhoeddiadol.

Y dyheadau. Mae'r her hon yn cael ei gadael i gyngor y ddinas, gan fod digon o waith, ni allent gymhlethu aros gyda'r hyn sydd ganddynt eisoes a'r anrhydedd o fod yn rownd derfynol y sefydlogrwydd cyfan, Be Inspired 2009, fel ymddeol yno. Ond yn y disgwyliad o fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop ar gyfer 2016, os nad yw fy greddf yn fy nharo, beth sydd gan y dynion hyn yn eu llygaid ... gallent fod yn ennill y Be Inspired in 2011.

Cromfachau ar wahân

Nid yw gwobrau wedi'u hysbrydoli yn cael eu cyflwyno trwy leoliad strategol, gallai Sbaen fod yn ddeniadol ond fel arfer mae'r rheithgor yn cynnwys arbenigwyr mewn cwmnïau preifat AEC, prifysgolion, cylchgronau neu gyfryngau ar-lein. Ymysg aelodau 20 y rheithgor eleni mae:

-Todd Danielson
Cyfryngau GeoTec
-Braulio Agnese
Cylchgrawn Architect
-Mike Woolf
byd Priffyrdd
-Joseph Francica
Cyfarwyddiadau Media
-Sisi Zlatanova
Rydych chi'n difetha
-Edwin Ecob
Cabashi
-Tom Sawyer
ENR
-Hardard Turner
Calpoly
-Tom Fiske
Grŵp Cynghori Arc

Ar ôl gweld un o'r arsylwadau a wnaethant yn yr arddangosfa a rhai meini prawf a gymhwyswyd gan reithgorau o'r math hwn o gystadleuaeth, arloesedd (cymharol) mewn technolegau, effeithiwyd arnynt yn y wobr, ers 5 o flynyddoedd yn ôl (2004) cyflwynodd prosiect ddatblygiad gyda phriodoleddau fel:

  • Dyluniad aml-chwaraewr, Cronfa Ddata Oracle, gwefannau rheoli trafodion 100%.
  • Rheoli llif dan reolaeth, yn seiliedig ar rolau, yn gysylltiedig â ProjectWise o adeiladu data, cofnodi mapiau, sganio a thynnu hen lyfrau, cysylltu â'r ffeil stentaidd, dolen i'r Gofrestrfa Eiddo (gan gynnwys defnyddio dogfennau wedi'u sganio) a chynnal a chadw ar gais.
  • Daearyddiaeth Microstation 8.5 ond gyda cheisiadau VBA i fewnosod xml yn y dgn gan ddefnyddio XFM (cyn y daeth Bentley Map allan)
  • Cyhoeddi themâu a godwyd o ddata byw gan Geoweb Publisher yn VPR
  • Cais am waith cynnal a chadw stentaidd yn unol â'r API coch drwy ddefnyddwyr â hawliau rheoledig.
  • Mae cynnal a chadw cadastral yn llifo o'r trafodiad ar-lein, wedi'i godi gan y cleient Geographics, edrych ar y map o'r prif weinydd, ar ôl i'r newid arbed y Hanesyddol yn y dgn ac yn dychwelyd yr archwiliad i gynnal rheolaeth fersiynau.
  • Trefn arferol wrth gefn a dyblygu i wahanol gadwrfeydd, gan gynnwys cyhoeddi, yn chwilio am ffeiliau a oedd wedi'u cynnal.

modd cofnodi

Roedd amgylchedd y prosiect hwn yn wahanol iawn, roedd yn rhedeg drwy fenthyciad gan Fanc y Byd, gyda chyfyngiadau sefydliadol oherwydd ei gyd-destun, ac mae'n dal i gael ei ymladd ag ef. Cost y datblygiad hwnnw oedd $ 270,000 (heb gynnwys trwyddedu), y gellir ei gyfiawnhau cyn prosiect lle mae'n ofynnol iddo gyflawni ar lefel maquila y gweithgareddau sy'n deillio o ysgubo syfrdanol ar lefel gwlad a moderneiddio'r Gofrestrfa Eiddo gan gynnwys newid ffolio personol i ffolio go iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.