Llyfr GIS rhad ac am ddim

Efallai ei fod yn un o'r cynhyrchion systematization mwyaf gwerthfawr yn yr amgylchedd Sbaeneg ei iaith o dan y thema geo-ofodol. Mae peidio â chael y ddogfen hon wrth law yn drosedd; Peidiwn â dweud yn anwybodus o'r prosiect cyn ei ddarllen yn yr erthygl Geofumadas hon.

Mae'n debygol iawn na fydd cynnyrch fel hwn i'w gael mewn tŷ cyhoeddi yn yr amgylchedd Sbaenaidd, byddwn yn meiddio meddwl hynny y tu hwnt; ac y cafodd y ddogfen ei geni gyda'r syniad o greu cynnyrch cyfeirio ar gyfer y pwnc geo-ofodol cyn yr esblygiad cyson a'r perygl o ragfarn ar ran meddalwedd benodol. Yn bendant, dogfen amhrisiadwy a baratowyd gan Víctor Olaya, gyda chydweithrediad cydnabyddwyr yn yr amgylchedd geo-ofodol, gan gynnwys Landon Blake, Miguel Luaces, Miguel Montesinos, Ian Turton a Jorge Sanz. Er bod Víctor Olaya yn polyglot sydd wedi ysgrifennu a chyfansoddi ar amrywiaeth o bynciau technegol ac artistig, yn hyn mae'n ymddangos ei fod wedi treiddio ar y cyd â'r tîm hwn mewn ffordd benodol iawn, bron - rwy'n dychmygu - fel pan oedd yn geofumio'r fenter SEXTANTE , y mae'n rhaid ei fod wedi bod yn foment ddwys.

Rydym yn cyfeirio ato Llyfr GIS Am DdimA all yn hawdd fod dogfen ymgynghori wrth ysgrifennu am bwnc, datblygu cyflwyniad, adeiladu system, yn darparu cadair neu ddysgu mwy am Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol.

Mae nid yn unig yn bwysig oherwydd ei fod yn rhad ac am ddim, oherwydd ei fod yn Sbaenaidd, oherwydd ein un ni ydyw, ond oherwydd ein bod mewn cyfnod lle mae gwasgariad cyflwyniadau PowerPoint, cymunedau dysgu, blogiau a gwefannau lle rhennir gwybodaeth yn cyfrannu ond nid ydynt yn cydgrynhoi'r gwaith adeiladu yn gyson dogfennau caled sy'n gweithredu fel cyfeirnod llyfryddiaethol confensiynol. Mae'r cefndir hwn a'r gefnogaeth yr adeiladwyd y llyfr hwn oddi tano yn rhoi'r awdurdod iddo gael ei ystyried gan y gymuned y tu hwnt i'r ymdeimlad o edmygedd yr ydym yn ei gydnabod wrth basio.

Mae'n cynnwys 8 pennod sy'n cynnwys 37 pwnc wedi'u hadeiladu gydag ymdeimlad rhesymegol: mae'r ddwy bennod gyntaf yn canolbwyntio ar agweddau damcaniaethol a chysyniadol, wrth i'r drydedd a'r bedwaredd bennod fynd rhagddi, sylweddolwn fod llawer o bethau yr oeddem yn meddwl ein bod yn eu gwybod am adeiladu Mae Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol yn cynnwys sawl disgyblaeth sy'n mynd y tu hwnt i'n cwricwlwm ac nad ydyn nhw'n gwneud dim ond herio ein canin hunan-ddysgedig. Rwy'n hoff o gronoleg camau rhagarweiniol pob adran, yn seiliedig ar edau gyffredin yr hyn y mae'r defnyddiwr yn ei ddisgwyl. Er nad yw'r math o ddogfen yn addas ar gyfer enghreifftiau datblygedig, nid yw'n colli'r ffocws ymarferol.

