Llyfr GIS rhad ac am ddim

Efallai mai dyma un o'r cynhyrchion systemateiddio mwyaf gwerthfawr yn yr amgylchedd sy'n siarad Sbaeneg o dan y thema geo-ofodol. Mae peidio â chael y ddogfen hon wrth law yn drosedd; gadewch i ni beidio ag anwybyddu'r prosiect cyn ei ddarllen yn yr erthygl Geofumadas hon.

Mae'n debygol iawn nad yw cynnyrch fel hwn yn cael ei ddarganfod mewn tŷ cyhoeddi yn y cyfrwng Sbaenaidd, byddwn yn meiddio meddwl y tu hwnt i hynny; ac yw bod y ddogfen wedi cael ei geni gyda'r syniad o greu cynnyrch cyfeirio ar gyfer y pwnc geo-ofodol yn wyneb esblygiad cyson a'r perygl o ragfarn o feddalwedd benodol. Yn bendant, dogfen amhrisiadwy a ymhelaethwyd gan Víctor Olaya, gyda chydweithrediad adnabyddus yn yr amgylchedd geo-ofodol sy'n cynnwys Landon Blake, Miguel Luaces, Miguel Montesinos, Ian Turton a Jorge Sanz. Er bod Víctor Olaya yn bysgotwr sydd wedi ysgrifennu a chyfansoddi ar amrywiaeth o bynciau technegol ac artistig, yn hyn o beth mae'n ymddangos ei fod wedi cydweithio â'r tîm hwn mewn ffordd arbennig iawn, bron-mi ddychmygaf - fel pan oedd yn gemio menter SEXTANTE , a rhaid bod hyn yn sicr wedi bod yn foment ddwys.

Rydym yn cyfeirio ato Llyfr GIS Am DdimA all yn hawdd fod dogfen ymgynghori wrth ysgrifennu am bwnc, datblygu cyflwyniad, adeiladu system, yn darparu cadair neu ddysgu mwy am Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol.

Nid yn unig mae'n bwysig oherwydd ei fod yn rhad ac am ddim, oherwydd ei fod yn Sbaenaidd, oherwydd ein bod ni, ond oherwydd ein bod mewn cyfnod lle mae gwasgariad cyflwyniadau PowerPoint, cymunedau dysgu, blogiau a safleoedd lle mae gwybodaeth yn cael ei rhannu yn cyfrannu ond nid ydynt yn atgyfnerthu adeiladu dogfennau caled sy'n gweithredu fel cyfeirnod llyfryddol confensiynol. Mae'r cefndir hwn a'r gefnogaeth y cafodd y llyfr hwn ei adeiladu oddi tani yn rhoi'r awdurdod iddo gael ei ystyried gan y gymuned y tu hwnt i'r ymdeimlad o edmygedd yr ydym yn ei gydnabod.

Mae'n cynnwys penodau 8 lle mae 37 yn cynnwys themâu sy'n cael eu hadeiladu gyda synnwyr rhesymegol: mae'r ddau bennod gyntaf yn canolbwyntio ar agweddau damcaniaethol a chysyniadol, fel y mae'r trydydd a'r pedwerydd penodau ymlaen llaw rydym yn sylweddoli bod llawer o bethau yr oeddem yn meddwl ein bod yn eu hadnabod Mae Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol yn cynnwys nifer o ddisgyblaethau sy'n mynd y tu hwnt i'n cwricwlwm ac yn gwneud dim ond yn herio ein hunan-ddysgu. Rwy'n hoffi cronoleg camau rhagarweiniol pob adran, yn seiliedig ar yr hyn y mae'r defnyddiwr yn ei ddisgwyl. Er nad yw'r math o ddogfen yn addas ar gyfer enghreifftiau datblygedig, nid yw'n colli'r ffocws ymarferol.

