Y Sacalenguas, fersiwn cyntefig.

Yma, un o'r straeon gorau wybod gan fy nhad, hail-addasu i ei wir darddiad ... ffynhonnell honno lle yn unig y gallaf gofio, ac sy'n ymddangos weithiau nad yw erioed wedi bodoli. Ond fel fy nhad, mae angen i mi pan fyddaf yn clywed y cicadas.

Roedd o ymyl y mynwent ei fod yn ei weld yn hedfan, 16865_1342395278252_1182302534_31076809_6132740_nyn nwyr yr ddedfryd. Roedd yn edrych fel trawst hir yn disgyn trwy'r Las Trancas, tuag at y cyfarfodydd gyda'r afon Araute. Gan ei fod yn ôl-goleuo, ymddiswyddodd y machlud ef i gredu yn dros dro yn hanes yr ymladd tywyll a geisiodd y gylch, lle mae mynyddoedd uchel, lle mae'r Torogoz yn byw.

Ond y diwrnod nesaf y newyddion sbarduno chwedl: buwch ar y blaen o Vargas marw, dim crafiadau, dim bumps, dim tafod. Yna y daeth Don Marcos, a oedd ar y pryd yr ydym yn ei alw ef, Maco (fel y dywedodd ei nain yn arfer), yn cofio'r stori ac yn dweud wrthyf, am gyfnod cynharaf arall.

Roedd hi'n noson tywyll haf, gyda'r gwres yn diferu yn yr asennau a chanu'r caneuon guacos yn chwilio am ieir anghyfiawn yn y coed yng Nghaernarfon bolas. Tawelwch grillolento roedd yn torri, nid diflas cicadas; roedd yn debyg i ysgwyd tarw, gan ysgogi'n ddifrifol yn y pellter aneglur. Eisteddodd Maco a cherdded i'r ymyl, y tu ôl i'r latrin; roedd y noson hyd yn oed yn dduach, heb sêr newydd, fel unrhyw Ebrill diflas heb gariad, a llais ei wraig yn adleisio tawelwch:

- Mae'r tarw hwnnw'n crio, mae'n rhaid ei fod wedi mynd i mewn i wifren.

Mae ei ddisgwyliadau pell o hyd y gallai Uncle Noah fynychu'r res a ddaeth i ben pan benderfynodd i glymu ei esgid chwith yn ddiogel, dychwelodd adref gyda'i reiffl ugain, y lamp heliwr, a bocs o fwyd mêl.
Aeth i lawr i'r drws, ysgwyd y lamp i ddeffro ei dân, tra'n cymryd yr hawl gan y ffarm Don Catarino; dim ond syrthio i'r ddaear La Cachirula.
Gwrandewais ar y tawelwch yr eunuch caste wrth ganu cân arall ond gyda'r un corws:

- Ah! Cymerodd Catocho, y noson yn yr Eglwys unwaith eto.

Mae'n gostwng yn ofalus, gan gofio yr hen slipiau blas cusanau furtive, ocote anadl a phennau grisiau congratulados rhuthro o botensial mewn-ddeddfau. Yn fuan roedd yn dal i groesi'r afon, trodd oddi ar y flashlight gan y cwlt hysbys arfer, tra ei fod yn ailadrodd yn yr afu.

- Mae'n well cofio copïo gydag eglurder ewyn a sŵn y cerrig.

Pan gyrhaeddwch gam y tarw, ychydig fetrau trapiche, fe geisiodd resymu'r hafaliad; roedd yr anifail yn rhedeg o gwmpas trwch ac mae pob rhan o dair o'r elipse yn gadael ei sgrechian marwol. Roedd Maco, yn y tywyllwch, yn mynd at y llwybr, yn barod i oleuo'r lamp a oedd eisoes wedi'i osod ar ei flaen. Rifle wrth law, yn ceisio datrys deilliant yr anifail, ar ôl hanner awr o ddrwsio'r glaswellt ac wedi marcio lôn.

Os mai dim ond ei fod wedi edrych i fyny, byddai wedi gweld yr adain dirgel, a oedd o dan reolaeth wedi rheoli'r tarw gyda narcotizing arogl a ddisgynnodd fel dew a threiddiodd y trwyn i rythm fflutr tylluanod gwahanol yn y blwch.
Oes y saccharîn, a oedd yn ei ymgais anghywir i amrywio'r genre yn dewis tarw sy'n gwrthsefyll dogma; byddai buwch wedi cwympo'n cysgu mewn munudau, ac yna byddai wedi disgyn yn ysgafn, byddai wedi gorchuddio'r gwddf yn ei dro yn dwbl gyda'i sarffin Jafa, yn gwasgu nes i'r dafad ddod allan mewn maint y gellir ei fasnachu. Byddai'n blasu a chael gwared ar y blas gwael i rumina bwyta ei udder tendr fel pwdin.

Daeth cofnodion y sarff gludiog i ben yn gynnar; Symudodd Maco ar y lamp, gan anelu at y tarw, a oedd, heb ddewisiadau, yn ymateb wrth osod ei hun i fynd yn groes i'r fferm. Anhysbys Noah. Pan gyrhaeddodd y giât, roedd yn sgrechian ac un arall pan neidiodd, na chafodd sain y canghennau torri eu stopio yn bell iawn wrth iddo groesi'r can, i lawr y goeden. gadael y llys. Pan gododd Maco ei lygaid yn chwilio am oleuo'r ymlusgiaid adain, roedd wedi mynd. Dim ond ei ddirw a ddisgynnodd ef a phrin fu'n gallu achub pluen llwyd wedi'i chlygu, oherwydd ei arogl pestilent, yn perthyn yn ddiffiniol i'r sacalenguas.

Dychwelodd Maco fel ysgubor cysgu, gan geisio llinyn ei gylch wrth i linell oer chwysu ddangos ei gefn unionsyth. Cyrhaeddodd y tŷ, rhowch y reiffl, y esgidiau a'r lamp, yn anymarferol i fyd o'r fath, syrthiodd i gysgu a breuddwydio iddo ymlacio yn y pwll. The Little Mermaid, gydag awyr wedi'i hwylio gan anifeiliaid o'r ffilm Avatar, ond yn 2D.

Y diwrnod wedyn roedd buwch brown wedi marw ar y fferm. Don Jesús Orellana, heb olion traed, heb waed, dim tafod.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.