Mae Pennod 7 yn cau gydag achosion defnydd yn benodol ym meysydd ecoleg, rheoli risg a chynllunio. Yna yn yr atodiadau eglurir bod set gyflawn o ddata o Bryn Baranja, yn Croatia, y rhai y gellir eu llwytho i lawr er mwyn rhoi'r thema ar waith.

y llyfr sig rhad ac am ddim

Hefyd yn yr atodiadau mae panorama o'r feddalwedd a gymhwysir i'r GIS yn yr oes gyfredol yn cael ei syntheseiddio. Gwneir dadansoddiad byr o feddalwedd rhydd a pherchnogol, gan grybwyll yn achos cleientiaid bwrdd gwaith: ArcMap, Geomedia, Idrisi, PCRaster, Mapinfo, Manifold, Erdas Imagine a Google Earth. O ran meddalwedd am ddim, gvSIG, Grass, GIS Quantum, SAGA, World Wind, Agor JUMPy  UDig; heb adael yr adolygiad o reolwyr cronfa ddata, metadata, cyhoeddi gwe a llyfrgelloedd.

y llyfr sig rhad ac am ddim

Awgrymaf ddadlwytho'r ddogfen hon fel y mae yn awr -sydd eisoes yn pwyso 65 MB- Er ei fod yn brosiect, gobeithiwn y bydd yn parhau i ddiweddaru. I orffen eich argyhoeddi, yma rwy'n crynhoi mynegai y 915 tudalen sydd angen gorchudd da yn unig.

I. Y sylfeiniy llyfr sig rhad ac am ddim

1. Beth yw GIS?

2 Hanes GIS

3 Sylfaenau cartograffig a geoetetig

 

II. Y data


4. Gyda pha waith mewn GIS?

5 Modelau ar gyfer gwybodaeth ddaearyddol

6 Prif ffynonellau data gofodol

7 Ansawdd y data gofodol

8 Cronfeydd Data

 

III. Y prosesauy llyfr sig rhad ac am ddim


9. Beth alla i ei wneud gyda GIS?

10 Cysyniadau sylfaenol ar gyfer dadansoddi gofodol

11 Ymholiadau a gweithrediadau gyda chronfeydd data

12 Ystadegau gofod

13 Creu haenau raster

14 Map algebra

15 Dadansoddiad geomorffometreg a thir

16 Prosesu delweddau

17 Creu haenau fector

18 Gweithrediadau geometrig gyda data fector

19 Costau, pellteroedd a meysydd dylanwad

20 Mwy o ystadegau gofodol

21 Dadansoddiad aml-dimensiwn

 

IV. Y dechnolegy llyfr sig rhad ac am ddim

22 Sut mae ceisiadau GIS?

23 Offer bwrdd gwaith

24 Gweinyddwyr a chleientiaid anghysbell. Mapio Gwe

25 GIS Symudol

 

V. Y delweddu

26 GIS fel offer delweddu

27 Cysyniadau sylfaenol gweledol a chynrychiolaeth

28 Y map a'r cyfathrebu cartograffig

29 Y delweddu mewn termau GIS

 

VI. Y ffactor sefydliadol

30. Sut mae GIS wedi'i drefnu?

31 Strwythurau Data Gofodol

32 Metadata

33 Safonau

 

VII. Y ceisiadau a cheisiadau ymarferoly llyfr sig rhad ac am ddim

34. Beth alla i i ddefnyddio GIS?

35 Dadansoddi a rheoli risg

36 Ecoleg

37 Rheoli adnoddau a chynllunio

 

VIII. Atodiadau

A. Set ddata

B. Trosolwg cyfredol o geisiadau GIS

C. Am baratoi'r llyfr hwn

Lawrlwytho Llyfr GIS Am Ddim

Dysgwch fwy am y prosiect

Tanysgrifiwch i'r rhestr

13 Yn ymateb i "Y Llyfr GIS Am Ddim"

  1. I'r rhai ohonom sy'n hoffi'r byd GIS, mae'n gyfraniad gwych, i ehangu ein gwybodaeth. Diolch yn fawr iawn am y llyfr.

  2. Diolch yn fawr iawn am roi trylediad i'r llyfr !! Gadewch i ni weld a ydw i'n ei roi yn fuan er mwyn i chi brynu'r fersiwn argraffedig.

    Diolch eto am yr erthygl

    Victor

  3. Diolch am y canllaw i'r llyfr hwnnw, rwy'n mynd i weld yr hyn rwy'n ei gymryd ac yn fy helpu

  4. Rwy'n gweld cynnwys y llyfr hwn yn ddiddorol ac yn broffesiynol iawn, weithiau rwy'n gweithio gyda'r GIS, yn gweithio gyda Rhaglen ARCGIS ESRI a byddaf yn ei ddefnyddio ar gyfer fy ymholiadau. Diolch i chi a fy ffrindiau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.