Mae'r bennod 7 yn cau gydag achosion defnydd yn benodol mewn ardaloedd ecolegol, rheoli risg a chynllunio. Yna yn yr atodiadau eglurir bod set ddata gyflawn o Bryn Baranja, yn Croatia, y rhai y gellir eu llwytho i lawr er mwyn rhoi'r thema ar waith.

y llyfr sig rhad ac am ddim

Hefyd yn yr atodiadau mae panorama o'r feddalwedd a gymhwyswyd i'r GIS yn yr oes bresennol yn cael ei syntheseiddio. Gwneir y dadansoddiad byr o feddalwedd rydd a pherchnogol, gan grybwyll yn achos cleientiaid bwrdd gwaith: ArcMap, Geomedia, Idrisi, PCRaster, Mapinfo, Manifold, Erdas Imagine a Google Earth. Meddalwedd am ddim yn cynnwys gvSIG, Grass, GIS Quantum, SAGA, World Wind, Agor JUMPy UDig; heb adael yr adolygiad o reolwyr cronfa ddata, metadata, cyhoeddi gwe a llyfrgelloedd.

y llyfr sig rhad ac am ddim

Awgrymaf ddadlwytho'r ddogfen hon fel y mae yn awr -sydd eisoes yn pwyso 65 MB- Er ei fod yn brosiect rydym yn gobeithio parhau i ddiweddaru. I orffen eu hargyhoeddi, dyma fi yn crynhoi mynegai y tudalennau 915 sydd angen gorchudd da yn unig.

I. Y sylfeiniy llyfr sig rhad ac am ddim

1. Beth yw GIS?

2 Hanes GIS

3 Sylfaenau cartograffig a geoetetig

II. Y data


4. Gyda pha waith mewn GIS?

5 Modelau ar gyfer gwybodaeth ddaearyddol

6 Prif ffynonellau data gofodol

7 Ansawdd y data gofodol

8 Cronfeydd Data

III. Y prosesauy llyfr sig rhad ac am ddim


9. Beth alla i ei wneud gyda GIS?

10 Cysyniadau sylfaenol ar gyfer dadansoddi gofodol

11 Ymholiadau a gweithrediadau gyda chronfeydd data

12 Ystadegau gofod

13 Creu haenau raster

14 Map algebra

15 Dadansoddiad geomorffometreg a thir

16 Prosesu delweddau

17 Creu haenau fector

18 Gweithrediadau geometrig gyda data fector

19 Costau, pellteroedd a meysydd dylanwad

20 Mwy o ystadegau gofodol

21 Dadansoddiad aml-dimensiwn

IV. Y dechnolegy llyfr sig rhad ac am ddim

22 Sut mae ceisiadau GIS?

23 Offer bwrdd gwaith

24 Gweinyddwyr a chleientiaid anghysbell. Mapio Gwe

25 GIS Symudol

V. Y delweddu

26 GIS fel offer delweddu

27 Cysyniadau sylfaenol gweledol a chynrychiolaeth

28 Y map a'r cyfathrebu cartograffig

29 Y delweddu mewn termau GIS

VI. Y ffactor sefydliadol

30. Sut mae GIS wedi'i drefnu?

31 Strwythurau Data Gofodol

32 Metadata

33 Safonau

VII. Y ceisiadau a cheisiadau ymarferoly llyfr sig rhad ac am ddim

34. Beth alla i i ddefnyddio GIS?

35 Dadansoddi a rheoli risg

36 Ecoleg

37 Rheoli adnoddau a chynllunio

VIII. Atodiadau

A. Set ddata

B. Trosolwg cyfredol o geisiadau GIS

C. Am baratoi'r llyfr hwn

Lawrlwytho Llyfr GIS Am Ddim

Dysgwch fwy am y prosiect

Tanysgrifiwch i'r rhestr

Ymatebion 13 i "Y llyfr SIG am ddim"

  1. I'r rhai ohonom sy'n hoffi'r byd GIS, mae'n gyfraniad gwych, i ehangu ein gwybodaeth. Diolch yn fawr iawn am y llyfr.

  2. Diolch yn fawr iawn am roi trylediad i'r llyfr !! Gadewch i ni weld a ydw i'n ei roi yn fuan er mwyn i chi brynu'r fersiwn argraffedig.

    Diolch eto am yr erthygl

    Victor

  3. Rwy'n gweld cynnwys y llyfr hwn yn ddiddorol ac yn broffesiynol iawn, weithiau rwy'n gweithio gyda'r GIS, yn gweithio gyda Rhaglen ARCGIS ESRI a byddaf yn ei ddefnyddio ar gyfer fy ymholiadau. Diolch i chi a fy ffrindiau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.